Adres nowej strony: http://www.nsj-sieradz.pl/
PROGRAM DUSZPASTERSKI na 2007 rok:

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU