Rada Parafialna - Parafia Piotra i Pawła w Ciechocinku

Przejdź do treści

Menu główne:

Rada Parafialna

Wspólnoty

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA     Duszpasterska Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 3 lat, a wybór zatwierdza Ordynariusz Diecezji. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeb, przynajmniej raz na rok w pełnym składzie. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.
    Do zadań Rady należy: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp.

      W naszej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, zgodnie z kanonami 511 - 514, 537 Kodeksu prawa Kanonicznego została powołana obecna Rada Parafialna we wrześniu 2012 roku. Rada liczy 22 osoby, a przewodniczy jej Ks. Prałat Grzegorz Karolak Proboszcz Parafii. Zastępcami są: Władysław Szymański i Eugeniusz Rakoca.
     Oprócz zadań wynikających z Kodeksu Prawa Kanonicznego, Rada Parafialnaw naszej parafii wspomaga Ks. Prałata w organizowaniu zbiórek pieniędzy na remonty i inwestycje, w organizowaniu uroczystości i innych sprawach wymagających pomocy osób świeckich. Spotkania Rady Parafialnej odbywają się według potrzeb.

Aktualny skład Rady Parafialnej (01.09.2013):


 • Ks. Prałat Grzegorz Karolak - Przewodniczacy Rady Parafialnej

 • Eugeniusz Rakoca - Wice  Przewodniczacy Rady Parafialnej

 • Władysław Szymański - Wice  Przewodniczacy Rady Parafialnej

 • Ewa Szymańska

 • Danuta Gutshe

 • Hubert Gutshe

 • Marek Trzebiatowski

 • Wacława Kaczmarek

 • Helena Szulc

 • Krzysztof Gotwald

 • Stefan Miedziak

 • Andrzej Urbanowicz

 • Wojciech Nowak

 • Mirosław Tomaszewski

 • Dariusz Rogiewicz

 • Mirosława Klat

 • ks. Rafał Zatorski

 • ks. Paweł Osiński

 • Bartosz Różański

 • Piotr Jagucki - sekretarz Rady Parafialnej


 


 

Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego