Opracowanie: Kuria Diecezjalna we Włocławku | Redaguje: ks. Antoni Poniński
Powrót do strony głównej

ROK 2000 - ROK 2001 - ROK 2003 - ROK 2004 - ROK 2005

ROK 2002

Uzupełnienie widomości z grudnia 2002 r.

 • 3 grudnia - w gmachu seminarium duchownego odbyła się konferencja księży dziekanów
 • 3 grudnia - w Chełmnie, na zakończenie rekolekcji, bp R. Andrzejewski poświęcił odnowioną elewację świątyni parafialnej
 • 4 grudnia – bp Dembowski przewodniczył Mszy Św. podczas uroczystości patronalnej górników w par. św. Barbary w Turku
 • 8 grudnia – bp Gębicki przewodniczył Mszy świętej na rozpoczęcie nawiedzenia obrazu “Jezu ufam Tobie” w Piotrkowie Kujawskim
 • 9-12 grudnia – Biskup Ordynariusz prowadził rekolekcje dla studentów w kościele dominikanów w Krakowie
 • 13 grudnia – bp Gębicki w kościele par. św. Barbary w Turku odprawił Mszę świętą i poświęcił obelisk upamiętniający wprowadzenie stanu wojennego i śmierć Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki
 • 14 grudnia – w Planetarium Toruńskim zorganizowano pokaz przybliżający obraz nieba w czasie narodzin Chrystusa Pana. W spotkaniu, na które przyszło ponad 300 osób, wzięli udział także biblista, ks. Stanisław Jankowski, ojciec duchowny seminarium włocławskiego oraz ks. Witold Dorsz, wykładowca tegoż seminarium, którzy mówili o religijnym sensie zjawisk towarzyszących Narodzeniu Chrystusa.
 • 14 grudnia - w Warcie odbył się pogrzeb Siostry Izabeli Małgorzaty Orłowskiej, pierwszej i wieloletniej przełożonej i wikarii reerygowanej wspólnoty warckiej. Przeżyła 83 lata, w tym w zakonie 52 lata. Była pierwszą przełożoną wznowionej w warcie wspólnoty zakonnej Sióstr Bernardynek. Mszy pogrzebowej przewodniczył biskup senior Czesław Lewandowski.
 • 14 grudnia - pracownicy administracji państwowej i samorządowej województwa wielkopolskiego przybyli do sanktuarium maryjnego w Licheniu. Podczas jednodniowych rekolekcji adwentowych modlili się o odrodzenie moralne naszego społeczeństwa w obliczu bardzo już realnego wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Biskup Bronisław Dembowski przekonywał, że Polsce trzeba przede wszystkim ludzi sumienia. Uczestnicy rekolekcji spotkali się z dominikaninem o. Janem Górą, który dzielił się swoimi doświadczeniami w staraniach o to, by młodzi ludzie głęboko przeżywali wiarę religijną.
 • 15 grudnia – bp Gębicki w Izbicy przewodniczył mszy pogrzebowej ś.p. Matki ks. Eugeniusza Strzecha
 • 25 grudnia – w Katedrze mszy pasterskiej przewodniczył Biskup Ordynariusz. Sprawowaniu liturgii przeszkadzała kilkuosobowa grupa podpitych osobników. Interweniowała wezwana przez księży ekipa z agencji ochroniarskiej.
 • 25 grudnia - bp Roman Andrzejewski odprawił pasterkę w par. Przedecz, bp Gębicki w par. Kowal, a biskup senior Czesław Lewandowski w klasztorze sióstr karmelitanek w Michelinie
ap
powrót
Nowe nominacje kanonickie w diecezji

W dniu 7 grudnia 2002 r. Biskup Ordynariusz Bronisław Dembowski ogłosił następujące nominacje kanonickie:

1. Kanonikiem honorowym Włocławskiej Kapituły Bazyliki Katedralnej:
 • Ks. mgr Leszek Witczak, zastępca ekonoma diecezjalnego
2. Kanonikami gremialnymi Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej:
 • Ks. kan. Jan Sroka, proboszcz parafii Wilamów i wicedziekan dekanatu uniejowskiego,
 • Ks. kan. Józef Warga, proboszcz parafii Przedecz i wicedziekan dekanatu kłodawskiego
3. Kanonikami honorowymi Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej:
 • Ks. kan. Józef Boniecki, proboszcz parafii Szpetal Górny i dziekan dekanatu szpetalskiego,
 • Ks. kan. Ireneusz Bublicki, proboszcz parafii Lubotyń i wicedziekan dekanatu sompoleńskiego,
 • Ks. kan. Kryspin Kaźmierczak, proboszcz parafii Rychwał,
 • Ks. Marian Kowalski, proboszcz parafii Skulsk,
 • Ks. kan. Jan Markiewicz, proboszcz parafii Mazowsze i wicedziekan dekanatu czernikowskiego,
 • Ks. dr Mirosław Miłek, proboszcz parafii Świnice Warckie,
 • Ks. kan. Stanisław Nowak, proboszcz parafii Tuliszków i dziekan dekanatu tuliszkowskiego,
 • Ks. mgr Eugeniusz Strzech, proboszcz parafii Grzegorzew,
 • Ks. kan. Ryszard Szajerski, proboszcz parafii Zaduszniki,
 • Ks. kan. Stanisław Włodarkiewicz, proboszcz parafii Lisiec Wielki.
rm
powrót
"Andrzejki" w Liceum im. Marii Konopnickiej

Szkolne Koło Caritas działające w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku zorganizowało 29 września 2002 r. Wieczór Andrzejkowy. Powitania zaproszonych gości dokonała p. Krystyna Sobczak Dyrektor Szkoły. Wśród zaproszonych gości pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie p. Weronika Murat - Inspektor Wydziału Oświaty oraz p. Wanda Muszalik.

W części artystycznej zaprezentowały się grupy współdziałające ze Szkolnym Kołem Caritas w ramach wolontariatu: Zespół Taneczny Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka z opiekunem p. Krystyną Parysjanowicz; pieśni patriotyczne i przysłowia ludowe goście ze Świetlicy dla Niewidomych z s. Emmanuelą Kowalewską; wróżby, piosenki i tańce młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej z p. Marią Drzewudzką; wiersze i piosenki - dzieci z Domu Dziecka "Paulinka" z siostrami opiekunkami.

Po części artystycznej nastąpiła prezentacja zwyczajów andrzejkowych przygotowana przez młodzież ze SKC i PCK. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa i podziękowanie ks. Ireneusza Sawickiego. Wiele emocji i wzruszeń wzbudziło w nas zaangażowanie wszystkich występujących, szczególnie wspomnienia niewidomych którzy kilkadziesiąt lat temu kończyli to Liceum i z wielką satysfakcją i radością po latach powrócili wspominając mile spędzone chwile w murach tej szkoły. Spotkanie w sposób niezamierzony stało się wielopokoleniowym. Dzięki dzieciom mogliśmy przypomnieć sobie jacy byliśmy, dzięki młodzieży jacy jesteśmy, dzięki ludziom dojrzałym wiekiem jacy będziemy. Dzięki życzliwości Studia Nagrań Relaks - p. Wojciecha Trząsalskiego i filmującego naszego absolwenta Bartosza Masłowskiego będziemy mogli wracać wspomnieniami oglądając nagrane wydarzenia. Młodzież LMK-a stanęła znowu na wysokości zadania swoim zaangażowaniem ukazując dobrze wykorzystaną siłę młodości i wrażliwości. Ponownie udowodniła, że dla takiej i z taką młodzieżą praca w szkole staje się prawdziwą satysfakcją i chlubą oraz że takiej młodzieży można ze spokojem powierzyć przyszłość.
ks. Ireneusz Sawicki
powrót
Śp. Ksiądz Profesor Stanisław Librowski - sylwetka

Ksiądz Profesor Stanisław Librowski

Urodził się 26 kwietnia 1914 r. w Krzemieniewicach, w parafii Gorzkowice, w ziemi piotrkowskiej. Do szkoły średniej uczęszczał najpierw w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie w Liceum im. Piusa X (Niższe Seminarium Duchowne) we Włocławku, gdzie w maju 1935 r. uzyskał maturę. Tego samego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Jako kleryk, dnia 7 listopada 1939 r. został przez Niemców aresztowany, wraz z profesorami seminarium oraz pozostałymi alumnami, i był więziony we Włocławku, w Lądzie nad Wartą, a wreszcie w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. Tam doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.

Po wyzwoleniu udał się do Francji, gdzie wraz z kolegami otrzymał święcenia kapłańskie 29 lipca 1945 r. Dnia 29 maja 1946 r. powrócił do swojej macierzystej diecezji włocławskiej. Przyszło mu podjąć obowiązki duszpasterskie najpierw w Zgłowiączce, a potem w Michelinie (1946-1956), prace w bibliotece seminaryjnej i archiwum diecezjalnym.

Szczególnie pociągał go zasób archiwalny, kóry po wywiezieniu przez Niemców, szczęśliwie powrócił na swoje miejsce do Włocławka. Od 1947 r. ks. Librowski był dyrektorem archiwum wówczas nazywanego kapitulnym, które przmianował na archiwum diecezjalne; rewindykował wywiezione w czasie wojny zbiory, przygotował dla nich pomieszczenia w katedrze włocławskiej, uporządkował je i udostępnił badaczom.

W 1946 r. podjął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w seminarium naukowym prowadzonym przez ks. prof. Józefa Umińskiego. Jednak pracę magisterską Kapituła katedralna we Włocławku napisał pod kierunkiem ks. prof. Zdzisława Obertyńskiego (1948). Doktorat na podstawie pracy Hieronim Rozrażewski, biskup Kujawski i pomorski, uzyskał w 1951 r. Tytuł docenta uzyskał w 1965 r., profesora nadzwyczajnego w 1970 r. profesora zwyczajnego w 1975 r. Od 1958 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako: adiunkt (1958-1965), docent (1966-1970), profesor nadzwyczajny (1970-1975) i wreszczie profesor zwyczajny (od 1975). Na KUL-u założył (wraz z innymi) Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych; upamiętnił się też jako założyciel i pierwszy redaktor ogólnopolskiego półrocznika "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne", wydając 60 tomów tego czasopisma. W roku 1992 przeszedł na emeryturę, a w 1993 r. powrócił do diecezji włocławskiej, podejmując tutaj samodzielną pracę badawczą i wydawniczą. Kierunki badań ks. Librowskiego to: historia, archiwistyka, bibliografia, źródłoznawstwo. Był pionierem reformy, organizacji oraz pracy metodycznej w archiwach kościelnych w Polsce.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 drukowanych opracowań i edycji źródeł, w tym ok. 50 większych prac, m.in.: Ofiary zbrodni niemieckiej pośród duchowieństwa diecezji włocławskiej (12947); Kapituła katedralna włocławska (1949); Archiwum Diecezjalne we Włocławku 1945-1958 (1958); Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1, z. 1-2 (1964-1965); Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski, cz. 1-2 (1971-1973; Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1-4 (1975-1978); Materiały do dziejów diecezji włocławskiej czasu wojny 1939-1945 (1979). Ostatnim dziełem, opus vitae ks. Librowskiego jest liczący 18 tomów Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku (Włocławek 1994-2002). Niemal do końca życia - jeszcze na trzy dni przed śmiercią - ksiądz profesor opracowywał kolejny tom Inwentarza.

Ks. prof. Librowski był członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in.: Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Görres-Gesellschaft zür Pflege der Wissenschaft (Köln), The International Biographical Centre (Cambridge), The American Biographical Institute Research Association.

Zmarł dnia 23 listopada 2002 roku, przeżywszy lat 88, w kapłaństwie lat 57. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we Włocławku. Wprowadzenie ciała do katedry włocławskiej nastąpi 27 listopada, w środę, o godz. 16.00. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek, 28 listopada, o godz. 11.00, po czym nastąpi wyprowadzenie ciała na Cmentarz Komunalny (kwatera kapłańska) we Włocławku.
kr
powrót
23 listopada - Zmarł Ks. Prof. Stanisław Librowski

W dniu 23 listopada br. w godzinach wieczornych zmarł Ks. Prof. dr hab. Stanisław Librowski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 28 listopada o godz. 11.00, w katedrze włocławskiej. Mszy św. przewodniczyć będzie bp Roman Andrzejewski, egzortę pogrzebową wygłosi bp Jan Kopiec z Opola.

W przededniu pogrzebu, tj w środę, 27 listopada o godz. 16.00, ciało Zmarłego Księdza Profesora zostanie wprowadzone do katedry włocławskiej, po czym będzie odprawiona Msza św. żałobna.
rm
powrót
12 listopada - Włocławek - Święcenia diakonatu

W kaplicy Domu Biskupiego ordynariusz włocławski udzielił święceń diakonatu alumnom seminarium salezjańskiego w Lądzie - Adamowi Kiziukowi i Jarosławowi Pływaczowi.
ap
powrót
11 listopada - Rocznica odzyskania niepodległości

Biskup ordynariusz przewodniczył mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawianej w katedrze w Święto Niepodległości. Był na niej obecny wicewojewoda włocławski Arkadiusz Horonziak jak również włocławskie władze samorządowe - z prezydentami włącznie - poprzednie i wybrane w ostatnich wyborach.

Bp Roman Andrzejewski odprawił mszę w intencji Ojczyzny w konińskim kościele św. Maksymiliana Kolbego.

Z okazji Święta Niepodległości ks. prałat mjr rezerwy Zbigniew Szygenda został awansowany przez Ministra Obrony Narodowej do stopnia podpułkownika.
ap
powrót
10 listopada - Włocławek - Spotkanie Klubu Inteligencji Katolickiej

W ramach duszpasterstwa inteligencji prowadzonego przy kościele seminaryjnym św. Witalisa, po niedzielnej mszy świętej, rektor Seminarium Włocławskiego, ks. dr hab. Zdzisław Pawlak wygłosił odczyt "Wolność człowieka i jej właściwe wykorzystanie."
ap
powrót
7 listopada - Włocławek - Rocznica aresztowania Bł. Biskupa Michała Kozala

W 63. rocznicę aresztowania przez Niemców bł. bpa Michała Kozala, kapłanów i alumnów, w katedrze w południe, pod przewodnictwem biskupa ordynariusza, została odprawiona msza święta za zmarłych biskupów, kanoników katedralnych, kapłanów i alumnów włocławskich.
Po południu, w auli seminaryjnej, w ramach zorganizowanego przez kapitułę katedralną cyklu wykładów otwartych, ks. dr Tomasz Kaczmarek, postulator procesu beatyfikacyjnego 108 męczenników drugiej wojny światowej, wygłosił odczyt "Świadkowie wiary dwudziestego stulecia. Szkic do panoramy męczeństwa."
ap
powrót
5 listopada - Włocławek - Modlitwa za zmarłych

W katedrze, w ramach tradycji związanej z oktawą uroczystości Wszystkich Świętych została odprawiona msza święta za zmarłych nauczycieli i katechetów

Biskup ordynariusz mianował dwóch nowych kanoników honorowych kapituły sieradzkiej - ks. Bogumiła Leszcza, proboszcza i dziekana w Lubiczu Górnym i ks. Jana Witkowskiego, proboszcza par. Bł. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu
ap
powrót
4 listopada - Włocławek - Modlitwa za nauczycieli

W katedrze odprawiona została msza święta za zmarłych nauczycieli Liceum Ziemi Kujawskiej
ap
powrót
3 listopada - Włocławek - Uroczystości dziękczynne za beatyfikację bł. abp Szczęsnego Felińskiego

W katedrze mszy dziękczynnej za beatyfikację bł. abp Szczęsnego Felińskiego przewodniczył, w koncelebrze ze wszystkimi biskupami diecezji, biskup ordynariusz. Uroczystość obchodzona była z inspiracji sióstr Zgromadzenia Rodziny Maryi, obecnych we Włocławku od 1919 roku. W obchodach włocławskich wzięły udział m. in. przełożona generalna zgromadzenia m. Fabiola Ruszczyk, przełożona prowincji poznańskiej s. Regina Pobiedzińska, siostry z domów zakonnych w Ciechocinku i Lubieniu Kujawskim.
ap
powrót
Uroczystość Wszystkich Świętych

Mszy świętej na cmentarzu komunalnym we Włocławku przewodniczył bp Bronisław Dembowski. Kazanie wygłosił ks. Ireneusz Świątek.
ap
powrót
27 paździenika - Włocławek - Konsekracja kościoła p.w. św. Masymiliana

27 października Biskup ordynariusz dokonał konsekracji kościoła par. św. Maksymiliana we Włocławku. Koncelebransami mszy konsekracyjnej byli – biskup senior Czesław Lewandowski i wikariusz biskupi dla rejonu włocławskiego ks. prałat Stanisław Waszczyński. Kościół ten – drugi nowozbudowany we włocławskiej dzielnicy Południe – powstawał dwadzieścia lat. Zgodę na jego budowę władze państwowe, po długoletnich staraniach biskupa włocławskiego, wydały w lipcu 1982 roku, czyli w pełni okresu stanu wojennego. W rok później bp Jan Zaręba erygował parafię. Budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem był ks. Leszek Tokarski, zmarły w 1998 roku. Jego następca, ks. Leszek Politowski, skoncentrował swoje wysiłki na dokończeniu prac budowlanych a w szczególności na wystroju wewnętrznym świątyni zgodnym z wymogami liturgicznymi.
ap
powrót
18 paździenika - Włocławek - Uroczystości rocznicowe ku czci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

W przeddzień osiemnastej rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w nurtach Wisły, pod krzyżem na włocławskiej tamie upamiętniającym miejsce odnalezienia ciała Sługi Bożego odbyło się doroczne spotkanie modlitewne, organizowane wspólnie przez wikariusza biskupiego dla rejonu włocławskiego, ks. prałata Stanisława Waszczyńskiego i Zarząd Regionu Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej NSZZ “Solidarność”. Pod nieobecność biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego przebywającego w Rzymie, modlitwy prowadził ks. prałat Zbigniew Szygenda, proboszcz par. Najświętszego Zbawiciela. W uroczystości wzięło udział ponad dwadzieścia pocztów sztandarowych reprezentujących ogniwa “Solidarności” od Gdańska przez Poznań aż po Opole i Podbeskidzie. Władze administracyjne regionu kujawsko-pomorskiego reprezentował wicewojewoda A. Horonziak.

Był obecny prezydent Włocławka i niektórzy radni.

Wieczorem w katedrze włocławskiej mszy koncelebrowanej z miejscowymi kapłanami w intencji rychłej beatyfikacji ks. Jerzego przewodniczył bp Roman Andrzejewski.
ap
powrót
Świnice Warckie - Święta Siostra Faustyna patronką szkoły w rodzinnej parafii

W dniu 15 października 2002 roku miało miejsce w Świnicach Warckich niezwykłe wydarzenie. Nieczęsto się bowiem zdarza, żeby rodaczka z tej samej parafii, wioski, została wyniesiona na ołtarze. Rzadko też bywa, żeby ta, która była jedną z nas - dziś święta - była patronką szkoły. A jednak to się stało naszym udziałem.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11,00. Eucharystii przewodniczył bp Roman Andrzejewski. Ukazując w homilii duchową sylwetkę św. Faustyny podkreślił wartość naszego wyboru patronki szkoły wskazująćego, iż zaufaliśmy Bogu. Ksiądz Biskup poświęcił także krzyże, które zostały zawieszone w salach szkolnych. Po Mszy św. na placu szkolnym odczytano dekret Rady Gminy w Świnicach Warckich nadający im. św. S. Faustyny nowej szkole. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową, zaś Ksiądz Biskup poświęcił szkołę. Po przejściu do sali OSP goście i młodzież uczestniczyli w sztuce przygotowanej przez gimnazjalistów pt. ,,To Bóg rzeźbi bohaterów". Młodzi artyści przypomnieli bardzo ważną prawdę, że tylko wielka miłość umie rzeczy małe zamieniać na wielkie i tylko miłość nadaje czynom naszym wartość. Siostra Faustyna zrozumiała tę prawdę i dlatego potrafiła życie zwyczajne uczynić nadzwyczajnym.

Oczywiście nie obyło się bez trudności. Chciano nam bowiem - jako "patronkę" - podrzucić Unię Europejską. Jednak po liście do parafian, rodzice i młodzież w referendum szkolnym poparli wybór św. Siostry Faustyny. Co ciekawe, młodzież oddała więcej głosów za świętą niż rodzice. Stąd też w lokalnej gazecie ukazał się tytuł "W Świnicach Warckich święta Faustyna zwyciężyła Unię Europejską". Czy jest to dobry wybór? Co nam współczesnym może powiedzieć ta prosta, pokorna i skromna siostra zakonna? Co może powiedzieć młodym? Jaki wzór życia przekazać? Czym pociągnąć, zachwycić? Czy na te czasy nowych wyzwań, ale także nowych zagrożeń, integracji europejskiej, prosta zakonnica może być przewodniczką, czytelnym znakiem?

Odpowiedział za nas Ojciec Święty podczas sierpniowej pielgrzymki, wielokrotnie cytujący i odwołujący się do ,,Dzienniczka" św. S. Faustyny. Jeśli to czyni Jan Paweł II, to chyba nie przypadek. Jeśli ludzie ze świata przybywają tu do tej ukrytej miejscowości, aby Jej szukać, by iść Jej śladami - to można być spokojnym o dokonany wybór patronki szkoły. Czego więc uczy nas nasza święta rodaczka? O czym przypomina młodzieży? Mówi: Jezu ufam Tobie! ,,Ufam w morze Miłosierdzia Twego! ( Dz. 249 ). ,,Pragnę Ciebie kochać tak jak nikt na ziemi jeszcze Cię nie kochał". ,,Pragnę się stać hostią ofiarną przed Tobą, a przed ludźmi zwykłym opłatkiem". ,,Polsko, ile ty mnie kosztujesz. Jezu udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny mojej". Mówi też: ,,Miłość zniesie wszystko, miłość przetrwa śmierć, miłość nie lęka się niczego".
(Ks. Mirosław Miłek)
powrót
Napad na wikariusza par. Uniejów

W niedzielny wieczór w dniu 13 października, ok. 21.30, prawdopodobnie dwaj - nieznani dotąd – sprawcy weszli przez uchylone okienko do mieszkania jednego z wikariuszy par. Uniejów, ks. Janusza T. Sądząc najprawdopodobniej po zgaszonych w tym czasie w pomieszczeniu światłach, że w mieszkaniu nie ma nikogo, poruszali się dosyć pewnie. Kiedy natknęli się na wikariusza uderzyli go metalowym przedmiotem w głowę. Krzyk rannego księdza skłonił ich do ucieczki. Policja jak dotąd nie ustaliła sprawców napadu. Ranny w głowę ksiądz został przewieziony do szpitala.
ap
powrót
Dzień Papieski we Włocławku

W niedzielę, w dniu 13 października, w Katedrze włocławskiej przedpołudniowej mszy św. w intencji Ojca Świętego przewodniczył biskup senior Czesław Lewandowski. Homilię wygłosił ks. Jacek Kędzierski, dyrektor włocławskiego Liceum i Gimnazjum im. ks. Jana Długosza. Po liturgii członkowie KIK-u włocławskiego wraz z chórem "Canto" z Zespołu Szkół Muzycznych przedstawili program poetycko-muzyczny poświcony myśli papieskiej. Po wieczornej mszy w Katedrze uczniowie szoły im. Długosza w oparciu o homilie papieskie i poezję polską, przedstawili program poetycko-muzyczny poświęcony wierze.
ap
powrót
Skupienie formacyjne dla księży neoprezbiterów

W dniu 12 października w Krzymowie odbyło się skupienie formacyjne dla księży neoprezbiterów. W ramach tego spotkania uczestnicy wysłuchali konferencji diecezjalnego ojca duchownego ks. Tadeusza Lewandowskiego na temat współpracy kapłańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji: wikariusz - proboszcz, oraz koncelebrowali Mszę świętą. Był też czas na dzielenie się pierwszymi doświadczeniami z pracy duszpasterskiej. Spotkanie zakończył wspólny obiad, przygotowany z inicjatywy miejscowego Ks. Proboszcza.
tl
powrót
Zmarł ks. Kazimierz Rogoziński

W nocy z 10 na 11 października zmarł proboszcz parafii Niewiesz, ks. Kazimierz Rogoziński.

Urodził się w 1942 roku w Pyzdrach. Do seminarium włocławskiego wstąpił w 1968 roku. Święcenia kapłańskie od bpa Jana Zaręby otrzymał 15 VI 1974 r. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Choceń (1974-1975), Małyń (1975-1976), Zbiersk (1976-1977), Krzywosądz (1977-1979), Brześć Kujawski (1979-1981), Staw (1981-1982), św. Stanisława we Włocławku (1982-1983), Błaszki (1983-1986). Następnie był administratorem parafii Modzerowo (1986-1988), Niemysłów (1988-1989). Po trzymiesięcznym urlopie zdrowotnym, od początku 1990 roku do końca czerwca następnego roku był wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Ostatnie dwie placówki proboszczowskie to parafia Grabienice (1991-1994) i Niewiesz (1994-2002).

Pogrzeb odbył się w dniu 14 października w Niewieszu. Mszy pogrzebowej przewodniczył bp Roman Andrzejewski a egzortę wygłosił ks. Tomasz Kaczmarek. W pogrzebie uczestniczyło ok. 100 księży.
ap
powrót
Zaproszenie na inaugurację działalności Publicznego Liceum im. Ks. Jana Długosza

W dniu 16 września 2002 roku odbędzie się uroczysta inauguracja Publicznego Liceum im. Ks. Jana Długosza. Po 53. latach wznowiono działalność Liceum Ogólnokształcącego i otworzono trzy oddziały pierwszych klas: humanistyczno-lingwistycznym, matematyczno-informatycznym, biologiczno-medycznym. Organem prowadzącym liceum jest Diecezja Włocławska, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny stanowi Kuratorium Oświaty.

Program uroczystości:
 • godz. 9.30 - Msza Święta w Katedrze Włocławskiej, której przewodniczy Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski.

 • godz. 11.30 - Uroczysta Akademia w gmachu Publicznego Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza, w której udział wezmą zaproszeni goście, grono pedagogiczne i młodzież:
- Wejście pocztu sztandarowego
- Hymn narodowy
- Powitanie Dyrektora ks. dr Jacka Kędzierskiego
- Ślubowanie pierwszoklasistów
- Hymn szkolny
- Wystąpienie okolicznościowe młodzieży i rodziców
- Montaż słowno - muzyczny
- Przemówienia zaproszonych gości
- Słowo Biskupa Romana Andrzejewskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Gimnazjum i Liceum im. Ks. Jana Długosza
- Rota

W Publicznym Gimnazjum i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym jest obecnie 403 uczniów, tj. 330 gimnazjalistów i 73 licealistów.
jk
powrót
Brześć Kuj. - Napad na siostrę zakonną

W dniu 9 października w godzinach przedpołudniowych, w pobliżu budynku klasztornego w Brześciu Kujawskim trzech, dotąd nieznanych mężczyzn, napadło na miejscową siostrę elżbietankę, która od miesiąca przebywa w tym klasztorze. Dwóch mężczyzn ją trzymało a trzeci bił ją pięściami, obrzucając przy tym wulgarnymi epitetami i groźbami. Zapowiedzieli, że to dopiero “początek”, a jeśli poskarży się komuś, to będzie jeszcze gorzej. W pewnym momencie siostrze udało się uciec do klasztoru, chociaż przy tym upadła i pościerała sobie twarz. Przerażone zajściem siostry dopiero po kilku godzinach zdecydowały się zgłosić sprawę policji. Jak dotąd, do godzin wieczornych, nie udało się ustalić sprawców napadu.
ap
powrót
13 październik - Dzień Papieski

Już po raz drugi 13 października 2002 r. odbędzie się Ogólnopolski Dzień Papieski, którego tegorocznym tematem będzie "Jan Paweł II - Świadek Nadziei".

Diecezja Włocławska włącza się w Ogólnopolskie uroczystości: w parafiach będą głoszone katechezy i homilie nawiązujące do nauczania Ojca Świętego; prowadzona zostanie zbiórka pieniędzy pod hasłem "Dzielmy się miłością" z przeznaczeniem na stypendia dla zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych.

W niedzielę 13 października o godzinie 11.00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta. Koncelebrze przewodniczyć będzie bp Roman Andrzejewski, a homilię wygłosi ks. dr Jacek Kędzierski - Diecezjalny Koordynator Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Po Mszy Świętej zostanie przedstawiony program artystyczny pt. "W duchu wdzięczności i nadziei" przygotowany przez chór "Canto" Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku pod batutą p. Mariana Szczepańskiego i Klub Inteligencji Katolickiej (recytacja poezji Karola Wojtyły). Uroczysty dzień zakończy Msza Święta o godzinie 18.30, po zakończeniu której młodzież Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza przedstawi program słowno - muzyczny pt. "Miejcie nadzieję..." przygotowany pod opieką p. Pawła Pilarskiego.

Zarząd Fundacji przyznał również 10 stypendiów Diecezji Włocławskiej, które otrzymamy w najbliższych dniach. Liczymy, że w miarę możliwości będzie można tę ilość zwiększyć.

Pomoc stypendialna adresowana jest przede wszystkim do młodzieży zamieszkałej na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców. Stypendia edukacyjne są przyznane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z procesem nauczania. Mogą one objąć trzy pakiety: a) socjalny - przyznawany na pokrycie kosztów wyżywienia, dofinansowanie wycieczek szkolnych i składek na Komitet Rodzicielski; b) naukowy - pokrywa koszty zakupu niezbędnych pomocy naukowych (książek, zeszytów, przyborów szkolnych, itp.) oraz finansuje uczestnictwo w kołach naukowych, kursach językowych; c) rzeczowy - przyznawany na pokrycie kosztów zakupów odzieży przed sezonem zimowym i letnim.

Tutaj można pobrać materiały pomocne do przeprowadzenia "Dnia Papieskiego":
jk
powrót
Poświęcenie gmachu Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu

W dniu 8 października w Sieradzu Ksiądz Prymas Józef Glemp, w obecności ordynariusza diecezji włocławskiej bpa Bronisława Dembowskiego i biskupa-seniora tej diecezji Czesława Lewandowskiego, dokonał poświęcenia nowozbudowanych pomieszczeń Zespołu Szkół Katolickich noszących imię Bł. Urszuli Ledóchowskiej i odsłonięcia tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Inicjatorem powstania tego kompleksu szkolnego, na który składa się szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum dla młodzieży i liceum dla dorosłych jest ks. kan. Jan Witkowski, proboszcz parafii Bł. Urszuli, a sam obiekt usytuowany jest w pobliżu kościoła parafialnego. Budowę gmachu mieszczącego m in. dwadzieścia pracowni przedmiotowych rozpoczęto w 1999 roku. Warto dodać, iż w sąsiedztwie znajduje się przedszkole, od wielu lat prowadzone przez siostry urszulanki.

W kazaniu Ksiądz Prymas zwrócił uwagę na wielorakie znaczenie instytucji szkoły. Wskazał, że jest ona miejscem zdobywania wiedzy o świecie, o przeszłości Ojczyzny - co w mieście tak bogatym w historyczną tradycję jak Sieradz, ma szczególną wymowę. W szkole jest potrzebne również wychowanie - takie kształcenie charakteru, by umieć wybierać to co dobre, a odrzucać to, co złe. Jest to zadanie szczególnie ważne, ponieważ w niedalekiej przeszłości były systemy nie sprzyjające takiemu wychowaniu. W szkole trzeba odzyskiwać równowagę pomiędzy wiedzą a bożym spojrzeniem na człowieka.

Na zakończenie Ks. Prymas życzył: “Niech wysiłek włożony w budowę szkoły przyczyni się do tego, by człowiek przybliżał się do człowieka w oparciu o prawo miłości. Niech młodzież będzie pokoleniem ukazującym dynamizm słowa Bożego umocnionego sakramentem”.

Przed udzieleniem błogosławieństwa zabrał głos bp Dembowski dziękując ks. Witkowskiemu za jego determinację w ukończeniu dzieła budowy szkoły oraz wszystkim, którzy mu w tym pomagali. Zapewnienia o modlitwie nadesłali m. in: abp Henryk Muszyński i Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK Jolanta Olech; list gratulacyjny - minister edukacji, Krystyna Łybacka.
(s. Anna Murawska USJK)
powrót
Zmarł ks. Władysław Pogorzała

W dniu 28 września, w wieku 82 lat, zmarł ks. Władysław Pogorzała, od 1988 r. pozostający na emeryturze.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1949 r. Od 1950 r, aż do emerytury pracował we włocławskim Sądzie Kościelnym. Jednocześnie pełnił funkcje duszpasterskie, m. in. wikariusza par. św. Jana we Włocławku, a następnie administratora i proboszcza parafii Orle (1952-1959), Grabkowo (1959-1973), Kruszyn (1973-1979), Świerczyn (1979-1988). Po przejściu na emeryturę, przez jakiś czas mieszkał w Podkowie Leśnej, a następnie, aż do śmierci, w mieszkaniu prywatnym na terenie par. św. Maksymiliana we Włocławku.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 3 października we Włocławku. Po nabożeństwie żałobnym w kościele św. Maksymiliana o godz. 14,15 ks. Pogorzała zostanie pochowany w kwaterze kapłańskiej na cmentarzu włocławskim.
ap
powrót
UNIEJÓW – dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Wojciecha Owczarka

W dniu 30 września przypada 64. rocznica śmierci Sługi Bożego Biskupa Wojciecha Owczarka, sufragana włocławskiego, współzałożyciela zgromadzenia sióstr “Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi. Od kilku lat w rodzinnej parafii Uniejów, w ostatnią niedzielę września obchodzony jest dzień modlitw o rychłą beatyfikację bp Owczarka. Tegorocznym obchodom przewodniczył ks. dr Jacek Szymański z Włocławka. W kazaniach, które głosił podczas wszystkich nabożeństw w tym dniu, odniósł się do postaci Biskupa Wojciecha podkreślając jego wierność Bogu i Kościołowi w pełnieniu posługi pasterskiej. Sługa Boży jawi się jako człowiek Chrystusowych Błogosławieństw.

W uroczystościach brały udział licznie przybyłe, z Matką Generalną Teresą Każmierską, siostry zakonne ze Zgromadzenia Wspólnej Pracy. Oprawę liturgiczną i muzyczną Mszy św. przygotowały siostry z domu zakonnego w Poznaniu. Tradycyjnie, w godzinach popołudniowych nawiedzono miejsce urodzenia Biskupa Wojciecha w Łęgu Balińskim.
ap
powrót
Konin - Zaproszenie na Rejonowy Dzień Wspólnotu ruchu "Światło Życie"

Ruch Światło-Życie w Rejonie Konińskim rozpoczyna nowy cykl pracy rocznej pod hasłem: "Katechumenat". Trwają comiesięczne spotkania Animatorów Kościoła Domowego i Animatorów Młodzieży. Miejscem spotkań jest par. Królowej Polski w Koninie. Najbliższe spotkanie zostało ustalone na 03 października br. na godz. 18.30.

W dniu 26 września br. odbyło się spotkanie kapłanów-moderatorów. Omówiono sprawy bieżące Ruchu.

Ustalony został termin najbliższego Rejonowego Dnia Wspólnoty /zgodny z kalendarzem ogólnopolskim/ na 13 października br. Odbędzie się on w par. Królowej Polski w Koninie.

Program Dnia Wspólnoty:
 • 14.00 Rozpoczęcie
 • 14.15 Zawiązanie Wspólnoty
 • 14.30 Godz. odpowiedzialności i świadectwa
 • 15.45 Przygotowanie do Eucharystii
 • 16.00 Eucharystia
 • 17.15 Agapa
Zaprasza Diakonia Ruchu do udziały i wspólnej modlitwy.
ww
powrót
V. Spotkanie Młodych w Słupcy

Co roku ok. 500 młodych ludzi z całej Polski przyjeżdża do Słupcy, by wielbić Boga. Chcemy razem się modlić i słuchać Słowa Bożego, dzieląc się radością, otwierając się na charyzmaty, np. posługując modlitwa wstawienniczą. Chcemy wyrazić naszą młodość i ogłaszać światu, że Bóg jest naszą radością.
Spotkanie to odbędzie się 28-29 września 2002 r. w Słupcy, woj. wielkopolskie w hali sportowej przy ul. Kopernika. Organizują je młodzi katolicy zaangażowani w ruch Odnowy w Duchu Świętym.

Aby zapoznać się z warunkami uczestnictwa i szczegółowym programem, kliknij: "TUTAJ".
df
powrót
Ostatnie zmiany personalne w diecezji

Z dniem 25 czerwca 2002 r.:

ks. Zygmunt Głąbała - zwolniony z prob. par. Kowale Pańskie

Z dniem 30 lipca 2002 r.:

ks. Witold Kujawski - zwolniony z prob. par. Smólnik
ks. Marek Mrówczyński - z wik. par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie prob. par. Smólnik

Z dniem 2 sierpnia 2002 r.:

ks. Mirosław Dereszewski - z wik. par. Przem. Pańskiego w Aleksandrowie Kuj. administratorem par. Kowale Pańskie

Z dniem 9 sierpnia 2002 r.:

ks. Mirosław Dereszewski - proboszczem par. Kowale Pańskie

Z dniem 26 sierpnia 2002 r.:

O. Ludwik M. Pociask CCG - zwolniony z proboszcza par. MB Fatimskiej we Włocławku
O. Tomasz M. Prajzendanc CCG - mianowany proboszczem par. MB Fatimskiej we Włocławku

Zmiany wikariuszowskie z dniem 27 sierpnia 2002 r.:

ks. Michał Drewniacki - z par. Kikół - wik. par. Kramsk
ks. Janusz Kęsicki - z par. Kramsk - wik. par. św. Wojciecha w Koninie
ks. Mirosław Lament - z par. Bł. Michała Kozala w Słupcy - wik. par. Zaduszniki
ks. Włodzimierz Lewandowski - z par. św. Wojciecha w Koninie - wik. par. Kikół
ks. Tomasz Matecki - z par. Zaduszniki - wik. par. Bł. Michała Kozala w Słupcy
ks. Marcin Pachliński - zwolniony z pracy we Włocławskim Wydawnictwie Diecezjalnym i mianowany wik. par. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kuj.
rm
powrót
Osiemdziesięciolecie urodzin biskupa seniora Czesława Lewandowskiego

Tegoroczna uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, uroczystość patronalna katedry włocławskiej i od 850 lat związanej z nią kapituły, nosiła rys szczególny. W tym samym bowiem dniu w katedrze uczczono osiemdziesiąte urodziny biskupa seniora diecezji włocławskiej, Czesława Lewandowskiego, wieloletniego przewodniczącego kapituły katedralnej.

Jubilat przewodniczył sumie odpustowej, koncelebrowanej z przedstawicielami obecnej niemal in gremio kapituły, kurii diecezjalnej, seminarium duchownego i parafii włocławskich. Okolicznościowy list do Jubilata skierowali ordynariusz włocławski Bronisław Dembowski i biskup pomocniczy Stanisław Gębicki uczestniczący tego dnia w uroczystościach poza terenem Włocławka. Przypominając różnorodne prace i rodzaje posług Jubilata dla diecezji, podkreślił jego ofiarną służbę w konfesjonale, przejawiającą się od chwili przejścia na emeryturę niemal codziennym posługiwaniem jako penitencjarz katedralny. Kazanie wygłosił obecny przewodniczący kapituły, bp Roman Andrzejewski. On też wręczył Jubilatowi wydaną staraniem kapituły księgę pamiątkową noszącą tytuł będący jednocześnie hasłem jego biskupiej posługi “W Panu złożyłem nadzieję”. Na liczącą ponad pięćset stron księgę złożyły się teksty, jak głosi umieszczona na wstępie łacińska dedykacja, “braci w biskupstwie, członków kapituły, uczniów i przyjaciół” biskupa seniora. Na szczególną uwagę zasługuje wybór zapisów z diariusza prowadzonego przez Jubilata od początku swojej blisko trzydziestoletniej posługi biskupiej.
ap
powrót
Śluby wieczyste sióstr zgromadzenia “Wspólnej Pracy”

Tradycyjnie w uroczystość Wniebowzięcia NMP, we Włocławku, w kaplicy domu generalnego Sióstr “Wspólnej Pracy” odbywa się uroczystość profesji wieczystej. W tym roku, podczas Mszy św. sprawowanej przez ordynariusza włocławskiego Bronisława Dembowskiego, w obecności kilku kapłanów, licznie zebranych rodzin i przyjaciół, śluby wieczyste na ręce przełożonej generalnej zgromadzenia, m. Teresy Kaźmierskiej, złożyły - siostra Tatiana Khalapuk z Białorusi i - s. Salomea Małgorzata Brzezińska.
ap
powrót
XIV Pielgrzymka Włocławska na Jasną Górę

W święto Przemienienia Pańskiego, poranną Mszą świętą koncelebrowaną z biskupem diecezjalnym Bronisławem Dembowskim w katedrze włocławskiej, rozpoczęła się XIV Piesza Włocławska Pielgrzymka na Jasną Górę. Hasłem tegorocznego pielgrzymowania są słowa “Bóg bogaty w miłosierdzie.” Na tygodniową trasę wiodącą w większości przez miejscowości na terenie diecezji włocławskiej, m. in. przez Brześć Kuj., Izbicę Kuj., Koło, Charłupię Małą, wyruszyło ok. 300 pątników, w większości młodzieży. Zwykle po drodze dołącza się jeszcze kilkudziesięcioro pielgrzymów. Wśród pielgrzymów jest ośmioro niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kierownikiem tegorocznej pielgrzymki jest ks. Marek Bałwas, wikariusz włocławskiej parafii św. Jana Chrzciciela. Wraz z nim idzie jeszcze trzech księży - dwaj z nich to tegoroczni neoprezbiterzy – oraz ok. dziesięciu alumnów seminarium włocławskiego. Do położonej blisko granic miasta świątyni parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pielgrzymkę poprowadził bp Dembowski.
ap
powrót
Policjanci z pielgrzymką do skulskiego Sanktuarium

Ostatnia niedziela lipca jest tradycyjnym dniem pielgrzymki polskich policjantów do skulskiego Sanktuarium Służb Mundurowych. W tym roku była to jubileuszowa, V pielgrzymka. Zgromadziła ona policjantów z garnizonów: konińskiego, radziejowskiego i włocławskiego.

O godz. 11.00 przy dźwiękach fanfar wykonanych przez Gminną Orkiestrę ze Skulska odsłonięto Figurę Matki Bożej Bolesnej Skulskiej, po czym rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana. Przewodniczył jej ks. inf. Antoni Łassa, wikariusz biskupi rejonu konińskiego. Koncelebransami byli ks. kan. Józef Wronkiewicz, kapelan policji kolskiej, ks. dyr. Marian Jaros, kapelan policji włocławskiej i miejscowy kustosz sanktuarium, ks. Marian Kowalski.

Homilię wygłosił kapelan włocławskiej policji, ks. Marian Jaros. Nawiązując do czytań mszalnych, zwrócił uwagę na potrzebę budowania królestwa Bożego w codziennym życiu, i w pracy, jakąkolwiek się wykonuje. Zwrócił szczególną uwagę na fakt, że policjant przede wszystkim służy. Powiedział m.in., "że policjant nie idzie do pracy, ale że idzie na służbę". Służba ta jest odpowiedzialna i niebezpieczna. Kaznodzieja wskazał na szczególnych patronów policjantów: św. Michała Archanioła i Matkę Bożą Bolesną ze Skulska.

Po mszy św., której oprawę muzyczną stanowiła Gminna Orkiestra ze Skulska, delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy kaplicy upamiętniającej skulskie objawienie się Matki Bożej. Przy dźwiękach orkiestry, która wykonała wiązankę utworów religijnych i patriotycznych pielgrzymi raczyli się słynną grochówką skulską przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury.

Na zakończenie pielgrzymki jej uczestnicy zgromadzili się w kościele przed Figurą Matki Bożej Bolesnej. Apelowi Maryjnemu przewodniczył ks. inf. Antoni Łassa. Powierzył wstawiennictwu Matki Bożej wszystkich pielgrzymów i ich trudną i odpowiedzialną służbę.

Radością skulskiego Sanktuarium Służb Mundurowych jest fakt, że każdego roku rośnie liczba uczestniczących policjantów w ich pielgrzymce.
Ks. Marian Kowalski
powrót
Zmiany personalne w diecezji

Ostatnie zmiany personalne w diecezji. Kliknij "TUTAJ"
rm
powrót
Jak usunąć wirusa W32Klez@...

Ponieważ w ostatnim czasie niektórzy użytkownicy kont serwera diecezjalnego nieświadomie rozsyłają wirusa W32Klez@..., dlatego też poniżej załączamy programik usuwający tegoż wirusa oraz instrukcję postepowania w takich sytuacjach.

1. Ściągnij program usuwający wirusa W32Klez@..., klikając "TUTAJ".
2. Zapoznaj się z instrukcją zawartą "TUTAJ".
rm
powrót
Ogólnopolska uroczystość ku czci Błogosławionych Męczenników II wojny światowej

15 czerwca 2002 roku w Licheńskim Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski miała miejsce ogólnopolska uroczystość ku czci beatyfikowanych przed trzema laty 108 Męczenników z czasu II wojny światowej. Tradycyjnie odbyła się ona w pierwszą sobotę po rocznicy beatyfikacji, a przewodniczył jej Pasterz Diecezji - biskup Bronisław Dembowski.

Uroczystościom przewodniczył Biskup Ordynariusz diecezji włocławskiej. Przed celebracją liturgiczną sylwetki Błogosławionych oraz maryjny rys ich duchowości przybliżył ks. prof. Tomasz Kaczmarek z Włocławskiego Seminarium Duchownego, który w czasie procesu beatyfikacyjnego był postulatorem generalnym. Bezpośrednio przed Eucharystią miała miejsce krótka adoracja i modlitwa w kaplicy Męczenników w budowanej świątyni licheńskiej. Wtedy wpatrzeni w obraz przedstawiający sylwetki błogosławionych wszyscy mogli odczytać ich przesłanie: Uwierzcie, że Bóg jest miłością! Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie! Następnie w uroczystej procesji z "krzyżem licheńskim" asysta, koncelebransi oraz Ksiądz Biskup udali się na miejsce celebracji. Wszystkich zgromadzonych powitał tam kustosz Sanktuarium ks. Eugeniusz Makulski. W swojej homilii Ksiądz Biskup wskazywał, że na nasze doczesne życie musimy patrzeć w perspektywie wieczności, bo jest ono nieustannym pielgrzymowaniem do domu Ojca, który jest w niebie. Pytał więc Pasterz Diecezji za św. Pawłem: "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?" Najlepiej to potwierdzają Męczennicy beatyfikowani i niebeatyfikowani, często nieznani, bezimienni, a którzy zawierzyli miłości. Bp Dembowski wezwał wszystkich, aby dziękowali Bogu za to, że w tę sobotę zgromadziło się tylu pielgrzymów, którzy czczą Matkę Bolesną i 108 Męczenników. Prosił Boga, aby to pielgrzymowanie do Lichenia przemieniało umysły i serca wiernych, aby mogli gorliwie wypełniać wolę Chrystusa i Jego przykazania. Po Komunii św. zostało odśpiewane uroczyste Te Deum, do którego słowa wprowadzenia wypowiedział ks. prof. T. Kaczmarek. Był to hymn uwielbienia za męczeńską ofiarę życia Błogosławionych za Kościół, za wiernych, aby nie ustała ich wiara, za ich wstawiennictwo przed Panem, za ufność w potęgę modlitwy, za kapłańską posługę, umiłowanie ojczystej ziemi, za wzór mądrego i pięknego życia.

Na zakończenie liturgii słowa podziękowania wypowiedział prowincjał księży marianów. Dziękował przede wszystkim za wybór tego Sanktuarium na ogólnopolskie miejsce kultu 108 Błogosławionych. Podkreślał, że dla wielu pielgrzymujących są oni doskonałym znakiem i źródłem mocy do dawania świadectwa prawdzie.

Całą uroczystość uświetniła orkiestra dęta ze Śpicimierza pod kierunkiem Zenona Jankowskiego oraz schola klerycka z WSD we Włocławku. Nad całością oprawy muzycznej czuwał ks. prof. Józef Nowak. Trzeba zaznaczyć, że w tym roku po raz pierwszy w tych obchodach dziękczynnych uczestniczyło całe Seminarium włocławskie oraz klerycy mariańscy z Lublina.

Licheńskie Sanktuarium od kilku już lat stanowi ośrodek kultu bł. Juliana Nowowiejskiego oraz 107 Towarzyszy Męczeństwa. Sama myśl mówienia pielgrzymom o świadectwach ich heroicznej miłości Boga, bliźniego i ojczyzny zrodziła się jeszcze przed zakończeniem procesu beatyfikacyjnego, który miał ukazać ich świętość życia i męczeństwo za wiarę. Warte podkreślenia jest, iż Licheń leży w diecezji, która prowadziła proces beatyfikacyjny i w której więcej niż co drugi kapłan złożył ofiarę ze swego życia (wśród Błogosławionych znajdują się diecezjanie: al. Tadeusz Dulny, ks. Edward Grzymała, ks. Henryk Hlebowicz, ks. Dominik Jędrzejewski, ks. Henryk Kaczorowski, al. Bronisław Kostkowski, ks. Józef Kurzawa, ks. Wincenty Matuszewski, ks. Leon Nowakowski, ks. Józef Straszewski). Liczne dróżki licheńskiego Sanktuarium od szeregu lat prowadzą pielgrzymów do wielu kaplic i miejsc pamięci o tych, którzy Bogu oddali daninę ze swojej krwi za wiarę i wolność ojczyzny. Przywodzą one doskonale na pamięć lata niedoli, upokorzenia, martyrologię narodu, doświadczenia wiary. Dlatego kult Błogosławionych Męczenników właśnie w Licheniu ma przypominać o wyjątkowym świadectwie Kościoła w Polsce, całego zastępu chrześcijan, mężczyzn, kobiet i młodzieży, którzy wywodzili się ze stanu duchownego, zakonnego i świeckiego. Oni to cierpieli dla Imienia Bożego ze strony ateistycznego systemu hitlerowskiego.

To właśnie dla potrzeb tego kultu została przygotowana w dolnej kondygnacji budowanej świątyni "Sala Męczenników", która stanowi stałą ekspozycję świadectw męczeńskich, otaczających wymowną pietę - figurę ofiary Syna i Matki, która do końca stała pod krzyżem. Także w dolnym kościele znajduje się obszerna kaplica ku ich czci. W tym szczególnym miejscu pielgrzymi mają możliwość przybliżania się do męczeńskiej ofiary poprzez modlitewne rozważanie przed Obrazem beatyfikacyjnym, a przede wszystkim celebrowania Najświętszej Ofiary ku ich czci. W tej właśnie kaplicy znalazł już swoje stałe miejsce wspomniany Obraz, naznaczony błogosławieństwem pamiętnej beatyfikacji w dniu 13 czerwca 1999 roku, a teraz otoczony wielkim kultem pątników. Licheń zatem w swym Sanktuarium czci i ukazuje poszczególnych Błogosławionych razem, stąd ogólnopolski charakter tego ośrodka kultu.
al. Mariusz Piecyk
powrót
Zmarł ks. Edmud Puterczak

Nad ranem w dniu 15 czerwca zmarł w szpitalu w Sieradzu ks. Edmund Puterczak, kapłan diecezji kaliskiej, do niedawna proboszcz par. Stolec.

Urodził się 14 stycznia 1933 roku. Po ukończeniu seminarium włocławskiego otrzymał święcenia kapłańskie 5 kwietnia 1959 roku. Był wikariuszem m. in. w parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, w Chełmicy, Skulsku, Izbicy. Jako proboszcz pracował w par. Dzierżawy a w l. 1978-2002 w par. Stolec. Wczesną wiosną bieżącego roku, po nagłośnieniu przez media publiczne zarzutów stawianych przez parafian, iż rzekomo spowodował przeniesienie dotychczasowego wikariusza na inną placówkę, przeszedł na emeryturę. Niemal natychmiast po odejściu z parafii trafił do szpitala.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 17 czerwca br. o godz. 12.30 w parafii Bł. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 18 czerwca br., o godz. 12.00 w parafii Kamień Krajeński (k. Chojnic).
ap
powrót
Odpust ku czci św. Bogumiła w Uniejowie

Dnia 1 czerwca 2002 roku pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego Bronisława Dembowskiego spotkały się w Tuliszkowie Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie diecezji włocławskiej.

Podczas nabożeństwa Słowa Bożego przygotowanego przez alumnów seminarium włocławskiego konferencję na temat: “Wspólnota miejscem poznania Chrystusa” wygłosił ks. Piotr Stolecki.

Podczas Eucharystii homilię wygłosił bp Bronisław Dembowski. Wskazał, iż patron dnia - św. Justyn - był człowiekiem, który szukał prawdy bez żadnych wstępnych założeń i w konsekwencji odnalazł Ją w osobie Jezusa Chrystusa. Żyjąc w okresie prześladowań wykazywał, że chrześcijanin, pomimo nie składania ofiar bóstwom rzymskim, jest dobrym obywatelem a chrześcijaństwo nie jest szkodliwe dla społeczeństwa. Zadaniem dla członków Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich powinno być dążenie, aby wspólnoty stawały się miejscem modlitwy, która ma pomagać w zaangażowaniu w sprawy doczesne. Zadaniem bowiem dojrzałego chrześcijanina jest kształtowanie doczesności wedle myśli Bożej, a odnowa ładu doczesnego ma zaczynać się w sercu każdego ochrzczonego. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na potrzebę eklezjalności Ruchów i Stowarzyszeń oraz na relację pomiędzy instytucją a charyzmatem, jak również na właściwe rozumienie modlitwy o uzdrowienie.

Wspólną adorację Najświętszego Sakramentu prowadziła Straż Honorowa Serca Jezusowego i Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Turku.
Ks. Tomasz Michalski
powrót
Odpust ku czci św. Bogumiła w Uniejowie

W dniu 20 maja br. tradycyjnie w drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Uniejowie miał miejsce odpust ku czci św. Bogumiła, którego relikwiami szczyci się kolegiata Uniejowska.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski, który wygłosił kazanie odpustowe w ramach trwającej w parafii Wizytacji Kanonicznej. Kaznodzieja odniósł się do postaci św. Bogumiła, ukazując tego Patrona Diecezji Włocławskiej jako zawsze aktualny wzór osobowy, jawiący się poprzez umiłowanie Boga, człowieka i przyrody. Zachęta do szerzenia kultu tego Świętego była znaczącym akcentem rozważania Dostojnego Kaznodziei. Tradycyjnie już relikwie św. Bogumiła były niesione w procesji eucharystycznej przez Prałatów i Kanoników Kapituły Uniejowskiej.

W uroczystościach brali udział licznie zaproszeni kapłani, wśród nich Ks. Infułat Antoni Łassa, Wikariusz Biskupi Koniński, Ks. Prałat Józef Frątczak z Sieradza, Ks. Prałat Piotr Światły ze Złoczewa. Podniosłość uroczystościom dodały liczne poczty sztandarowe Cechów, Straży Pożarnych, Rycerstwa Niepokalanej oraz orkiestra reprezentacyjna Harcerstwa Polskiego z Uniejowa.
xsj
powrót
Święcenia kapłańskie we włocławskiej katedrze

W dniu 18 maja, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w katedrze włocławskiej biskup diecezjalny Bronisław Dembowski udzielił święceń kapłańskich 14 diakonom. Święcenia otrzymali:
 1. Ks. Konrad Biczysko z par. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Sieradza,
 2. Ks. Jacek Borkowski z Tuliszkowa,
 3. Ks. Marcin Filas z Galewa,
 4. Ks. Arkadiusz Gontarek z włocławskiej par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
 5. Ks. Krzysztof Kaczmarek z par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli,
 6. Ks. Tomasz Kalinowski z Tuliszkowa,
 7. Ks. Tomasz Król z Brzeźna k. Konina,
 8. Ks. Krzysztof Kujawa ze Świerczyna,
 9. Ks. Robert Maciejewski z par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie,
 10. Ks. Sławomir Polaszek z Dąbia Kujawskiego,
 11. Ks. Zbigniew Popławski z Duninowa (diecezja płocka),
 12. Ks. Marcin Sadownik z par. Ducha Świętego we Włocławku-Michelinie,
 13. Ks. Michał Styczyński z par. św. Mikołaja w Warcie,
 14. Ks. Jarosław Szpolorowski z Bronisławia.
Wszyscy uwieńczyli swoje studia zdobyciem magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dekrety kierujące ich do pracy duszpasterskiej w diecezji włocławskiej otrzymają z rąk Księdza Biskupa Ordynariusza w dniu 11 czerwca br.

Aby zobaczyć zdjęcia Księży neoprezbiterów, kliknij: "TUTAJ".

Po ich święceniach, na pozostałych pięciu latach seminarium włocławskiego przygotowuje się do kapłaństwa 97 alumnów. Nowi kapłani, po odprawieniu pierwszej mszy, tzw. prymicyjnej, w swoich parafiach rodzinnych, będą mieli czas wolny do 25 czerwca. Od tego dnia rozpoczną pracę na swoich pierwszych placówkach wikariuszowskich.
ap
powrót
Zmarł ks. Karol Knera FDP, budowniczy kościoła Księży Orionistów

Kuria Diecezjalna we Włocławku informuje, że zmarł ks. Karol Knera FDP (Zgromadzenie Księży Orionistów), budowniczy kościoła p.w. św. Antoniego w Zduńskiegj Woli.

Pogrzeb zmarłego kapłana odbędzie się 20 maja br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w kościele p.w. św. Antoniego w Zduńskiej Woli.
ap
powrót
Nowi diakoni włocławscy

W dniu 11 maja, w sobotnie popołudnie, biskup włocławski Bronisław Dembowski w miejscowej katedrze udzielił święceń diakonatu 18 alumnom seminarium diecezjalnego. Wszyscy wywodzą się z diecezji włocławskiej. Święcenia diakonatu otrzymali:

1. Adamski Marcin - par. Ducha Świętego - Włocławek-Michelin
2. Antonkiewicz Marcin - par. Drużbin
3. Bartczak Tomasz - par. Wyszyna
4. Bogus Rafał - par. św. Mikołaja w Warcie
5. Deręgowski Sławomir - par. Piotrków Kuj.
6. Drapała Dawid - par. Koneck
7. Duczmański Przemysław - par. św. Barbary w Turku
8. Gmurczyk Zbigniew - par. Piotrków Kuj.
9. Jasiński Maciej - par. Lubraniec
10. Michalski Marek - par. Tuliszków
11. Morzycki Wojciech - par. Kłodawa
12. Nowicki Grzegorz - par. Piotrków Kuj.
13. Piasecki Jarosław - par. Skulsk
14. Skopiński Karol - par. Czernikowo
15. Stankowski Jerzy - par. św. Wojciecha w Koninie
16. Tomalak Andrzej - par. Kościelna Wieś
17. Zaworski Marcin - par. Pyzdry
18. Zieliński Marek - par. Kościelna Wieś

W seminarium włocławskim aktualnie przygotowuje się do kapłaństwa 107 alumnów. W wigilię Zesłania Ducha Świętego przewidziane są święcenia kapłańskie 14 absolwentów seminarium diecezjalnego.
ap/rm
powrót
IPN przekazał diecezji włocławskiej akta dotyczące uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego

We Włocławku w dniu 11 maja, w auli seminarium duchownego, w ramach obchodów rocznicowych ku czci kard. Stefana Wyszyńskiego, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leon Kieres, przekazał diecezji włocławskiej, na ręce biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego i ks. Witolda Kujawskiego dyrektora Archiwum Diecezjalnego, kopie dokumentacji dotyczącej uwięzienia Księdza Prymasa. Prof. Kieres uzasadniał swoją decyzję m. in. faktem, że Włocławek był miejscem formacji intelektualnej i duchowej oraz ponad dwudziestoletniej pracy kapłańskiej ks. Wyszyńskiego.

Dwie teczki liczące ponad 700 stron zawierają raporty dzienne, jakie komendant “obiektu 123” (tak w języku Urzędu Bezpieczeństwa nazywano miejsce pobytu Kardynała) kierował do dyrektora Departamentu XI MBP. Druga część dokumentów to materiały MSW z lat 1966-1971 dotyczące poglądów i ocen kard. Wyszyńskiego na różne problemy polityczne. Prymas był inwigilowany od pierwszego dnia internowania. Pierwsze meldunki pochodzą z Rywałdu, ostatnie z Komańczy, na trzy tygodnie przed uwolnieniem Księdza Prymasa. Śledzeniu zachowań, rozmów, samopoczucia więźnia służyli zarówno umieszczeni w jego najbliższym otoczeniu agenci jak i zainstalowane w pomieszczeniach posłuchy. Typowy meldunek dzienny składał się z niejako trzech części – zapisu kilkuzdaniowego niemal zawsze tak samo brzmiącego dialogu między odwiedzającym “podopiecznego”, jak nazywano Kardynała, oficerem; wyciągiem z doniesień agentów lub z podsłuchu oraz z informacji dotyczących funkcjonariuszy pilnujących “obiektu” i relacji z tego “co się mówi w okolicy” na ten temat.

Na podstawie tych dokumentów dr Jan Żaryn przedstawił uczestnikom uroczystości referat na temat: “Bilans pierwszego pięciolecia. Internowany Prymas o relacjach państwo – Kościół w latach 1948-1953”.

Również drugi prelegent, prokurator IPN Dariusz Gabler, zajmujący się śledztwem w sprawie uwięzienia kard. Wyszyńskiego, w oparciu m. in. o te materiały wyraził przekonanie, iż jego uwięzienie i przetrzymywanie w odosobnieniu dokonało się z naruszeniem prawa.

Ostatni z prelegentów, ks. Antoni Poniński, przeanalizował odniesienia do diecezji włocławskiej w prymasowskich “Pro memoria” z lat 1952-1953.

Akt przekazania dokumentów i sesję naukową poprzedziła msza w katedrze, której przewodniczył bp Bronisław Dembowski.
ap
powrót
Strażacy z pielgrzymką w Skulsku

Od pięciu lat pielgrzymują do Skulska ludzie w mundurach: harcerze, żołnierze, strażacy, policjanci, leśnicy i ekolodzy. Każda formacja ma swój własny dzień patronalnego skupienia. Z racji wspomnienia św. Floriana, pielgrzymują do Skulska strażacy. Pielgrzymka ta odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę maja. Tak było i w tym roku. Pielgrzymi strażacy gromadzili się przy miejscowej remizie strażackiej, by następnie w rytm przygrywającej im skulskiej orkiestry dętej, przejść do Sanktuarium Służb Mundurowych na Skulskiej Kępie. Po zgromadzeniu się przy ołtarzu koronacyjnym, orkiestra odegrała Hymn "Jeszcze Polska nie zginęła" i wciągnięto na maszt flagę państwową. Po czym rozpoczęła się uroczysta Eucharystia sprawowana w intencji pielgrzymów. Przewodniczył jej i okolicznościowe kazanie wygłosił Ojciec pułkownik Jerzy Kołodziejczak, krajowy kapelan strażaków. Współkoncelebransami byli: ks. inf. Antoni Łassa, wikariusz biskupi na rejon koniński i ks. prob. Ireneusz Mrowicki, kapelan strażaków powiatu konińskiego. Na galerii ołtarza koronacyjnego zajęły miejsca poczty sztandarowe z ponad 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po liturgicznym pozdrowieniu słowo powitalne wygłosił kustosz skulskiego sanktuarium. Powiedział m.in.: "Przez drugie Millennium dzieje mej Ojczyzny się toczą. Jej kołyska tu, na tej ziemi. Tu, gdzie Gopło blaskiem swych wód się mieni. I tu też pierwsze wody chrztu Polan spływały. Tu plemię to ojczystej mowy i pacierza się uczyło... W tę nadgoplańską gęstwinę, na łowy z rycerzy drużyną, Bolko, co Chrobrym jest zwany, wybrał się z Kruszwicy pobliskiej... I dnia pewnego pod rozłożystym drzewem na jasnej polanie Piękną Madonnę spostrzegli... i Bolesław hołd królewski Jej oddał i zaraz kaplicę zbudować nakazał. Stamtąd dzieje tego Sanktuarium swój rodowód biorą... a odkąd papieskimi koronami jest ubrana, zaprasza do swego Domu wszystkich, co w mundurach dowód miłości dają. Dziś raduje się Bolesna Matka w skulskim sanktuarium obecnością strażaków, co z okolicznych miast i wiosek, na swoje święto przybyli". W dalszych słowach powitał głównego celebransa, krajowego kapelana strażaków i wymienionych wyżej kapłanów. Wśród wymienionych w powitaniu znaleźli się Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, st. kapitan Andrzej Herudziński i Prezes Powiatowy Związku OSP w Koninie, Władysław Koliński. Kustosz sanktuarium wypowiedział również słowa gorącego powitania wszystkich pielgrzymów strażaków, zarówno zawodowo pełniących swoje zadania, jak i ochotników.

Kaznodzieja w swoim słowie podkreślił patriotyczny i społeczny wymiar służby strażaków dla ratowania ludzi i mienia zagrożonego różnego rodzaju żywiołami. Zwrócił także uwagę na poświęcenie i bezinteresowność strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz potrzebę lepszego sprzętu gaśniczego i ratowniczego. Ojciec kapelan podziękował strażakom za ich ofiarną służbę dla ojczyzny i wspomniał o tych strażakach, którzy stracili życie podczas niesienia pomocy zagrożonym ludziom i ich mieniu.

Po błogosławieństwie kończącym uroczystą celebrę odśpiewano hymn "Boże, coś Polskę", po czym uczestniczy pielgrzymki przeszli do kościoła, gdzie przed Cudowną Pietą Skulską Ojciec Pułkownik dokonał zawierzenia wszystkich pielgrzymów opiece Ich Patronce.

Tradycyjna grochówka, przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury, stała się okazją do spotkań, rozmów i wspomnień pielgrzymów strażaków. Piękna, majowa pogoda sprzyjała także spacerom po skulskich dróżkach krzyżowych ustawionych w uroczym pejzażu nad brzegami jeziora.

Pierwszy raz miałem zaszczyt gościć w skulskim sanktuarium brać strażacką. Ale nie pierwszy raz miałem okazję przekonać się, że strażacy byli i są z Kościołem. I takie uroczystości sprawiają, że można zawsze na nich liczyć.

Pielgrzymka strażaków otwiera cykl pielgrzymek służb mundurowych do ich sanktuarium w Skulsku. W drugą sobotę czerwca pielgrzymować będą do Skulska harcerze. Serdecznie zapraszamy.
Ks. Marian Kowalski
powrót
Obchody święta Maryi Królowej Polski w katedrze

Uroczystej mszy w bazylice katedralnej przewodniczył biskup pomocniczy Roman Andrzejewski. W homilii bp Andrzejewski podkreślił wartość pierwiastka religijnego w życiu narodowym i społecznym. Ta więź w historii Ojczyzny zaowocowała postawami heroicznymi w okresach zagrożeń. Doświadczenie uczy, że dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa potrzebna jest skala wartości oparta na Dekalogu. Ta sama więź potrzebna jest dzisiaj. Trzeba to dostrzegać także w perspektywie jednoczącej się Europy – Europa bez respektowania wartości moralnych i religijnych nie ostoi się. Przed wierzącymi nieustannie stoi zadanie nasycania miłością chrześcijańską struktur społecznych. Lecz wszystkie one, łącznie z miłością Ojczyzny, zaczynają się od umiłowania małych ojczyzn. Taka miłość nosi miano odpowiedzialności.

Z biskupem koncelebrowali duszpasterze włocławscy i kapelani formacji mundurowych – ks. Zbigniew Szygenda, kapelan garnizony włocławskiego i ks. Wojciech Frątczak, kapelan strażaków. Na mszy był obecny wicewojewoda kujawsko-pomorski, władze miasta i powiatu – prezydent, starosta, przewodniczący rad, poczty sztandarowe kombatantów, organizacji związkowych, społecznych, szkół. We wprowadzeniu proboszcz katedry, ks. Stanisław Waszczyński wyraził podziękowanie kompaniom honorowym straży i wojska, tym ostatnim – w związku z planowanym przeniesieniem jednostki wojskowej - dziękując szczególnie za dwunastoletnią obecność podczas najważniejszych uroczystości kościelnych.
ap
powrót
Nowi prałaci i infułat w diecezji

W dniu 24 kwietnia 2002 r. Ksiądz Biskup Ordynariusz Bronisław Dembowski ogłosił nowe nominacje w diecezji. Na wniosek Księdza Biskupa Ordynariusza Stolica Apostolska zaliczyła

do grona Kapelanów Honorowych Jego Świątobliwości (prałaci):
 • Ks. kan. Jana Andrzejczaka - proboszcza parafii Pyzdry
 • Ks. kan. Lecha Stanisława Króla - dyrektora Domu Księży Emerytów we Włocławku-Michelinie
 • Ks. kan. Stefana Józefa Maćczaka - proboszcza parafii bł. Michała Kozala w Lipnie
 • Ks. kan. Edwarda Niedbacha - proboszcza parafii Królików
do grona Protonotariuszy Apostolskich (infułaci):
 • Ks. prał. Antoniego Łassę - proboszcza parafii św. Maksymiliana w Koninie
rm
powrót
Uroczystości odpustowe w Sieradzu-Męce z udziałem Księdza Nuncjusza

W dniu dzisiejszym odbył się odpust parafialny św. Wojciecha w Sieradzu - Męce. Uroczystości odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Homilię wygłosił J.E. Bp Bronisław Dembowski. Ksiądz Biskup nawiązując do słów Jana Pawła II, wygłoszonych w Gnieźnie w 1999 r., mówił o osobie św. Wojciecha jako patronie naszej obecności w jednoczącej się Europie. Ks. Arcybiskup Nuncjusz poświęcił odnowiony ołtarz św. Antoniego, nowe okna z witrażami świętych i figurę Matki Bożej. Fundatorami były rodziny: Andraszczyków, Gocków, Woźniaków, Sobczaków i Kaczmarków. Przekazano również kielich mszalny z pateną, będące darami dla Ojca św. Jana Pawła II od rodziny Andraszczyków.

W uroczystości odpustowej, oprócz licznego grona parafian, wzieła udział delegacja samorządowa z Sieradza. Po Mszy św. Ks. proboszcz kanonik Grzegorz Drzewiecki zaprosił zgromadzonych gości na wspólny posiłek.
pr
powrót
10 tys. związkowców uczestniczyło w pielgrzymce "Solidarności" do Lichenia

Już po raz czwarty w przeddzień imienin patrona NSZZ "Solidarność" - ks. Jerzego Popiełuszki do licheńskiego sanktuarium pielgrzymowali członkowie związku. 10 tys. związkowców z przewodniczącym Marianem Krzaklewskim na czele modliło się o szybką beatyfikację sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas Mszy św. biskup włocławski Bronisław Dembowski wezwał do budowania młodej polskiej demokracji w pokoju.

Tradycyjnie głównym punktem pielgrzymki była niedzielna Msza św. w intencji beatyfikacji sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Koncelebrze przewodniczył bp Dembowski. Przypomniał on, że ks. Jerzy Popiełuszko swoje życie oddał w ręce Boga i zginął w obronie prawdy, sprawiedliwości i miłości. - Czy my, przyznający się do Chrystusa, zaangażowani w życie społeczne, możemy powiedzieć, że owocami naszej działalności są prawda, sprawiedliwość i miłość? - pytał kaznodzieja. Dodał, że przebaczenie, traktowane przez wielu jako wyraz słabości, jako strata, w rzeczywistości na dłuższą metę przynosi realny zysk.

- Budowanie demokracji w naszej Ojczyźnie nie musi się odbywać na zasadzie ustawicznej walki, ustawicznej "przepychanki". Dziesięć lat można wytrzymać, ale tak do końca świata...? - ubolewał biskup. Wspominając ks. Jerzego, bp Dembowski wskazał, że sługa Boży w swoim życiu kierował się sprawiedliwością i prawdą, mężnie walczył o wartości prawdziwie chrześcijańskie, był także wolny od lęku zastraszenia oraz żądzy odwetu i przemocy. Uczestnikom pielgrzymki ks. Biskup radził: - Gdy wszystkie drogi: te w prawo i te w lewo są zamknięte, zostaje jeszcze droga do Boga.

Po Mszy św. Marian Krzaklewski, przewodniczący "Solidarności", ponad 100 związkowych pocztów sztandarowych i pielgrzymi udali się pod pomnik ks. Popiełuszki, gdzie złożono wieńce i kwiaty. Dwudniowa pielgrzymka związkowców zaczęła się w sobotę Drogą Krzyżową odprawioną przed licheńską bazyliką. Tego dnia gościem pielgrzymów był m.in. o. prof. Jacek Salij, który podczas otwartego spotkania mówił o znaczeniu moralności w polityce.
iw (KAI)
powrót
Podwójny jubileusz biskupi

W Poniedziałek Wielkanocny w katedrze włocławskiej obchodzono równocześnie jubileusz dwóch biskupów. Biskup włocławski Bronisław Dembowski dziesięć lat temu, również w drugi dzień Wielkiej Nocy, w tej katedrze przyjął święcenia biskupie i objął rządy diecezją. Natomiast biskup senior Czesław Lewandowski równo 29 lat temu, w dniu 1 kwietnia 1973 roku, przyjął w niej święcenia biskupie i rozpoczął posługę biskupa pomocniczego diecezji. Mszy w tę podwójną rocznicę przewodniczył bp Dembowski. Koncelebrowali z nim – biskup senior, biskupi pomocniczy diecezji – Roman Andrzejewski i Stanisław Gębicki, wikariusze biskupi trzech rejonów duszpasterskich, przedstawiciele kapituły katedralnej, pracownicy Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownego. Kazanie wygłosił ks. Wojciech Hanc, kanonik kapituły katedralnej i pracownik naukowy UKSW. Po liturgii życzenia obydwu jubilatom składały delegacje instytucji diecezjalnych i grupa apostolskich.

Obydwaj biskupi włączani byli w różne etapy posługi duszpasterskiej przez Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Biskup Bronisław Dembowski w dniu 23 sierpnia 1953 r. otrzymał od niego w Warszawie święcenia kapłańskie a w kilka lat później Ksiądz Prymas powierzył mu duszpasterstwo przy warszawskim kościele św. Marcina. Biskup senior właśnie od kard. Wyszyńskiego otrzymał święcenia biskupie.

Ks. Dembowski (ur.1927), wieloletni profesor filozofii na kościelnych uczelniach warszawskich, został mianowany biskupem włocławskim w dniu 25 marca 1992 r. sakrę biskupią przyjął 20 kwietnia od Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Współkonsekratorami byli – abp Henryk Muszyński i bp Bohdan Bejze.

Ks. Lewandowskiego (ur. 1922, św. 1950) nominacja biskupia zastała w okresie sprawowania funkcji ojca duchownego seminarium włocławskiego. W udzielaniu mu sakry biskupiej kard. Wyszyńskiemu towarzyszyli – bp Jan Zaręba, ówczesny ordynariusz włocławski, i Kazimierz Majdański, wówczas sufragan włocławski.
ap
powrót
Napad na plebanię w Drużbinie

Około godziny 2.00 w nocy z czwartku na piątek (28/29 marca) prawdopodobnie trzej nieznani dotąd sprawcy wdarli się do plebanii w par. Drużbin (dekanat Szadek, pow. Zduńska Wola). Pobili proboszcza, ks. Zenona Szczesnego, zrabowali pieniądze i niektóre przedmioty, jak np. telewizor, zabrali klucze do kościoła i kluczyki do samochodu proboszcza. Próbowali dostać się do kościoła, ale - jak się zdaje - spłoszeni faktem, iż księdzu udało się wydostać z plebanii, uciekli skradzionym samochodem proboszcza.
ap
powrót
Wielkoczwartkowa Msza Krzyżma

Przedpołudniową Mszę Krzyżma w katedrze włocławskiej koncelebrowało z biskupem diecezjalnym Bronisławem Dembowskim, biskupami pomocniczymi Romanem Andrzejewskim, Stanisławem Gębickim oraz biskupem seniorem Czesławem Lewandowskim około 150 kapłanów. W liturgii uczestniczyli także ministranci z różnych parafii. W homilii bp Dembowski nawiązał do tegorocznego papieskiego listu do kapłanów. Posługa w sakramencie pokuty powinna skłaniać kapłanów także do coraz większej wrażliwości wobec samych siebie, do pogłębionego rachunku sumienia ze swoich obowiązków, do których każdy został posłany przez Pana. Śpiewy podczas liturgii prowadziły zespoły “Latorośle” i “Credo” z Piotrkowa Kujawskiego
ap
powrót
Droga Krzyżowa ulicami Włocławka

Około 500 osób uczestniczyło w drodze krzyżowej, która ok. godz. 17.00 przeszła ulicami centrum Włocławka, na trasie od klasztoru franciszkanów do katedry. Wierni nieśli duży drewniany krzyż. Rozważania poszczególnych stacji przygotowali alumni seminarium włocławskiego; oni też prowadzili śpiew pieśni wielkopostnych. W drodze krzyżowej wzięli udział m. in. biskup włocławski Bronisław Dembowski i biskup pomocniczy Stanisław Gębicki.

Tego samego popołudnia, na osiedlu Południe we Włocławku, wierni z dwóch parafii uczestniczyli w swojej drdze krzyżowej. W tym roku prowadziła ona od parafii św. Maksymiliana do parafii Narodzenia NMP. Rożważania przygotowali wierni z kończącej budowę swojej świątyni parafii św. Maksymiliana. W tej "osiedlowej" drodze krzyżowej uczestniczyło ok. 1500 osób.
ap
powrót
Zmarł ks. kan. Józef Prejser

W dniu 17 marca zmarł ks. kan. Józef Prejser, kapłan należący do diecezji mohylewskiej, od 1949 r. pracujący w diecezji włocławskiej.

Urodził się 26 VI 1907 r. w Petersburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 VI 1934 r. w Lublinie jako absolwent Instytutu Misyjnego. W tym samym roku został inkardynowany do archidiecezji mohylewskiej. Pracował w archidiecezji wileńskiej - Worniany, par. św. Jakuba w Wilnie, Leonpol. W 1948 r. przyjechał do Polski. Po roku pracy w diecezji gdańskiej, przeniósł się do diecezji włocławskiej, gdzie już pracował jego brat, Antoni. Był duszpasterzem w parafiach: Modzerowo 1949-1953 (występował tam pod nazwiskiem Józef Orlicki), Dobrów 1953-1958, Pieczew 1958-1968, Grodziec 1968-1969, Kościelec Kolski 1969-1975. Od 1975 r., jako emeryt, mieszkał w Kaliszu. W 1999 r. został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu.

Pogrzeb odbędzie się 25 marca o godzinie 11.00 na cmentarzu komunalnym Grębałowo (dzielnica Nowej Huty).
ap
powrót
"Bóg niepokoju serca" - relacja z sympozjum filozoficznego w Seminarium

W środę 6 marca w auli Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyło się tradycyjne sympozjum filozoficzne ku czci św. Tomasza z Akwinu, patrona studiów filozoficzno-teologicznych, tym razem poświęcone tematowi "Bóg niepokoju ludzkiego serca". Gośćmi tegorocznego sympozjum byli przedstawiciele krakowskiego środowiska filozoficznego: prof. dr hab. Karol Tarnowski (PAT, UJ) oraz ks. dr hab. Władysław Zuziak (dziekan Wydziału Filozoficznego PAT).

Konferencję otworzyło przemówienie Rektora Wyższego Seminarium Duchownego, ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka, który podzielił się swoimi refleksjami na temat aktualności odwiecznych pytań filozoficznych oraz powitał wszystkich uczestników spotkania.

Po krótkim wprowadzeniu do tematu i przedstawieniu prelegentów, dokonanym przez ks. dr. Witolda Dorsza, zebrani wysłuchali referatu prof. Tarnowskiego poświęconego pragnieniu metafizycznemu. Prelegent omówił postaci, jakie w ciągu dziejów przybierała ta jedna z podstawowych figur europejskiej filozofii: od pragnienia piękna, poprzez pragnienie bycia, istnienia, czystości, zbawienia, aż po pragnienie absolutnie Innego. Figura ta bynajmniej nie zanika pomimo kryzysu metafizyki jako nauki. Zdaniem prof. Tarnowskiego, ta osobliwa trwałość idei pragnienia metafizycznego wydaje się oscylować wokół pewnego jądra, będącego wyrazem naszej podstawowej sytuacji w świecie. Można ją wyrazić poprzez takie zwroty, jak brak satysfakcji, protest przeciwko złu, które zarysowują przed człowiekiem horyzont wyzwolenia ku, pozbawionemu aksjologicznej i dlatego także ontologicznej negatywności, absolutowi. Zakłada to określoną wizję rzeczywistości i człowieka. Przedstawiając podstawową aporię filozofii pragnienia prelegent odwołał się do myśli J. Naberta i E. Levinasa: pragnienie dąży do spełnienia nas samych, ma tu więc charakter immanentny, zbliżony do arystotelesowskiej kategorii "entelechii"; z drugiej strony pragnienie pragnie absolutnie Innego, niespodziewanego, niemożliwego do antycypacji. To podstawowe napięcie wyznacza zasadniczy projekt ludzkiego życia i jego dialektyczną strukturę: wychodząc z afirmacji istnienia, porusza się on w polu możliwości, zarysowującym od razu hierarchiczną wizję rzeczywistości zdominowaną przez opozycję dobra i zła. Lecz zło jest tym, co bezwzględnie nie powinno być i korelatem pragnienia jest całkowite zwycięstwo dobra nad złem, sytuacja pełnego wyzwolenia. Jak podkreślił na zakończenie swojego wystąpienia prof. Tarnowski, metafizyka pragnienia, jakkolwiek by interpretowana, otwiera się sama ze siebie na jakąś postać religijnego objawienia, bowiem ewentualne spełnienie tego pragnienia nie może być ani zagwarantowane, ani nawet jasno intelektualnie antycypowane. Dlatego upodabnia się ono raczej do nadziei z jej w pełni otwartym, a jednak swoiście zorientowanym horyzontem.

Tematowi zła i jego roli w rozwoju człowieka poświęcony był drugi referat, wygłoszony przez ks. dr. hab. Władysława Zuziaka. Jego zdaniem, zaprzeczamy realności zła, gdyż zło jest konstytutywnym elementem naszej duchowości - najbardziej intymnym i najbardziej wstydliwym elementem. Zła często nie dostrzegamy, gdyż jest ono tak "wrośnięte" w naszą egzystencję, że aż staje się "banalne" i swojskie, przestajemy dostrzegać w złu - zło. Zaprzeczają realności zła wielkie systemy filozoficzne również dlatego, że zło wymyka się racjonalnym kategoriom, nie da się usystematyzować, wyabstrahować, przenika różne sfery rzeczywistości, ukazuje się tam, gdzie najmniej się go można spodziewać. Wielu filozofów zaprzecza wreszcie istnieniu zła, gdyż nie potrafią w swoich spekulacjach pogodzić realności zła z Boską dobrocią i wszechmocą - nie są w stanie wyobrazić sobie, że dobry i wszechmocny Bóg mógł stworzyć świat, w którym istnieje zło. Tymczasem, jak podkreślił prelegent, zło odgrywa ważną rolę w rozwoju człowieka. Od jego odczucia zaczyna się nasza refleksja nad naszym miejscem w świecie, nad naszą naturą, nad naszymi dążeniami. Zło odkrywa przed nami naszą duchowość, skażoną ale jednocześnie otwartą na dobro i dążącą do wyzwolenia. Filozofia musi uznać realność zła i odkrywać przed nami jego przewrotną wszechobecność. Dzięki temu, dzięki rozpoznawaniu zła możemy ze złem walczyć, nigdy natomiast nie przezwyciężymy go, gdy będziemy wszelkie przejawy zła ignorować, lub pomniejszać. Mając świadomość tego co jest złem możemy odnaleźć równie intymne elementy konstytuujące naszą duchowość - które otwierają nas na przeżycia religijne.

Sympozjum zakończyła dyskusja i wystąpienie Biskupa Bronisława Dembowskiego. Wśród uczestników konferencji byli między innymi dziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu - ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK - prof. dr hab. Marian Grabowski, wykładowcy i alumni Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz delegacja Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, które wraz z włocławskim współtworzy Wydział Teologiczny UMK, nieliczni księża pracujący w duszpasterstwie i w Kurii Diecezjalnej oraz grupa sióstr zakonnych.
wd
powrót
"Etyka w Internecie" - dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Aby zobaczyć dokument "Etyka w Internecie" Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, kliknij: "TUTAJ"
rm
powrót
Poświęcenie kaplicy szkolnej w Gimnazjum im. Długosza

W dniu 7 marca biskup włocławski Bronisław Dembowski, podczas mszy koncelebrowanej z biskupami pomocniczymi Romanem Andrzejewskim i Stanisławem Gębickim oraz zarządzającymi szkołą księżmi – Jackiem Kędzierskim i Henrykiem Sławińskim, dokonał poświęcenia gmachu włocławskiego Gimnazjum im J. Długosza odrestaurowanej po 40 latach kaplicy szkolnej. Kaplicę zdobi obraz św. Kazimierza, ucznia ks. Jana Długosza, ofiarowany przez dziekana i proboszcza z Szadku, ks. Andrzeja Ciapcińskiego. Do postaci Świętego nawiązał patronujący wznowieniu szkoły bp Andrzejewski jak i – w homilii – bp Dembowski. Święty Kazimierz, człowiek, który swoją działalność publiczną i polityczną opierał na zasadach chrześcijańskich, winien być dla dzisiejszych gimnazjalistów żywym wzorem postawy odpowiedzialnej służby publicznej w ich przyszłych zajęciach i zawodach.

Remont i wyposażenie kaplicy sfinansowali księża diecezji włocławskiej (między innymi - obydwaj wymienieni biskupi pomocniczy), którzy jako uczniowie ówczesnego Niższego Seminarium uczyli się w tym gmachu w latach 1949-1961. Szkoła zamknięta została przez władze komunistyczne w 1961 roku. Wznowiła działalność, na razie na poziomie gimnazjalnym, we wrześniu ubiegłego roku. Aktualnie uczy się w niej 147 uczniów i uczennic. Od nowego roku planuje się nabór do klas licealnych. W diecezji włocławskiej działa ponadto jedna podstawowa i 6 ponadpodstawowych szkół katolickich.
ap
powrót
Konin - Zaproszenie na spotkanie "Szkoły Animatora" Ruchu Światło-Życie"

Aby zobaczyć zaproszenie na spotkanie Szkoły Animatora ruchu "Światło Życie", jakie odbędzie się w parafii NMP Królowej Polski w Koninie w dniu 9 marca 2002 r. o godz. 10.00, kliknij: "TUTAJ"
ww
powrót
Akademicka modlitwa różańcowa w intencji pokoju na świecie - relacja

Rozwijająca się wspólnota akademicka Włocławka po raz pierwszy włączyła się w modlitwę różańcową środowisk akademickich Europy z Ojcem Świętym w intencji pokoju. W sobotę 2 marca o godz. 19, kiedy w auli Pawła VI na Watykanie Jan Paweł II rozpoczynał odmawianie różańca w intencji pokoju i zjednoczenia Europy, przyłączyło się do niego, w duchowej łączności z innymi ośrodkami akademickimi Europy, ponad 200 studentów i pracowników naukowych zgromadzonych we włocławskiej katedrze. Modlitewnemu czuwaniu we Włocławku przewodniczył bp Roman Andrzejewski. Wziął w nim też udział biskup senior Czesław Lewandowski oraz władze akademickie uczelni włocławskich. Obecni byli m.in. rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr hab. Zdzisław Pawlak, rektor WSHE prof. dr hab. Mirosław Krajewski, prorektor WSHE dr Paweł Churski, dziekan Wydziału Teologicznego UMK prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, dyrektor Studium Teologii - Filii Papieskiego Wydziału Teologicznego im. św. Jana Chrzciciela w Warszawie ks. dr Kazimierz Skoczylas, dyrektor Medycznego Studium Zawodowego Wanda Stefańska, dyrektor administracyjny WSHE mgr Elżbieta Grabińska-Gólcz. Jak powiedział we wprowadzeniu do modlitwy, nawiązując do tegorocznego hasła czuwania z papieżem "Komunia chrześcijańska i Unia Europejska", ks. dr Witold Dorsz - duszpasterz akademicki Włocławka: "Modlimy się o to i chcemy być, jak jest to wyrażone słowami w V Modlitwie Eucharystycznej, Kościołem, który będzie "żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata". Centrum każdej kultury jest postawa, jaką człowiek przyjmuje wobec największej tajemnicy: Tajemnicy Boga. Chcemy budować Europę zjednoczoną nie tylko przez wspólne interesy ekonomiczne, ale prawdziwą Europę ducha. U jej korzeni znajduje się chrześcijańska koncepcja człowieka jako osoby wolnej i będącej obrazem Boga, równego w swojej godności, podmiotu niezbywalnych praw; idea prawdy i prawa naturalnego; pamięć Wcielenia, Męki i Śmierci Syna Bożego". Wskazując na odpowiedzialność każdego za losy Europy i całego świata, duszpasterz akademicki zachęcił wszystkich do wspólnej modlitwy, która "jak wskazał po raz kolejny podczas Spotkania w Asyżu Jan Paweł II, jest wewnętrznym, konstytutywnym czynnikiem procesów pokojowych". Różaniec jest kontemplacją Chrystusa w Jego Tajemnicach w głębokiej jedności wewnętrznej z Maryją; jest, jak uczy Ojciec Święty, "modlitwą, która pomaga pozostawać w bliskości Chrystusa, aby lepiej Go poznać, przyjąć Jego naukę, żyć Jego Tajemnicą. Patrząc na Chrystusa, Księcia Pokoju, modlimy się o pokój". Jako wprowadzenie w medytację poszczególnych tajemnic różańca posłużyła odpowiednio dobrana pieśń, a samą modlitwę prowadzili studenci reprezentujący wszystkie włocławskie uczelnie.

Na zakończenie czuwania modlitewnego bp Roman Andrzejewski wygłosił przesłanie do środowiska akademickiego Włocławka, w którym wskazał na grecko-rzymskie i chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe Europy, które pełni niezwykle ważną rolę w procesie zjednoczenia. Historia Europy, mówił biskup, "to gigantyczne mocowanie człowieka z sobą, ze złem we własnej duszy i powstawanie z grzechu przez świadome uznanie winy i podjętą pokutę, aby przez prawdę o sobie dojść do doskonałości". U źródeł tego mocowania leżała troska o zachowanie swojej tożsamości. "Niech do wiejskich chat zajrzy Europa zdrowa fizycznie i moralnie, apelował bp Andrzejewski, Europa sprawiedliwa i wrażliwa na krzywdę ludzką, Europa promująca prawa człowieka... z obliczem Jezusa Chrystusa... Niech Europa usłyszy płacz biedy, co łka po zakamarkach miast i osiedli! I nie trzeba się bać referendum, bo ludzie reagują racjonalnie: chcą Europy szanującej ich tożsamość, gospodarstwa i zakłady pracy..."Boję się Europy, jeśli nie będzie w niej Chrystusa" - powiedział mi kiedyś mądry rolnik i echo tych słów ciągle mi towarzyszy...".

Biskup pomocniczy diecezji włocławskiej nawiązał też w swoim wystąpieniu do trudnych chwil, jakie przeżywa Kościół w Polsce, podkreślając zarazem, że "te dni pokazały, ilu ludzi kocha szczerze Kościół i jak pragnie, by był on bez skazy, zwłaszcza na szczycie, gdzie potrzeba silnych charakterów". Mówił: "Dobrą rodzinę ból ściska, gdy ojciec jest opluwany, a materia sprawy taka, że nie łatwo wśród szumu mediów udowodnić zarzuty i trudno je odpierać. Cierpią jednak ludzie, cierpi Kościół, cierpi nadal żyjący Chrystus... Wyrok został wydany przed wyjaśnieniem sprawy. I to nie przez tych, którzy są do tego powołani. To nie było według standardów europejskich".

Na zakończenie biskup powrócił do głównego wątku swojego przesłania: "Europo nasza! Nauczyliśmy się u ciebie zwyciężać i cierpieć z godnością, upadać i powstawać, by rozkoszować się smakiem zmartwychwstania, wspierać pokrzywdzonych i mieć nadzieję wbrew nadziei... Idąc do naszych braci i sióstr, chcemy bronić prymatu ducha nad materią i ukierunkować to, co ludzkie, na to, co od Boga pochodzi, by - jak Chrystus - łączyć ludzkie i boskie wartości (humana divinis)".

Po chwili głębokiej ciszy, która zapadła w katedrze po ostatnich słowach przemówienia, na znak, że zwarte w nim przesłanie zostanie zaniesione przez obecnych w katedrze do wszystkich społeczności, które tworzą środowisko akademickie Włocławka, reprezentanci każdej z uczelni naszego miasta, nie wyłączając dopiero co powstałej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjęli uroczyście jego tekst z rąk biskupa.

Przed błogosławieństwem i odśpiewaniem "Apelu Jasnogórskiego" studenci podziękowali jeszcze biskupom za przyjęcie zaproszenia do wspólnej modlitwy w łączności z Ojcem Świętym i światem akademickim Europy, podkreślając, że ich obecność pozwoliła pełniej przeżywać jedność z całym Kościołem i umocniła "w dawaniu świadectwa pośród świata, błogosławionej nadziei, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym jedynym Zbawicielu". Zapewnili też oni o modlitewnym wspieraniu Księdza Biskupa Ordynariusza, któremu sprawy duszpasterstwa akademickiego leżą bardzo na sercu oraz Jego biskupów pomocniczych w pełnieniu apostolskiej posługi z "pokorą i mocą" Dobrego Pasterza.


Duszpasterstwo Akademickie działa we Włocławku od 1969 roku. Obecnie duszpasterzem akademickim Włocławka jest ks. dr Witold Dorsz. Spotkania duszpasterstwa odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00 i w sobotę o 17.30 (Msza Św. niedzielna) w kaplicy i pokoju duszpasterstwa w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a (wejście od tyłu banku przez bramę). Wśród najbliższych planów duszpasterstwa jest uczestnictwo w Pielgrzymce Akademickiej na Jasną Górę (11 maja) i w nabożeństwie lednickim (18 maja).

Aby zobaczyć cały tekst kazania Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego kliknij: "TUTAJ"
wd
powrót
Akademicka modlitwa różańcowa w intencji pokoju na świecie - zapowiedź

Na najbliższą sobotę, 2 marca Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił wszystkie środowiska akademickie Europy do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie. Modlitwa, której z auli Pawła VI w Watykanie będzie przewodniczyć sam papież, odbywać się będzie jednocześnie we wszystkich ośrodkach akademickich Europy. Sześć z nich: Walencja, Moskwa, Wiedeń, Budapeszt, Strasburg i Ateny będzie pozostawać w bezpośredniej telewizyjnej łączności satelitarnej z Ojcem Świętym i między sobą. Tegoroczne Spotkanie Modlitewne, transmitowane jak poprzednie na żywo przez wiele stacji telewizyjnych, przebiegać będzie pod hasłem „Wspólnota Chrześcijańska i Unia Europejska”.

W tę modlitwę pragnie się włączyć także środowisko akademickie Włocławka. Bardzo gorąco zapraszamy studentów, pracowników wyższych uczelni oraz wszystkich, którzy chcą z nami w łączności z Ojcem Świętym i światem uniwersyteckim Europy modlić się w intencji pokoju na świecie i przyszłości naszego Kontynentu do włocławskiej katedry w sobotę, 2 marca na godz. 19. Naszej modlitwie we Włocławku przewodniczyć będzie J. E. Bp Roman Andrzejewski.
wd
powrót
Sobotnie Msze św. w Duszpasterstwie Akademickim

W okresie Wielkiego Postu Duszpasterstwo Akademickie zaprasza na Msze Św. niedzielne w każdą sobotę o godz. 17.30 do kaplicy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a (nad bankiem PEKAO SA, wejście od tyłu przez bramę).

Przygotowanie liturgii i spotkanie DA w każdy wtorek o godz. 17.00 w pokoju Duszpasterstwa Akademickiego w tym samym budynku na I pietrze.
wd
powrót
Dzień życia konsekrowanego we Włocławku

“Przybyliście z różnych stron naszej diecezji, niczym Święta Rodzina do świątyni jerozolimskiej, aby tu ponowić akt ofiarowania Bogu swojego życia i powołania. Ofiarujecie Bogu to, co posiadacie najcenniejszego – dar waszego konsekrowanego życia z wpisanym weń niepodzielnym sercem, posłuszną wolą i wolnością od materialnych przywiązań. Dokonuje się to w świątyni – miejscu szczególnej obecności Boga, bowiem wszelki ludzki dar dopiero dzięki Bogu nabiera znamion prawdziwej miłości. Miłość i ofiara omijająca świątynię szybko się spłyca i wyczerpuje.” – mówił w katedrze włocławskiej w homilii do osób konsekrowanych bp pomocniczy diecezji Stanisław Gębicki.

W tegorocznej uroczystości wzięło udział około 250 zakonnic i zakonników z 10 męskich i 17 żeńskich zakonów i zgromadzeń grupujących łącznie na terenie diecezji ponad 600 osób. Po liturgii, dla uczestników uroczystości, w auli diecezjalnego Seminarium Duchownego został zaprezentowany program artystyczny (fragmenty z “Przeglądu Twórczości Alumnów”) w wykonaniu alumnów diecezjalnego Seminarium włocławskiego. Ten szczególny dzień zakończył się obiadem w Seminarium i u sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.
xjn
powrót
Internet nowym forum głoszenia Ewangelii - orędzie Jana Pawła II

Aby zobaczyć tekst orędzia Jana Pawła II na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu "Internet nowym forum głoszenia Ewangelii", kliknij: "TUTAJ"
rm
powrót
V Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce

Dnia 16 stycznia br. o godz. 16.00 w Seminarium Duchownym we Włocławku, w ramach obchodów V-go Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, odbyło się spotkanie poświęcone problematyce szeroko rozumianego dialogu międzyreligijnego. Oprócz wykładowców seminaryjnych i alumnów obecni byli m.in. bp Stanisław Gębicki, pracownicy Kurii diecezjalnej oraz małe grono osób świeckich. Spotkanie miało dwie części: naukową i modlitewną.

W pierwszej części, po wprowadzeniu w tematykę spotkania, dokonanym przez rektora Seminarium, ks. dra hab. Zdzisława Pawlaka, wysłuchano prelekcji ks. dra Pawła Podeszwy z Gniezna, który mówił na temat duchowości dialogu międzyreligijnego. Po referacie miała miejsce dyskusja. W jej trakcie poruszano m.in. kwestię stanu obecnego dialogu religijnego, fundamentalizmu i jego wpływu na dialog – zwłaszcza po wydarzeniach z 11 września ubiegłego roku oraz problematykę wierności prawdzie objawionej w dialogu międzyreligijnym.

Druga część spotkania miała charakter modlitewny. Odpowiadając na wezwanie dnia zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Galatów: “Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2), uczestnicy spotkania modlili się w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem ks. dra Stanisława Jankowskiego, ojca duchownego Seminarium, w intencji pokoju na świecie – szczególnie w Ziemi Świętej, rozwoju dialogu międzyreligijnego oraz o ducha współpracy i solidarności.
rm
powrót
Nowi prałaci i kanonicy w Kapitule Sieradzkiej

W dniu 13 stycznia br. Ks. Biskup Ordynariusz Bronisław Dembowski ogłosił nominacje nowych prałatów i kanoników w Kapitule Kolegiackiej w Sieradzu. Zostali nimi:

 • Ks. prał. Józef Kucharski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu - prałatem Kapituły Kolegiackiej w Sieradzu
 • Ks. kan. Józef Wrzosek, proboszcz parafii św. Mikołaja w Warcie - kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Sieradzu
 • Ks. Leszek Malinowski, proboszcz parafii Charłupia Mała - kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Sieradzu
Ponadto przywilejem rokiety i mantoletu odznaczony został:
 • Ks. Ryszard Nowicki - kapelan szpitala w Sieradzu
rm
powrót
Tydzień Ekumeniczny w diecezji - program

Aby zobaczyć program Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w diecezji kliknij: "TUTAJ"
rm
powrót
Częstochowa: Sympozjum dla Ojców duchownych

XI Sympozjum dla księży, rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich - 28-31 stycznia 2002 r.

Temat: Mocą Ducha Świętego - powołani do miłości.

Jasna Góra
28-31 stycznia 2002 r.

Mieszkanie i obrady: "Dom Pielgrzyma"
42-200 Częstochowa, ul. Kordeckiego 2
tel. (034) 365-18-70; 377 75 64
fax: (034) 365-18-70


Aby zobaczyć program program Sympozjum kliknij: "TUTAJ".
Cierpliwości, może trochę potrwać !
rm
powrót
Białoruś: Dom Polski w Witebsku otrzymał imię Jana Pawła II

Podczas spotkania opłatkowego Polaków i osób polskiego pochodzenia w Witebsku biskup Władysław Blin nadał Domowi Polskiemu w tym mieście imię Jana Pawła II. Wyrażając radość z tej decyzji biskup wyraził nadzieję, że Dom stanie się miejscem spotkań, konferencji, informacji nt. Ojczyzny oraz miejscem kształtowania najpiękniejszych postaw patriotycznych wobec Ojczyzny pochodzenia, jak również wobec "Ojczyzny życia i zamieszkania".

W spotkaniu - obok bp Blina - wzięli udział m.in. ambasador Polski na Białorusi Mariusz Maszkiewicz; prof. Adolf Hampel z Giesen w Niemczech, Czesław Szamszur - kierownik Katedry Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Witebsku, przedstawiciele władz miasta i inni. Spotkanie prowadziła Alicja Gaustowa, przewodnicząca obwodowego oddziału Społecznego Zjednoczenia Związek Polaków na Białorusi.

Podczas wieczerzy, w której uczestniczyli też mieszkańcy Witebska polskiego pochodzenia, działający przy Domu Polskim w Witebsku chór "Ziemia Naddźwińska" wykonał polskie kolędy i pieśni narodowo-patriotyczne. Z kolei zespół dziecięco-młodzieżowy "Śpiewajmy razem" zaśpiewał pieśni i piosenki bożonarodzeniowe i religijne a grupa teatralna przedstawiła jasełka. Wszyscy uczestnicy opłatka śpiewali kolędy i pieśni patriotyczne.

Również Stolica Apostolska przekazała od Ojca Świętego najlepsze pozdrowienia dla Polaków w Witebsku. W swych przemówieniach ambasador Maszkiewicz, przedstawiciel mera miasta, prof. Hampel i inni podkreślali liczne dokonania i osiągnięcia miejscowego oddziału Związku Polaków na Białorusi pod kierunkiem prezes Gaustowej. Dzięki otwarciu Domu Polskiego im. Jana Pawła II Polacy witebscy otrzymali nowe miejsce, gdzie mogą się spotykać, rozwijać i pogłębiać swoją świadomość narodową i swoje korzenie pochodzenia.
ks. ks (KAI Witebsk)
powrót


Copyright © "Kuria Diecezjalna we Włocławku"
Webmaster KDW