Parafia Narodzenia NMP w Grzymiszewie   / na podstawie Rocznika Diecezji Włocławskiej jn/
Kościół p.w. Narodzenia NMP

     
powrót
Historia parafii

Wieś - najstarsza wiadomość o istnieniu wsi szlacheckiej Grzymiszew pochodzi z 1411 r. W 1 poł. XV w. miejscowość otrzymała prawa miejskie. Wielokrotnie niszczony w ciągu wieków, stracił całkowicie charakter zabudowy miejskiej. Parafię erygował w 1443 r. abp gnieźnieński Wincenty Kot, włączając do niej kilka wsi należących dotychczas do parafii Turek, a nadto wieś Piętno z parafii w Malanowie. Pierwszy kościół parafialny wystawił w poł. XV w. Marcin ze Szczytnik, właściciel Grzymiszewa. Była to budowla drewniana, mająca 6 ołtarzy, która spłonęła w 1783 r. W jego miejsce Izabela Gajewska, dziedziczka miejscowa, wystawiła w 1785 r. własnym sumptem nowy kościół, także drewniany. Został on rozebrany przez Niemców w 1943 r. W XVIII w. we wsi Piętno notowana jest kaplica półpubliczna we dworze. Obecny kościół parafialny p.w. Narodzenia Najśw. Maryi Panny został zbudowany w 1949 r. i w tymże roku konsekrowany. Jest to budynek bezstylowy, murowany, kryty blachą aluminiową, malowany w 1999 r. Posiada dwa ołtarze. W głównym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, barokowy, w sukience srebrnej z poł. XVII w. Barokowy obraz Św. Rodziny, Chrystusa Bolesnego i św. Walentego. Obraz św. Rozalii z pocz. XIX w. Dwa barokowe krucyfiksy. Monstrancja wieżyczkowa z cechą złotniczą Torunia i z cechą imienną Jana Christiana Bröllmana. Kaplica filialna w Bibiannie. Przerobiona z dawnej mleczarni, murowana. Kaplica cmentarna, murowana z XIX w. Krzyże przydrożne: Grzymiszew, Bibianna, Gozdów, Imiełków, Piętno, Ruda, Wielopole; kapliczki Najśw. Maryi Panny: Babiak, Ruda, Wielopole; kapliczki św. Jana Chrzciciela: Grzymiszew, Piętno; kapliczka św. Barbary: Grzymiszew.
powrót
Wnętrze kościoła parafialnego

w przygotowaniu

powrót
Archiwum parafialne

Archiwum parafialne: księgi metrykalne - urodz. z lat: 1866-1939, od 1945 zaśl. z lat: 1907-1939, od 1945 zm. z lat: 1877-1939, od 1945 kronika parafii od 1973 księgi ogłoszeń od 1991 protokóły wizytacji od 1992. Archiwalia parafialne w ADWł: AAG Wiz. 3(k. 135-137, 425, 507v); Wiz. 24(s. 57-59); l Wiz. 63(s. 79-83); Wiz. 67(s. 21-23); Wiz. 70(s, 49-52); Wiz. 85(k. 276-285) A. par. 1(1789-1837); 2(1803-1834); 3(1809-1845); 4(1819-1834); 5(1819-1882); 6(1820-1821); 7(1821-1939); 8(1824-1836); 9(1824-1852); 10(1851-1864); 11(1864-1871); 12(1867-1897); 12a(1868-1905); 13(1800-1878); 14(1801-1829) K. z. 1(1807-1828); 2(1829-1861); 3(1862-1887) AKDWł par. 79(1920-1939) M. ochrzcz.: 1808-1809; 1826-1830; 1831-1843; 1844-1865 M. zaśl.: 1826-1834; 1835-1863; 1863-1880 M. zm.: 1808-1809; 1812; 1826-1833; 1834-1854; 1855-1864; 1865-1876 M. zaśl. i zapow.: 1812 M. ochrzcz., zaśl. i zm.: 1775-1807; 1812-1827; 1808-1816; 1818; 1822; 1828-1860 M. ochrzcz., zaśl., zapow. i zm.: 1808-1811; 1812-1816; 1817; 1819; 1820; 1821; 1823; 1824; 1825. .
.
powrót
Bibliografia:

Bibliografia: SGKP, II, s. 899-900 Rymut, s. 85 Maluśkiewicz, s. 166-167 KZSP, V, z. 26, s. 7-8 Źr. Dz., XII, s. 244 Librowski: Repertorium, 4/1, s. 98 Łaski: LBen, I, s. 266-267 RWł 1876, s. 46-47 Zaleski: Sanktuaria, s. 465-466 Wizerunki maryjne, s. 22 KDW 3(1909) s. 156 Straty włocł., s. 33 W. Niżyński: Sanktuaria maryjne w Polsce. Grzymiszew, "Zorza" 1989, nr 28, s. 24 .

powrót
Miejscowości i inne wiadomości

Miejscowości:Grzymiszew, Babiak (2 km), Gozdów (1), Imiełków (2), Piętno (3), Ruda (4), Wielopole (3) - gm. Tuliszków; Bibianna (6) - gm. Malanów. Liczba mieszkańców: 2270. Odpust: Narodzenia Najśw. Maryi Panny; tradycyjna uroczystość parafialna: św. Barbary (4 XII). Ostatnie misje: 1999 r. Grupy apostolskie: Oaza, Bractwo św. Barbary, Akcja Katolicka, Koło Obrony Życia. Szkoły: państwowe - Szkoła Podstawowa w Grzymiszewie, Szkoła Podstawowa w Piętnie, Szkoła Podstawowa w Bibiannie, Gimnazjum w Grzymiszewie.
powrót
Cmentarz i budynki

Cmentarz: 0,93 ha, odległość od kościoła 700 m. Na cmentarzu spoczywają: ks. Michał Konstanty Królikowski (1826-1884), ks. Mieczysław Kiełkiewicz (1881-1936). Ważniejsze groby: Edwarda Radajewskiego († 1902), Wandy Andrzejewskiej († 1885), kaplica grobowa rodziny Puławskich z 2 poł. XIX w.
powrót
Proboszczowie i administratorzy parafii w XX w.

Proboszczowie i administratorzy parafii w XX w.: ks. Mateusz Piaścik (1884-1902), ks. Wojciech Chawałkiewicz (1902-1913), ks. Wacław Jankowski (1913-1931), ks. Mieczysław Kiełkiewicz (1931-1936), ks. Edmund Krauze (1936-1939), ks. Stanisław Gemel (1939-1941), ks. Stanisław Iskrzycki (ks. Jan Książkiewicz) (1945-1946), ks. Czesław Wojciechowski (1946-1947), ks. Edward Adamczyk (1947-1955), ks. Tadeusz Gnatowski (1956-1957), ks. Zdzisław Musialik (1957-1958), ks. Henryk Fiwek (1958-1963), ks. Wacław Oponowicz (1963-1968), ks. Stanisław Dąbrowski (1968-1973), ks. Szczepan Ostajewski (1973-1975), ks. Tadeusz Woźniak (1975-1985), ks. Jan Karczmarczyk (1985-1991), ks. Stanisław Strzeliński (od 1991)..
powrót
Z parafii pochodzą

Ewa (s. Ewa) Pawlicka USJK (p.z. 1987).
powrót