Obecni - Kolegiata Piotra i Pawła w Ciechocinku

Przejdź do treści

Menu główne:

Obecni

Duszpasterze

Księża którzy obecnie pracują w naszej Parafii

Proboszcz Parafii
Ks. Prałat Honorowy Grzegorz Karolak

Urodził się 25 maja 1955 r. w Kaliszu. Ukończył Szkołę Podstawową w Piwonicach k/Kalisza w roku 1970, a następnie I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu (1970-1974). W latach 1974-1980 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W 1980 r. ukończył wydział teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 25 maja 1980 r. W tymże roku został skierowany do pracy jako wikariusz w Złoczewie k/Sieradza. Po roku został przeniesiony na wikariat do Malanowa k/Turku, a w roku 1982 do parafii św. Jakuba w Piotrkowie Kuj. W latach 1983-1984 był wikariuszem w parafii św. Maksymiliana we Włocławku, a następnie do 1990 r. w parafii św. Wojciecha w Koninie. W 1990 r. objął probostwo w zorganizowanej przez siebie od podstaw parafii bł. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, gdzie wybudował kościół wraz z dzwonnicą i dom parafialny oraz przedszkole wraz z domem dla sióstr Urszulanek JSK. 23 kwietnia 1995 roku, dekretem Ks. Biskupa Bronisława Dembowskiego został instytuowany na proboszcza w Ciechocinku. 17 stycznia 1996 r. został mianowany przez biskupa polowego WP Sławoja Leszka Głódzia duchownym opiekunem żołnierzy i rodzin wojskowych Garnizonu Ciechocinek i kapelanem 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego. 26 października 1997 r. objął urząd dziekana nieszawskiego, a 1 sierpnia 1998 r. powierzono mu obowiązki kapelana sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Ciechocinku.


Staraniem Ks. Prałata Grzegorza Karolaka w 1995 r. zainstalowano nowe nagłośnienie, a w 1997 r. założono nowoczesne promiennikowe ogrzewanie kościoła. Rok później wykonano iluminację na zewnątrz świątyni. W 1999 r. dostosowano główne wejście do kościoła dla potrzeb ludzi niepełnosprawnych. W miesiącu lutym 2000 r. odrestaurowano 3 dzwony kościelne, które otrzymały napęd elektryczny, a także unowocześniono nagłośnienie, uwzględniające potrzeby osób niedosłyszących. W kwietniu 2001 roku ukończone zostało malowanie wnętrza kościoła, odnowiono drogę krzyżową i malowidła ścienne. We wrześniu tego roku Ks. prałat ukończył remont Domu Księży Emerytów, i został mianowany jego dyrektorem. W 2002 roku została wymieniona betonowa nawierzchnia wokół kościoła na kostkę polbrukową oraz wymienione zostały obróbki blacharskie i uzupełnione zostały zniszczone fragmenty cegieł. W roku 2003 wymienione zostały stare ławki na nowe - dębowe, a wiosną 2004 roku zamontowano cztery nowe konfesjonały. W 2005 roku zostały odrestaurowane organy kościelne. W 2006 roku z inicjatywy Ks. prałata został postawiony pomnik – obelisk ku czci Sługi Bożego Jana Pawła II, który został odsłonięty i poświęcony 29  czerwca, przez J.E. Zenona Kar. Grocholewskiego - Prefekta Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego.

                
          W dniu 7 maja 2001r. ks. prałat  otrzymał godność kapelana papieskiego Ojca Świętego Jana Pawła II, a 24 XII 2005 roku Papież Benedykt XVI wyniósł go do godności Prałata Honorowego Jego Świątobliwości. Dnia 25 V 2005 roku przypadł srebrny jubileusz kapłaństwa Ks. Prałata, który był bardzo uroczyście obchodzony, zarówno w Katedrze włocławskiej jak i w Ciechocinku. W styczniu 2006 roku Ks. Bp Wiesław Mering mianował ks. prałata Diecezjalnym Referentem d.s. Ekumenizmu. Podczas festiwalu piosenki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "Ciechocińskie Impresje Artystyczne 2006" został wyróżniony statuetką PFRON za społeczną działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
      Ks. Prałat Grzegorz Karolak kontynuuje świetlaną kartę ciechocińskich proboszczów Dzięki jego staraniom i ogromnemu zaangażowaniu, parafia ciągle zyskuje materialnie i duchowo.


Księża Wikariusze


Ks. Robert NawrockiKs. Cezary Garnuszek

 


 

Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego