Miłosierni jak Ojciec.

Tam gdzie chrzest, tam nadzieja.

Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście.

MISJE ŚWIĘTE

23.10. - 30.10. 2016 r.

parafia pod wezwaniem świętego Prokopa

w Kłóbce.

Misje prowadzi Ojciec Szymon ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsema

Drodzy Parafianie !

Z wielką radością ale i z troską pragnę zaprosić Was do udziału w Misjach Parafialnych, które będziemy przeżywać w dniach od 23. do 30 października. Misje święte, to spotkanie wszystkich Parafian z Chrystusem w Jego

Słowie i w sakramentach świętych.

Spotkania misyjne wokół Słowa Bożego i Chrystusa obecnego w Sakramentach maja nam pomóc odnaleźć prawdziwy sens i cel naszego życia.

Misje święte, to wielka szansa dla każdego z nas, to droga otwarcia się na jedynego Zbawiciela naszego życia. W tym czasie Chrystus pragnie przyjść do każdego człowieka, również zagubionego, doświadczanego i cierpiącego. To ważny czas także dla osób przeżywających trudności i kryzysy wiary.

Drodzy Siostry i Bracia !

Przyjmijcie Jezusowe zaproszenie i przyjdźcie do „źródła wody żywej”. Napełnijcie Wasze serce nadzieją, miłością i radością z faktu, że jest Ktoś, kto umiłował nas od zawsze i już na zawsze.

Maryi, Matce Niepokalanej, świętemu

Prokopowi, naszemu patronowi i świętemu Janowi Pawłowi II, powierzamy to wielkie dzieło duchowe, aby patronowali naszym Misjom i kierowali nasze kroki ku Chrystusowi.

ks. Leszek Buczkowski, proboszcz parafii,

ojciec Szymon, misjonarz.

Niedziela 23.10. 2016 r.

temat dnia:

Intronizacja Pisma Świętego

7.15 - Msza święta

9.00 - Msza święta

10.30 - Msza święta ( kaplica w Lutoborzu )

11.45 - Msza święta

15.00 - Msza święta w DPS

Poniedziałek 24.10. 2016 r.

temat dnia:

Tajemnica Chrztu Świętego i Wiary Świętej

9.00 - Msza święta

10.30 Konferencja dla dzieci ze SP

11.30 Konferencja dla młodzieży z Gimnazjum

17.00 - Msza święta

20.00 - Różaniec i Apel Maryjny

Wtorek 25.10. 2016 r.

temat dnia:

Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników

9.00 - Msza święta - oddanie czci relikwiom bł. ks. Jerzego Popiełuszki

12.00 - Msza święta za poległych powstańców styczniowych.

17.00 - Msza święta - oddanie czci relikwiom bł. ks. Jerzego Popiełuszki

20.00 - Różaniec z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko oraz Apel Maryjny.

Środa 26.10. 2016 r.

temat dnia:

Dzień oddania się Matce Bożej

9.00 - Msza święta

Przynosimy ze sobą kwiat - symbol naszej miłości do Matki Bożej.

Podczas tego nabożeństwa otrzymamy cudowny medalik

10.30 - Msza święta dla dzieci Szkoły Podstawowej (Przynosimy ze sobą kwiat

- symbol naszej miłości do Matki Bożej.Podczas tego nabożeństwa otrzymamy cudowny medalik)

12.00 - Msza święta dla Gimnazjalistów (Przynosimy ze sobą kwiat

- symbol naszej miłości do Matki Bożej.

Podczas tego nabożeństwa otrzymamy cudowny medalik)

17.00 - Msza święta

Przynosimy ze sobą kwiat- symbol naszej miłości do Matki Bożej.

Podczas tego nabożeństwa otrzymamy cudowny medalik

20.00 - Różaniec i Apel Maryjny

Czwartek 27.10. 2016 r.

temat dnia:

Dzień modlitw za chorych, cierpiących i opuszczonych – sakrament namaszczenia

9.00 - Msza święta (spowiedź dla chorych pół godziny przed Mszą św.)Udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych

17.00 - Msza święta (spowiedź dla chorych pół godziny przed Mszą św.) Udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych

20.00 - Adoracja „Getsemani” oraz Różaniec i Apel Maryjny.

Piątek 28.10. 2016 r.

temat dnia:

Dzień wywyższenia Krzyża Świętego

Spowiedź Misyjna

9.30 - Msza święta

15.00 - Koronka

17.00 - Msza święta

20.00 - Droga Krzyżowa ulicami parafii. Przychodzimy całymi rodzinami (rodzice razem z dziećmi, dziadkowie). Przynosimy z sobą krzyż i świecę lub lampion.

Sobota 29.10. 2016 r.

temat dnia:

Rodzina Wspólnotą Miłości i Przebaczenia

(Podczas każdej Mszy św. błogosławieństwo przedmiotów kultu religijnego – dewocjonaliów)

9.30 - Msza święta. Odnowienie Sakramentu Małżeństwa (rodzice przychodzą z dziećmi)

11.30 - Msza święta. Odnowienie Sakramentu Małżeństwa (rodzice przychodzą z dziećmi)

20.00 – Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie dla wszystkich cierpiących duchowo oraz o uwolnienie od „krzyży nie do uniesienia”. Modlitwa wstawiennicza z nałożeniem rąk.

Niedziela 30.10. 2016 r.

temat dnia:

Bóg nie męczy się przebaczaniem”

Zakończenie Misji Świętych

Msze św. z naukami ogólnymi i poświęcenie parafii

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Błogosławieństwo Apostolskie z możliwością uzyskania odpustu

zupełnego.

7.15 - Msza święta

9.00 - Msza święta

10.30 - Msza święta ( kaplica w Lutoborzu )

11.45 - Msza święta – poświęcenie krzyża misyjnego

Intencje mszalne w dniach: 23.10. - 30.10.

Niedziela 23.10., XXX Niedziela Zwykła.

7.15 ++ Irena ( 2 r. śm. ) Jan ( 23 r. śm. ) Jendrzejewscy

+ Irena Matusiak

+ Stanisław Langa - od Marka z rodziną

9.00 + Józef Korpal - 6 r. śm. - od żony i córki z rodz.

+ Cecylia Andrzejewska - od chrześniaka Darka z rodz.

+ Mirosław Glonek - od Piotra Dominowskiego z rodz.

+ Ryszard Siedlecki - od córki Anety z rodz.

+ Zofia Kędzierska - od córki Ani z mężem

10.30 L : + Aleksander Stolarski - od żony

11.45 ++ Antoni Regina Gontarek, Stanisław Władysława Wróblowie

+ Adam Witczak - od Barbary Mańkowskiej

+ Kazimierz Lewandowski - od chrześniaczki Marzeny rodz.

+ Stefan Deska - od Błaszczyków z Szewa

15.00 DPS: W intencji Parafian z 23.10.

Poniedziałek 24.10.

9.00 + Gabriela Lewandowska - od chrześniaka Zdzisława z rodz.

17.00 + Klementyna Bujalska - od wnuka Rafała z rodz

Wtorek 25.10.

9.00 + Mirosław Glonek - od siostry Doroty z rodz.

12.00 ++ Za poległych powstańców styczniowych

17.00 + Cecylia Andrzejewska - od KŻR Krzewie

Środa 26.10.

9.00 + Stanisław Matuszewski - od Artura z rodz. ze Śląska

10.30 + Kazimierz Lewandowski – od RP i pracowników ZS w Kłóbce

12.00 + Stanisław Borkowski - od SU i uczniów ZS w Kłóbce

17.00 + Karola Dobińska - od syna Grzegorza z rodz.

++ Zofia Bolesław Benedykt  Selburscy

Czwartek 27.10.

9.00 + Stanisław Langa - od Ireny Lewandowskiej z synem Wacławem

+ Klementyna Bujalska - od sąsiadów Lewandowskich

+ Roman Gontarek

17.00 + Barbara Wiśniewska - od córki z mężem

Piątek 28.10., święto śww. app. Szymona i Judy Tadeusza.

9.30 + Jan Kamiński - od żony

17.00 + Piotr Olach - od rodz. Tomczaków

+ Stefan Deska - od Pabina z Szewa

Sobota 29.10., wspomnienie św. Moniki.

9.30 + Gabriela Lewandowska - od Czyżewskich i Błaszczyków

11.30 + Stanisław Borkowski - od RR z ZS w Kłóbce

15.00 DPS: + Józef Ziółkowski - od żony

16.00 W intencji ślubujących: Robert / Karolina

17.00 W intencji ślubujących: Mariusz / Marta

Niedziela 30.10., XXXI Niedziela Zwykła.

uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego.

7.15 + Stanisław Langa - od wnuczki Marty z rodziną

+ Stanisław Matuszewski - od chrześniaczki Sławki z mężem

+ Klementyna Bujalska - od wnuczki Iwony z rodz.

9.00 ++ Halina Marian Wojtara

+ Zofia Kędzierska - od córki Haliny

+ Ryszard Siedlecki - od syna Jarosława z rodz.

+ Gabriela Lewandowska - od r. Wasielewskich z Chojen

10.30 L : ++ Krystyna Krzysztof Jabłońscy

+ Aleksander Stolarski - od sąsiadów Zwolińskich

+ Jan Kamiński - od teściów Stolarskich z Lutoborza

11.45 W intencji Parafian z 30.10.

++ Zofia ( 20 r. śm. ) Władysław Adriańczyk

+ Kazimierz Lewandowski - od Honoraty Gontarek i rodz. Barańskich z Szewa

+ Stanisław Borkowski - od siostrzeńców i siostrzenic

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą

[ 23.10. 2016 r. ]

1. W Liturgii Kościoła obchodzimy:

- rozpoczynamy Misje Parafialne – witamy ojca Szymona.

- rozpoczynamy Tydzień Misyjny: Ochrzczony znaczy posłany. Dziś ofiary złożone na tacę są przeznaczone na Misje.

- w piątek przypada święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

2. Dziękuję za ofiary złożone na prace remontowe w kościele:

50, 60, 50, 100 zł.

Rata kredytu za X. - 1235,95 zł.

Zapłaciłem za inwentaryzację cmentarza - 500 zł. ( już 3500 zł. )

Statystyka z ubiegłej niedzieli : 617 osób; do Komunii św. - 224.

3. Intencje i Ogłoszenia są wywieszone w Gablocie. Intencje i Ogłoszenia są na stronie internetowej parafii.

Proszę sprawdzać zamawiane intencje i intencje pogrzebowe na stronie parafialnej lub w gablocie.

Dla dzieci są obrazki Ziarna.

4. Polecam tygodnik „Idziemy”.

- Wielka pokuta Polaków.

- Powrót do Rwandy.

- O życiu ponadpartyjnie.

- Wołyń : ludzie i czyny.

5. Zapraszam na nabożeństwa misyjne ( FOLDER )

6. Zachęcam do rezerwowania terminów intencji mszalnych w 2017 roku.

7. Można zamawiać wypominki roczne i jednorazowe ( kartki ). Ofiary z racji wypominek będą przekazane na spłacenie ławek i oddanie pożyczki…

8. Dziękuję Księżom Prałatom i Księdzu Marcinowi za kapłańską posługę. Zapraszam ponownie.

Dziękuję wczorajszym nowożeńcom: Paulinie i Emilowi oraz Agnieszce i Krzysztofowi za kwiaty ofiarowane do kościoła.

25.10. o g. 12.00 Msza św. - Szewo – Powstańcy Styczniowi.

Za tydzień z soboty na niedzielę cofamy wskazówki zegara o godzinę.


Intencje mszalne za + śp. ks. Alojzego:

1. od r. Gołaszewskich 8.06. 2015 r. g. 18.00 (1)

2. od Ewy i Włodzimierza Jabłońskich 9.06. 2015 r. g. 18.00 (2)

3. od Rady Rodziców z Zespołu Szkół w Kłóbce 10.06. 2015 r. g. 18.00 (3)

4. od KŻR w Kłóbce 11.06. 2015 r. g. 18.00 (4)

5. od mieszkańców Bilna -  greg.8, 8.05. g. 11.30

6. od mieszkańców Koloni Bileńskiej 04.07. 2015 r. g. 11.30 (5)

7. od Sołectwa Chojny  - greg. 2, 2.05. g. 18.00

8. od Sołectwa Chojny - greg. 18. - 18.05. g. 18.00

9. od Sołectwa Chojny - 28 greg. - 28.05. g. 18.00

10. od Witkowskich i Chmielewskich 23.06. 2015 r. g. 18.00 (6)

11. od dr. Waczyńskiego z pracownikami 04.07. 2015 r. g. 11.30 (7)

12. od r. Terpińskich 23.06. 2015 r. g. 18.00 (8)

13. od księdza Marka z rodzicami 23.06. 2015 r. g. 18.00 (9)

14. od Zbyszka z rodziną 23.06. 2015 r. g. 18.00 (10)

15. od Strażaków i mieszkańców Krzewia - 26. greg. - 26.05. g. 9.00

16. od Strażaków i mieszkańców Krzewia - 2.06. g. 18.00 (11)

17. od ministrantów z Kłóbki 24.03. 2016 r.  ( 12 )

18. od mieszkańców Sołectwa Modlibórz - 13 greg .- 13.05. g.18.00

19. od mieszkańców Sołectwa Modlibórz - 17 greg. - 17.05. g. 18.00

20. od mieszkańców Sołectwa Modlibórz - 23 greg. - 23.05. g. 18.00

21. od mieszkańców Sołectwa Modlibórz 21.06. g. 18.00 ( 13 )

22. od mieszkańców Sołectwa Modlibórz 20.10. g. 17.00 ( 34 )

23. od mieszkańców Szewa  - greg. 4 g. 18.00

24. od Dyr., Rady Pedag. i Pracow. Z. S. w Kłóbce  - 25  - greg. 25.05. g. 18.00

25. od uczniów Zespołu Szkół w Kłóbce - 10.05. g. 17.00 (14 )

26. od Samorządu uczniowskiego Z. S. w Kłóbce - 10.05. g. 17.00  ( 15 )

27. od Jadwigi i Aleksandra Rutkowskich - 21 greg. - 21.05. g. 18.00

28. od pracowników Skansenu w Kłóbce 2.11. 2015 r. g. 11.30  (16 )

29. od KŻR z Rzeżewa i Chwalibogowa - 15 greg. 15.05. g. 18.00

30. od KŻR z Rzeżewa i Chwalibogowa - 20 greg. - 20.05. g. 18.00

31. od mieszkańców Lutoborza 5.12. 2015 r. g. 15.30 ( 17 )

32. od mieszkańców Lutoborza 26.12. 2015 r. g. 10.30 (18)

33. od mieszkańców Podgórza - greg. 6, 6.05. - g.18.00

34. od mieszkańców Unisławic - greg. 7, 7.05. -  g. 18.00

35. od Waldemara i Haliny Gołębiowskich z W-wka - 14 greg. - 14.05. g. 18.00

36. od mieszkańców Rzeżewa i Chwalibogowa - 11 greg. - 11.05. g. 18.00

37. od mieszkańców Kłóbki - greg.5. - 5.05.  g.18.00

38. od mieszkańców Kłóbki - 12 greg. - 12.05. g. 18.00

39. od siostrzenicy Anny z rodziną - 29 greg. - 29.05. g. 11.45

40. od Mariana Celmera z rodziną - 27 greg. - 27.05. g. 15.30

41. od OSP w Kłóbce 27.03. 2016 r. ( 19 )

42. od mieszkańców Błędowa i Sławęckich Gór -  9 greg.- 9.05. g. 18.00

43. od mieszkańców Błędowa i Sławęckich Gór - 19 greg. - 19.05. g. 18.00

44. od mieszkańców Błędowa i Sławęckich Gór - 24 greg. - 24.05. g. 18.00

45. od mieszkańców Błędowa i Sławęckich Gór - 30 - ost. greg.  - 30.05. g. 18.00

46. od mieszkańców Błędowa i Sławęckich Gór - 24.06. g. 18.00 (20)

47. od mieszkańców Błędowa i Sławęckich Gór - 2.11. g.11.30 (35)

48. od mieszkańców Błędowa i Sławęckich Gór

49. od mieszkańców Błędowa i Sławęckich Gór

50. od Towarzystwa Miłośników Kłóbki - 16 greg. - 16.05. g. 9.00

51. od Czesławy Gajec 25.10. 2015 r. g. 7.15 (21)

52. od mieszkańców Wiktorowa  25.12. 2015 r. g. 9.00 (22 )

53. od mieszkańców i pracowników DPS w Rzeżewie  5.12. 2015 r. g. 15.00(23)

54. od rodziny Ziemskich i Szuman - greg. 1, 1.05. g. 7.15.

55. od KŁ „Sarna” w Kłóbce 8.11. 2015 r. g. 7.15 (24)

56. od Sławomira Borkowskiego z rodziną  15.11. 2015 r. g. 7.15  ( 25 )

57. od Agnieszki i Mariusza Lewandowskich 21.06. 2015 r. g. 11.45 (26)

58. od druhów OSP w Bilnie - greg. 3, 3.05. g. 11.45

59. od Burmistrza Lubienia K. i pracowników Urzędu - 22 greg. - 22.05. g. 9.00

60. od Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim 6.12. 2015 r. g. 11.30 ( 27 )

61. od rodziny Szymczaków z Kolonii Bileńskiej 01.01. 2016 r. g. 9.00 (28)

62. od rodziny Orpiszewskich 18.10. 2015 r. g. 7.15 (29)

63. od mieszkańców Szewa 20.12. g. 9.00 ( 30 )

64. od rodzin: Lewandowskich, Ostrowskich i Domżał 25.10. 2015 r. g. 7.15 (31)

65. od parafianek 20.10. 2015 r. g. 17.00 (32)

66. od rodz. Rucińskich z Unisławic - 10 greg. - 10.05. g. 9.00

67. od rodz. Myśliwiec - 28.08. g. 11.45 ( 33 )