Święto Niepodległości

W naszym kościele parafialnym, obchody Święta Niepodległości, uczczono mszą świętą za Ojczyznę. Na nabożeństwo przybyły poczty sztandarowe ze szkoły w Kłóbce oraz straży pożarnych z Kłóbki, Krzewia i Bilna. Po mszy złożono kwiaty przy nowo odsłoniętym pomniku powstańców w Szewie.

zdj. Tomasz Gawrysiak

Odsłonięcie pomnika powstańców w Szewie

We wtorek 25 października 2016 r. w Szewie, na terenie parafii św. Prokopa w Kłóbce, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświecenia pomnika powstańców styczniowych, którzy polegli w potyczce z żołnierzami carskimi.

Po uroczystościach w Szewie zaproszeni goście, mieszkańcy Szewa i okolicznych wiosek udali się do kościoła parafialnego w Kłóbce na Mszę św. za poległych powstańców.

Na uroczystość przybyli: wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski, starosta włocławski Kazimierz Kaca, burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński.

zdj. Tomasz Gawrysiak

I rocznica śmierci +śp ks. Alojzego Siedlewskiego

We wtorek 10 maja minęła 1. rocznica śmierci + śp. księdza kanonika Alojzego Siedlewskiego. W parafii św. Prokopa w Kłóbce, gdzie ksiądz Alojzy pracował ponad 50 lat staraliśmy się godnie uczcić tę rocznicę. O g. 9.00 była odprawiona kolejna msza gregoriańska za + ks. kanonika. Natomiast o g. 17.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego był odprawiona Msza święta koncelebrowana. W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 46 osobom. We mszy św. uczestniczyli parafianie, rodzina Księdza Seniora, dzieci z klasy III, które w niedzielę 8 maja miały uroczystość I Komunii św. na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup poświęcił nowe ławki, które będą trwałą pamiątką po zasłużonym dla naszej parafii Kapłanie.

zdj. Tomasz Gawrysiak

Modlitwa na odnowienie kościoła

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pragniesz, aby ludzie służyli Ci szczerym i radosnym sercem, dlatego gromadzimy się w tak bliskiej i drogiej nam świątyni parafialnej, aby słuchając Twego słowa i sprawując sakramenty, upodabniać się do Ciebie i coraz lepiej wypełniać Twoją wolę.

Błagamy Cię, niech Twoja pomoc i opieka otoczy odnowione ściany i dach tej świątyni, aby wszystkim Twym czcicielom zapewniały bezpieczeństwo i świadczyły o trwałości Twojego Mistycznego Ciała, czyli wspólnoty Kościoła.

Pobłogosław te odnowione organy wraz chórem, aby rozbrzmiewały na Twoją chwałę i porywały nasze serca ku Tobie.

Pobłogosław ołtarze, przed którymi oddajemy cześć Tobie i wzywamy orędownictwa naszych Patronów: św. Prokopa, św. Walentego i św. Jana Nepomucena.

Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na tę chrzcielnicę i konfesjonały, przy których oczyszczasz nas mocą sakramentu chrztu i pokuty.

Pobłogosław też znaki męki Twojego Umiłowanego Syna, a naszego Pana, którego czcimy w stacjach Drogi Krzyżowej i w świętym znaku krzyża w kruchcie i przy ołtarzu.

Ześlij swe błogosławieństwo na polichromię tego kościoła, na jego żyrandole, oświetlenie i nagłośnienie; niech to piękno, które dostrzegamy zmysłami przenosi nasze myśli i pragnienia ku Tobie, który jesteś samym Źródłem piękna.

A wierząc głęboko w żywot wieczny, z sercami przepełnionymi wdzięcznością, prosimy Cię, pobłogosław tablicę poświęconą śp. ks. kanonikowi Alojzemu Siedlewskiemu, aby zachęcała nas do modlitwy za naszych zmarłych kapłanów, dobroczyńców, krewnych i przyjaciół; a ich dobre dzieła były przez nas kontynuowane.

Niech te wszystkie prace podjęte z miłości do Ciebie służą na Twoją większą chwałę i dla naszego zbawienia, dokonanego przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Modlitwę odmówił ks. biskup Wiesław Mering

Wizytacja ks. biskupa Wiesława Meringa

Dzisiaj (6-12-2015) przybył do naszej parafii ks. biskup Wiesław Mering z wizytacją. Podczas uroczystej mszy świętej poświęcił nasz nowo odnowiony kościół parafialny. Okazją do wizyty był koniec prac renowacyjnych świątyni. Ksiądz biskup wyraził zachwyt wyglądem kościoła i ogromem prac jakie zostały poczynione by ten Dom Boży wyglądał tak pięknie. Poniżej możemy zobaczyć zdjęcia z tej wizytacji.

zdj. Tomasz Gawrysiak

Odnowienie Ołtarza Głównego

Dzięki ofiarności parafian i dotacjom odnowione zostały dwa ołtarze boczne. Udało się przywrócić im dawny wygląd, co można zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach. Podczas prac renowacyjnych ołtarzy bocznych odkryto, że ołtarz główny także został pomalowany białą farbą, która zakryła pierwotny wygląd. W związku z tym przyszedł czas by i jemu przywrócić dawny kształt. Zatem proszę o wsparcie w renowacji ołtarza głównego. Numery kont, na które można wpłacać datki podane są poniżej:

Wpłaty w złotówkach

BS Kowal O/ Lubień Kujawski
konto złotówkowe: 36 9557 1029 0400 2642 2000 0001

Wpłaty w walutach obcych

SGB BANK SA Poznań
Kraj - Polska
kod Swift (BIC) GBWCPLPP
nr rachunku : PL 36 9557 1029 0400 2642 2000 0001
Nazwa: Parafia Rzymsko-katolicka św. Prokopa w Kłóbce
Adres: Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski

W tytule przelewu proszę wpisać: Na odnowienie ołtarza głównego

Pożegnanie ks. Alojzego Siedlewskiego w Dębnie Królewskim

Zdjęcia z pożegnania ks. Alojzego Siedlewskiego w jego rodzinnej parafii - Dębno Królewskie. Po uroczystej mszy świętej, spoczął na parafialnym cmentarzu.

zdj. Stanisław Burmistrzak

Pożegnanie ks. kanonika Alojzego Siedlewskiego

W niedzielę 10 maja odszedł od nas ks. kanonik Alojzy Siedlewski. Podczas ponad pięćdziesięcioletniej posługi duszpasterskiej w parafii p.w. Św. Prokopa w Kłóbce, dał świadectwo poświęcenia się powołaniu kapłańskiemu oraz parafianom. Trzynastego maja podczas mszy celebrowanej przez ks. biskupa Stanisława Gębickiego, pożegnali go księża z diecezji włocławskiej, rodzina, przedstawiciele gminy i powiatu, parafianie z Kłóbki i Lubienia Kujawskiego. Na uroczystości były obecne poczty sztandarowe: OSP z Bilna i Krzewia, Zespołu Szkół w Kłóbce, Koła Łowieckiego “Sarna” z Kłóbki.

zdj. wyk. Tomasz Gawrysiak

Dzień Strażaka

Obchody święta konstytucji 3 maja oraz Dnia Strażaka. Na msze świętą przybyli druhowie z OSP w Bilnie i Krzewiu.

zdj. wyk. Tomasz Gawrysiak

Odnowiony prawy ołtarz

Galeria zdjęć przedstawiająca prawy ołtarz przed i po renowacji.

Kategorie
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p. w. Św. Prokopa Męczennika

Kłóbka 12
87-840 Lubień Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie,
pow. włocławski,
gm. Lubień Kujawski

Tel. do kancelarii i proboszcza:

tel. 54 284 27 20
kom. 604 937 743

e-mail: leszekx@poczta.onet.pl

Remont Kościoła

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA