Odznaczenie Benemerenti E.Rakoca - Kolegiata Piotra i Pawła w Ciechocinku

Przejdź do treści

Menu główne:

Odznaczenie Benemerenti E.Rakoca

Galerie > 2010

CIECHOCINK   Medal papieski BENEMERENTI dla Eugeniusza Rakocy
Rzadsze odznaczenie papieskie niż prałat honorowy

W środę w godzinach wieczornych biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering wręczył czwarte papieskie odznaczenie, w ciągu swego 7 letniego pasterzowania w diecezji - Prezesowi Eugeniuszowi Rakocy. Uroczystość poprzedziła uroczysta kolacja w Sali Gregoriańskiej w Parku Zdrojowym w Ciechocinku, gdzie przedstawiciele Misji Pojednania wręczyli odznaczenia.

      Spotkanie w Sali Gregoriańskiej w środę 7 kwietnia o godzinie 17, odbyło się z okazji przyznania Medalu Papieskiego ,,Benemerenti", na które przybyli zaproszeni przez Pana Eugeniusza Rakocy.

Kanclerz Kapituły „Misji Pojednania” Komandor Henryk Leopold Kalinowski rozpoczął spotkanie od przedstawienia faktów historycznych bitwy pod Grunwaldem, w związku ze zbliżającym się jej 600-leciem.
      Następnie Komandor Kapituły i Prezes Misji Pojednania Tadeusz Kreps wręczyli  Odznaczenia ,, Za zasługi  dla Stowarzyszenia Kawaletów Orderu Wojskowego Krzyża Grunwaldu". Otrzymali je w kolejności: J.E. ks.biskup Wiesław Alojzy Mering – Ordynariusz Diecezji, J.E. ks. bp Stanisław Gębicki – Biskup Pomocniczy Włocławski, J.E. ks bp Paweł Cieślik – Biskup Pomocniczy Koszalińsko-Kołobrzeski od lat spędzający urlopy w Ciechocinku, Eugeniusz Rakoca, Tadeusz Kreps, Ipierwszy kawaler medalu ,,Benemerenti"
płk lek. med. Krzysztof Kasprzak, komendant 10 Wojskowego Szpitala w Bydgoszczy, a także Marek Trzebiatowski, Andrzej Michalski, Jerzy Sobierajski, Marian Gawinecki, Czesław Wojtera, Mariusz Szeliski, Wiktor Kolbowicz, Ryszard Tomaszewski, Lotfi Mansour i Władysław Szymañski.
W gronie odznaczonych znalazło się teę 9 osób odznaczonych Krzyżem Komandorii Misji Pojednania, które otrzymali: Wiktor Hibner, Krzysztof Gotwald, Zbigniew Jarczewski, Wacław Jamroziak, Włodzimierz Szczepaniak, Ryszard Bukowski, Danuta Gutsche, Włodzimierz Skorwider i Piotr Jagucki.


      Zebranym zaprezentowano książkę  „Westerplatte 4:48  Dokument Kriegsmarine” w tłumaczeniu Jacka Żebrowskiego, którą otrzymali uczestnicy spotkania.Pan Jacek Żebrowski został odznaczony medalem "Zasłużony dla Westerplatte".


      Na spotkaniu byli obecnie prawie wszyscy kapłani pracujący w ostatnich latach w Ciechocinku.

O godzinie 19 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku ks. bp. Wiesław A. Mering koncelebrował Mszę Świętą w intencji laureata medalu „Benemerenti” wraz z ks. bp Stanisławem Gębickim, biskupem pomocniczym włocławskim, ks. bp Pawłem Cieślikiem, biskupem pomocniczym diecezji koszaliñsko-kołobrzeskiej i 17 kapłanami. Wśród kapłanów byli: Wikariusz Biskupi, Kanclerz Kurii Biskupiej, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Proboszcz Katedry Włocławskiej, Sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Sierra Leone.W homilii ks. prałat Grzegorz Karolak wspomniał, że w dniu dzisiejszym przypada 80 rocznica urodzin ś.p. ks. prałata Antoniego Owczarka, proboszcza Ciechocinka do 23.I.1993, który pełnił tu funkcję kapelana Rodziny Westerplatczyków i Hubalczyków, przeprowadził rozbudowę naszego kościoła. Dla pojednania Polsko-Niemieckiego zrobił więcej, niż politycy razem wzięci. Dalej ks. prałat mówił, że ziemia ciechociñska, to dawne lenno św. Jadwigi Królowej, a potem ziemia kilku wyznañ; katolików, ewangelików, prawosławnych i Żydów. Jest ona też kolebką Westerplatczyków i Hubalczyków. Następnie przedstawił zasługi Eugeniusza Rakocy dla kościoła katolickiego: nowe ogrzewanie kościoła, wymiana ławek, elektryfikacja dzwonów, oświetlenie zewnętrzne kościoła, remont Domu Ks. Emerytów, plebanii i cmentarza parafialnego, wspomaganie grup parafialnych, jak turnieje piłkarskie ks. Rafała Bogusa, jest też zaangażowany we wszystkie przedsięwzięcia ekumeniczne, jest współautorem obelisku Sługi Bożego Jana Pawła II.
Medal „Benemerenti” został ustanowiony przez papieża Grzegorza XVI w 1832 r. 29 czerwca 2007 r. jako pierwszy ciechocinianin otrzymał medal Tadeusz Kreps, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Westerplatczyków i Hubalczyków. Na koniec Mszy Świętej otrzymał medal od ks. bp. Wiesława A. Meringa Eugeniusz Rakoca, wieloletni wiceprzewodniczący ciechociñskiej rady parafialnej. £aciñski teks dyplomu Benedykta XVI odczytał ks. infułat Leonard Urbañski, Wikariusz Biskupi, zaś polski tekst sam ks. biskup Mering, który w słowie koñcowym wspomniał, że dzisiejszy medal jest czwartym medalem „Benemerenti”, jaki on wręcza w imieniu Ojca Świêtego Benedykta XVI w ciągu 7 lat swojego pasterzowania w diecezji. Msza zakoñczyła się około godz. 21, wspólnym zdjęciem jubilata z uczestniczącymi w uroczystości kapłanami.

.

Wojciech Krzysztof Jankowski
korekta Rada Parafialna


 


 

Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego