Obraz środkowy, przedstawiający Wniebowzięcie Matki Boskiej, inspirowany środkową częścią retabulum ołtarzowego o tej samej tematyce z kościoła o. o . Bernardynów w Warcie zamykają dwa ruchome skrzydła z przedstawieniami na awersach: Zwiastowania, Narodzenia, Hołdu Magów; Zmartwychwstania, Wniebowstapienia, Zesłania Ducha Świętego, na rewersach sceny pasyjne. Obraz z predelli, pocięty na trzy cześci przedstawia: Półpostacie Matki Boskiej z Dzieciątkiem i ze świętymi: Elżbietą z Turyngii, Barbarą, Katarzyną, Marcinem, Łucją, Dorotą, Janem Jałmużnikiem i Jadwigą Śląską.
Tryptyk ten powstał ok. 1515 roku, swój rodowód wywodzi z malarskiej szkoły poznańskiej z wpływami krakowskimi i norynbersko - bamberskimi. Wykonany jest w technice tempery jajowej z laserunkami na zaprawie kredowo-klejowej. Podobrazia były wykonane z drewna lipowego. Zachowane części tryptyku od około 1816 r. były wmontowane w pseudobarokowy ołtarz w Kościele św. Mikołaja.
W 1935 roku tryptyk był wypożyczony na wystawę: "Polska Sztuka Gotycka" - Warszawa Instytut Propagandy Sztuki. Po jej zamknięciu był konserwowany i restaurowany w Państwowej Pracowni Konserwacji na Zamku Warszawskim. W 1939 roku był zabezpieczony w Muzeum Narodowym w Warszawie skąd w 1940 roku został wywieziony przez Niemców do Krakowa. Obraz środkowy, pozbawiony ram, był w 1945 roku rewindykowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie, skąd w 1947 roku wrócił do Kościoła w Warcie. Sześć obustronnie malowanych kwater, również pozbawionych ram i predella zostało przekazane w 1953 roku do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie były wystawione w Galerii Sztuki Gotyckiej do 23 sierpnia 1996 roku, kiedy to, po wieloletnich staraniach zostały przekazane do Kościoła św. Mikołaja w Warcie.
Prace związane z restauracją i konserwacją tryptyku, podjęte w 1993 roku, trwały do końca roku 1999. Celem wszystkich prac dotyczących tryptyku-ołtarza była jego pełna rewaloryzacja polegająca na odtworzeniu pierwotnej formy i funkcji oraz ukazaniu unikalnych walorów wspaniałego dzieła sztuki we wszystkich jego zachowanych elementach. Umieszczenie wszystkich elementów tryptyku w ramie nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2000 r.