Honorowe Obywatelstwo Ciechocinka dla ks. Proboszcza - Kolegiata Piotra i Pawła w Ciechocinku

Przejdź do treści

Menu główne:

Honorowe Obywatelstwo Ciechocinka dla ks. Proboszcza

Galerie > 2015

Ksiądz Prałat Grzegorz Karolak Honorowym Obywatelem Ciechocinka

20 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się VIII uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której księdzu Prałatowi Grzegorzowi Antoniemu Karolakowi wręczono tytuł „Honorowego Obywatela Ciechocinka”.

Rada Parafialna oraz Rada Rycerzy Kolumba im. Św. Jana Pawła II, pismem z dnia 5 lutego 2015 r. wystąpiła z inicjatywą uhonorowania tytułem „Honorowego Obywatela Ciechocinka” księdza Prałata Grzegorza Karolaka
proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Ciechocinku, dziekana Dekanatu Nieszawskiego, kanonika Kapituły Katedralnej we Włocławku oraz kapelana Rycerzy Kolumba za zasługi dla Ciechocinka i Jego mieszkańców. Stosownym pismem wniosek ten poparło również Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka.
Kapituła tytułu „Honorowego Obywatela Ciechocinka” dwukrotnie spotkała się, by szczegółowo zapoznać się ze złożonym wnioskiem i przeanalizować zasadność nadania honorowego tytułu. Pierwsze posiedzenie odbyło się 16 marca 2015 r., a drugie, podczas którego podjęta została uchwała Kapituły, pozytywnie opiniująca wniosek, 11 maja br.
Podczas uroczystej sesji w swym wystąpieniu przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Zajączkowski przybliżył sylwetkę księdza Prałata oraz wymienił jego zasługi dla lokalnego środowiska:
Praca kapłańska księdza Grzegorza Karolaka rozpoczęła się w Złoczewie koło Sieradza, gdzie 25 maja 1980 r. objął obowiązki wikariusza, by po niespełna piętnastu latach - 23 kwietnia 1995 r., dekretem ks. biskupa Bronisława Dębowskiego, zostać proboszczem w Ciechocinku. W ubiegłym miesiącu minęło zatem 20 lat pracy w naszej parafii, a za kilka dni ksiądz proboszcz będzie obchodził 35-lecie posługi kapłańskiej. (…)
Ksiądz proboszcz inicjował wiele przedsięwzięć charytatywnych, takich jak: pomoc żywnościowa dla ubogich i pokrzywdzonych przez los oraz wsparcie duchowe; pomoc chorym i cierpiącym, a także pomoc materialna i edukacyjna dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin. (…) Poza pracą duszpasterską i społeczną ksiądz proboszcz okazał się nieocenionym gospodarzem swojej parafii, realizując liczne inwestycje w kościele i jego otoczeniu oraz sprawnie zarządzając cmentarzem parafialnym. Kolejnym z namacalnych dzieł księdza proboszcza, była budowa pomnika św. Jana Pawła II i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. (…)
Przemówienie wygłosił również uhonorowany ksiądz Prałat Grzegorz Karolak, który dziękował przewodniczącemu Wysokiej Rady Marcinowi Zajączkowskiemu oraz radnym: Izabeli Kowackiej, Krzysztofowi Czajce, Pawłowi Kanasiowi, Jerzemu Sobierajskiemu, Włodzimierzowi Słodowiczowi, Jerzemu Draheimowi i Bartoszowi Różańskiemu, którzy podjęli stosowną uchwałę. Słowa podziękowania proboszcz skierował również w stronę burmistrza Ciechocinka Leszka Dzierżewicza, Kapituły Honorowych Odznaczeń Miasta, Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka oraz Eugeniusza Rakocy - Przewodniczącego Rady Parafialnej i Wielkiego Rycerza Rady Kolumba Św. Jana Pawła II w Ciechocinku, który wraz z członkami powyższych gremiów złożył wniosek o uhonorowanie księdza Prałata poparty podpisami mieszkańców.

 


 

Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego