Opracowanie: Kuria Diecezjalna we Włocławku | Redaguje: ks. Antoni Poniński
Powrót do strony głównej

ROK 2000 - ROK 2001 - ROK 2002 - ROK 2004 - ROK 2005

ROK 2003

Rok 2003
powrót
Samorządowe rekolekcje w Licheniu

Na rekolekcjach w licheńskim sanktuarium spotkali się przedstawiciele władzy samorządowej i państwowej z Konińskiego. Mówiono o patriotyzmie.

Spotkania samorządowców w Licheniu odbywają się dwa razy w roku – przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą. Choć mają charakter formacyjny, są też okazją do spotkania przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej. W tym roku do Sali Królewskiej w Licheniu przybyło kilkadziesiąt osób, aby dyskutować na temat patriotyzmu. Wykład poprowadził dominikanin ojciec Jacek Salij. Ojciec Salij mówił o budowaniu wspólnego dobra, o konieczności tworzenia i egzekwowania dobrego prawa. Podziały polityczne przyrównał do podziałów plemiennych.

Patrzeć na dobro

– Podział na partie jest prosty i sensowny. Jest to patrzenie na wspólne dobro z różnych stron. Musimy jednak pamiętać aby było to patrzenie na dobro. Jeśli o tym zapomnimy to podział nie ma sensu – powiedział ojciec Salij. Zdaniem ojca Jacka Salija, budowanie patriotyzmu to także zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Konieczna troska o najsłabszych
– Bandytyzm, nieudolność sądów czy urzędów powoduje, że zmniejsza się poczucie ojczyzny, rodzą się podziały na my i oni
– stwierdził ojciec Salij. Dla ojca Salija wspólnotę buduje się również przez troskę o najsłabszych.
– Sprzeciw wobec aborcji, ale poprzez pomoc kobietom będącym w ciężkiej sytuacji życiowej, podanie ręki alkoholikowi czy narkomanowi to jest właśnie patriotyzm. Ważnym wymogiem patriotyzmu jest troska o najsłabszych. Są to autentyczne działania na rzecz ojczyzny – powiedział o. Salij.

Widzieć drugiego człowieka

Z twierdzeniami ojca Salija o kryzysie patriotyzmu wśród młodego pokolenia nie zgodził się Marek Wicher z Urzędu Wojewódzkiego. Przywołał na przykład pokolenie z lat 60., którego przedstawiciele sprawują władzę w Ameryce. Natomiast Elżbieta Siudaj-Pogodska, radna Konina, mówiła o konieczności poczucia, że się jest u siebie.
– Gościliśmy nauczycieli, Polaków z Litwy. Kiedy byliśmy na wycieczce w Poznaniu stwierdzili, że muszą nawchłaniać się Polski aby im starczyło na dłuższy czas. Możemy uczyć się od nich patriotyzmu. W codziennym życiu ważna jest pomoc pojedynczemu człowiekowi. Często przychodzą do urzędów ludzie, którym w żaden sposób nie możemy pomóc, ale ważne jest aby ich wysłuchać, poświęcić im parę minut. Najważniejsza jest relacja między ludźmi. Czasem łatwiej wysłać list elektroniczny do kogoś w Meksyku czy Pekinie niż wstać od komputera i iść do sąsiada na drugim piętrze – stwierdziła Elżbieta Siudaj-Pogodska.

Postawy z Gombrowicza

Z kolei poseł Ireneusz Niewiarowski powołując się na postacie z Gombrowicza, zadał pytanie, czy czasem przeszkodą w poczuciu braku bycia u siebie nie są postawy wobec władzy. Jedna to przyjmowanie wójta na kolanach, a druga to szukanie konfliktu.
– Czy dzisiaj z tych postaw nie wynikają postawy wobec państwa, może nie czujemy się u siebie? – pytał Ireneusz Niewiarowski.

Okazja do spotkania

Dla Tomasza Nuszkiewicza, wicestarosty kolskiego, spotkania w Licheniu to nie tylko rekolekcje formacyjne, gdyż takie odbywają się także w rodzinnych parafiach.
– Uczestniczę w tych spotkaniach od dziesięciu lat. Myślę, że ważne jest też spotkanie samorządowców. Jest to jedyna okazja do wspólnej rozmowy przedstawicieli gmin z dawnego województwa konińskiego. Nie ma innej okazji aby rozmawiać o wspólnych problemach – powiedział Tomasz Nuszkiewicz.
Radosław GRZELAK - "Gazeta Poznańska" - 22.12.2003 r.
powrót
Sympozjum w 10. rocznicę śmierci Ks. prof. Janusza Pasierba

W dniu 15 grudnia odbyła się we włocławskim seminarium duchownym sesja naukowa upamiętniająca osobę zmarłego przed dziesięcioma laty Księdza Profesora Janusza Pasierba. Organizatorami spotkania byli: Ks. Biskup dr Wiesław Mering, ordynariusz włocławski oraz prof. dr hab. Jerzy Garbacz, rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Spotkanie prowadził ks. dr Wojciech Frątczak, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W swoim słowie wprowadzającym zapoznał słuchczy z podstawowymi danymi biograficznymi z życia ks. prof. Pasierba. Prof. Garbacz mówił o wpływie, jaki wywarła na niego w czasach studenckich literacka twórczość ks. Pasierba. Następny referat prof. Józefa Borzyszkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego był poświęcony głównie literackiej twórczości Profesora. Swoimi wspomnieniami o niezwykle barwnej osobie ks. prof. Pasierba, wybitnego historyka sztuki, poety i charyzmatycznego kaznodzieli, podzielili się ze słuchczami jego uczniowie: ks. kanonik Wojciech Sowa, proboszcz parafii Nieszawa oraz ks. prałat Wojciech Krzywański, proboszcz z Sompolna. Osobistymi wspomnieniami, zabarwionymi humorem - właściwym ks. Pasierbowi - podzielili się także ks. bp Bronisław Dembowski i ks. prof. Stanisław Olejnik - współpracownicy ks. Pasierba z czasów pracy na ATK w Warszawie.

W spotkaniu oprócz alumnów włocławskiego seminarium uczestniczyli studenci WSHE we Włocławku oraz uczniowie Liceum im. ks. Jana Długosza. Uczestnicy sesji mieli również możliwość nabycia książek i tomików wierszy ks. Pasierba w stoisku wydawnictwa "Bernardinum" z Pelplina.
Sesja naukowa została poprzedzona Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Meringa, ucznia ks. Pasierba, o godz. 15.00 we włocławskiej katedrze.
rm
powrót
Pogrzeb śp. Księdza Prałata Zdzisława Rogalskiego - informacja

Kuria Diecezjalna we Włocławku informuje, że w niedzielę, 7 grudnia br. o godz. 18.00 w parafii św. Wojciecha, odprawiona zostanie Msza św. żałobna za zmarłego św. Księdza Prałata Zdzisława Rogalskiego.

Uroczystości pogrzebowe (Msza św. oraz esporta na cmentarz) odbędą się w poniedziałek, 8 grudnia o godz. 11.00 w parafii św. Wojciecha w Koninie. Będzie im przewodniczył Ks. Biskup Wiesław Mering, Pasterz Diecezji.
rm
powrót
Finał turnieju "Ministranckiej Ligi Sportowej" w piłkę koszykową - Włocławek

29 listopada 2003 w Hali Mistrzów rozegrane zostały mecze finałowe II Edycji Ministranckiej Ligi Koszykówki. Patronat nad ligą objeli: Ks. Biskup Wiesław Mering, Ks. Lech Klejmont i Prezes Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego, Marek Krygier. Puchar za pierwsze miejsce został ufundowany przez Ks. Biskupa, drugie miejsce - przez Ks. Lecha Klejmonta, trzecie miejsce - przez prezesa MPK Marka Krygiera zaś za czwarte miejsce - przez Prezesa Cechu Rzemiosł Różnych. Zwycięzcy ligi otrzymali upominki od klubu WTK Anwil i od Naczelnika Sportu w Urzędzie Miasta, Jana Schwarza.

Podajemy ostateczne wyniki Turnieju:

1. Parafia Wniebowzięcia NMP (Katedra)
2. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego - (Księża Orioniści)
3. Parafia św. Józefa
4. Parafia Matki Bożej Fatimskiej
5. Parafia św. Maksymiliana
6. Parafia Najśw. Zbawiciela
7. Parafia Narodzenia NMP

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Tomasz Zemlak (parafia. Najświętszego Serca Jezusowego)
Dawid Zemlak
powrót
"Zaduszki Nauczycielskie" u Długosza

W dniu 27 listopada br., w auli Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku, z inicjatywy Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców naszej Diecezji, zostało odprawione nabożeństwo żałobne połączone z Liturgią Eucharystyczną: "Zaduszki Nauczycielskie 2003", podczas którego modlono się o zbawienie wieczne dla wszystkich zmarłych nauczycieli i wychowawców Diecezji Włocławskiej.

W sposób szczególny zostali wymienieni zmarli ze Szkół Włocławskich: Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół nr 5 z ul. Toruńskiej, Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 3. Modlono się także za zmarłych z Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu, z Szkół Podstawowych i Gimnazjów par. Trąbczyn i Zagórów oraz z Zespołu Szkól Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku. W chwili ciszy wspomniano także wszystkich zmarłych nauczycieli i wychowawców naszej Diecezji. Organizatorzy mają nadzieję, że kolejne Zaduszki zgromadzą jeszcze większą liczbę tych, którzy poprzez modlitwę chcą pamiętać o swoich poprzednikach. Na spotkaniu reprezentowane były następujące szkoły: Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkól Samochodowych, Liceum Ziemi Kujawskiej, Gimnazjum nr 3,Szkoły Podstawowej nr 11 i 19, Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące z Kowala, Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie oraz gospodarze Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku.


Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców serdecznie zaprasza wszystkich zaangażowanych w pracę pedagogiczno - wychowawczą dzieci i młodzieży, na spotkanie opłatkowe 5 stycznia 2004 r., o godz. 16.00 w ZSK im. Ks. Jana Długosza we Włocławku. Mszy Świętej przewodniczyć będzie Pasterz Diecezji: J.E. ks. bp Wiesław Mering.
jb
powrót
Zmarł ks. prał. Stanisław Matczak - proboszcz parafii Izbica Kuj.

W dniu 27 listopada w szpitalu w Łodzi zmarł ks. prałat Stanisław Matczak, proboszcz par. Izbica Kujawska.

Urodził się 14 października 1939 roku w Lisewie, parafia Skulsk. Szkołę podstawową ukończył w Skulsku w 1953 roku. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie w 1957 roku. W 1958 roku wstąpił do Włocławskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 roku z rąk bpa Kazimierza Majdańskiego w katedrze włocławskiej. Jako wikariusz pracował w parafiach: Uników (1964-1966), Stare Miasto (1966-1969), Wniebowzięcia NMP (Kolegiata kaliska) (1969-1974), Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli (1974-1977), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku (1977-1982). W 1979 r. uzyskał stopień magistra teologii na KUL-u. W dniu 1 lipca 1982 roku został mianowany wikariuszem par. Podwyższenia Krzyża Świętego z prawami proboszcza i obowiązkiem rezydencji w Ośrodku Duszpasterskim przy kościele Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na tzw. Bliznie. Niedługo potem został pierwszym administratorem i proboszczem tej parafii. Pracował tam do 1 września 1987 roku. Ostatnią jego placówką proboszczowską była Izbica Kujawska (1.09.1987 - 27.11.2003).
Od 1.09.1987 do 23.10.2003 był dziekanem dekanatu izbickiego. W 1994 r. został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, a w 1998 r. został mianowany kapelanem honorowym Ojca Świętego.

Pogrzeb odbędzie się w Izbicy Kujawskiej w dniu 2 grudnia br. o godzinie 10.00.
ap
powrót
W dniu 26 listopada zmarł ks. kan. Józef Fret, emeryt, rezydent w par. Grzegorzew

Ks. Józef Fret urodził się 28 września 1928 roku w miejscowości Laski wchodzącej w skład parafii Turek. Do 1939 r. ukończył 4 klasy szkoły podstawowej w Żukach. W czasie wojny z cała rodziną został wywieziony w Zamojskie. W 1945 r. powrócił w rodzinne strony. Po zdobyciu matury w 1948 roku w liceum w Turku, przez rok pracował jako nauczyciel w Dąbrowicy, gmina Dobra. W roku następnym wstąpił do włocławskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przez posługę bp Franciszka Korszyńskiego otrzymał 4 grudnia 1955 roku w kościele seminaryjnym św. Witalisa. Wikariuszem był w parafiach: Świerczyn (XII 1955-IV 1956), Ślesin (IV-VIII 1956), Świerczyn (VIII-XI 1956), Zagórów (XI 1956-VIII 1958), Krzywosądz (VIII 1958-VI 1959), Izbica Kuj. (22 VI-1 VIII 1959), Russocice (1 VIII 1959-26 I 1961), św. Jana we Włocławku (26 I-1 VII 1961), Uniejów (1 VII 1961-3 X 1963), Przedecz (3 X 1963-21 III 1964). Jako wikariusz-ekonom pełnił posługę duszpasterską w par. Chojne (21 III-10 VIII 1964). Kolejno pełnił samodzielne funkcje: administrator par. Świnice (10 VIII 1964-15 VII 1969), wikariusz-ekonom par. Dobrzec (15 VII 1969-4 X 1972), wikariusz-zarządca par. Służewo (4 X 1972-16 VI 1980), administrator par. Grzegorzew (16 VI 1980-25 I 1990). Po przebytym zawale złożył rezygnację, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu parafialnym w par. Grzegorzew. W 1993 r., po śmierci Ks. Kazimierza Ciesielskiego, proboszcza par. Grzegorzew, przez dwa miesiące pełnił ponownie funkcję administratora tejże parafii. W 1995 r. został ojcem duchownym dekanatu kolskiego II.

W 1969 roku rozpoczął studia zaoczne z zakresu specjalizacji homiletycznej na ATK. Ukończył je w trzy lata później otrzymując tytuł magistra. Zainteresowania wzbudzone pracą magisterską na temat postaci św. Józefa w powojennym kaznodziejstwie polskim skłoniły go w rok później do rozpoczęcia kursu doktoranckiego z zakresu józefologii.

Konsekwencja w wierności zasadom kościelnym przysporzyła mu niemałych trudności szykan ze strony władz wyznaniowych. Nie zgodziły się one na objęcie przez niego par. Zgłowiączka, a następnie przez dwa lata nie chciały uznać go nawet za administratora par. Dobrzec, mimo odwołań Kurii Diecezjalnej aż do urzędu premiera.

W 1995 roku został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu.

Obrzędy żałobne rozpoczną się w niedzielę w dniu 30 listopada o godzinie 14,30 w kaplicy cmentarnej w Grzegorzewie i eksportą do kościoła parafialnego. Msza pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 1 grudnia, o godzinie 11-ej w kościele parafialnym w Grzegorzewie. Po liturgii ciało zostanie przewiezione na cmentarz w Turku.
ap
powrót
"Dotacje z Unii Europejskiej i zabezpieczenie obiektów sakralnych" - Konferencja szkoleniowa we Włocławku

W dniu 24 listopada w auli włocławskiego seminarium duchownego odbyła się konferencja szkoleniowa na temat “Dotacje z Unii Europejskiej i zabezpieczenie obiektów sakralnych”, O możliwościach i formach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mówili dyr. Iwona Potoczek i dr Andrzej Potoczek – pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dr Marek Rubnikowicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawił bieżące problemy dotyczące ochrony dóbr kultury. Problem zabezpieczenia obiektów zabytkowych przed kradzieżą i klęskami żywiołowymi przedstawił dyr. Piotr Ogrodzki z Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych przy Ministerstwie Kultury.

W konferencji wzięły udział trzy siostry zakonne i 68 księży z terenu diecezji włocławskiej. Większość księży stanowili proboszczowie parafii posiadających świątynie drewniane, najbardziej narażone na niszczenie i skutki żywiołów.

Konferencję przygotowali pracownicy włocławskiej Kurii Diecezjalnej – ks. Piotr Sierzchała, diecezjalny konserwator zabytków i ks. Lesław Witczak, zastępca ekonoma diecezjalnego.
ap
powrót
Eucharystyczny Ruch Młodych w Charłupi Małej

W święto Chrystusa Króla, w dniu 23 listopada, w par. Charłupia Mała zainaugurowana została działalność pierwszej grupy dzieci i młodzieży gimnazjalnej skupionej w Eucharystycznym Ruchu Młodych. Powstała z inicjatywy miejscowych katechetek grupa licząca 25 osób, podczas niedzielnej mszy parafialnej złożyła uroczystą deklarację uczestnictwa w Ruchu wobec proboszcza parafii, ks. Leszka Malinowskiego.

Podobne grupy powstały już w niektórych parafiach rejonu sieradzkiego.
ap
powrót
"Przystanek Jezus" w Zespole Szkół Katolickich im ks. Jana Długosza we Włocławku

W dniu 22 listopada br. w Zespole Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku, z inicjatywy ks. Dariusza Fabisiaka, odbył się kolejny w tym roku "Przystanek Jezus" organizowany przez Duszpasterstwo Młodzieży naszej Diecezji. Myślą przewodnią tego spotkania stały się słowa "W drogę z nami wyrusz Panie" - bowiem miało ono zachęcić młodzież do pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę. Spotkanie podzielone zostało na następujące części: Ewangelizacja, Msza Święta, koncert zespołu muzycznego i zabawa. Przybyła młodzież z parafii Włocławka, Lubień Kujawski, Lubicz, Kikół, Szpetal Górny oraz z Długosza. Ewangelizację wraz z młodzieżą z par. św. Stanisława we Włocławku przygotował ks. Krzysztof Antczak, świadectwa wygłosili ks. Marek Bałwas i kl. Leszek Zawalisk. Liturgia Mszy Świętej została przygotowana przez młodzież Długosza pod kierunkiem ks. Jacka Budy, który też czuwał nad przebiegiem całego spotkania. Następnie odbył się koncert zespołu "Credo" i "Latorośl" z Piotrkowi Kujawskiego. Przystanek zakończył się dyskoteką jednoczącą we wspólnej zabawie młodzież z różnych parafii.
jb
powrót
Rocznica śmierci bp Jana Zaręby

W dniu 22 listopada, który podobnie jak dzień śmierci siedemnaście lat temu przypadł w sobotę, obchodzono rocznicę śmierci biskupa Jana Zaręby, ordynariusza włocławskiego w latach 1970-1986. Wieczornej mszy rocznicowej w katedrze przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering. Uczestniczyli w niej wszyscy biskupi diecezji. Homilię wygłosił ks. Tomasz Kaczmarek, który siedemnaście lat temu pełnił funkcję kapelana bp Zaręby.
ap
powrót
Wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu liturgicznego - Wręczenie dyplomów ukończenia DOKO we Włocławku

W dzień św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego, w Diecezjalnym Studium Kształcenia Organistów mieszczącym się przy włocławskim kościele Najświętszego Zbawiciela, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dziewięciu tegorocznym absolwentom. Uroczystości przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering. Dyrektor Studium, ks. Zbigniew Szygenda, zaprezentował najważniejsze myśli z niedawno ogłoszonego watykańskiego dyrektorium na temat pobożności ludowej w liturgii. Bp Mering podzielił się refleksjami na temat wychowawczej roli muzyki.

Aktualnie w Studium kształci się 60 osób, w tym dziewięć rozpoczynających kształcenie.
ap
powrót
Zmarł Ks. Prałat Zdzisław Rogalski

Dnia 17 listopada 2003 r., w godzinach wieczornych, zmarł ks. prałat Zdzisław Rogalski, proboszcz par. św. Wojciecha w Koninie, dziekan dekanatu konińskiego drugiego.

Urodził się 18 października 1934 r. w Ksawerowie k. Ciechanowa, w diecezji płockiej. Święcenia kapłańskie otrzymał we Włocławku 5 kwietnia 1959 roku. Przez kilka miesięcy był wikariuszem parafii katedralnej. W latach 1960-1964 studiował na KUL-u w Lublinie. Po powrocie ze studiów został ponownie wikariuszem parafii katedralnej (1964-1967), a następnie w Sieradzu (1967-1974). Przez kolejne sześć lat pełnił funkcję prefekta studiów we włocławskim seminarium duchownym. Od 1980 do 1988 roku był proboszczem par. Radziejów Kujawski i dziekanem tegoż dekanatu. Od 1988 roku do śmierci był proboszczem par. św. Wojciecha w Koninie. Od 1994 roku był także dziekanem dekanatu konińskiego II. W 1990 roku został kanonikiem honorowym kapituły Kolegiaty Kaliskiej , a od 1996 roku kapelanem honorowym Ojca Świętego.

Ks. Rogalski zmarł w szpitalu klinicznym w Mexico City, gdzie znalazł się w wyniku udaru mózgu, którego doznał tydzień wcześniej podczas pielgrzymki do Guadalupe.
ap
powrót
Kościelne uroczystości upamiętniające 85. rocznicę odzyskania niepodległości

W kościele par. św. Bartłomieja w Koninie mszę w intencji Ojczyzny odprawił bp Stanisław Gębicki. Dokonał także poświęcenia tablicy pamiątkowej nadającej rondu imię Podoficerów Małoletnich (dla upamiętnienia założonej w Koninie w 1928 roku Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich).
Po południu bp Gębicki odprawił mszę w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Zagórowie i poświęcił odbudowany pomnik Niepodległości. Zniszczony w czasie wojny obelisk upamiętniał 57 poległych zagórowian w walkach o niepodległość w latach 1918-20.
W katedrze włocławskiej mszy za Ojczyznę przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Zbigniew Szygenda, proboszcz włocławskiej par. Najświętszego Zbawiciela.
ap
powrót
Pielgrzymka kapłanów do Guadalupe

Dnia 5 listopada br. blisko trzydziestoosobowa grupa kapłanów diecezji włocławskiej pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa udała się z pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe (Meksyk).
ap
powrót
Msza św. za zmarłych biskupów, kapłanów, alumnów i siostry zakonne

W dniu 3 listopada biskup włocławski Wiesław Mering, przewodniczył we włocławskiej katedrze Mszy św. za zmarłych biskupów, kapłanów, alumnów, siostry pracujących w diecezji włocławskiej i zmarłych związanych pracą z parafią katedralną.
Homilię wygłosił ks. Stanisław Waszczyński.
ap
powrót
Liturgia Uroczystości Wszystkich Świętych na włocławskim cmentarzu komunalnym

W Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 14.00 na cmentarzu komunalnym we Włocławku liturgii Mszy św. przewodniczył Pasterz Diecezji, Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. Homilię wygłosił ks. Jacek Kędzierski. W nawiązaniu do czytań mszalnych kaznodzieja wskazał, że powołanie do świętości jest wezwaniem skierowanym do wszystkich chrześcijan. Winniśmy pamiętać, że nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy aby żyć wiecznie.

Po Mszy św. miała miejsce procesja żałobna, podczas której modlono się za zmarłych biskupów - w sposób szczególny za śp. Bp Romana Andrzejewskiego - kapłanów, siostry zakonne. W modlitwie polecano Bogu zmarłych rodziców, naszych bliskich, pamiętano o poległych i ofiarach wojny.
jk
powrót
Obłóczyny alumnów trzeciego roku włocławskiego seminarium

W dniu 30 października, przed wyjazdem alumnów włocławskiego seminarium na uroczystość Wszystkich Świętych, w katedrze miała miejsce uroczystość obłóczyn alumnów trzeciego roku, czyli przyjęcia stroju duchownego. W tym roku strój duchowny otrzymało szesnastu alumnów, w tym dwóch pochodzących z parafii położonych poza naszą diecezją (Duninów - diec. płocka oraz Bydgoszcz - par. św. Braci Polskich Męczenników).

Mszy św. przewodniczył Biskup Stanisław Gębicki, homilię natomiast wygłosił Ks. Stanisław Jankowski, ojciec duchowny włocławskiego seminarium.

rm
powrót
Konferencja naukowa na temat represji wobec Kościoła

W dniu 18 października w auli włocławskiego seminarium duchownego odbyła się, zorganizowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej (Bydgoską Delegaturę Oddziału Gdańskiego) i Diecezję Włocławską, konferencja naukowa na temat “Represje wobec Kościoła Katolickiego na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1989”.

Konferencję otworzyli patronujący przedsięwzięciu - Prezes IPN, prof. Leon Kieres oraz Biskup Włoclawski Wiesław Mering. Termin i miejsce konferencji podkreślały przypadającą nazajutrz 19. Rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki na włocławskiej tamie. Całodniowy program wypełniły następujące tematy: Represje aparatu bezpieczeństwa wobec duchowieństwa katolickiego w latach 1945-1989 - dr Jan Żaryn (IPN Warszawa), Władze bezpieczeństwa wobec środowisk katolików świeckich po drugiej wojnie światowej - prof. dr hab. Mirosław Piotrowski (KUL Lublin), Represje władz wobec szkolnictwa katolickiego we Włocławku - prof. dr hab. Marian Pawlak (Akademia Bydgoska), Aparat bezpieczeństwa wobec zakonu jezuitów w Toruniu i w Bydgoszczy w latach 1945-1989. Metody pracy operacyjnej i strategia działania - dr Tomasz Chinciński (IPN Bydgoszcz), Rozpracowania operacyjne kapłana przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na przykładzie ks. płk. Józefa Wryczy - dr Alicja Paczoska (IPN Bydgoszcz), Ograniczanie działalności Kościoła katolickiego Diecezji Chełmińskiej w latach 1945-1970 - ks. mgr Grzegorz Miloch (UMK Toruń), Państwo a Kościół katolicki w Diecezji Włocławskiej w aspekcie stosunków własnościowych w okresie PRL (komunikat) - mgr Krystyna Grzesiak (Włocławek), Represje stosowane przez władze państwowe wobec duchowieństwa katolickiego w rejonie dekanatów rypińskiego i dobrzyńskiego - ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski (Akademia Bydgoska), Represje w PRL wobec Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi na terenie Kujaw i Pomorza - s. dr Laurencja Jędrzejczak (Włocławek), Służba wojskowa alumnów Diecezji Włocławskiej jako forma represji wobec Kościoła katolickiego – ks. dr Wojciech Frątczak (UMK Toruń/Kuria Diecezjalna Włocławek), Działania Służby Bezpieczeństwa w Toruniu wymierzone przeciwko praktykom religijnym i aktywności społecznej Kościoła (13 XII 1981 – 4 VI 1989), dr Wojciech Polak (UMK Toruń), Represje stanu wojennego we Włocławku. Proces księdza Zbigniewa Szygendy, ks. dr Antoni Poniński (Kuria Diecezjalna Włocławek),Organy partyjno-państwowe a tzw. problem ks. Jerzego Popiełuszki. Represje wobec kapłana poprzedzające uprowadzenie i zabójstwo - prokurator Andrzej Witkowski (IPN Lublin).

Po konferencji uczestnicy udali się na tamę włocławską. Tradycyjnym zwyczajem ,w przeddzień rocznicy śmierci ks. Jerzego spotykają się tam włocławianie i delegacje “Solidarności” udające się na obchody rocznicowe do warszawy. Modlitwom pod krzyżem upamiętniającym miejsce śmierci ks. Popiełuszki przewodniczył ks. Zbigniew Szygenda. Refleksję na temat krzyża, który jest drogą ku zmartwychwstaniu i życiu podjął bp Mering. Po odmówieniu dziesiątki różańca, przy śpiewie pieśni “Ojczyzna ma” złożono pod krzyżem wieńce i kwiaty. Delegacji IPN przewodniczył prof. Kieres. Późnym wieczorem w katedrze biskup senior Bronisław Dembowski przewodniczył koncelebrowanej mszy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
ap
powrót
Obchody "Dnia Papieskiego" we Włocławku

W sobotę, w dniu 11 października, w auli włocławskiego seminarium duchownego, z udziałem wszystkich biskupów diecezji, odbyła się sesja poświęcona tematowi tegorocznego dnia papieskiego “Jan Paweł II – apostoł jedności”.

Wprowadzenia do niej dokonał koordynator diecezjalny obchodów ks. Jacek Kędzierski. W imieniu prezydenta Włocławka wystąpił jego zastępca, Mirosław Krajewski. Biskup-senior Bronisław Dembowski podzielił się wspomnieniami z osobistych spotkań, jakie miały miejsce w ciągu półwiecza jego znajomości z księdzem, następnie biskupem Karolem Wojtyłą, a obecnie papieżem Janem Pawłem II. Ks. Antoni Poniński, w wystąpieniu, którego tytuł “Papież Słowianin, który odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy” zaczerpnięty został z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Gnieźnie w 1979 roku, przedstawił rolę Ojca Świętego w przywracaniu Europie krajów Europy Środkowej i w odsłanianiu fundamentu jedności starego kontynentu – wartości chrześcijańskich. Prezes włocławskiego KIK-u Lilianna Majewska i prezes diecezjalnej Akcji Katolickiej Włodzimierz Oborski zaprezentowali wydaną dla uczczenia ćwierćwiecza pontyfikatu Jana Pawła II księgę pamiątkową. Nosi ona tytuł będący hasłem tegorocznego dnia a zawiera teksty biskupów i kapłanów z diecezji włocławskiej. Ostatnim punktem sobotniego programu była recytacja fragmentów “Tryptyku rzymskiego” napisanego przez Ojca Świętego. Z towarzyszeniem muzyki wykonywanej przez Krzysztofa Zarembę wystąpił Dariusz Berski, aktor toruńskiego teatru im. W. Horzycy. Sesji towarzyszyła wystawa filatelistyczna przypominając m. in. pobyt Ojca Świętego we Włocławku w 1991 roku.


W niedzielne południe, w bazylice katedralnej, młodzież Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza zaprezentowała montaż słowno-muzyczny oparty o teksty C. K. Norwida “Przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie”. Uroczystej mszy koncelebrowanej z biskupem seniorem Czesławem Lewandowskim, kapłanami włocławskimi i z terenu diecezji, przewodniczył i wygłosił homilię biskup włocławski Wiesław Mering. Po liturgii bp Mering dokonał otwarcia wystawy fotograficznej poświęconej pobytowi Jana Pawła II we Włocławku w czerwcu 1991 roku, przygotowanej przez włocławski oddział “Civitas Christiana”. W niedzielne popołudnie w siedzibie Urzędu Miasta otwarto wystawę fotograficzną ilustrującą wrześniową wizytę władz miasta w Watykanie.
ap
powrót
Represje wobec Kościoła katolickiego na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1989 - zapowiedź Konferencji IPN we Włocławskim Seminarium (18.10.2003 r.)

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
Delegatura w Bydgoszczy

oraz

Diecezja Włocławska

zapraszają na konferencję naukową

Represje wobec Kościoła katolickiego na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1989

Włocławek, sobota 18 października 2003 r.

Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3
Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Program Konferencji

Część I (9:00 – 12:00)

Prowadzący obrady - ksiądz dr Antoni Poniński (Kuria Diecezjalna Włocławek)

9:00 - Otwarcie konferencji - Biskup Włocławski dr Wiesław Mering, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. dr hab. Leon Kieres, Prezydent Miasta Włocławka Władysław Skrzypek
9:30 - dr Jan Żaryn (IPN Warszawa) Represje aparatu bezpieczeństwa wobec duchowieństwa katolickiego w latach 1945-1989
9:50 prof. dr hab. Mirosław Piotrowski (KUL Lublin) Władze bezpieczeństwa wobec środowisk katolików świeckich po drugiej wojnie światowej
10:10 - prof. dr hab. Marian Pawlak (AB Bydgoszcz) Represje władz wobec szkolnictwa katolickiego we Włocławku
10:30 - dr Tomasz Chinciński (IPN Bydgoszcz) Aparat bezpieczeństwa wobec zakonu jezuitów w Toruniu i w Bydgoszczy w latach 1945-1989. Metody pracy operacyjnej i strategia działania
10:50 - dr Alicja Paczoska (IPN Bydgoszcz) Rozpracowania operacyjne kapłana przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na przykładzie ks. płk. Józefa Wryczy
11:10 - ks. mgr Grzegorz Miloch (UMK Toruń) Ograniczanie działalności Kościoła katolickiego Diecezji Chełmińskiej w latach 1945-1970
11:30 - mgr Krystyna Grzesiak (Włocławek) Państwo a Kościół katolicki w Diecezji Włocławskiej w aspekcie stosunków własnościowych w okresie PRL (komunikat)
11:40 Dyskusja
12:00-13:30 Przerwa

Część II (13:30 – 16:00)

Prowadzący obrady - dr Władysław Bułhak (zastępca Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN Warszawa)
13:30 - ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski (AB Bydgoszcz) Represje stosowane przez władze państwowe wobec duchowieństwa katolickiego w rejonie dekanatów rypińskiego i dobrzyńskiego
13:50 - s. dr Laurencja Jędrzejczak (Kuria Diecezjalna Włocławek) Represje w PRL wobec Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi na terenie Kujaw i Pomorza
14:10 - ks. dr Wojciech Frątczak (UMK Toruń/Kuria Diecezjalna Włocławek) Służba wojskowa alumnów Diecezji Włocławskiej jako forma represji wobec Kościoła katolickiego
14:30 - dr Wojciech Polak (UMK Toruń) Działania Służby Bezpieczeństwa w Toruniu wymierzone przeciwko praktykom religijnym i aktywności społecznej Kościoła (13 XII 1981 – 4 VI 1989)
14:50 ks. dr Antoni Poniński (Kuria Diecezjalna Włocławek) Represje stanu wojennego we Włocławku. Proces księdza Zbigniewa Szygendy
15:10 - prokurator Andrzej Witkowski (IPN Lublin) Organy partyjno-państwowe a tzw. problem ks. Jerzego Popiełuszki. Represje wobec kapłana poprzedzające uprowadzenie i zabójstwo
15:30 - Dyskusja
15:50 - Podsumowanie i zakończenie obrad
16:30 Spotkanie przy krzyżu na tamie włocławskiej (Aleja ks. Jerzego Popiełuszki) z udziałem Prezesa IPN prof. dr. hab. Leona Kieresa i Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa
18:30 - Msza święta - Katedra (Pl. Kopernika) - przewodniczy bp Bronisław Dembowski
ap
powrót
Rekolekcje dla świeckich współpracowników poradnictwa rodzinnego

W dniach 3 - 5 października 2003 r., w Domu Rekolekcyjnym przy Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, odbyły się diecezjalne rekolekcje dla świeckich współpracowników poradnictwa rodzinnego.

Rekolekcje pod hasłem: “Rodzina - Dobrą Nowiną Trzeciego Tysiąclecia”, prowadził ks. dr Andrzej Pryba MSF, wykładowca Seminarium Duchownego w Kazimierzu i sekretarz Rady Episkopatu ds. Rodziny. W drugim dniu odwiedził uczestników rekolekcji Pasterz Diecezji, bp Wiesław Mering, który przewodniczył Liturgii Eucharystycznej i wygłosił Słowo Boże. W swym wystąpieniu podzielił się przemyśleniami na temat wartości rodziny i powołania małżeńskiego. Zapewnił o swej trosce i wsparciu dla dzieła duszpasterstwa rodzin w Diecezji. Wszyscy uczestnicy rekolekcji, 47 doradców życia rodzinnego pochodzących z 41 parafii, mieli możliwość przedstawienia się Księdzu Biskupowi. Wszyscy otrzymali pamiątkowe obrazki z pasterskim błogosławieństwem. Pod koniec rekolekcji diecezjalny duszpasterz rodzin, ks. dr Mieczysław Łaszczyk przedstawił hasło programowe i zadania duszpasterstwa rodzin w Polsce w nadchodzącym roku oraz bieżące komunikaty.
powrót
Uniejów - Dzień Modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Wojciecha Owczarka

30 września 2003 roku minęła 65. rocznica śmierci Sługi Bożego Biskupa Wojciecha Owczarka. Do kilkuletniej tradycji należy, że w Uniejowie w zabytkowej kolegiacie odbywają się modlitwy o rychłą beatyfikację pochodzącego z Łęgu Balińskiego (parafia Uniejów) biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej i Ojca Założyciela Zgromadzenia Sióstr "Wspólnej Pracy" od Niepokalanej Maryi.

Tegorocznym uroczystościom przewodniczył ks. prof. dr hab. Witold Kujawski, który wygłosił kazania podczas Mszy św. przedpołudniowych. W rozważaniach odniósł się do osoby Sługi Bożego Biskupa Wojciecha Owczarka, ukazując jednocześnie bogatą historię parafii uniejowskiej w kontekście jej przynależności historycznej do archidiecezji gnieźnieńskiej, a później do diecezji włocławskiej. Więź z Kościołem w wymiarze powszechnym miała decydujący wpływ na formowanie się charakteru przyszłego Biskupa, założyciela Zgromadzenia Zakonnego Sióstr, jego pracowitości i umiłowania nauki, a także wrażliwości na drugiego człowieka w trosce o jego duchowość i wykształcenie, nie pomijając troski o jego byt materialny.

W uroczystościach wzięły licznie udział Siostry ze Zgromadzenia założonego przez Biskupa Wojciecha Owczarka z Matką Generalną Miriam Duniak. Przybyły siostry z Zarządu Zgromadzenia a także juniorystki z Mistrzynią junioratu i nowicjuszki pierwszego roku z Mistrzynią nowicjatu. Oprawę słowno-muzyczną podczas Mszy świętych wykonały siostry ze Zgromadzenia. Parafia Uniejów wspomogła też materialnie Zgromadzenie Sióstr w prowadzonym procesie beatyfikacyjnym. Uroczystości zgromadziły licznie parafian uniejowskich, którzy gorliwie modlą się o wyniesienie na ołtarze swego rodaka.
sj
powrót
DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE, Włocławek – Parafia św. Józefa – 11 października 2003 r.

Moderator Diecezjalny "Ruchu Światło-Życie" Ks. Wiesław Wesołowski serdecznie zaprasza wszystkich Członków Ruchu do aktywnego udziału w Dziecezjalnym Dniu Wspólnoty, który odbędzie się 11 października br. w parafii św. Józefa we Włocławku
 • godz. 10.00 - Zawiązanie wspólnoty (świadectwa z przeżytych oaz)
 • godz. 10.45 - Sprawy organizacyjne Diecezji
 • godz. 11.00 - Wprowadzenie w rok pracy Ruchu światło-Życie
 • godz. 11.30-12.30 - Czas na herbatę
 • godz. 12.30 - Konferencja: "Dzięcięctwo Boże"
 • godz. 13.00 - Wprowadzenie w pracę poszczególnych Diakonii
 • godz. 13.15 - Godzina "Odpowiedzialności i misji" (Adoracja Krzyża KWC trwa do godz. 14.00)
 • godz. 14.00-14.30 - Przerwa
 • godz. 14.30 - Przygotowanie do Eucharystii
 • godz. 15.00 - Eucharystia
 • godz. 16.00 - Agapa i Rozesłanie Uczestników DDW
Za poszczególne punkty programu odpowiadają:

1. Recepcja: Diakonia Słowa (pp. Suscy)
2. Zawiązanie wspólnoty - Ks. Wiesław Wesołowski
3. Godzina Odpowiedzialności – ks. Jacek Makowski
4. Konferencja – ks. Krzysztof Wiśniewski
5. Eucharystia:

CELEBRANS - Przewodniczy J.E. Ks. Bp Ordynariusz Wiesław Mering
KOMENTARZ - ks. Rafał Działak;
LEKTOR - ks. Rafał Działak;
DARY - KOŚCIÓŁ DOMOWY – PARA REJONOWA (A.St. Derdziakowie);
DIAKONIA LITURGICZNA - Rejon Sieradzki (s. Anna Murawska);
DIAKONIA MUZYCZNA - PAR. ŚW. WOJCIECHA (ks. R. Zatorski);
MODLITWA WIERNYCH – s. Anna Murawska
AGAPA - Wspólnota par. św. Józefa

Poszczególne Wspólnoty przywożą ze sobą na Eucharystię: chleb, świecę i znak wspólnoty.

ww
powrót
Dzień Papieski w Diecezji Włocławskiej - materiały do pobrania

Poniżej udostępniamy materiały, którę moga być przydatne do organizowania "Dnia Papieskiego 2003" w diecezji oraz informacje o sposobie przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

(Pliki do pobrania są zapisane w formacie Microsoft Word [.doc] ):
 1. List Księdza Biskupa W. Meringa, Ordynariusza Diecezji, na "Dzień Papieski 2003"
 2. Program centralnych obchodów "Dnia Papieskiego 2003" w diecezji włocławskiej
 3. Kilka informacji pomocnych dla organizowania "Dnia Papieskiego 2003"
 4. Propozycje homilii
 5. Konspekty katechez
 6. Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 7. Wniosek o stypendium edukacyjne Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" składany przez ucznia gimnazjum
 8. Wniosek o stypendium edukacyjne Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" składany przez absolwenta gimnazjum
 9. Wniosek o stypendium edukacyjne Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" składany przez ucznia liceum
Złoty jubileusz kapłaństwa bpa Bronisława Dembowskiego

W niedzielę, 24 sierpnia, w katedrze włocławskiej odbyły się uroczystości liturgiczne związane ze złotym jubileuszem kapłaństwa biskupa seniora Bronisława Dembowskiego, który przez jedenaście ostatnich lat, do marca bieżącego roku pełnił urząd biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 23 sierpnia 1953 roku, w katedrze warszawskiej, od ówczesnego Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jubilat koncelebrował mszę dziękczynną z metropolitą lwowskim kard. Marianem Jaworskim, nuncjuszem apostolskim w Polsce abp Józefem Kowalczykiem, metropolitą gnieźnieńskim abp Henrykiem Muszyńskim, biskupem toruńskim Andrzejem Suskim, swoim następcą na stolicy włocławskiej bp Wiesławem Meringiem, biskupem pomocniczym włocławskim Stanisławem Gębickim i biskupem seniorem Czesławem Lewandowskim. W gronie koncelebransów było także około pięćdziesięciu księży z diecezji włocławskiej – członkowie kapituł, dziekani, pracownicy kurialni, zakonnicy. W uroczystości uczestniczył prezydent Włocławka, Władysław Skrzypek, siostry zakonne z Lasek, rodzina Jubilata, wierni z Włocławka i z różnych regionów diecezji. Kazanie wygłosił kard. Jaworski, z którym wiążą Jubilata relacje przyjacielskie jeszcze sprzed czasów wstąpienia do seminarium warszawskiego. Przed końcowym błogosławieństwem przemawiali ponadto – abp Muszyński i abp Kowalczyk.

W krótkim podziękowaniu biskup-jubilat wspomniał o trzech biskupach związanych z Włocławkiem, z którymi związała się jego droga życiowa – kard. Wyszyńskim, biskupie Antonim Pawłowskim, który jeszcze jako rektor seminarium warszawskiego przyjmował go do seminarium i przedstawiał do święceń oraz o niedawno zmarłym wieloletnim współpracowniku, biskupie pomocniczym Romanie Andrzejewskim. Po liturgii, w auli seminarium włocławskiego odbyła się prezentacja księgi pamiątkowej dedykowanej bp Dembowskiemu a przygotowanej z inicjatywy kapituły Bazyliki Katedralnej i Wydawnictwa Diecezjalnego a delegacje różnych środowisk złożyły Jubilatowi życzenia.
ap
powrót
Uroczystość odpustowa we włocławskiej katedrze - nowe nominacje do Kapituły Bazyliki Katedralnej

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ma dla katedry włocławskiej szczególne znaczenie. Jest to uroczystość samej świątyni biskupiej, która od początku nosi to wezwanie, uroczystość odpustowa parafii katedralnej, ale też uroczystość patronalna istniejącej już ponad 850 lat przy katedrze Kapituły Katedralnej.

Tegorocznej uroczystości przewodniczył po raz pierwszy nowy ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering. Na zakończenie liturgii, wobec zgromadzonej w komplecie Kapituły, biskup włocławski ogłosił zatwierdzone przez siebie a podjęte w przeddzień na posiedzeniu Kapituły, nominacje. Nowym przewodniczącym Kapituły, po śmierci bp Romana Andrzejewskiego, został wybrany dotychczasowy jej kustosz, proboszcz parafii katedralnej, ks. prałat Stanisław Waszczyński, jednocześnie mianowany dziekanem Kapituły. Równocześnie bp Mering mianował ks. Waszczyńskiego wikariuszem biskupim dla rejonu włoćławskiego. Dotychczasowy prałat scholastyk, wikariusz generalny biskupa włocławskiego, ks. infułat Leonard Urbański został prałatem archidiakonem. Nowymi prałatami Kapituły zostali dotychczasowi jej kanonicy gremialni; ks. kanonik Jerzy Bagrowicz, dziekan Wydziału Teologicznego UMK został mianowany prałatem scholastykiem, a ks. kanonik infułat Witold Bura, prałatem kustoszem. Po wysłuchaniu zdania Kapituły biskup włocławski mianował także dwóch nowych kanoników gremialnych: aktualnego oficjała Sądu Kościelnego diecezji włocławskiej, profesora prawa kanonicznego, ks. Janusza Gręźlikowskiego oraz profesora teologii liturgii, ceremoniarza katedralnego, ks. Krzysztofa Koneckiego.
ap
powrót
Kradzież dzwonu kościelnego w Kowalach Pańskich

Blisko 300 kg ważył dzwon, który zniknął sprzed kościoła w Kowalach Pańskich (powiat turkowski). Złodziei złapano, a stary spiżowy dzwon o imieniu Józef Maryja wrócił do parafii.

Złodziei było dwóch. W poniedziałkowy wieczór jeden z nich, pod pretekstem pracy przy nagrobkach, poprosił kościelnego o klucze od bramy prowadzącej na kościelny plac. Prawdopodobnie między godziną 21.00 a północą wrócili przed świątynię. Na przyczepę osobowego opla zapakowali blisko 300-kilogramowy dzwon. Na szczęście rabusiów zauważył jeden z mieszkańców i powiadomił policję. Już nad ranem funkcjonariusze znaleźli dzwon ukryty w Dolnej, w gospodarstwie jednego ze złodziei. Okazało się, że jego wspólnik, mieszkaniec gminy Kawęczyn, pracował kiedyś w firmie produkującej nagrobki. Mężczyźni mogli dostać w skupie złomu za spiżowego kolosa około 1000 złotych.

- Dzięki policjantom mamy go z powrotem Jest schowany - zapewnia ks. Mirosław Dereszewski, proboszcz parafii, którego wiadomość o kradzieży dzwonu zmusiła do powrotu z wakacji.
ap - za "Gazeta Poznańska", 6.08.2003 r.
powrót
XV Piesza Pielgrzymka Włocławska wyruszyła do Częstochowy

W święto Przemienienia Pańskiego, po mszy w katedrze włocławskiej, po raz piętnasty wyruszyła na Jasną Górę piesza Pielgrzymka Włocławska. Mszy inaugurującej piesze pielgrzymowanie przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering. W gronie koncelebransów był poprzedni biskup diecezjalny Bronisław Dembowski, kierownik pielgrzymki, ks. Krzysztof Kacała z włocławskiej par. Najświętszego Zbawiciela oraz dziesięciu kapłanów diecezjalnych, uczestników pielgrzymki. Hasłem tegorocznego wędrowania jest: “Różaniec – drogą poznania Chrystusa”. Bp Mering prosił pielgrzymów włocławskich, aby swoją modlitwę i trud wędrówki zechcieli ofiarować w trzech szczególnie, w jego ocenie, ważnych intencjach: za Ojca Świętego, o świętość kapłanów, o wrażliwość duchową młodzieży. Z Włocławka wyruszyło 305 osób, ale na pierwszym etapie ma dołączyć około 60 pielgrzymów z Brześcia Kujawskiego, Lubrańca i Izbicy Kujawskiej.

Wśród tegorocznych pątników jest na przykład prezydent miasta Władysław Skrzypek, radny z Rady Miasta, idąca z nastoletnią córką nauczycielka włocławskiej szkoły im. ks. Jana Długosza, studenci, uczniowie, trzynastu alumnów seminarium diecezjalnego; jedenaścioro uczestników pielgrzymki porusza się na wózkach inwalidzkich. Po raz drugi w historii pielgrzymki, w Charłupi Małej - sanktuarium maryjnym ziemi sieradzkiej – gdzie kończy się jeden z etapów, para pątników zawrze ślub sakramentalny. W dniu 13 sierpnia, na Jasną Górę, prócz pielgrzymki włocławskiej, wchodzić będą pielgrzymi z dwóch innych miast diecezji – Konina i Turku.
ap
powrót
Alkoholicy i hazardziści na spotkaniu w Licheniu (zapowiedź)

XI Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe odbędą się w dniach 26-27 lipca w Licheniu. Ich organizatorem jest Apostolstwo Trzeźwości działające w tamtejszym sanktuarium maryjnym. W programie przewidziano mityngi dla poszczególnych grup osób poszukujących wsparcia, m.in. dla anonimowych alkoholików, ich rodzin, narkomanów, hazardzistów, palaczy, erotomanów.

Przybyłych powita 26 lipca o. Krzysztof Kościelecki, dyrektor Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczyniu. Prelekcję na temat: "Wybieram wolność" wygłosi dr Ewa Woydyłło. Drogę Krzyżową w miejscu objawień Matki Bożej w Lesie Grąblińskim poprowadzi ks. prałat Janusz Ogrodowczyk z Koła. Tego dnia uczestnicy spotkania będą również mogli wziąć udział w koncercie trzeźwościowej muzyki religijnej, który odbędzie się w bazylice. O północy Eucharystii przewodniczyć będzie i wygłosi homilię biskup włocławski Wiesław Mering. Mityngi zakończą się w niedzielę 27 lipca w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Mszą św., którą odprawi marianin ks. Dariusz Kwiatkowski, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinne i Osobom Uzależnionym.

Apostolstwo Trzeźwości w sanktuarium licheńskim powstało w 1991 r., w odpowiedzi na narastający w społeczeństwie problem alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii. Z inicjatywy władz zgromadzenia księży marianów w ciągu kilku najbliższych lat powstanie tam duże Centrum Trzeźwości z możliwością leczenia stacjonarnego dla alkoholików, narkomanów i ich rodzin.Podopieczni licheńskiego Apostolstwa Trzeźwości to w 70-80 proc. rodziny uzależnionych - żony, matki, dzieci. Spośród uzależnionych 70 proc. to alkoholicy, coraz częściej też narkomani, osoby uzależnione od nikotyny, komputerów, seksu, radiestezji, hazardu, telewizji. Są też DDA (dorosłe dzieci alkoholików) i DDD (dorosłe dzieci dysfunkcyjne). Zgłaszają się również ludzie z problemami psychiatrycznymi: natręctwami, urojeniami, obsesjami. Do Lichenia przyjeżdżają również działacze trzeźwościowi poszukujących literatury przedmiotu, którą również można tam nabyć. Niektórzy proszą o pomoc w pracach naukowych. W ramach Apostolstwa od 1996 r. istnieje w Licheniu Poradnia Trzeźwości. Jest ona czynna praktycznie codziennie (mogą się zdarzyć małe wyjątki poza sezonem) przez cały rok. Za pracę poradni i za sprawy trzeźwości, nabożeństwa, imprezy o tym charakterze organizowane na terenie sanktuarium odpowiada specjalnie do tego powołany duszpasterz. Obecnie jest nim ks. Tomasz Pirszel MIC.
emka / Licheń (za KAI)
powrót
Pogrzeb bp. Romana Andrzejewskiego w Licheniu

Biskup pomocniczy włocławski Roman Andrzejewski - zgodnie ze własnym życzeniem - został pochowany w sanktuarium maryjnym w Licheniu, 11 lipca. Żegnało go parę tysięcy wiernych, 25 biskupów i ponad 400 księży. Zmarły biskup był wieloletnim przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i krajowym duszpasterzem rolników. Miał 65 lat, zmarł nagle 7 lipca.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył abp Józef Kowalczyk nuncjusz apostolski, który pożegnał zmarłego w imieniu Stolicy Apostolskiej. -"Wspominamy go jako szlachetnego człowieka, kapłana i biskupa, który z całym oddaniem i umiłowaniem ludu Bożego służył Kościołowi włocławskiemu - mówił abp Kowalczyk. - Polskim rolnikom służył z całym oddaniem i dodawał ducha, aby w tym trudnym okresie przemian mogli znaleźć swoje właściwe miejsce w strukturach gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej i całej Europy".

Homilię powiedział bp Władysław Blin z Witebska. - Całe jego życie było służbą dla innych. Był człowiekiem, który doskonale wyczuwał problemy innych i starał się wyprzedzić ich prośby zanim je wypowiedzieli - mówił o zmarłym. Przypomniał też, że śp. bp Andrzejewski dawał niejednokrotnie istotne świadectwo dla odradzającego się Kościoła Białorusi, zwłaszcza przez posługę w konfesjonale. - Ważny był dla nas widok biskupa spowiadającego wiernych - powiedział.

Podczas Mszy swoimi wspomnieniami o zmarłym biskupie podzielili się jego współpracownicy. Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów poseł Ireneusz Niewiarowski powiedział, że "biskup rozmiłowany w mowie Cycerona nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, o wsi z której pochodził i którą tak ukochał". Sławomir Siwek prezes wydawnictwa Air Link, nie kryjąc wzruszenia stwierdził, że bp Andrzejewski "miał wielką siłę. Lał wodę na gorące chłopskie głowy a ministrom mówił prawdę".

Pogrzeb w Licheniu poprzedziły uroczystości w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku 10 lipca. Mszy św. przewodniczył wówczas abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński.

W testamencie bp Andrzejewski prosił, by księża i wierni świeccy zamiast drogich wieńców położyli na jego trumnie wiązankę kwiatów polskich, a pieniądze przekazali na rzecz gimnazjum i liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Życzeniem biskupa było również, aby zebrana na Mszy w jego intencji ofiara przekazana była na tę szkołę.
iw im (KAI) / Włocławek
powrót
Uroczystości pogrzebowe bp. Romana Andrzejewskiego we włocławskiej katedrze

Uroczystości pogrzebowe biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej Romana Andrzejewskiego odbyły się 10 lipca we Włocławku. Mszy św. w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przewodniczył abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński. Zgodnie z życzeniem zmarłego, bp Andrzejewski zostanie pochowany w Licheniu, 11 lipca. Biskup zmarł nagle 7 lipca, miał 65 lat.

Przed Mszą św. kapłani i świeccy zebrali się w Pałacu Biskupim, gdzie modlitwę za zmarłego poprowadził bp senior diecezji włocławskiej Czesław Lewandowski. Stąd wyprowadzono ciało zmarłego do katedry włocławskiej.

Homilię wygłosił dziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz. Przypomniał on, że "śmierć może wydawać się nagła w naszym ludzkim doświadczeniu, ale nie jest nagła dla Boga, który jest w wiecznym 'teraz'". Ks. Bagrowicz mówił także o dokonaniach i dorobku życia zmarłego bp. Andrzejewskiego, zwłaszcza o jego działalności duszpasterskiej. - Pragnął budzić w wiernych dumę z powodu bogactwa dziedzictwa narodowego i tradycji polskiej. Propagował też umiłowanie ziemi ojczystej - powiedział kaznodzieja. Podkreślił także, że zmarły biskup "budził nadzieję i odwagę głoszenia Jezusa wśród ludzi stłamszonych przez socjalistyczny reżim".

W testamencie bp Andrzejewski prosił, by księża i wierni świeccy zamiast drogich wieńców położyli na jego trumnie wiązankę kwiatów polskich, a pieniądze przekazali na rzecz gimnazjum i liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Życzeniem biskupa było również, aby zebrana na Mszy w jego intencji ofiara przekazana była na tę szkołę.

W Eucharystii uczestniczyło ok. 150 księży i kilkunastu biskupów. Włocławska katedra wypełniona była po brzegi wiernymi, którzy przyszli pożegnać swojego biskupa. Obecni byli przedstawiciele samorządu oraz władz lokalnych. Na uroczystości przybył też m.in. generał zakonu paulinów o. Izydor Matuszewski.

Po Mszy św. kondukt żałobny wyruszył z Włocławka do Lichenia, a po drodze zatrzyma się w Morzyczynie, rodzinnej wsi zmarłego biskupa. Następnie, gdy kondukt dotrze do Lichenia, kustosz tamtejszego sanktuarium ks. Eugeniusz Makulski odprawi w intencji zmarłego Mszę św. w tzw. starym kościele przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

W piątek 11 lipca o godz. 9.00 nastąpi przeniesienie trumny z ciałem zmarłego do nawy głównej nowej świątyni, gdzie o godz. 10.30 będzie odmówiony Różaniec w intencji śp. biskupa Andrzejewskiego. Mszę św. pogrzebową poprzedzi koncert muzyki żałobnej w wykonaniu Orkiestry Górniczej Kopalni Węgla Brunatnego "Konin". Liturgia pogrzebowa rozpocznie się w nowej świątyni licheńskiej o godz. 11.00 pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka. Homilię wygłosi biskup Witebska Władysław Blin z Białorusi. Po Mszy św. kondukt przejdzie do starej części sanktuarium, gdzie w alei zasłużonych zostanie złożone do grobu ciało zmarłego.
im (KAI) / Włocławek
powrót
Nagła śmierć Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego

Śp. Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski

Śp. Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski (1938-2003)


W południe 7 lipca zmarł nagle bp Roman Andrzejewski. Był biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej, wieloletnim przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i krajowym duszpasterzem rolników. Był wybitnym znawcą łaciny i jako jeden z nielicznych polskich biskupów uzyskał doktorat na uczelni świeckiej - Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sakrę biskupią przyjął w stanie wojennym. Zmarły miał 65 lat.

Jak poinformował KAI ks. prałat Antoni Poniński z kurii biskupiej we Włocławku, przyczyną śmieci bp. Andrzejewskiego najprawdopodobniej był zawał serca. Biskup przebywał w tych dniach na urlopie. Ks. Poniński ujawnił również, że życzeniem zmarłego biskupa było, aby go pochować w Licheniu.

Bp Roman Andrzejewski był wieloletnim duszpasterzem rolników oraz propagatorem idei uniwersytetów ludowych. Pochodził z Kujaw, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. W 1951 roku wstąpił do Niższego, a cztery lata później do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 roku rąk bp. Franciszka Korszyńskiego.

Studiował filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie uzyskał w 1973 roku stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Później kształcił się jeszcze w Papieskim Instytucie Altioris Latinitatis przy Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W tym czasie pracował także jako spiker sekcji polskiej Radia Watykańskiego.

Przez szesnaście lat (1966-1982) prowadził wykłady z języka i literatury łacińskiej w KUL, a od 1968 r. wykłady z łaciny i z patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Dokonał przekładu wielu urzędowych pism kościelnych, m.in. przetłumaczył na łacinę akta procesu beatyfikacyjnego błogosławionego biskupa Michała Kozala. Jest współautorem przekładu z języka greckiego "Dziejów Apostolskich" w ramach Biblii Poznańskiej.

W dniu 14 września 1981 r. został mianowany biskupem pomocniczym włocławskim. Święcenia biskupie przyjął 20 grudnia 1981 r. w katedrze włocławskiej. Po śmierci biskupa włocławskiego Jana Zaręby, od 24 września 1986 r. do 23 grudnia 1987 r. był administratorem diecezji. Z ramienia Episkopatu Polski pełnił funkcję krajowego duszpasterza rolników, wcześniej zaś przez osiem lat (1988-96) stał na czele Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników.

Jego dewizą biskupią były słowa: "Humana divinis" ("Ludzkie ku Boskiemu"). Pytany o swoje hobby zwykle odpowiadał, że są to podróże po byłych republikach Związku Radzieckiego, historia "małych ojczyzn", praca w ogrodzie i we własnej bibliotece oraz spacery z psami.

awo (KAI) / Włocławek
powrót
Nagła śmierć Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego

Dzisiaj w godzinach południowych zmarł nagle na atak serca ksiądz Biskup Roman Andrzejewski.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w najbliższy czwartek, 10 lipca o godz. 16.00 we włocławskiej katedrze.

Uroczystości pogrzebowe (Msza św. oraz eksporta zwłok na cmentarz) odbędą się w piatek, 11 lipca o godz. 11.00, w Licheniu.

Tam też zmarły Ksiądz Biskup - zgodnie ze swoją wolą - zostanie pochowany.
rm
powrót
Spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Włocławskiej

Dnia 25 czerwca 2003 roku w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” we Włocławku odbyło się spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Włocławskiej. Było to pierwsze spotkanie liderów, moderatorów, asystentów kościelnych i przedstawicieli różnych Ruchów i Stowarzyszeń z nowym Biskupem Diecezjalnym Wiesławem Meringiem.

Po przedstawieniu i prezentacji, której dokonał delegat Biskupa ds. Ruchów ks. Tomasz Michalski, głos zabrał Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Który podkreślił potrzebę poznania, które jest warunkiem przyjaźni. Ruchy i Stowarzyszenia – zdaniem Księdza Biskupa – stanowią bogactwo Kościoła. Każdy Ruch pielęgnując swój charyzmat wyraża oblicze Kościoła. Głównym zadaniem Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich jest dawanie świadectwa. Dojrzały katolik świecki ma docierać z przesłaniem ewangelicznym tam, gdzie nie może dotrzeć duchowny. Dziedziną, w którą mają wkraczać katolicy świeccy jest również polityka, która nie może być utożsamiana z partyjnictwem, lecz ma być troską o dobro społeczeństwa i dobro wspólne.

W drugiej części spotkania delegaci Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich omówili sposoby włączenia się w diecezjalne świętowanie Dnia Papieskiego, z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele następujących Ruchów i Stowarzyszeń katolickich Diecezji Włocławskiej: Ruch Światło – Życie, Apostolat Maryjny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Włocławskiej, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”, Stowarzyszenie godziny obecności przy Sercu Jezusa, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Towarzystwo Przyjaciół WSD, Wspólnota Integracyjna Niepełnosprawnych “Caritas”, Rodzina Radia Maryja, Stowarzyszenie Osób Nieobojętnych, Grupa modlitewna O. Pio.
tm
powrót
Uroczystość Bożego ciała w diecezji

Biskup ordynariusz Wiesław Mering po raz pierwszy przewodniczył włocławskim centralnym obchodom uroczystości Bożego Ciała. Po mszy o godzinie 10.00 poprowadził z katedry procesję ulicami miasta. Ołtarze usytuowane były kolejno przy gmachu seminarium duchownego, klasztorze franciszkańskim, na ulicy 3 maja i na frontonie kościoła św. Jana.

Przy ostatnim ołtarzu bp Mering wygłosił kazanie. Na kanwie słów z pieśni eucharystycznej "Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi", podjął niektóre z trudnych problemów polskiej i włocławskiej współczesności. Mówił m. in.:

"Bądź z nami Panie w życiu społeczno-gospodarczym, w odniesieniu do którego uczysz nas, że człowiek jest ważniejszy od materii; że to jemu, człowiekowi ma służyć dostatek materialny a nie odwrotnie; że sprawiedliwość jest fundamentem życia społecznego; że człowiek biedny, bezradny i słaby ma prawo do pomocy, a spieszyć z nią winni przede wszystkim Twoi wyznawcy.
Przypomnij, że - według znanej maksymy - ratując choćby jedno życie ratujemy cały świat.
Popraw, Panie, nasze życie moralne, gdyż «demokratycznie», większością głosów chcemy decydować, co jest cnotą, a co jej przeciwieństwem, zło nazywamy dobrem i sami pragniemy decydować co uznać za dobro a co za zło. W uzasadnianiu moralności powołujemy się na statystykę - «wszyscy tak robią» - tak jakby powszechność choroby miała samorzutnie przemieniać ją w stan normalności.
Zobaczysz nas, Panie, w Twoich włocławskich świątyniach - zadbanych i pięknych. Ale może nie zawsze poza nimi da się rozpoznać, że należymy do Ciebie.
Jesteś nam, Panie, niezbędny. Cóż bowiem bez Ciebie uczynimy. Przyjdź i nie zwlekaj."

We włocławskich uroczystościach wzięli także udział obydwaj biskupi seniorzy - Bronisław Dembowski i Czesław Lewandowski.
Po południu bp Mering przewodniczył uroczystości Bożego Ciała w parafii Śpicimierz, w której wieloletnią tradycją są dywany kwiatowe na drodze, po której niesiony jest Najświętszy Sakrament. Aby zadośćuczynić tradycji parafianie śpicimierscy, z powodu długotrwałej suszy i braku kwiatów, na tegoroczną uroczystość zbierali kwiaty w nawet odległych o wiele kilometrów miejscach. Właśnie z powodu suszy i braku kwiatów nie udało się w tym roku kontynuować wprowadzonej niedawno tradycji dywanów kwiatowych w parafii Charłupia Mała.
Biskup Roman Andrzejewski przewodniczył liturgii święta Bożego Ciała w Koninie. Po mszy i kazaniu przy kościele św. Maksymiliana Kolbego poprowadził procesję przez tzw. Nowy Konin do kościoła św. Wojciecha. W kazaniu podjął refleksję m. in. nad obecnością i świadectwem katolików w nowym kształcie życia europejskiego.
Biskup Stanisław Gębicki, po mszy w kościele par. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli poprowadził procesję do kościoła św. Antoniego. W kazaniu, przypominając o godności człowieka jako stworzenia Bożego upomniał się m. in. o respektowanie szacunku dla życia każdego człowieka na każdym jego etapie i we wszelkich okolicznościach. Odnosząc się do niepokojących zjawisk w życiu społecznym, państwowym podkreślił znaczenie i wymóg jedności, której fundamentem duchowym jest Eucharystia.
ap
powrót
Zmarł Ks. prof. Michał Poradowski

Ks. Michał Poradowski urodził się 4 września 1913 roku w Niedźwiadach k. Kalisza. Świadectwo dojrzałości zdobył w 1931 roku w kaliskim Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki. Studia seminaryjne odbył we włocławskim seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1936 roku we Włocławku.

Wybitnie uzdolniony, zaraz po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz prawa jego zainteresowania koncentrowały się na zagadnieniach socjologii, nauk społecznych i politycznych. Podczas kolejnych wyjazdów wakacyjnych poznawał zagraniczne ośrodki naukowe i problematykę społeczną we Francji, Anglii, Włoszech. Wybuch wojny zastał go na czwartym roku prawa. Od początku wojny do czasu wysiedlenia przez Niemców w początkach czerwca 1944 roku pełnił funkcję kapelana w domu Sióstr Miłosierdzia w Chylicach pod Warszawą. Studia kontynuował na tajnych kompletach UW. W 1941 roku uzyskał magisterium z teologii a w roku następnym - z prawa. Od 1942 roku pracował nad dwoma doktoratami - z filozofii prawa i teologii.

Po wojnie, przez kilka miesięcy 1945 roku pełnił funkcję proboszcza parafii Tłokinia pod Kaliszem, a od września 1945, przez kilka miesięcy, w parafii Michelin pod Włocławkiem. W 1946 roku, w poczuciu zagrożenia ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, za zgodą władz diecezjalnych wyjechał do Paryża dla kontynuowania studiów. Ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński czynił starania, aby po zdobyciu stopni naukowych ks. Poradowski objął katedrę socjologii na KUL. Pobyt we Francji i studia na Sorbonie oraz paryskim Instytucie Katolickim uwieńczył doktoratami z prawa i socjologii (wcześniej zdobył doktorat z teologii na UJ). Plan dalszych studiów zakładał pobyt na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie, jednak w 1948 roku ks. Poradowski otrzymał propozycję objęcia wykładów z socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Katolickim w Santiago de Chile. Jeszcze wtedy liczył się z możliwością powrotu do Polski i wykorzystania swojej wiedzy. Do Chile przybył w 1949 roku. Od 1950 roku, przez dwa lata był profesorem socjologii na Uniwersytecie Katolickim w Santiago. W latach 1952-1992, z pewną przerwą, wykładał socjologię i katolicką naukę społeczną na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Valparaiso. W 1983 roku od biskupa włocławskiego otrzymał godność kanonika honorowego kolegiaty kaliskiej. W 1992 roku po raz pierwszy od wyjazdu przybył do Polski. Na stałe przybył i osiadł we Wrocławiu w 1993 roku.

Zmarł w szpitalu wrocławskim 16 czerwca 2003 roku. Pochowany zostanie 18 czerwca o godz. 14.00 w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Kokaninie koło Kalisza.

Już podczas studiów zainteresował się problematyką komunizmu. Jedna z jego prac doktorskich podejmowała zagadnienie trockizmu. Znajomość tych zagadnień sprawiła, że stał się zdecydowanym antykomunistą, przestrzegającym w swoich wykładach i publikacjach przed globalnym zagrożeniem ze strony wszelkich odmian marksizmu. Obserwacja wpływu tendencji lewicowych na życie polityczne, społeczne w Ameryce Południowej i przenikanie ich do pewnych nurtów teologii, np. tzw. teologii wyzwolenia, odbiła się nie tylko w tematyce na jego pracy naukowej, ale przerodziła się w pewnego rodzaju dystans do nurtu reform w Kościele. Skrajne doświadczenia z reformą soborową na Zachodzie Europy i w Ameryce, zwłaszcza w dziedzinie liturgii, znajdowały swój wyraz w jego publikacjach, naznaczonych sporym dystansem i nieufnością do zmian w Kościele.

Wydał m. in.: "Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej", "Kościół od wewnątrz zagrożony", "Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego". Pisywał w "Duszpasterzu polskim Zagranicą".
ap
powrót
Uniejów - odpust ku czci św. Bogumiła

W drugi dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego parafia Uniejów obchodzi tradycyjny odpust ku czci św. Bogumiła, patrona diecezji włocławskiej, którego relikwiami szczyci się tutejsza kolegiata.

W tym roku, 9 czerwca Mszy św. odprawianej w intencji dziękczynnej za 25. lat pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II i w 83. rocznicę jego urodzin przewodniczył Ks. Biskup Wiesław Mering, Ordynariusz Włocławski.

W rozważaniu wygłoszonym do licznie zebranych wiernych Ksiądz Biskup przypomniał, że św. Bogumił jest wzorem realizacji Chrystusowego wezwania do miłości. Miłość rodzi dobro i św. Bogumił uczy nas kochać innych ludzi. Takie chrześcijaństwo jest potrzebne światu, szczególnie tam, gdzie jest obawa odwołania się do Boga i wartości chrześcijańskich. Miłość ma swoje przełożenie na miłość społeczną - jest zawsze troską o wspólne dobro. Św. Bogumił uczy nas też, że możliwe jest bycie świętym, przecież jest to wezwanie samego Jezusa Chrystusa "świętymi bądźcie…". Kaznodzieja zakończył rozważanie słowami: "…świętość, to jest przeźroczystość na Boga. Niech Jezus Chrystus będzie przez ciebie pochwalony".

W uroczystości wzięli udział m.in. Ks. inf. Antoni Łassa z Konina i ks. prał. Józef Frątczak z Sieradza. Tradycyjnie przybyli prałaci i kanonicy Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej oraz księża kondekanalni. Całość obchodu zakończyła procesja eucharystyczna, podczas której były też niesione relikwie św. Bogumiła.
xsj
powrót
Święcenia kapłańskie we włocławskiej katedrze

Zgodnie z wieloletnią tradycją święcenia kapłańskie (alumnów) absolwentów seminarium włocławskiego odbywają się we włocławskiej katedrze w dzień Wigilii Zesłania Ducha Świętego.

Tegoroczna uroczystość miała swoje dodatkowe znaczenie. Są to pierwsze święcenia prezbiterów, których udzielił nowy biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering.

Wśród dziewiętnastu nowych kapłanów diecezjalnych tylko jeden wywodzi się z innej diecezji - łowickiej. Z parafii Piotrków Kujawski pochodzi aż trzech tegorocznych neoprezbiterów, natomiast z Kościelnej Wsi - dwóch.

Bezpośrednio po uroczystości bp Mering wręczył neoprezbiterom dekrety kierujące ich od 30 czerwca br. na pierwsze parafie. Wszyscy księża neoprezbiterzy będą w najbliższych dniach zdawać egzamin magisterski z teologii.

Księża neoprezbiterzy zostali skierowani do pracy duszpasterskiej w następujących parafiach:

1. Ks. ADAMSKI Marcin - Zduńska Wola, św. Maksymiliana
2. Ks. ANTONKIEWICZ Marcin - Szpetal Górny
3. Ks. BARTCZAK Tomasz - Czernikowo
4. Ks. BOGUS Rafał - Pyzdry
5. Ks. DERĘGOWSKI Sławomir - Chodecz
6. Ks. DRAPAŁA Dawid - Skulsk
7. Ks. DUCZMAŃSKI Przemysław - Lipno. Bł. Michała Kozala
8. Ks. GMURCZYK Zbigniew - Russocice
9. Ks. JASIŃSKI Maciej - Zagórów
10. Ks. MICHALSKI Marek - Kramsk
11. Ks. MORZYCKI Wojciech - Kleczew
12. Ks. NOWICKI Grzegorz - Dąbie n. Nerem
13. Ks. PIASECKI Jarosław - Bądkowo
14. Ks. SKOPIŃSKI Karol - Osięciny
15. Ks. STANKOWSKI Jerzy - Izbica Kuj.
16. Ks. ŚMIGIEL Paweł - Lubanie
17. Ks. TOMALAK Andrzej - Babiak
18. Ks. ZAWORSKI Marcin - Włocławek, Narodzenia NMP i św. Jana Ew.
19. Ks. ZIELIŃSKI Marek - Lubicz Górny
ap/rm
powrót
Rekolekcje dla organistów w Licheniu

W dniach 2-3 czerwca w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu odbyły się rekolekcje formacyjne dla organistów diecezji włocławskiej zorganizowane przez diecezjalnego duszpasterza pracowników kościelnych, ks. Józefa Nowaka. Wzięły w nich udział 73 osoby. Rekolekcje rozpoczęła Msza Święta w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. W homilii o. Ryszard Parol, franciszkanin, ukazał organistę jako człowieka, który potrafi przyjąć dar trwałego pokoju jakim obdarza sam Chrystus.

O. Parol przewodniczył też zajęciom w pierwszym dniu rekolekcji. W konferencji ascetycznej, na przykładzie św. Franciszka ukazał, jak człowiek bogaty duchowo, napełniony szczęściem, miłością i fantazją, za pomocą muzyki i śpiewu potrafi sławić chwałę Pana. Duchowa radość i zdolności muzyczne mogą i powinny być podstawą i formą modlitwy każdego muzyka kościelnego. W referacie o. Ryszard przedstawił organistę jako animatora czynnego uczestnictwa wiernych w liturgii. Organista-animator to spostrzegawczy i wrażliwy muzyk, przeżywający osobiście wiarę we wspólnocie Kościoła. Musi on także umieć wykorzystać wszystkie drzemiące możliwości śpiewacze nie tylko w grupach takich jak chóry, schole, kantorzy, ale przede wszystkim możliwości całej wspólnoty parafialnej.

Pierwszy dzień naszych rekolekcji zakończyło się spotkaniem z kustoszem sanktuarium, ks. Makulskim, a prof. Andrzej Chorosiński nie tylko zaprezentował budowane w nowej świątyni licheńskiej organy, ale w krótkim koncercie ukazał ich piękne brzmienie.

Drugi dzień rozpoczęła konferencja wygłoszona przez duszpasterza pracowników kościelnych, ks. Józefa Nowaka. Przedstawił on problemy pracy organisty na płaszczyźnie relacji pracodawca – pracownik, m. in. sprawy umów zawieranych pomiędzy parafią a pracownikiem kościelnym. Poruszył także problem odpowiedzialności przed Bogiem za własne życie moralne i religijne jaka spoczywa na każdym człowieku a tym bardziej muzyku pracującym w Kościele. Najlepszym lekarstwem na te problemy jest modlitwa różańcowa. Rekolekcje tegoroczne przecież odbywają się w Roku Różańca.

W drugim dniu konferencję ascetyczną i referat wygłosił również ks. prof. Jacek Szymański. Mówił o owocach jakie muzyk kościelny powinien przynosić przez częsty kontakt z Chrystusem. Zakończył swoją konferencję słowami: “Niech posadzka kościoła parzy nasze stopy, gdy zapomnimy o tym, że liturgia jest przedsionkiem nieba”. W wykładzie ks. Szymański ukazał zagadnienie sakramentu pokuty w Kościele pierwotnym. Przedstawił również problem pokuty w życiu każdego człowieka, z uwzględnieniem specyfiki życia i funkcji muzyka kościelnego.

Rekolekcje zakończyły się wykładem ks. prof. Zbigniewa Szygendy, przewodniczącego Komisji Muzyki w naszej diecezji. W wykładzie na temat “Oprawa muzyczna Mszy św. na kanwie V rozdziału Encykliki Jana Pawła II o Eucharystii” poruszył problem zaangażowania muzyka kościelnego w przygotowanie liturgii Eucharystii. Eucharystię należy przeżywać a nie odgrywać. Piękno tworzy organista, celebrans dba o treść.

Spotkania rekolekcyjne ubogacane były praktycznymi zajęciami ze śpiewu i chóru.
ap
powrót
Święcenia w diecezji włocławskiej

Ostatni dzień maja przebiega w diecezji włocławskiej pod znakiem posługi święceń alumnów tak seminarium diecezjalnego jak i pozostałych trzech seminariów zakonnych funkcjonujących na terenie diecezji.

W katedrze włocławskiej biskup włocławski Wiesław Mering w swojej pierwszej tego rodzaju posłudze udzielił święceń diakonatu piętnastu alumnom miejscowego seminarium. Nowymi diakonami zostali:

Mariusz Budkiewicz – z par. Broniszewo
Damian Bułakowski – z par. NMP Królowej Polski w Koninie
Marcin Figiel – z par. Zaduszniki
Tadeusz Funk – z par. Kozy
Marcin Idzikowski – z par. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli
Arkadiusz Joniec – z par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie
Mateusz Kierzkowski – z par. Kłodawa
Piotr Kowalski - z par. św. Wojciecha w Koninie
Janusz Małecki - z par. Połajewo
Piotr Małecki – z par. Raciążek
Sebastian Osiński – z par. Kikół
Tomasz Radaszewski – z par. Najśw. Serca Pana Jezusa we Włocławku
Mariusz Staszak – z par. Bytoń
Daniel Wojciechowski – z par. Izbica Kujawska
Rafał Zieliński - z par. Przedecz


W kościele parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli, na terenie której znajduje się seminarium zgromadzenia orionistów, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk udzielił święceń kapłańskich trzem diakonom zgromadzenia księży orionistów. Jeden z neoprezbiterów, Mariusz Walczak, wywodzi się z par. Charłupia Mała.

W Lądzie n. Wartą gdzie znajduje się seminarium pilskiej inspektorii księży salezjanów biskup senior Bronisław Dembowski udzielił przed południem święceń prezbiteratu pięciu diakonom tego zgromadzenia.

Po południu biskup Dembowski, w Kazimierzu Biskupim gdzie znajduje się seminarium zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny udzieli święceń prezbiteratu dwóm diakonom oraz święceń diakonatu sześciu alumnom tego zgromadzenia. (XAP)
ap
powrót
Pielgrzymka sołtysów do Lichenia

"Maryjo, pomóż nam sprostać nowym wyzwaniom" - modlili się uczestnicy dwudniowej, XI Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich. W południe 25 maja wzięli udział we Mszy św. odprawionej w nowej świątyni przez ks. bp Romana Andrzejewskiego. W kazaniu bp Andrzejewski powiedział: - Odbyliśmy długą drogę poprzez meandry z systemu totalitarnego ku wolności. Nie może nam zabraknąć odwagi do kolejnego kroku. Dodał też z naciskiem, że decydując, musimy przede wszystkim myśleć o przyszłych pokoleniach. Przypomniał, że Ojciec Świętego niezwykle jasno sformułował, iż miejsce Polski jest w Unii.

- Nie powinniśmy zostawiać Ojca Świętego jak samotnego rycerza walczącego o chrześcijańskiego ducha Europy. Jesteśmy odpowiedzialni za losy Europy, bo ta potrzebuje świadectwa naszej wiary - przekonywał. Tak jak Ojciec Święty, biskup zalecił szacunek dla osób inaczej myślących. Ale nie miejmy złudzeń - po wstąpieniu do Unii przyjdzie nam walczyć o równe prawa. - Ani nie będzie słodko po wejściu do Unii, ani też spokojnie i całkiem pobożnie jeśli nie wejdziemy. Stajemy wobec wielkiego wezwania. Ucieczką i tchórzostwem niczego nie osiągniemy - mówił.

Biskup Andrzejewski podzielił się także swoimi obawami co do naszych umiejętności wykorzystania funduszy pochodzących z Unii. Apelował o wysiłek i rozbudzanie lokalnych inicjatyw. Podzielił się doświadczeniem z działalności w fundacji, która zajmuje się zakładaniem wodociągów i kanalizacji na wsiach. Stwierdził, że na ten cel są pieniądze. Trzeba jednak 50-60 proc. wkładu lokalnej społeczności, by organizacje dysponujące funduszami udzieliły pomocy. - Stać nas na wiele. Musimy chcieć i współpracować - mówił z przekonaniem kaznodzieja. W podjęciu właściwej decyzji każdemu z nas z pewnością pomogą: zaufanie pokładane w Bogu, modlitwa i uważne wsłuchiwanie się a następnie rozważanie słów Ojca Świętego. Biskup Andrzejewski przypomniał, że rok 2003 został przez Papieża ogłoszony Rokiem Różańca. - Nie zapominajmy o codziennym różańcu, bo moc Boża nie wietrzeje.

Lęk, niepewność jutra, brak jasności co do losów rolnictwa po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz ogromne obawy o korupcję - tak najkrócej można opisać nastroje rolników-pielgrzymów, którzy w niedzielę rano w Licheniu wzięli udział w spotkaniu z ministrem rolnictwa Adamem Tańskim.

Trudne, wyrażane z ogromnymi emocjami pytania właściwie nie zawierały zbyt wielu konkretów. Rolnicy dzielili się swoim lękiem m.in. co do wykupu ziemi przez cudzoziemców. Skarżyli się, że nie ma żadnych propozycji dla tych, którzy chcieliby sprzedać swoje zbyt małe gospodarstwa. Dzielili się obawami o utratę pracy i jedynego źródła niskich, ale zawsze jakichś dochodów. Mówili o starzeniu się wsi. Relacjonowali absurdy w działalności SAPARD. Ale ponad wszystkim wyrażali swój całkowity brak zaufania do rządzących. - Nie mówimy, że do Unii nie. Tylko z kim my do tej Unii idziemy?! Jak mamy ufać?! Komu?! - krzyczał jeden z dyskutujących. Wtórował mu inny: - Pan nam obiecuje, jak dobry proboszcz na ambonie. A ja się boję, że za chwilę i zza pana wyjdzie jakaś afera gospodarcza!

- Sami wiecie, że niektórzy nadal uważają, że ukraść sąsiadowi to grzech, ale ukraść państwu to nic złego. Nadzieja jest w tym, że informacje o korupcji przenikają do wiadomości publicznej - mówił minister Tański.

Jedna z pań sołtysów sformułowała następującą wątpliwość: - Czy będziemy mieć na tyle mądrych, ambitnych ludzi, którzy będą umieli odebrać z Unii pieniądze i gospodarować nimi? Czy nie staniemy się jak Grecja, która niewiele skorzystała na wejściu do Unii?

Minister Tański: - To od nas i naszych zdolności zależy, czy wykorzystamy to, co dobrego zaoferuje nam Unia. Tylko jedna osoba z Jordanowa spośród blisko tysiąca biorących udział w porannym spotkaniu odważyła się powiedzieć, że odda swój głos na Unię Europejską, ale została zakrzyczana.

Gospodarz spotkania poseł Ireneusz Niewiarowski, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, które od lat jest organizatorem pielgrzymek do Lichenia, wielokrotnie upominał uczestników debaty o spokój i umiar w słowach. - Przemyślcie na chłodno to, co tutaj wykrzyczeliście. Pomódlcie się do Ducha Świętego i podejmijcie decyzję zgodną z Waszymi sumieniami. Ale na pewno weźcie udział w referendum - apelował minister Tański.

Zapytany o ocenę debaty minister Tański powiedział: - Jest winą polityków, że naobiecywali ludziom zbyt wiele. Jest winą polityków, że krytykują się wzajemnie nie przebierając w środkach. Teraz płacimy za to cenę.

Przypomniał jednak, że według badań opinii publicznej jeszcze nie tak dawno tylko 10 proc. mieszkańców wsi było zdecydowanie przeciwnych wstąpieniu Polski do Unii. Natomiast aż 40 proc. było nie zdecydowanych. Minister Tański wyraził nadzieję, że spotkania takie jak to w Licheniu pomogą tym niezdecydowanym w podjęciu decyzji.
(Za KAI)
powrót
Poświęcenia obrazu “Droga do Mielęcina” we włocławskim więzieniu

W kaplicy więziennej w Mielęcinie bp Dembowski dokonał poświęcenia obrazu “Droga do Mielęcina” namalowanego przez jednego ze skazanych. Obraz ten stara się oddać osobistą wizję przesłania zawartego w obrazie Jezusa Miłosiernego. Bp Dembowski w homilii wskazał na szczególny wymiar nadziei jaki ukazał Jezus Chrystus zapewniając skazanego na śmierć i nawróconego przestępcę o zbawieniu. Po mszy skazani bp Dembowskiemu jedenaście róż symbolizujących okres jego posługiwania jako pasterz diecezji włocławskiej.

W spotkaniu uczesniczyli Bracia Pocieszyciele z Getsemanii, sprawujący duchową opiekę nad skazanymi oraz członkowie "Bractwa Więziennego" z s. Karoliną Łyskawką ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy, inicjatorką wielu działań duszpasterskich w mielęcińskim więzieniu.
ap
powrót
Włocławscy radni chcą nadać Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta

Włocławscy radni chcą nadać Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta.

Wśród inicjatorów pomysłów jest liczna grupa włocławian, m.in. pierwsza postkomunistyczna prezydent Urszula Palińska oraz obecny - Władysław Skrzypek. Podczas kadencji prezydent Palińskiej, 6 czerwca 1991 roku Ojciec Święty złożył wizytę w mieście, gdzie m.in. nawiedził katedrę włocławską, w której spotkał się z nauczycielami i uczniami z całej Polski, a następnego dnia, podczas celebry na lotnisku w Kruszynie, dokonał zawierzenia diecezji Najświętszemu Sercu Jezusa. Ojciec Święty poświęcił tam krzyż ku czci ks. Jerzego Popiełuszki, ustawiony potem nad Wisłą jako pomnik upamiętniający męczeńską śmierć kapłana.

Projekt uchwały o honorowym obywatelstwie został jednogłośnie pozytywnie rozpatrzony przez radnych wszystkich opcji zasiadających w komisji kultury i sportu, opiniującej takie wnioski. Uchwała zostanie przegłosowana 14 czerwca na uroczystej sesji zwołanej z okazji Dni Włocławka. Na sali obrad zawiśnie wówczas obraz patrona miasta błogosławionego bp. Michała Kozala. We wrześniu urząd miasta organizuje pielgrzymkę do Watykanu, z nadzieją, że prezydent Włocławka osobiście wręczy Janowi Pawłowi II akt nadania honorowego obywatelstwa.
ap
powrót
Kolokwium habilitacyjne Ks. Wojciecha Hanca

W dniu 19 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie miało miejsce kolokwium habilitacyjne Ks. dra Wojciecha Hanca, redaktora naczelnego "Ateneum Kapłańskiego" i byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Podstawą do kolokwium była dotychczasowa działalność naukowo-dydaktyczna Ks. W. Hanca oraz wydana przez niego ostatnio publikacja książkowa pt.: "Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji w świetle międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych. Studium ekumeniczne".
rm
powrót
Poświęcenie tablicy-epitafium ku czci śp. Księdza Prałata Stanisława Smolarskiego

17 maja br minęła 10. rocznica tragicznej śmierci ks. prał. Stanisława Smolarskiego, proboszcza parafii Uniejów. Dla upamiętnienia tej rocznicy w kolegiacie uniejowskiej w niedzielę, 18 maja br została odprawiona Msza św. za zmarłego kapłana, podczas której ks.prał. Stanisław Janik, proboszcz i dziekan uniejowski dokonał odsłonięcia i poświęcenia tablicy-epitafium będącej darem wspólnoty parafialnej Uniejowa.

Treść tablicy jest następująca:

Księdzu Stanisławowi Smolarskiemu (ur. 22 XII 1929 - zm. 17 V 1993)
Prałatowi Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej
Proboszczowi parafii Uniejów w latach 1972-1993
budowniczemu kościoła filialnego w Bronowie
wdzięczni parafianie w 10. rocznicę śmierci
Uniejów, 17 V 2003 r.


Na tę okoliczność została wydana, staraniem Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, publikacja - szkic biograficzny ks. Stanisława Smolarskiego, zawierająca także liczne pamiątkowe fotografie, przypominająca działalność tego zasłużonego dla diecezji włocławskiej i parafii uniejowskiej kapłana.
xsj
powrót
Msza św. w intencji sponsorów i wykonawców witraży wg proj. J. Mehoffera

Bp Dembowski w kościele par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku odprawił mszę święta w intencji wszystkich, którzy przyczynili się do zrealizowania witraży zaprojektowanych jeszcze przez samego Józefa Mehoffera. W uroczystości uczestniczył wnuk wielkiego artysty.
ap
powrót
Pielgrzymka kapłanów i alumnów WSD do Kazimierza Biskupiego i Bieniszewa

Doroczna pielgrzymka kapłanów w okresie wielkanocnym w tym roku związana została z Kazimierzem Biskupim, miejscem kultu Pięciu Braci Męczenników.

Wzięli w niej udział, prócz chorego bp Andrzejewskiego, wszyscy biskupi z diecezji, ok. 150 kapłanów, alumni seminarium diecezjalnego. W kościele parafialnym odprawiono godzinki ku czci Świętych Męczenników a proboszcz kazimierski, ks. Józef Wysocki, przedstawił historię miejscowej parafii. Z kościoła parafialnego pielgrzymi udali się w procesji z relikwiami męczenników do świątyni klasztornej. Rektor mieszczącego się w klasztorze3 seminarium zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, ks. Waldemar Murach, przedstawił dzieje pobernardyńskiej świątyni i klasztoru. Mszy koncelebrowanej przewodniczył bp Mering. W sali miejscowego GOK-u kapłani-pielgrzymi spotkali się z władzami samorządowymi Kazimierz Biskupiego a następnie wysłuchali wykładu prof. Jerzego Łojko na temat kultu Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim. Uwieńczeniem pielgrzymki było nabożeństwo majowe w bieniszewskim klasztorze kamedulskim. Nad stroną organizacyjną pielgrzymki czuwał ks. infułat Antoni Łassa.
ap
powrót
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W dniu 12 maja br. w parafii św. Maksymiliana Kolbe we Włocławku odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie neoprezbiterów. Miało ono charakter dziekczynienia za dar kapłaństwa w pierwszą rocznicę święceń. Wyraziło się to w szczególności podczas Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył diecezjalny ojciec duchowny ks. Tadeusz Lewandowski. W homilii, odwołując się do momentu święceń kapłańskich, wskazał na trzy wymiary kapłańskiego posługiwania: służbę Słowu Bożemu, Eucharystii i Ludowi Bożemu.

Po Mszy św. z neoprezbiterami spotkał się Pasterz Diecezji - Ks. Bp Wiesław Mering.
tl
powrót
Dyskusja panelowa nt. "Dylematy moralne wokół wojny w Iraku"

W auli seminarium duchownego, w ramach cyklu konferencji organizowanych przez Kapitułę Katedralną, w związku z czterdziestą rocznica ogłoszenia encykliki “Pacem in terris”, odbyła się dyskusja panelowa na temat “Dylematy moralne wokół wojny w Iraku”. Wprowadzenia dokonał bp Andrzejewski. Dyskusją kierował ks. Stranisław Jankowski, ojciec duchowny alumnów. W dyskusji wzięli udział: ks. Zbigniew Skrobicki, wykładowca katolickiej nauki społecznej (zasadnicze treści encykliki Jana XXIII), ks. Zdzisław Pawlak, rektor seminarium i wykładowca filozofii (poglądy filozofów na temat wojny), ks. Jacek Szymański, wykładowca teologii moralnej (wojna w świetle teologii moralnej), ks. Antoni Poniński (dylematy wokół wojny w mediach).
Tego też dnia:
Bp Mering uczestniczył w uroczystościach ku czci św. Stanisława w Szczepanowie (diec. tarnowska).

Bp Gębicki rozpoczął dwudniową wizytację w par. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Bp Dembowski przed południem, w warszawskim kościel św. Andrzeja Boboli przewodniczył liturgii i spotkaniu plenarnemu Rady ruchów katolickich a wieczorem, na szczycie Jasnej Góry odprawił wieczorną mszę dla uczestników ogólnopolskiej pielgrzymki akademickiej.
ap
powrót
Pierwszy Międzydziecezjalny halowy turniej piłki nożnej

W Hali Widowiskowo-Sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy, w dniach 9-10 maja 2003 r. odbył się Pierwszy Międzydiecezjalny Turniej Księży w Piłkę Halową. Udział wzięło 8 kapłańskich drużyn z: Gniezna, Kalisza, Poznania, Pelplina, Torunia, Włocławka, Misjonarze Wincentego a Paulo z Bydgoszczy oraz księża diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Księżą naszej diecezji zajęli pierwsze miejsce w meczach grupowych. W grupie B osiągnęli następujące wyniki: z Toruniem 1:1, z Poznaniem 3:2 i z Misjonarzami 5:2. Następnie w meczu półfinałowym wygrali z faworyzowanym zespołem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 3:0. Niestety w finale, po wyrównanym i emocjonującym spotkaniu, ulegli organizatorom Turnieju - księżom Diecezji Gnieźnińskiej 0: 1, tracąc bramkę w ostatniej minucie meczu.

Księża Diecezji Włocławskiej wystąpili w następującym składzie:
ks. D. Fabisiak - proboszcz św. Leonarda w Słupcy, ks. S. Kasprzak - kapelan Ks. Biskupa, ks. T. Bartkowiak - wikariusz par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie, ks. M. Korytowski - wikariusz par. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, ks. D. Presnal (2 bramki) i ks. L. Zioła (1 bramka) - salezjanie z Aleksandrowa Kuj., ks. M. Dereszewski - proboszcz z par. Kowale Pańskie (2 bramki), ks. P. Krawczyk - wik. par. św. Maksymiliana we Włocławku (3 bramki), ks. T. Jankowski i ks. D. Sujewicz (4 bramki) - wikariusze z par. św. Józefa we Włocławku.
ds
powrót
Nabożeństwo dziękczynne w Ciechocinku za beatyfikację Abpa Szczęsnego Felińskiego

Bp Andrzejewski w kościele parafialnym w Ciechocinku odprawił nabożeństwo dziękczynne za beatyfikację bł. abp Szczęsnego Felińskiego. W Ciechocinku znajduje się jedna z najstarszych w naszej diecezji placówek założonego przez Błogosławionego zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi.
ap
powrót
3 maja w diecezji

Ww włocławskiej katedrze koncelebrowanej mszy w intencji Ojczyzny przewodniczył bp Mering.

Bp Andrzejewski przewodniczył mszy w intencji Ojczyzny w kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie.

Bp Gębicki udzielał sakramentu bierzmowania w par. Grzegorzew i w par. św. Andrzeja w Koninie-Gosławicach.
ap
powrót
Biskup Bronisław Dembowski na warszawkich uroczystościach odpustowych ku czci bł. Władysława z Gielniowa

W dniu 2 maja Bp Dembowski przewodniczył mszy św. i wygłosił homilię w warszawskim kościele noszącym wezwanie patrona Stolicy, bł. Władysława z Gielniowa.
ap
powrót
Pierwsza liturgiczna poługa nowego biskupa włocławskiego

W niedzielę 27 kwietnia pierwszą publiczną posługą liturgiczną nowego biskupa włocławskiego Wiesława Meringa była celebracja niedzielnych nieszporów podczas gnieźnieńskich uroczystości ku czci św. Wojciecha. Podczas tego nabożeństwa kazanie wygłosił bp Roman Andrzejewski
ap
powrót
Święcenia biskupie i ingres do katedry włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława Meringa

W sobotę w Oktawie Wielkanocy o godz. 11.00 we włocławskiej katedrze święcenia biskupie przyjął oraz kanonicznie objął diecezję włocławską jej nowy ordynariusz Ksiądz Biskup Wiesław Mering.

Współkonsekratorami byli: ustępujący biskup włocławski Bronisław Dembowski i biskup pelpliński Jan Szlaga. 57-letni bp Mering był dotychczas rektorem seminarium duchownego w Pelplinie. Biskupem włocławskim został mianowany 25 marca 2003 r.

Nuncjusz apostolski wziął z rąk dotychczasowego ordynariusza włocławskiego pastorał - symbol władzy biskupiej - i przekazał go jego następcy. Był to tradycyjny, XIV-wieczny pastorał bp. Gołańczewskiego, używany podczas największych uroczystości.

W imieniu duchowieństwa diecezji włocławskiej nowego ordynariusza powitał biskup pomocniczy Roman Andrzejewski. Podkreślił, że ludzie zamieszkujący tę diecezję charakteryzują się "życzliwym dystansem": początkowo są ostrożni, a gdy kogoś pokochają, to są oddani.

Następnie biskupi pomocniczy i 12 księży reprezentujących różne grupy duchowieństwa (dziekanów, proboszczów, wikariuszy, zakonników itp.) złożyło nowemu biskupowi homagium.

Po błogosławieństwie, którego udzielił w towarzystwie arcybiskupów: gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego i gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego, bp Mering podziękował uczestnikom uroczystości za obecność. Dał też wyraz swej czci dla Matki Bożej.

- W moim biskupim herbie umieściłem wizerunek Matki Boskiej z Guadalupe. Pochylona nad prostym, ubogim tubylcem, który po wiekach stał się świętym Kościoła, postać Matki Bożej - jak wiemy - wyraża prośbę: "Przyjmij mnie, zaproś mnie do twojego serca, rodziny domu. Chcę być z tobą, chcę ci pomagać". Ja, Maryjo z Jasnej Góry, Lichenia, Efezu, Guadalupe, Lourdes, Fatimy, zewsząd - ja zapraszam Cię do biskupiego domu, do mojej pasterskiej służby, do moich dni świątecznych i bardzo powszednich, do tych wypełnionych radością i sukcesem, lecz również napełnionych cierpieniem, bólem czy klęską. Z Tobą będą łatwiejsze, bo któż nauczy nas lepiej posłuszeństwa Jezusowi, oddania Mu, wierności na co dzień. Dlatego proszę Cię Maryjo, Matko moja, bądź ze mną - powiedział bp Mering.

Podziękował swemu poprzednikowi za klasę i kulturę przekazania diecezji. Za 11 lat posługi w diecezji włocławskiej bardzo dziękował bp. Dembowskiemu również nuncjusz apostolski w homilii wygłoszonej w czasie Mszy św.

Przed uroczystością wszyscy goście, wśród których byli też przedstawiciele władz województwa kujawsko-pomorskiego i Włocławka, przeszli z pałacu biskupiego do katedry. W drzwiach pierwszej świątyni diecezji włocławskiej jej proboszcz podał bp. Meringowi do ucałowania pacyfikał - relikwiarz w kształcie krzyża.

W katedrze zgromadziło się około 1,5 tys. wiernych, w tym licznie przybyli goście z diecezji pelplińskiej. Wśród około 30 obecnych biskupów, byli także hierarchowie z zagranicy: bp Edward Zielski z Brazylii - kolega kursowy bp. Meringa z seminarium duchownego, bp Stanisław Padewski z Charkowa i bp Władysław Blin z Witebska.

- Bp Mering zrobił dobre wrażenie wśród księży pogodą i ciepłem - powiedział KAI jeden z duchownych uczestniczących w ingresie.

Jak dowiedziała się KAI, dotychczasowy ordynariusz, bp Dembowski pozostanie we Włocławku. Zamieszka przy katedrze w tzw. Prałatówce, którą sam nazywa "Dembówką". Jest to dawna kanonia, którą wyremontowano dla potrzeb emerytowanego biskupa włocławskiego. Jednak tydzień w miesiącu będzie spędzał w podwarszawskich Laskach. Z tamtejszym ośrodkiem sióstr franciszkanek służebnic krzyża związany był przez 35 lat, zanim został biskupem włocławskim.
Za KAI (ks. ap, pb )
powrót
Uzupełnienie informacji za miesiąc kwiecień

1 IV - Wieczornej mszy w katedrze z racji swojej 30. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przewodniczył biskup senior Czesław Lewandowski. Homilię wygłosił bp Bronisław Dembowski.
2-6 IV - Nawiedzenie obrazu "Jezu ufam Tobie" w par. Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła we Włocławku. W nabożeństwie inaugurującym nawiedzenie wziął udział bp Bronisław Dembowski.
3 IV - W par. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku sakramentu bierzmowania udzielał bp Bronisław Dembowski.
W par. św. Stanisława we Włocławku sakramentu bierzmowania udzielał bp Stanisław Gębicki.
5 IV - W par. Narodzenia NMP we Włocławku sakramentu bierzmowania udzielał bp Bronisław Dembowski.
W par. NMP Królowej Polski we Włocławku sakramentu bierzmowania udzielał bp Stanisław Gębicki.
6 IV - Nabożeństwu kończącemu nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w par. Narodzenia NMP we Włocławku przewodniczył biskup senior Czesław Lewandowski.
6-7 IV - Wizytację kanoniczną w par. Brudnowo przeprowadził bp Bronisław Dembowski.
6-8 IV - W kościele seminaryjnym św. Witalisa we Włocławku rekolekcje dla inteligencji katolickiej prowadził ks. Ireneusz Świątek, ojciec duchowny seminarium diecezjalnego.
6-9 IV - Nawiedzenie obrazu "Jezu ufam Tobie" w par. Bobrowniki. Nabożeństwo inauguracyjne sprawował bp Roman Andrzejewski.
8 IV - Mszę w kościele św. Witalisa kończącą rekolekcje dla inteligencji sprawował bp Bronisław Dembowski.
W par. Broniszewo sakramentu bierzmowania udzielił bp Roman Andrzejewski.
9 IV - Nawiedzenie obrazu "Jezu ufam Tobie" w par. Chełmica Wielka. Nabożeństwo inauguracyjne sprawował bp Roman Andrzejewski.
11 IV - W drodze krzyżowej ulicami centrum Włocławka - od kościoła franciszkanów, ulicą 3 Maja do Katedry - wzięło udział ok. 500-600 osób, m. in. bp Bronisław Dembowski, profesorowie i alumni seminarium, siostry zakonne. W drodze krzyżowej w dzielnicy Południe - w tym roku od kościoła par. Narodzenia NMP do kościoła par. św. Maksymiliana Kolbego - wzięło udział ok. 1500 osób.
12 IV - W Licheniu na wielkopostnym dniu skupienia spotkali się urzędnicy państwowi i samorządowi rejonu konińskiego i wielkopolskiego.
Bp Dembowski wezwał w homilii urzędników, by zawierzyli Bogu i byli uczciwymi ludźmi. - Bądźcie ludźmi sumienia. Być może w kasie, tej prywatnej będzie mniej, ale na chleb i sól wystarczy - przekonywał. Wezwał urzędników, by przeciwstawiali się jakiejkolwiek korupcji. Powiedział również, że boi się tych polityków i tych ludzi, którzy mówią o sobie: jestem pragmatykiem. Dla takich ludzie nie istnieje dobro, nie ma prawdy. Dobrem jest dla nich to, co pozwala osiągnąć wytyczony cel.
Tegoroczny dzień skupienia pracowników administracji państwowej i samorządowej poświęcony był poszukiwaniom odpowiedzi na pytanie: Czy dobrze wykorzystujemy, szczególnie w życiu społecznym i politycznym, wolność, jaka nastała w Polsce? Red. Zbigniew Nossowski mówił o obrazie katolika - obywatela - polityka w świetle najnowszej noty Kongregacji Nauki Wiary pt. "Vademecum dla polityków. Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym".
12 IV - Bp Bronisław Dembowski udzielił sakramentu bierzmowania w par. św. Maksymiliana Kolbego w Koninie.
12 IV - Bp Stanisław Gębicki udzielił sakramentu bierzmowania w par. Chełmica Wielka.
13 IV - Bp Bronisław Dembowski odprawił w katedrze sumę i przewodniczył procesji z palmami. Po południu przewodniczył w katedrze spotkaniu młodzieży z diecezji.
Bp Stanisław Gębicki dokonał poświęcenia nowego ołtarza w kościele parafialnym w Russocicach.
19 IV - Liturgię Wigilii Paschalnej w katedrze sprawował bp Bronisław Dembowski; w par. św. Jana Chrzciciela we Włocławku - biskup senior Czesław Lewandowski; w par. Lubicz Górny - bp Roman Andrzejewski; w par. Kowal - bp Stanisław Gębicki.
20 IV - Sumę Wielkanocną w katedrze sprawował bp Dembowski. Rezurekcję w par. Lubicz Górny - bp Andrzejewski a w par. Kowal - bp Gębicki.
22 IV - Wizytację kanoniczną w par. Barłogi przeprowadził bp Roman Andrzejewski.
22 IV - W par. Krzyża Św. w Kole sakramentu bierzmowania udzielał bp Andrzejewski.
22 IV - W par. Smólnik sakramentu bierzmowania udzielał bp Stanisław Gębicki.
22-24 IV - Wizytację kanoniczną w par. św. Wojciecha w Sieradzu-Męce przeprowadził bp Bronisław Dembowski.
22-25 IV - Rekolekcje dla pierwszej grupy kapłanów diecezji włocławskiej prowadzi w Licheniu ks. Piotr Nitecki z Wrocławia. 23 IV - W Kowalu nabożeństwu inaugurującemu nawiedzenie obrazu "Jezu ufam Tobie" przewodniczył bp Stanisław Gębicki.
23 IV - W par. Kamionacz odbyło się nabożeństwo pogrzebowe dotychczasowego proboszcza ks. kan. Józefa Wyrwasa. Liturgii,z udziałem ok. 100 kapłanów, przewodniczył bp Roman Andrzejewski. Homilię żałobną wygłosił ks. Jan Andrzejczak. W samym pogrzebie w rodzinnych Godzieszach wzięło udział ok. 20 kapłanów.
23 IV - Rozpoczęły się Dni Kultury Chrześcijańskiej "Włocławskie Fascynacje". Program kolejnych "dni" odwołuje się do wskazań ewangelicznych. W pierwszym "dniu" przyświecało wezwanie "...byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie". Młodzież szkół im. ks. Długosza uczestniczyła we mszy w intencji uwięzionych, spotkała się z przedstawicielami "Bractwa więziennego" i duszpasterzami z więzienia włocławskiego - zakonnikami ze zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. Na włocławskim Placu Wolności młodzież długoszacka przeprowadziła akcję ulotkową informującą o "Dniach Kultury".
24 IV - Dwom grupom młodzieży w kolegiacie sieradzkiej sakramentu bierzmowania udzielił bp Dembowski.
24 IV - W par. Królowej Polski w Koninie sakramentu bierzmowania udzielił bp Gębicki.
24 IV - W drugim dniu "Włocławskich Fascynacji", podkreślającym ewangeliczne hasło "byłem chory, a odwiedziliście mnie" młodzież "długoszacka" uczestniczyła we mszy w intencji chorych, a następnie odwiedziła chore dzieci w jednym z włocławskich Domów Dziecka.
tl
powrót
Pogrzeb śp. Siostry Danieli Myszka

24 IV - W Zduńskiej Woli odbył się pogrzeb s. Danieli (Reginy) Myszki, z tamtejszej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, katechetka w szkołach zduńskowolskich. Siostra Daniela miała 30 lat. Zmarła 21 kwietnia w szpitalu w Łodzi, po zaledwie dwudniowym w nim pobycie, z powodu białaczki. Pracowała do ostatniej chwili, uczestnicząc jeszcze wraz z dziećmi przez siebie katechizowanymi w Wielkosobotnim święceniu pokarmów.
Urodziła się Hrubieszowie. Szkoły - podstawową i średnią - ukończyła w Zamościu. Do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy wstąpiła w 1992 roku. Pierwszą profesję złożyła w 1995, a wieczystą w 2000 roku. Pracowała jako katechetka w par. św. Mikołaja w Kaliszu (1995-2000) i w Zduńskiej Woli (2000-2003), a jednocześnie odbyła studia teologiczne na ATK w Warszawie.
Pochowana została w kwaterze sióstr na cmentarzu parafialnym w Zduńskiej Woli.
ap
powrót
Skupienie Księży Neoprezbiterów

Dnia 22 kwietnia br. w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Zduńskiej Woli odbyło sie kolejne spotkanie formacyjne dla neoprezbiterów. Spotkaniu przewodniczył diecezjalny ojciec duchowny ks. dr Tadeusz Lewandowski, który wygłosił konferencję poświęconą praktykom życia wewnętrznego oraz homilię, w której wskazał na ścisły związek posłannictwa kapłana z przeżywaną aktualnie tajemnicą paschalną. Uczestnicy spotkania mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami z rocznej pracy duszpasterskiej. Ostatnim punktem programu była wspólna agapa.
tl
powrót
Diecezja dziękuje biskupowi B. Dembowskiemu za posługę ordynariusza

W Poniedziałek Wielkanocny, który dla biskupa Bronisława Dembowskiego jest liturgiczną rocznicą przyjęcia święceń biskupich, w katedrze włocławskiej sprawowana była Msza św. dziękczynna za jedenaście lat jego biskupstwa i posługi jako biskupa diecezjalnego. Była to jednocześnie ostatnia liturgia publiczna jaką bp Dembowski sprawował w katedrze jako ordynariusz diecezji. W najbliższą sobotę obejmie bowiem posługę biskupa włocławskiego jego następca – Wiesław Mering.

Mszy koncelebrowanej z wszystkimi biskupami i czterdziestoma kapłanami z diecezji przewodniczył bp Dembowski. W kazaniu ukazującym zasadnicze rysy posługi biskupa Dembowskiego jako ordynariusza włocławskiego bp Roman Andrzejewski podkreślił jego otwartość na dialog tak wewnątrzkościelny jak i ze środowiskami niewierzących czy innych wyznań. W ciągu jedenastu lat bp Dembowski między innymi erygował szesnaście nowych parafii, dokończył synod diecezjalny, na nowo powołał do istnienia kapitułę sieradzką. W tym czasie gościł w diecezji Ojciec Święty, ponownie zaczęła funkcjonować szkoła im. ks. Jana Długosza, zaistniała możliwość zdobywania stopni akademickich na Studium Teologii.

Na zakończenie liturgii ustępującemu ordynariuszowi wyrazy podziękowania złożyły delegacje różnych środowisk diecezji, m. in. prezydent i przewodniczący Rady Miasta Włocławka, alumni, młodzież, seniorzy harcerstwa, “Civitas Christiana”, Ruch “Światło-Życie”, Odnowa w Duchu Świętym i inni. W końcowym przemówieniu, utrzymanym jak zwykle w pogodnym tonie, bp Dembowski podziękował za dobro jakiego doświadczył od diecezji podczas posługi ordynariusza i zapewnił, że będzie podtrzymywał wszystkie możliwe sposoby uczestniczenia w życiu diecezji włocławskiej.
ap
powrót
Liturgia Świętego Triduum Paschalnego we włocławskiej katedrze

Wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma, z udziałem wszystkich biskupów z diecezji i blisko 200 kapłanów przewodniczył biskup Bronisław Dembowski. Na wstępie homilii przypomniał analogiczną sytuację sprzed jedenastu laty, kiedy to administrujący diecezją bp Roman Andrzejewski, w czasie Mszy Krzyżma podkreślił, że poświęcone podczas niej Oleje Święte posłużą do święceń biskupich nowego ordynariusza, Bronisława Dembowskiego. Poświęcone w Wielki Czwartek 2003 roku święte oleje zostaną użyte przy święceniach biskupich następcy – ks. Wiesława Meringa. Katedrę podczas wielkoczwartkowej mszy wypełniło około pół tysiąca ministrantów z różnych parafii. Ich przedstawiciele, służba liturgiczna z par. Narodzenia NMP we Włocławku, pod koniec liturgii złożyli życzenia i wręczyli kwiaty księżom biskupom. Śpiewy podczas liturgii wykonywała dziewczęca schola parafialna z parafii Kowal, kierowana przez ks. Józefa Nowaka.

Po liturgii, w siedzibie biskupiej odbyło się przedświąteczne spotkanie. Życzenia wielkanocne biskupowi Dembowskiemu w imieniu prezbiterium włocławskiego złożył biskup pomocniczy Stanisław Gębicki. Biskup Dembowski ogłosił nominacje dla kapłanów włocławskich. Godnością kapelanów Ojca Świętego zostali uhonorowani:

ks. kan. Stanisław Łosiakowski – proboszcz i dziekan w Radziejowie
ks. dr Roman Małecki – kanclerz Kurii Diecezjalnej
ks. dr Antoni Poniński – notariusz Kurii Diecezjalnej
ks. kan. Zygmunt Skrobicki – proboszcz par. Sadlno
ks. kan. Józef Wysocki – proboszcz par. Kazimierz Biskupi

Wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w katedrze przewodniczył biskup Bronisław Dembowski. Biskup senior Czesław Lewandowski odprawił Mszę Wieczerzy Pańskiej w klasztorze Karmelitanek Bosych w Michelinie.

W Wielki Piątek rano biskupi, kapłani z terenu Włocławka i okolicznych parafii uczestniczyli w katedrze we wspólnej modlitwie brewiarzowej.

O godzinie 15-ej Drogę Krzyżową, w której z ponad stu wiernymi uczestniczył bp Dembowski, prowadził w katedrze jej proboszcz, ks. Stanisław Waszczyński.

Wieczorną liturgię, w której uczestniczyli wszyscy biskupi, w katedrze sprawował bp R. Andrzejewski.
ap
powrót
Zmarł ks. kan. Józef Wyrwas

W Wielki Piątek, 18 kwietnia, w Kamionaczu zmarł tamtejszy proboszcz, ks. kanonik Józef Wyrwas.

Urodził się 1 stycznia 1934 roku w miejscowości Biała, na terenie parafii Godziesze Wielkie, obecnie diecezja kaliska. Święcenia kapłańskie od biskupa Franciszka Korszyńskiego otrzymał we Włocławku w dniu 21 maja 1961 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Warta (1961-1963), Morzysław (1963-1966), Chodecz (1966-1971), Słupca (1971-1976). Od 1 lipca 1976 roku, najpierw jako wikariusz zarządca, następnie administrator, a w końcu proboszcz, do końca życia, w sumie prawie 27 lat, pracował w parafii Kamionacz. Od 1996 roku był wicedziekanem dekanatu warckiego. W 1993 roku został odznaczony godnością kanonika honorowego kapituły sieradzkiej.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we środę, 23 kwietnia, o godzinie 13.00, w kościele parafialnym w Kamionaczu. Ks. Wyrwas zostanie pochowany w rodzinnej parafii - Godziesze Wielkie.
ap
powrót
"Fascynacje Włocławskie - Muzyka Chrześcijańska" - Włocławek 23-26.04.2003 r.

"Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź
Tam ludzie dobre serca mają.
Źli ludzie, wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają"


Biały Tydzień we Włocławku będzie w tym roku czasem wielu wydarzeń kulturalnych i religijnych o charakterze tak lokalnym, jak i międzynarodowym. Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku i duszpasterstwo akademickie przy współpracy Stowarzyszenia Osób Nieobojętnych przygotowało w terminie od 23 do 26 kwietnia Dni Kultury Chrześcijańskiej, opatrzone hasłem: "Fascynacje Włocławskie - Muzyka Chrześcijańska". Swoją twórczość zaprezentują młodzi artyści z Włocławka i okolic oraz z Warszawy. Wystąpią profesjonalne zespoły muzyczne z Wrocławia i Łodzi, z Włoch i Niemiec, a także jedna z najbardziej znanych piosenkarek z Gwatemali, Irenne Coronado.

Głównym akordem spotkań będzie Msza święta, ewangelizacja uliczna i koncerty zespołów krajowych i zagranicznych w hali OSiR - u w sobotę, 26 kwietnia. Dzień ten będzie jednocześnie przeżywany jako diecezjalne spotkanie młodzieży. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i ukazanie bogactwa talentów. Twórczość kulturalna, jako wyraz duchowości człowieka, posiada charakter uniwersalny i ma w sobie zdolność przekraczania granic. Europa potrzebuje wartości duchowych; one tkwią w ludziach i domagają się głośnego wyartykułowania. Środowisko twórcze biskupiego miasta już niemal od tysiąca lat wnosi swe wiano do kultury europejskiej, o czym przypomniał Ojciec święty, Jan Paweł II podczas wizyty w naszym mieście. Włocławek potrzebuje wydarzeń kulturalnych i duchowych, aby nie stać się zaściankiem. Zdecydowana większość mieszkańców miasta to chrześcijanie. Dni Kultury Chrześcijańskiej mają służyć także ukazaniu właśnie takiego oblicza Włocławka. Nie brakuje bowiem ludzi, którzy noszą w sobie pragnienie twórczości i czynienia dobra dla innych i nie wstydzą się swej chrześcijańskiej tożsamości. Ona nobilituje. Stąd potrzeba spotkania właśnie na takiej płaszczyźnie.

Prawdą jest, że muzyka tworzy obyczaje; jest jakimś wspólnym językiem: z jednej strony wyraża charakter kultury, w której jest tworzona, z drugiej zaś - jest dostępna i zrozumiała dla każdego. Jest ona szczególnym środkiem ekspresji zwłaszcza dla ludzi młodych. Oczekujemy więc, iż również planowane spotkania będą posiewem dobra i piękna; ożywią tkwiące w naszej młodzieży możliwości i pomogą w umacnianiu europejskich i międzynarodowych więzi na polu wiary i kultury. Organizatorami dni kultury są: Publiczne Gimnazjum i Liceum im. Ks. Jana Długosza, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Duszpasterstwo Akademickie, Stowarzyszenie Osób Nieobojętnych.

Podjęte dzieło ma charakter niekomercyjny i wychowawczy. Dlatego też należy się wielkie podziękowanie za zrozumienie i pomoc dla tej inicjatywy udzielone przez wiele organizacji i osób na czele z Biskupem Ordynariuszem diecezji włocławskiej, Prezydentem Włocławka i Rektorem WSHE.

Ks. Henryk Sławiński


PROGRAM

Czwartek 24.04.03 - Aula Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
12.00 - Panel prowadzony przez ks. dra Witolda Dorsza, duszpasterza akademickiego z udziałem R. Ruszczaka, członka zespołu muzycznego 30 i 40 na 70, W. Zaguły, dyrektora festiwalu Song of Songs w Toruniu, M. Jakimowicza dziennikarza, autora książki Radykalni.
Otwarcie wystawy fotograficznej festiwalu Song of Songs
17.00 - Koncert Zespołu 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach, oraz chóru WSHE Arioso.

Piątek 25.04.03 - Aula Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
12.00 - Anioł Pański w łączności z Ojcem Świętym
12.05 - Wprowadzenie ks. dr Henryk Sławiński
12.15 - Prezentacje uczniów Publicznego Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku
12.45 - Spotkanie z pisarką z Warszawy panią Małgorzatą Nawrocką
13.30 - Koncert, w którym wystąpią: A. Sokołowska, Irenne Coronado (Gwatemala), zespół Regina Amoris (Niemcy - Włochy), Zespół kleryków z WSD we Włocławku.

Sobota 26.04.03 - Diecezjalny Dzień Młodych - kościół Najświętszego Zbawiciela i Hala OSiR-u we Włocławku
15.30 - Przywitanie i prezentacja przybywających grup młodzieży
16.00 - Msza święta w kościele Najświętszego Zbawiciela pod przewodnictwem Ks. bpa Romana Andrzejewskiego
17.00 - Ewangelizacja uliczna - Przejście ulicami miasta do hali sportowej
18.00 - Koncert Mocni w Duchu z Łodzi. Ewangelizacja z udziałem Tomasza Zubilewicza z TVN
19.00 - Pantomima "Grzech" - teatr ruchu z Lipna
19.30 - Występ zespołu Regina dell'Amore z Włoch

Od środy do piątku o 7.30 w Publicznym Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku - Msza św. z homilią, a po niej spotkania ewangelizacyjne i prezentacje twórczości młodzieży.

Od środy do piątku w gmachu Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku (ul. Łęgska 26) będzie otwarta wystawa filatelistyczna poświęcona dwudziestej piątej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II.
hs
powrót
Msza św. transmitowana przez TV Polonia

Bp Andrzejewski sprawował w kościele parafialnym w Rychwale Mszę św. transmitowaną przez TV "Polonia".
ap
powrót
Biskup Nominat W. Mering we Włocławku

Biskup nominat Wiesław Mering w południe przybył do siedziby biskupów włocławskich. Biskup Bronisław Dembowski przedstawił mu biskupów pomocniczych i pracowników kurii. Wieczorem biskup nominat był obecny w katedrze i spotkał się z profesorami seminarium duchownego.
ap
powrót
Jubileusz w Karmelu

25 marca b.r. - w klasztorze sióstr karmelitanek we Włocławku-Michelinie wyjątkowy jubileusz - 75-lecia ślubów zakonnych - obchodziła matka Maria Ancilla Pokorna.

M. Ancilla (ur. 1908), wstąpiła do zakonu we Lwowie, w 1926 roku. W dwa lata później złożyła profesję zakonną. Siostry Karmelu lwowskiego zmuszone w 1946 roku przez władze sowieckie do opuszczenia klasztoru i miasta, zostały przyjęte przez biskupa włocławskiego Karola Radońskiego i osiadły w Kaliszu. Rozbudowa tras komunikacyjnych miasta spowodowała konieczność znalezienia miejsca na nowy klasztor. Budowa nowego klasztoru karmelitańskiego w Niedźwiadach pod Kaliszem to pierwsze z tego typu dzieł Matki Ancilli. Poświęcenia kamienia węgielnego pod ten kompleks klasztorny dokonał w dniu 20 czerwca 1971 roku (dwudziestą piątą rocznicę przyjazdu sióstr do Kalisza) Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Matka Ancilla kierowała następnie adaptacją pomieszczeń na tymczasowy (1985-1991) klasztor karmelitanek w Michelinie i budową klasztoru obecnego. Ponadto M. Ancilla prowadziła przez jakiś czas budowę klasztoru karmelitańskiego w Dysie pod Lublinem.
ap
powrót
Biskup Bronisław Dembowski porucznikiem rezerwy

24 marca b.r. bp Bronisław Dembowski we włocławskim Urzędzie Miasta odebrał dokument nominacyjny na poruczniku rezerwy. W czasie wojny należał do Armii Krajowej.
ap
powrót
Ks. Doktor Wiesław A. Mering nowym Biskupem Diecezjalnym Diecezji Włocławskiej - sylwetka

Ks. Wiesław Mering, nowy biskup włocławski (archiwum KAI)


Ks. Wiesław Alojzy Mering urodził się 10 grudnia 1945 r. w Żukowie koło Gdańska. W wieku 17 lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, jednak po dwóch latach zrezygnował z niego i przeniósł się na studia filozoficzne na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie był uczniem prof. Stefana Swieżawskiego. Po uzystkaniu magisterium z filozofii chrześcijańskiej powrócił do pelplińskiego seminarium.

Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1972 r. w Gdyni z rąk biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej Zygfryda Kowalskiego. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii św. Marcina w Sierakowicach, rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył w 1976 r. doktoratem nauk humanistycznych. Następnie przez rok studiował teologię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu, jako stypendysta rządu francuskiego, uzyskując tam stopień licencjata.

Po powrocie do Polski był wikariuszem w dwóch parafiach: Chrystusa Króla w Toruniu (1978) i Matki Bożej Różańcowej w Gdyni (1978-81). W 1982 r. został proboszczem w Lignowcach koło Pelplina. Pełnił również funkcję duszpasterza rodzin diecezji chełmińskiej (był nim do 1989 r.) i diecezjalnego wizytatora nauki religii (do 1990 r.).

W 1992 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym od wielu lat wykłada wstęp do filozofii, metafizykę, historię filozofii i antropologię filozoficzną.

W 1994 r. został odznaczony godnością prałata honorowego Jego Świątobliwości i kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.

W 1996 r. ks. Mering opublikował książkę "Wstęp do filozofii". Jest też autorem skryptu z metafizyki oraz ponad 200 artykułów naukowych, publicystycznych, o tematyce religijnej i światopoglądowej, które ukazały się m.in. w "Przewodniku Katolickim", "Gościu Niedzielnym", Pielgrzymie" i "Studiach Pelplińskich".

Sakrę biskupią przyjmie 26 kwietnia o godz. 11.00 we Włocławku, tego też dnia odbędzie ingres do katedry włocławskiej.

Jako dewizę swej posługi przyjął słowa: "Iustitia, pax et gaudium", zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian (14,17): "Królestwo Boże (...) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym".
rm za pb/KAI
powrót
Ks. Doktor Wiesław A. Mering nowym Biskupem Diecezjalnym Diecezji Włocławskiej

Jan Paweł II mianował ks. Wiesława Meringa, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie biskupem włocławskim. Przyjął jednocześnie rezygnację z tej funkcji bp. Bronisława Dembowskiego, złożoną w związku z ukończeniem 75. roku życia.

Poniżej publikujemy komunikat Nuncjusza Apostolskiego w Polsce:

Ojciec Święty Jan Paweł II
przyjął rezygnację
z obowiązków pasterza Diecezji Włocławskiej
złożoną przez
Ks. Biskupa Bronisława DEMBOWSKIEGO
zgodnie z przepisami kan. 401 par. 1 KPK.

* * *

Jego Świątobliwość Jan Paweł II
mianował
Ks. Dr. Wiesława A. MERINGA
rektora Wyższego Seminarium
Duchownego Duchownego w Pelplinie,
Biskupem Diecezjalnym Diecezji Włocławskiej.


+ Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski
25.03.2003
rm
powrót
Wydarzenia duszpasterskie w miesiącu marcu - uzupełnienie

5 III – Środa Popielcowa w katedrze, wieczornej mszy św. sprawowanej na apel Ojca Świętego w intencji pokoju, przewodniczył bp Dembowski

6 III – Biskup Ordynariusz i bp Stanisław Gębicki odwiedzili ks. Marka Bałwasa, przebywającego w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy

6 III – w ramach cyklu wykładów otwartych organizowanych przez Kapitułę Katedralną, ks. Kazimierz Rulka, dyrektor biblioteki seminaryjnej, wygłosił odczyt na temat: Dzieje Biblioteki im. Księży Chodyńskich

9 III – bp Roman Andrzejewski przewodniczył w Zagórowie mszy transmitowanej przez TV Polonia

11-12 III – Biskup Ordynariusz oraz biskupi – Andrzejewski i Gębicki, uczestniczyli w odbywającej się w Warszawie Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski

14-16 III – w Licheniu odbyła się ogólnopolska kongregacja referentów powołaniowych. Zasadniczym tematem spotkania była modlitwa różańcowa i służba miłosierdzia w wyborze drogi życiowej. W spotkaniu około 150 przedstawicieli diecezji i zgromadzeń zakonnych, któremu przewodniczył delegat Episkopatu Polski ds. Powołan, biskup pomocniczy legnicki, Stefan Regmunt, wziął udział bp Bronisław Dembowski

19 III – alumni rozpoczęli wielkopostne rekolekcje. Konferencje rekolekcyjne głosił kapucyn z Krakowa, o. Waldemar Korba.

20 III – w gmachu seminarium obyło się zebranie księży dziekanów

22 III – podczas mszy świętej kończącej wielkopostne rekolekcje dla seminarzystów, bp Dembowski udzielił kandydatury 15 alumnom z czwartego roku studiów.
ap
powrót
Zapisy uczniów do Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Od dnia 15 lutego do 30 maja 2003 roku prowadzone są zapisy uczniów na rok szkolny 2003/2004 do Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Długosza we Włocławku. Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć do kwestionariusza (kwestionariusz można pobrać na miejscu w sekretariacie, bądź znaleźć go na stronie internetowej naszej szkoły: http://www.diecezja.wloclawek.pl/Dlugosz/nabor.html) to: 3 zdjęcia, wykaz ocen za I semestr Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum, ksero skróconego odpisu aktu urodzenia.

W roku szkolnym 2003/2004 zamierzamy utworzyć 5 oddziałów klas I gimnazjum (tj. 180 uczniów) i 3 oddziały I klas liceum (tj. 90 uczniów).

W gimnazjum i liceum oferujemy młodzieży naukę trzech języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka łacińskiego. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych tzw. kołach zainteresowań. Uczniowie mogą dokonać wyboru spośród 26 kół np. koło artystyczne, dziennikarskie, sportowe, fotograficzne, matematyczne, języków obcych, taneczne, Caritas, PCK, chór szkolny, grupa ministrantów, krąg biblijny itp. Uczniowie gimnazjum i liceum maja do dyspozycji wyposażoną w bardzo dobry sprzęt pracownie komputerową, chemiczną, biologiczną, matematyczną. W szkole obowiązuje jednolity strój - mundurek oraz jednakowe stroje na wychowanie fizyczne. W trakcie roku szkolnego organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne.

Uczniowie szkoły wielokrotnie biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach na terenie szkoły i poza nią. Szkoła może poszczycić się także bardzo wieloma osiągnięciami przedmiotowymi, artystycznymi i sportowymi na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Organizujemy imprezy szkolne, dyskoteki, bierzemy udział w akcjach organizowanych na terenie Włocławka i Diecezji Włocławskiej.

Uczniowie zainteresowani dalsza nauką w Liceum Ogólnokształcącym (nauka trwa 3 lata) mają do wyboru trzy nachylenia: humanistyczno - lingwistyczne, ekonomiczno - informatyczne, medyczno - sportowe.

Szkoła dysponuje internatem dla dziewcząt prowadzonym przez Siostry Wspólnej Pracy przy ulicy Leśnej 3 oraz stołówką. Od początku roku szkolnego 2003/2004 zamierzamy prowadzić internat dla chłopców (internat będzie znajdował się na terenie szkoły).

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki w naszej szkole odbędzie się: dla gimnazjum - 14 maja 2002 r. o godzinie 16.00 natomiast dla liceum 21 maja o godzinie 16.00.

Aby umożliwić młodzieży, która jest zainteresowana nauką w naszej placówce, lepsze poznanie szkoły, jej funkcjonowanie i opinie uczniów obecnie uczęszczających do gimnazjum i liceum zapraszamy na "Dni Otwarte", które odbędą się w dniach: 2 kwietnia br. dla absolwentów szkoły podstawowej i 9 kwietnia br. dla absolwentów gimnazjum.

Proszę, aby informacje na temat zapisów do naszej szkoły zostały przekazane parafianom podczas ogłoszeń parafialnych oraz przez katechetów na spotkaniach z młodzieżą. Osobom zainteresowany prosimy przekazać nasz numer telefonu 054 2324942 w celu uzyskania bliższych informacji na temat procesu rekrutacji.

Ks. Jacek Kędzierski
kdwł
powrót
Informacja o stypendiach edukacyjnych dla gimnazjalistów przyznanych diecezji przez Zarząd Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Zarząd Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" przyznał Diecezji Włocławskiej kolejnych 5 stypendiów edukacyjnych dla gimnazjalistów.

I. Kryteria przyznawania stypendiów

- dzieci zamieszkałe na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców;
- potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0,7 najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra pracy i Polityki Społecznej;
- średnia ocen wyższa niż 4,5 bądź udokumentowane inne zdolności ucznia np. wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie;
- pozytywna opinia: rekomendującego katechety, nauczyciela wychowawcy, dyrektora szkoły i księdza proboszcza.

II. Forma pomocy

- socjalna w wysokości do 100 zł miesięcznie, przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia, dojazdów do szkoły, a także na inne potrzeby socjalne i zdrowotne stypendysty;
- naukowa w wysokości do 150 zł miesięcznie, przeznaczona na zakup pomocy naukowych niezbędnych w procesie edukacji;
- rzeczowa w wysokości do 250 zł dwa razy w roku, przyznawana na pokrycie kosztów zakupów odzieży przed sezonem zimowym i letnim.

Proszę o wytypowanie kandydatów do stypendiów i przesłanie wniosku do 28 marca 2003 r. Formularz wniosku o stypendium edukacyjne fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" składany przez ucznia gimnazjum można pobrać w sekretariacie Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza lub z załączonych poniżej internetowych wejść (format .doc).
Ks. Jacek Kędzierski
kdwł
powrót
Przygotowania do obchodów Dnia Papieskiego 12 X 2003 r. w diecezji - Zapowiedź

Tegoroczny Dzień Papieski, który zbiega się w czasie z 25. rocznicą Pontyfikatu Ojca Świętego będzie obchodzony pod hasłem: Jan Paweł II - Apostoł Jedności.

Pragniemy powołać Diecezjalny Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego i zaplanować harmonogram prac przygotowawczych dlatego zwracamy się do Księży, aby zechcieli zachęcić do współpracy aktywnych przedstawicieli następujących organizacji i środowisk: Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Klubu Inteligencji Katolickiej, Ruchu "Światło-Życie", Ruchu "Odnowa w Duchu Świętym", Związki Harcerskie i inne.

Ogólnopolski Komitet Organizacyjny przygotował już pierwsze materiały, które mogą być pomocne w przygotowaniu parafialnych obchodów Dnia Papieskiego. Materiały te (w formacie .doc) można pobrać z załączonych poniżej wejść.

Ks. Jacek Kędzierski
powrót
Zestawienie danych statystycznych Diecezji Włocławskiej

Zestawienie danych statystycznych Diecezji Włocławskiej za lata 2000-2001-2002.
Kliknij "TUTAJ"
rm
powrót
Dzień skupienia kapłanów przed Wielkim Postem

W dwóch ostatnich dniach przed Wielkim Postem odbyły się dni skupienia dla kapłanów. W kolejne popołudnia - 3 marca w par. Bł. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu-Monicach, a następnego dnia w Seminarium Duchownym - księża uczestniczyli we wspólnej modlitwie i wysłuchali konferencji ukazujących różnorodne aspekty życia modlitewnego. Nabożeństwo różańcowe odprawił diecezjalny ojciec duchowny ks. Tadeusz Lewandowski.

Konferencje wygłaszali kolejno: ks. Ireneusz Werbiński - Modlitwa i kontemplacja w życiu kapłana, bp Roman Andrzejewski - Modlitwa różańcowa w życiu kapłana (było to jednocześnie zarysowanie praktycznych sposobów ożywienia modlitwy różańcowej we wspólnotach parafialnych), ks. Krzysztof Konecki - Brewiarz w życiu kapłana. Uwieńczeniem obydwu spotkań była - połączona z nieszporami - Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza.

W obydwu spotkaniach wzięli udział wszyscy biskupi diecezji włocławskiej i około 200 kapłanów.
rm
powrót
Dzień skupienia dla neoprezbiterów

W dniu 28 lutego w parafii Russocice, odbyło się spotkanie neoprezbiterów. Pieczę nad tymi spotkaniami sprawuje ks. Tadeusz Lewandowski, ojciec duchowny kapłanów diecezji. Tematem centralnym spotkania było budowanie przyjaźni z Chrystusem. Mszy koncelebrowanej z najmłodszymi kapłanami diecezji przewodniczył bp Bronisław Dembowski. Podczas spotkania neoprezbiterzy dzielili się doświadczeniami z pierwszych miesięcy posługi kapłańskiej. Proboszczem par. Russocice jest od niedawna ks. Tomasz Michalski, wieloletni ojciec duchowny seminarium.
ap
powrót
Dzień skupienia dla kapłanów przed Wielkim Postem - program

Skupienie dla kapłanów przed Wielkim Postem

"ROZPOCZĄĆ NA NOWO OD CHRYSTUSA"


3 marca 2003 r., godz. 1430 - Sieradz, parafia Bł. Urszuli Ledóchowskiej
4 marca 2003 r., godz. 1430 - Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku

Program:

1. Nabożeństwo różańcowe
2. "Modlitwa i kontemplacja w życiu kapłana" - Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński
3. "Modlitwa różańcowa w życiu kapłana" - Ks. bp dr Roman Andrzejewski
4. Przerwa na kawę
5. "Brewiarz w życiu kapłana" - Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki
6. Msza święta koncelebrowana połączona z Nieszporami - przewodniczy Ks. bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski

UWAGA:
Prosimy o zabranie ze sobą alby i stuły oraz brewiarza.
rm
powrót
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w diecezji włocławskiej - sprawozdanie

Aby pobrać sprawozdanie z Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w diecezji włocławskiej, kliknij "TUTAJ"
rm
powrót


Copyright © "Kuria Diecezjalna we Włocławku"
Webmaster KDW