Opracowanie: Kuria Diecezjalna we Włocławku | Redaguje: ks. Antoni Poniński
Powrót do strony głównej

ROK 2000 - ROK 2002 - ROK 2003 - ROK 2004 - ROK 2005

ROK 2001

Prymas Polski uroczyście zakończył Rok kard. Stefana Wyszyńskiego

Rok kard. Stefana Wyszyńskiego zakończył 30 grudnia Prymas Polski Józef Glemp uroczystą Mszą św. w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku. W tej samej katedrze w 1924 roku Prymas Tysiąclecia przyjął święcenia kapłańskie, po ukończeniu włocławskiego seminarium duchownego. Zebrani modlili się o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

W homilii Prymas Glemp przypomniał, że kard. Wyszyński sam wybrał Włocławek na miejsce kształcenia, ponieważ w czasach I wojny światowej był to ośrodek życia kulturalnego i religijnego. - Tu przyszły Prymas Tysiąclecia poznawał Kościół żywy, spotkał przyszłego papieża Piusa XI, arcybiskupów: Dalbora z Gniezna, Kakowskiego z Warszawy czy Teodorowicza ze Lwowa - powiedział kard. Glemp. - Tu uczył się miłości nie tylko do Boga, ale również "do ojczyzny, która była jego rodziną". Prymas Glemp przypomniał także, że kard. Wyszyński przyglądał się zniszczonej i obrabowanej po 1918 roku katedrze Wniebowzięcia NMP i widział wysiłek miłości włocławian, którzy odbudowywali swoją świątynię. - Uczył się od nich sięgania do sił duchowych i właśnie w ten sposób szedł każdego dnia przez nierzadko ciężkie życie kapłańskie - powiedział kard. Glemp.

- Podczas II wojny światowej kard. Wyszyński przebywał w Laskach pod Warszawą w Zakładzie dla Ociemniałych, ale właśnie stamtąd najlepiej widać było Polskę okupowaną i podziemną - powiedział Prymas Glemp. - Tam pracował dla Polski, którą także i wtedy traktował jak rodzinę - dodał. Prymas Glemp przypomniał też, że zakończenie Roku kard. Wyszyńskiego przypadło w niedzielę, w której Kościół czci św. Rodzinę. - Rodzina jest tak ważna dla Kościoła, ponieważ to właśnie w rodzinie skupia się łaska miłości Bożej - powiedział Prymas Glemp. Jego zdaniem, cechy rodzinności: zrozumienie, przebaczenie i zaufanie wszyscy powinniśmy przenosić do swoich środowisk pracy, do szkół i parafii. - Jako chrześcijanie mamy obowiązek zachowywać pokój Chrystusowy, pokój, który jest zagrożony nie tylko na świecie, ale także w tych najmniejszych wspólnotach: w naszych rodzinach - stwierdził. Dodał, że powinniśmy opierać nasze rodziny na Bożych przykazaniach.

Mszę św. we włocławskiej katedrze koncelebrowali biskupi diecezji włocławskiej, proboszczowie Włocławka i księża profesorowie tamtejszego seminarium duchownego. Słowo powitania wygłosił bp włocławski Bronisław Dembowski. Na Eucharystii obecni byli przedstawiciele parlamentu, władze samorządowe, delegacje zakładów pracy Włocławka, kombatanci Armii Krajowej i harcerze. O oprawę muzyczną liturgii zadbała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubrańca i Chór włocławskiej katedry.

Prymas Stefan Wyszyński ukończył we Włocławsku Wyższe Seminarium Duchowne i przyjął w 1924 roku święcenia kapłańskie w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W latach 30. był profesorem nauk społecznych we włocławskim seminarium.

Rok 2001 ogłosił Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego Sejm RP.
im (KAI
powrót
Kalisz: Zmarł ks. Jan Dudek

Kuria Diecezjalna w Kaliszu informuje, że zmarł ks. Jan Dudek, były proboszcz parafii Kakawa Stara. Jego pogrzeb odbędzie się w piątek, 28 grudnia 2001 r. o godz. 10.00 w parafii Św. Piotra i Pawła w Kaliszu (Dobrzec).

Ks. Jan Dudek urodził się 19 stycznia 1930 r., został wyświęcony na kapłana 14.07.1957 r. we Włocławku.
rm
powrót
Włocławek: Spotkanie opłatkowe w domu biskupim

22 XII - przed południem, w siedzibie biskupiej, na spotkanie opłatkowe i składanie życzeń świątecznych przybyły siostry zakonne. W południe spotkali się kapłani miasta, pracownicy kurialni, przedstawiciele seminarium i innych instytucji diecezjalnych. W imieniu duchowieństwa życzenia świąteczne biskupowi ordynariuszowi złożył bp Roman Andrzejewski.
ap
powrót
Włocławek: Wieczerza wigilijna w Seminarium

21 XII - alumni uczestniczyli w przedświątecznym dniu skupienia. Po jego zakończeniu w refektarzu seminaryjnym odbyła się wieczerza wigilijna, w której uczestniczyli księża biskupi, profesorowie i alumni seminarium, pracownicy kurialni.

Na Wydziale Teologicznym UKSW odbyła się tego samego dnia publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Stanisława Jankowskiego SDB, ojca duchownego seminarium włocławskiego.
ap
powrót
Włocławek: 20. rocznica święceń biskupich Ks. bpa Romana Andrzejewskiego

20 XII - w dwudziestą rocznicę przyjęcia święceń biskupich, bp Roman Andrzejewski w kaplicy biskupa ordynariusza przewodniczył koncelebrowanej mszy. Homilię wygłosił bp Bronisław Dembowski. W uroczystości wzięli udział członkowie kapituły katedralnej, pracownicy kurialni i przedstawiciele seminarium. Wśród koncelebransów był także współkonsekrator, bp Czesław Lewandowski.

Ksiądz Biskup Ordynariusz, w obecności Kapituły Katedralnej, wręczył Ks. dr hab. Zdzisławowi Pawlakowi, rektorowi seminarium włocławskiego, nominację na kanonika gremialnego Prześwietnej Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku
ap
powrót
Licheń: spotkanie opłatkowe urzędników Wielkopolski

Spotkanie opłatkowe pracowników administracji państwowej i samorządowej Wielkopolski odbyło się 15 grudnia w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Urzędnicy państwowi i samorządowi z Wielkopolski pielgrzymują do sanktuarium w Licheniu dwa razy w roku: na Wielkanoc i Boże Narodzenie. W pielgrzymce biorą udział przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych. Za każdym razem przyświeca im inna intencja. Podczas tego spotkania urzędnicy modlili się o to, by w sprawiedliwości, miłości i prawdzie umieli wypełniać zadania powierzone im w służbie narodu. Spotkanie rozpoczęła konferencja poświęcona duchowemu dziedzictwu Prymasa Tysiąclecia, którą przygotował i prowadził ks. prof. Janusz Strojny z Warszawy. Następnie uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we Mszy świętej odprawionej przed Cudownym Obrazem. przewodniczył jej bp Bronisław Dembowski, ordynariusz diecezji włocławskiej. W homilii biskup wskazał na osobę Prymasa Tysiąclecia, jako tego, który podstaw wprowadzania sprawiedliwości społecznej szukał w Ewangelii. Podkreślił, że lata pracy Prymasa Tysiąclecia przypadały w czasach gdy nie było dialogu społecznego. Tymczasem dziś mamy demokrację. I to jest wielkim osiągnięciem. Niestety, wiele osób nie umie odnaleźć się w nowych warunkach. Dlatego zadaniem administracji jest zajmować się osobami zagubionymi. - "Sprawiedliwość społeczna oparta tylko na bezlitosnych ekonomicznych prawach nigdy nie będzie sprawiedliwością" - przekonywał. Na koniec kaznodzieja zaproponował uczestnikom licheńskiego spotkania, aby zastanowili się nad słowami z orędzia Jana Pawła II na początek 2002 roku: "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez wybaczenia".
(KAI)
powrót
Byli internowani i ich kapelani spotkali się w Białołęce

Po 20 latach od wprowadzenia stanu wojennego byli internowani oraz ich kapelani spotkali się w Białołęce. Podczas Mszy św. w więziennej kaplicy bp Bronisław Dembowski wspominał swoją pierwszą wizytę w ośrodku dla internowanych 25 grudnia 1981 roku. Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę pamiątek i zdjęć z całego okresu internowania, zwiedzili swoje dawne cele i zjedli więzienną zupę z blaszanych misek.

W homilii bp Dembowski, który był duszpasterzem internowanych od grudnia 1981 r. do końca 1982 roku, wspominał swoją pierwszą wizytę w ośrodku. - Ja i ks. Jan Sikorski otrzymaliśmy pozwolenie na odprawienie Mszy św. pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia - opowiadał. - W gabinecie dyrektora więzienia spotkaliśmy się jednak najpierw z trzema przedstawicielami internowanych. Jeden z nich na nasz widok wykrzyknął: "to są prawdziwi księża!". Biskup wspominał, że tego dnia spowiadali się niemalże wszyscy zatrzymani. - Ci nieochrzczeni też - stwierdził.

Po pierwszej Mszy św. sprawowanej na korytarzu więziennym, bp Dembowski i ks. Sikorski przyjeżdżali do Białołęki codziennie. - Internowani byli przede wszystkim wściekli - wspominał biskup. - Powtarzałem im: "nie poddawajcie się złu, zło dobrem zwyciężajcie". Prosiłem też, by nie wyładowywali swojej wściekłości na pilnujących ich funkcjonariuszach. Oni często sami przeżywali rozterki: kto ma rację, ci którzy kazali zatrzymać, czy zatrzymani?

- Wiele czasu zajęło mi też przekonanie internowanych, że Kościół nie jest w tej sytuacji po żadnej stronie, że jest tylko miejscem spotkania z Chrystusem - mówił bp Dembowski. - Choć racja była po stronie internowanych - dodał. Wspominał też, że o tej bezstronnej roli Kościoła przypomniał mu jeden z funkcjonariuszy. - Wychodząc z jednej z cel, machinalnie zamknąłem za sobą drzwi - opowiadał. - Towarzyszący mi funkcjonariusz powiedział: "księże, to jest mój smutny obowiązek", po czym otworzył jeszcze raz celę i sam ją zamknął. Biskup powiedział także, że podczas internowania ludzie częściej zwracali się do Boga. - Jeden z zatrzymanych powiedział mi: "a ja dziękuję Bogu, że tu jestem, dzięki temu dostrzegłem, jak bardzo Go zaniedbywałem".

- Po dwudziestu latach naszym zadaniem jest utrwalanie prawdy o tamtych czasach, by nie zniknęła ona w morzu kłamliwych informacji - powiedział bp Dembowski.

Mszy św. w kaplicy więziennej przewodniczył biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk. Koncelebrowali ją kapelani Zakładu w Białołęce oraz ks. Jan Sikorski kapelan internowanych i ks. Paweł Wojtas, krajowy kapelan więziennictwa. Po Eucharystii jej uczestnicy zwiedzili swoje dawne cele, a także obejrzeli wystawę z pamiątkami i zdjęciami z całego okresu internowania. Byli internowani zatrzymywali się przy metalowych pryczach, więziennych ubraniach i fotografiach. Niektórzy pokazywali swoje własne więzienne bluzy i łyżki. Wspominali swoje pierwsze dni internowania.

- Pierwsze dwie i pół doby były bardzo ciężkie - powiedział KAI Jerzy Buława, który trafił do Białołęki w nocy z 12 na 13 grudnia i spędził w Ośrodku prawie dziewięć miesięcy. - Mróz panował taki jak dziś, a śnieg sypał jeszcze większy. W celach były powybijane szyby i nie byliśmy pewni co stanie się jutro.

Jerzy Buława był jednym z trzech przedstawicieli, którzy spotkali się z biskupem Dembowskim i ks. Sikorski przed Mszą św. 25 grudnia 1981 roku. - Mieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście przysłano nam prawdziwych księży - powiedział. - Baliśmy się podstawionych funkcjonariuszy. W delegacji internowanych znaleźli się jeszcze Bronisław Geremek i Krzysztof Śliwiński. - Ta obecność duszpasterzy wiele dla nas znaczyła - stwierdził Buława. - Przynosili nam ważną wiadomość, że na zewnątrz ludzie nas popierają, że o nas pamiętają. Jego zdaniem, internowanym niezwykle potrzebne było też duchowe wsparcie. - Spędzaliśmy całe dnie w zamknięciu, mieliśmy więc dużo czasu na refleksję, lekturę, na pogłębienie wiary - wspominał Buława. - Byliśmy też wdzięczni za pomoc jaką Kościół okazywał naszym rodzinom.

Również Stefan Melak, który spędził w Ośrodku w Białołęce 10 miesięcy, wspomina, że religia odgrywała ważna rolę w życiu internowanych. - Ja i moi koledzy prowadziliśmy codzienne modlitwy. Otrzymaliśmy nawet specjalne krzyżyki od braci Taizé, którzy także modlili się w naszej intencji - powiedział. Jego zdaniem, obecność biskupa Dembowskiego i ks. Sikorskiego dodawała nadziei zatrzymanym i umacniała ich.

- Między nami, duszpasterzami a internowanymi zawiązywały się przyjaźnie - powiedział KAI ks. Jan Sikorski. - Niektórych przygotowywałem do bierzmowania, do chrztu, a raz pobłogosławiłem młodą parę. Oboje są tu dziś z nami - opowiadał. - Starałem się też kontaktować z rodzinami internowanych.

Spotkanie w Białołęce zakończyła więzienna zupa podawana w metalowych miskach. Byli internowani jedli stojąc przy kratach, które kiedyś umocowane były w oknach. - Nazywaliśmy je firanami - wspominają. - Co wieczór funkcjonariusze uderzali w nie drewnianym młotkiem, by sprawdzić, czy je nie przepiłowaliśmy.
im (KAI)
powrót
Święto Niepokalanego Poczęcia NMP w diecezji

8 XII - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, święto patronalne zgromadzenia sióstr "Wspólnej Pracy" od Niepokalanej Maryi, bp Bronisław Dembowski przewodniczył rano w kaplicy domu generalnego mszy z racji jubileuszu 50-lecia ślubów zakonnych sióstr: Joachimy Daniel, Sabiny Jędrzejczak, Teofili Kostrzak, Seweryny Sobierajskiej, Romany Sokół - i nieobecnej z powodu choroby - s. Leony Majewskiej. W południe natomiast dokonał poświęcenia kaplicy w domu zakonnym sióstr Miłosierdzia w Świnicach Warckich.

Bp Roman Andrzejewski dokonał poświęcenia dzwonów w par. Brodnia.

Bp Stanisław Gębicki w par. św. Wojciecha w Sieradzu-Męce dokonał poświęcenia nowego ołtarza głównego, odnowionych ołtarzy bocznych, nowych witraży i ławek. Od trzech lat miejscowy proboszcz ks. Grzegorz Drzewiecki prowadzi generalny remont świątyni.
ap
powrót
Włocławek: Nominacje nowych kanoników w diecezji

Ks. Biskup Ordynariusz mianował w ostatnim czasie nowych kanoników spośród kapłanów naszej diecezji:

dnia 20 listopada 2001 r.:

ks. Jan Ziara, odznaczony przywilejem Rokiety i Mantoletu

dnia 4 grudnia 2001 r.:

ks. Andrzej Kaczmarek, odznaczony przywilejem Rokiety i Mantoletu
ks. Jarosław Włodarz, odznaczony przywilejem Rokiety i Mantoletu
ks. Marian Włodarczyk, odznaczony przywilejem Rokiety i Mantoletu

dnia 7 grudnia 2001 r.:

ks. Grzegorz Drzewiecki, mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Sieradzkiej
ks. Andrzej Ciapciński, mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Sieradzkiej
rm
powrót
Bp Głódź z Bożonarodzeniową wizytą wśród polskich żołnierzy w Libanie i Syrii

Biskup polowy Sławoj Leszek Głódź wraz z delegacją Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przebywa z wizytą duszpasterską w Syrii i Libanie.

Bp Głódź podczas Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania żołnierzom pełniącym służbę w ramach misji pokojowych ONZ. Celem wizyty polskiej delegacji wojskowej jest złożenie życzeń Bożonarodzeniowych żołnierzom polskiego kontyngentu wojskowego UNIFIL w Libanie i UNDOF w Syrii i podzielenie się z nimi opłatkiem. Każdy z żołnierzy otrzymał upominki: Pismo Święte, modlitewniki, kalendarze oraz płyty i kasety wydane przez wojskową Caritas. W delegacji biorą także udział biskupi polowi Ordynariatu Prawosławnego i Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. W programie wizyty przewidziano także nabożeństwa ekumeniczne. Kapelanem duszpasterstwa polskich żołnierzy ONZ w Libanie jest ks. mjr Piotr Gibasiewicz, a w Syrii ks. kpt. Adam Prus.
tom (KAI)
powrót
25. rocznica powstania parafii w Brudnowie

2 XII - licząca niespełna tysiąc osób parafia Brudnowo obchodziła w pierwszą niedzielę tegorocznego Adwentu (2 grudnia) 25-tą rocznicę formalnego powstania. W kaplicy dzierżawionej od 1946 r. od ewangelików, przez wiele lat posługę duszpasterską pełnili księża z par. Ostrowąs. Pierwszym proboszczem samodzielnej parafii był ks. kan. Zygmunt Walczak, obecnie proboszcz par. Kruszyn. Po nim pracowali w Brudnowie kolejno księża: Stanisław Zaleski, Józef Dusiński, Marian Klimkiewicz, Benedykt Gembicki, Jan Anklewicz. Od 2000 roku duszpasterzem jest ks. Andrzej Kaczmarek. Mszy jubileuszowej, w której uczestniczyli księża dekanatu nieszawskiego, przewodniczył bp Roman Andrzejewski.
ap
powrót
Lipno - Dzień skupienia kapłanów wyświęconych przed trzema laty

30. listopada w parafii Bł. M. Kozala w Lipnie odbyło się skupienie kapłanów, którzy przyjęli święcenia przed trzema laty.
Zasadniczym motywem tego spotkania było modlitewne wsparcie cierpiącego kolegi, ks. Jacka Kwaśniewskiego. Dlatego też uczestnicy najpierw wysłuchali konferencji diecezjalnego ojca duchownego, ks. Tadeusza Lewandowskiego, na temat roli modlitwy w życiu kapłana, a następnie koncelebrowali Mszę św. w intencji ks. Jacka.
W czasie kolacji wywiązała się ożywiona dyskusja na temat aktualnych problemów duszpasterskich
tl
powrót
Rekolekcje przed Adwentem w WSD we Włocławku

W dniach od 27 listopada do 1 grudnia w seminarium odbyły się rekolekcje dla alumnów. Prowadził je o. Jan Noszczak, jezuita z Poznania. Na ich zakończenie biskup ordynariusz wprowadził w posługę lektoratu 14 alumnów z trzeciego roku studiów, a w posługę akolitatu 16 alumnów czwartego roku studiów.
ap
powrót
Inscenizacja drugiej części “Dziadów” Adama Mickiewicza w wykonananiu młodzieży parafialnej

W niedzielę, w dniu 25 listopada, w wypełnionej widzami sali brzeskiego GOK, została przedstawiona inscenizacja drugiej części “Dziadów” Adama Mickiewicza. Autorem wyboru i opracowania był wikariusz miejscowej parafii ks. Robert Gruziel. Aktorami przedstawienia była brzeska młodzież, głównie z Zespołu Szkół Rolniczych. Była to już kolejna inscenizacja przygotowana pod kierunkiem ks. Gruziela. Ostatnio młodzież brzeska zrealizowała program okolicznościowy z okazji święta 11 Listopada.
ap
powrót
Toruń: Inauguracja Wydziału Teologicznego UMK

Inauguracja nowopowstałego Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się 23 listopada. Obecny był na niej prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski. Na pierwszy rok studiów teologicznych przyjęto 141 osób świeckich i kleryków. Jest to już szósty wydział teologiczny na uczelni państwowej w Polsce. Rektor UMK prof. Jan Kopcewicz przypomniał, że władze uniwersytetu przez wiele lat próbowały utworzyć wydział teologiczny, ponieważ teologia stanowi rodzaj "spoiwa moralnego" każdej uczelni. - Uniwersytet będzie motorem postępu wtedy, kiedy będzie tak kształtował sumienie uczonego, by jego badania nie prowadziły do zła - mówił prof. Kopcewicz. Rektor zwrócił także uwagę, że naukowcy winni w pierwszym rzędzie kierować się prawem naturalnym. - Uniwersytet winien kierować się wrażliwością etyczną - dodał.

Głos zabrał także kard. Zenon Grocholewski prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. Przypomniał zdanie Mikołaja Kopernika: "dążeniem uczonego jest przede wszystkim poszukiwanie prawdy". Z kolei biskup płocki prof. Stanisław Wielgus mówił o tym, co stanowi o wartości uniwersytetu. Stwierdził, że są to: warsztat, studenci i przede wszystkim kadra. Wydział Teologiczny otrzymał wiele listów gratulacyjnych, m.in. od Prymasa Polski i nuncjusza apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka.

Toruński Wydział Teologiczny jest jedenastym wydziałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz dziesiątym wydziałem teologicznym w Polsce, z czego szóstym działającym na uczelni państwowej.
xal (KAI)
powrót
Jutro otwarcie Wydziału Teologicznego na UMK w Toruniu

Jutro oficjalnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zainauguruje swoją działalność najmłodszy w Polsce Wydział Teologiczny. Na tę uroczystość z Watykanu przybędzie prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski.

To już szósty wydział teologiczny, który powrócił na państwowe uniwersytety a jedenasty w Polsce na którym można studiować teologię. W pierwszym roku istnienia toruńskiego Wydziału na studia przyjęto 141 studentów. Wydział Teologiczny w Toruniu powstał na bazie dwóch teologicznych środowisk: włocławskiego seminarium duchownego, które ma już 450-letnią tradycję i młodego seminarium toruńskiego działającego zaledwie od 8 lat. Dziekan ks. prof. Jerzy Bagrowicz zapewnił, że nowy wydział teologiczny będzie również korzystał z tradycji naukowych obydwu środowisk.

Do współpracy z toruńskim Wydziałem zaproszono teologów z całej Polski. - Nie powstaje on na pustyni naukowej czy dydaktycznej i spodziewamy się, że będzie dawał studentom nie tylko wiedzę teologiczną, ale także wychowywał ich do służby i ojczyźnie, i Kościołowi, i ludziom - twierdzi ks. Bagrowicz. - Nie chcemy być gettem kulturowym czy naukowym, ale pragniemy działać we współpracy ze wszystkimi innymi działami naszej uczelni - podkreślił.

Początek jutrzejszych uroczystości zaplanowano na godz. 16. w auli uniwersyteckiej UMK. Wśród zaproszonych gości będzie m.in. prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski, biskup toruński Andrzej Suski, biskup włocławski Bronisław Dębowski, biskup płocki Stanisław Wielgus oraz prezydent Torunia Wojciech Grochowski. Wykład inauguracyjny wygłosi ks. prof. Tomasz Węcławski "O miejscu teologii na uniwersytecie".

Na pierwszy rok studiów przyjęto 141 osób, w tym 44 kleryków. Umowa między Stolicą Apostolską a rządem Rzeczpospolitej w sprawie powstania Wydziału Teologicznego na UMK została podpisana 29 maja tego roku.
im (KAI)
powrót
70-lecie pierwszego wydania "Historii filozofii" Tatarkiewicza - konferencja w Katowicach

Z okazji 70. rocznicy pierwszego wydania "Historii filozofii" Władysława Tatarkiewicza w Katowicach odbywa się konferencja, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski i Polską Akademię Nauk. Wśród wykładów filozoficznych znalazły się także wspomnienia syna autora pomnikowego opracowania prof. Krzysztofa Tatarkiewicza oraz jednego z jego ostatnich magistrantów - bp. prof. Bronisława Dembowskiego.

Prof. Tatarkiewicz junior mówił, że jego ojciec wyobrażał sobie z początku, że praca nad "Historią filozofii" zajmie mu... pół roku. Potem uważał, że wystarczy na to 5 lat, a po ukończeniu dzieła okazało się, że jego tworzenie zabrało mu prawie 30 lat. Specjalnie na potrzeby tej książki państwo Tatarkiewiczowie kupili maszynę do pisania, którą wówczas kosztowała niewiele mniej niż wynosiła miesięczna pensja profesora uniwersytetu.

Bp Dembowski przypomniał atmosferę lat 1947-50, kiedy to uczestniczył w seminariach, prowadzonych przez prof. Tatarkiewicza. Brali w nich udział także młodzi ludzie, przedstawiający się słowami: "My, studenci Uniwersytetu Warszawskiego, członkowie PZPR". Podczas jednego ze spotkań odczytali oni swój list otwarty, w którym atakowali profesora za to, że nie zgadza się w całej rozciągłości z filozofią zwycięskiego marksizmu. List ten odczytał wówczas młody Leszek Kołakowski. "Pomyśleć, że to na mnie wypadło ten list czytać" - ze wstydem mówił wiele lat później prof. Kołakowski bp. Dembowskiemu.

Ale w latach pięćdziesiątych jednym ze "zwycięstw" marksizmu było odebranie prof. Tatarkiewiczowi możliwości prowadzenia wykładów z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. "Płacą mi za to, żebym nie wykładał" - żalił się wtedy wybitny filozof. Jednak jego myśl przetrwała i w 1966 r. prof. Kołakowski w toaście na cześć prof. Tatarkiewicza powiedział - według relacji bp. Dembowskiego - tak: "Profesorze, mimo wszystko miej do nas zaufanie. Będziemy wykładać historię filozofii tak, jak nas tego uczyłeś".

Cała ta historia ma - według bp. Dembowskiego - jeszcze jedną pointę. Jest nią mianowicie wykład, jaki prof. Kołakowski wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1989. Mówił wówczas o konieczności przyjęcia dobra obiektywnego, realnego. Tezę tę można uznać za zbieżną z poglądami prof. Tatarkiewicza, który uważał, że istnieje obiektywne dobro, prawda i piękno. "Gdzie szukać realnego dobra? Chrześcijanie mówią tu o Bogu. I nie jest to odpowiedź, nadająca się do szybkiej negacji" - tak słowa prof. Kołakowskiego zapamiętał bp Dembowski.

Prócz wspomnień przekazał on uczestnikom konferencji także pozdrowienia od Jana Pawła II, któremu półtora tygodnia wcześniej mówił o planach udziału w katowickiej konferencji.
jd (KAI)
powrót
XVI Przegląd Twórczości Alumnów we Włocławku

W tym roku już po raz szesnasty miał miejsce we włocławskim Wyższym Seminarium Duchownym Przegląd Twórczości Alumnów. Odbywał się on w dniach 15 - 18 listopada br. pod hasłem "Tylko Bóg". Motto tegorocznego Przeglądu nawiązywało również do postaci Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wychowanka włocławskiego Seminarium, który przewodnim hasłem swojej pasterskiej posługi uczynił słowa "Soli Deo" ("Jedynemu Bogu"). Przegląd kleryckiej twórczości od szeregu lat jest włączeniem się seminaryjnej wspólnoty w dzieło Nowej Ewangelizacji. Należy zauważyć, że w tym roku po raz pierwszy tej działalności Kościoła był poświęcony odrębny dzień, na który szczególnie zaproszono grupy i stowarzyszenia katolickie Diecezji Włocławskiej.

Przegląd kleryckiej twórczości rozpoczął się w czwartek 18 listopada tradycyjnym wieczorem teatru. W tym roku zostały wystawione cztery inscenizacje słowno-muzyczne. Jedną z nich była adaptacja fragmentu książki Carlo Carretto Listy z pustyni, w której reżyser (al. Bartłomiej Wiśniewski) postawił pytania o rolę modlitwy w naszym życiu, o jej sens, jeżeli nie jest wypełnianiem woli Bożej, czy istnieje jeszcze dzisiaj miłość potrafiąca przemienić świat pełen nienawiści i niezrozumienia. W dramach ewangelizacyjnych Nikt Cię tu nie chce i Marionetki, klerycy ukazali model współczesnego młodego człowieka, niczym nieograniczonego, pełnego egoizmu, egocentryzmu i relatywizmu, a zarazem niezdolnego do samodzielnego podejmowania decyzji i uwięzionego w manipulacjach i sloganach. Wyzwoleniem dla takich ludzi może stać się Chrystus - uznawany za głupiego i pogardzany przez "mądrych" tego świata. Nie możemy również zapomnieć, że do Bożego Imienia należy miłosierdzie wobec grzeszników oraz wiara, potrafiąca ocalić od wiecznej zguby, o czym opowiadała scenka ewangeliczna Nawrócona jawnogrzesznica. Wieczór teatralny miał więc bardzo nastrojowy i kontemplacyjny charakter, ale kolejne dni Przeglądu rozbrzmiewały już taktami muzyki.

"Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń teraz, zawsze, na wieki. Amen." Powyższe słowa najpełniej oddają atmosferę podniosłości, radości i spontaniczności, która była najbardziej odczuwalna począwszy od drugiego dnia, a szczególnie podczas Koncertu Galowego (będącego podsumowaniem poprzednich dni) w sobotę i Dnia Ewangelizacyjnego w niedzielę. W repertuarze alumnów nie brakło utworów takich piosenkarzy jak Ryszard Rynkowski (Wznieś serce) czy Seweryn Krajewski (Wolni), a także zespołów muzycznych: Saruel (Błogosławię Cię), Brązowi (Stygmaty), Manitou (Kiedy prowadzi cię Duch). Ogromny aplauz publiczności wzbudziła piosenka Panie wielbię Cię wykonana przez al. Karola Skopińskiego wraz z "Grupą bez Nazwy", do której muzyka pochodzi z jednej z piosenek zespołu "The Police". Wielkimi brawami został nagrodzony też "chórek", który stanowiło trzech kleryków wspaniale śpiewających i zachęcających publiczność do wspólnej zabawy. Nie mniejszą popularnością cieszył się al. Zbigniew Gmurczyk za wykonanie piosenki Noe i zwierzęta. Także tutaj obecny był ten sam "chórek", tyle że teraz jego zadaniem było pokazywanie owych zwierząt z piosenki. Podczas Przeglądu miały miejsce także debiuty muzyczne alumnów z pierwszego roku studiów - Pawła Koralewskiego i Mariusza Mecka. Nie mogło zabraknąć podczas tych dni naszych zespołów muzycznych - wspomnianej już "Grupy bez Nazwy", zespołu "Vocati", scholi kleryckiej i zespołu powołaniowego "Kerygma". Schola zaprezentowała nieco "nowocześniejszą" wersję utworu Alleluja Haendla oraz misteryjnie wykonane Shalom alechem. Nieco ostrzejsze brzmienie na cześć Pana było dziełem "Grupy bez Nazwy", która doprowadziła młodzież zgromadzoną na auli prawie do szaleństwa. Wszyscy klerycy, którzy śpiewali i grali podczas tych koncertów, potwierdzili słowa, że "granie i śpiewanie jest również ich powołaniem". Docenili to także organizatorzy Przeglądu (klerycy - Piotr Ochociński, Łukasz Masłowski i Bartłomiej Wiśniewski), którzy podczas koncertu galowego postanowili wręczyć specjalne nagrody dla czterech wykonawców, ufundowane przez magazyn muzyczny Ruah.

Szczególnymi widzami koncertu galowego XVI Przeglądu Twórczości Alumnów byli zaproszeni przez kleryków goście - blisko pół tysiąca osób. Swoje słowo skierował do nich Biskup Bronisław Dembowski, Ordynariusz włocławski, który wspominając postać Karola de Foucauld (założyciela małych braci i małych sióstr od Jezusa) podkreślił konieczność modlitwy, abyśmy widząc Pana Jezusa na krzyżu, umieli zobaczyć Pana Boga.

Czwarty dzień Przeglądu był Dniem Ewangelizacyjnym. Po części muzycznej zostały zaprezentowane dwie pantomimy: Tylko Bóg oraz Marionetki. Ukazywały one człowieka stojącego przed dylematem - komu ma służyć? Gdyż niejednokrotnie zamiast Chrystusa, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie wieczne, wybieramy bardziej afiszującego się szatana, zniewalającego nasze życie. Konieczne jest umiejętne przeciwstawienie się "strachowi, magii, nałogom i śmierci", ale jest to tylko możliwe z Jezusem, jedynym Panem i Mistrzem.

Bardzo ważnym elementem programu tego dnia były świadectwa dwóch osób nawróconych do Boga. Pierwszą z nich był Jerzy Stępkowski, czterdziestoośmioletni aktor i wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim w Teatrze im. Jaracza w Warszawie. Mówił on swoich dawnych problemach z nałogiem alkoholizmu, który doprowadził go z wyżyn popularności i kariery politycznej aż do więzienia. Dopiero tam Chrystus wywiódł go z matni własnej pychy, przyjął sakrament bierzmowania i przeżył głębokie nawrócenie. Więzienie stało się dla niego czasem odzyskiwania wolności razem z Chrystusem. Swoim świadectwem podzielił się również Daniel Goebel, który, jak wyznał, jest dopiero 5 lat we wspólnocie Kościoła. W swoim życiu ma on już za sobą dwie próby samobójcze, nałóg pijaństwa i uzależnienie od narkotyków. Drogą do wyzwolenia stała się dla niego "przypadkiem" odbyta spowiedź, w której został uwolniony od wszystkich niepokojów i uzależnień. Obecnie wraz z żoną należy do Odnowy w Duchu Świętym i budują swoje wspólne życie na fundamencie miłości Chrystusowej. Te dwa świadectwa zostały przyjęte z wielkim przejęciem i trzeba mieć nadzieję, że będą dla wielu zagubionych młodych ludzi zachętą do przemiany życia.

Po raz pierwszy w szesnastoletniej historii Przeglądu Twórczości Alumnów miało miejsce wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wszyscy uczestnicy złożyli wyznanie, że "Jezus jest Panem, który daje nam zbawienie, pokój, który jest siłą i pieśnią naszego życia".

Cały Przegląd zakończył koncert Tomka Kamińskiego, który wraz ze swoim zespołem przybył specjalnie na tę okazję do włocławskiego Seminarium.

al. Mariusz Piecyk
powrót
Poświęcenie tablicy upamiętniającej pracę duszpasterską Ks. Władysława Góry

W Kolegiacie Uniejowskiej w dniu 18 listopada br. zostało odsłonięte i poświęcone epitafium upamiętniające pracę duszpasterską ks. Władysława Góry w 20. rocznicę jego śmierci, przypadającą 13 listopada.

Ks. Władysław Góra w kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych w roku 1945 przyczynił się do odbudowy zniszczonej przez bombardowanie kolegiaty uniejowskiej, której dach i strop nad nawą były całkowicie zrujnowane.

W pamięci parafian uniejowskich wizerunek ks. Władysława Góry zachował się z dużą wyrazistością i serdeczną wdzięcznością. Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i Parafii wydano publikację poświęconą temu zasłużonemu kapłanowi, w której posłużono się m.in. tekstem wspomnienia, opracowanym przez ks. kan. Lucjana Cerskiego oraz materiałami z monografii „Uniejów – dzieje miasta”.

Tekst epitafium jest następujący:

„Ś.P. Ks. Dziekan Władysław Góra (1904 – 1981). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1932 roku, wikariusz i prefekt w Lipnie, Złoczewie i Sieradzu. Proboszcz i dziekan w Uniejowie (1945 – 1958) oraz w Izbicy Kujawskiej (1958 – 1979), Restaurator Uniejowskiej Kolegiaty po zniszczeniach z czasu II wojny światowej. W Uniejowie przeżył najefektywniejszy i najofiarniejszy okres służby kapłańskiej – gorliwy kapłan, przyjaciel ubogich i cierpiących, CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA. Rodzina i Parafianie, 13 listopada 2001 roku, w 20. rocznicę śmierci.”
xsj
powrót
Pomnik Prymasa Tysiąclecia odsłonięty w Święto Niepodległości

Odsłonięcie pomnika Prymasa Stefana Wyszyńskiego było najważniejszym punktem obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w Koninie.

Bóg jest specjalistą od rzeczy niemożliwych - mówił bp Roman Andrzejewski podczas odprawionej tego dnia Mszy św. - Po 123 latach wskrzesił naszą ojczyznę, a z chorowitego Stefana Wyszyńskiego uczynił mocarza ducha, który uratował Kościół i naród w dobie komunistycznego zniewolenia. Kaznodzieja ubolewał, że wskutek współczesnej niewoli wielu ludzi nie może świętować 11 listopada, bo muszą pracować w niedziele i święta.

Autorem pomnika jest Wawrzyniec Samp z Gdańska. Skwer specjalnie przygotowany pod pomnik u zbiegu ulic: Jana Pawła II, kard. Wyszyńskiego i ks. Popiełuszki jest zdaniem mieszkańców Konina najładniejszym zakątkiem miasta. Ok. 50 delegacji składało kwiaty pod pomnikiem. Na uroczystość jego osłonięcia przybyli politycy i samorządowcy wszystkich opcji, kombatanci, liczne poczty sztandarowe organizacji i zakładów pracy, harcerze i rzesze wiernych.
powrót
Obłóczyny alumnów włocławskich

“Stajecie się znakiem Kościoła. Jedni będą patrzeć na was z życzliwością, inni – bez niej, a może nawet wrogo. To pierwsze przyjmujcie z życzliwością; to drugie – ze spokojem i cierpliwością W Polsce nie brakuje ludzi – słusznie i niesłusznie – rozżalonych na księży. Także od waszej postawy będzie zależeć, czy te rozżalenia zostaną uzdrowione czy pogłębią się.” – powiedział w katedrze włocławskiej podczas ceremonii obłóczyn miejscowy ordynariusz Bronisław Dembowski. Spośród czternastu alumnów, studentów trzeciego roku, którzy wstąpili do seminarium w 1999 roku, jeden pochodzi z diecezji łomżyńskiej. W seminarium włocławskim przygotowuje się do kapłaństwa 117 alumnów.
ap
powrót
Pielgrzymka myśliwych do sanktuarium w Skulsku

Myśliwi, leśnicy i ekolodzy z okolic Konina i Włocławka przybyli 28 października do skulskiego Sanktuarium Służb Mundurowych, w którym znajduje się cudowna figura Matki Bożej Bolesnej.

Pielgrzymi wzięli udział w Mszy świętej koncelebrowanej przez kapelanów myśliwych i księży należących do kół myśliwskich. Przewodniczył ks. Józef Seweryn, proboszcz z Cett, który wygłosił również homilię. Słowo powitalne wygłosił kustosz Sanktuarium, ks. Marian Kowalski. Opowiedział on legendę sanktuarium: kiedy Bolesław Chrobry wyruszył na polowanie, ogary poszły za tajemniczym głosem i wszystkie usiadły u stóp Madonny. Na tym miejscu król kazał postawić kaplicę. Kapłan życzył myśliwym "celności do grubego zwierza." - "A kiedy wam umknie cało, to Panience Niebieskiej je ofiarujcie" - dodał. Powitanie ks. Kowalski zakończył myśliwskim pozdrowieniem "Darzbór".

Z kolei w homilii ks. Seweryn podkreślił potrzebę modlitwy w życiu myśliwych, szczególnie gdy wyruszają na łowy. Wskazał również na troskę o przyrodę w dzisiejszym świecie.

Po Eucharystii pielgrzymi wysłuchali koncertu utworów religijnych i patriotycznych w wykonaniu miejscowej orkiestry dętej, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury. IV pielgrzymkę myśliwych zakończył apel maryjny przed Figurą Matki Bolesnej.
mk
powrót
Rocznica powstania parafii ewangelickiej we Włocławku

W dniu 27 października 2001 r. o godz 11.00 w kościele ewangelicko-augsburskim we Włocławku przy ul. Brzeskiej odbyły się uroczystości związane ze 180. rocznicą powstania parafii ewangelickiej i ze 120. rocznicą poświęcenia miejscowego Kościoła. Na zaproszenie miejscowego pastora, ks. Krzysztofa Cienciały, przybyli oprócz parafian ewangelickich, biskup diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. Michał Warczyński, zaprzyjaźnieni z parafią pastorzy z Konina, Bydgoszczy i Poznania oraz przedstawiciele duchowieństwa Kościoła Rzymskokatolickiego.

Homilię do zgromadzonych podczas uroczytej liturgii Wieczerzy Pańskiej wygłosił ks. bp Michał Warczyński. Przypomniał w niej dzieje ewangelickiej parafii we Włocławku oraz budowniczych i dobrodziejów kościoła.

Na zakończenie nabożeństwa ks. kanclerz Roman Małecki odczytał list biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego do włocławskich ewangelików. Występując natomiast w imieniu Seminarium Duchownego we Włocławku, ks. prof. Wojciech Hanc dał świadectwo wieloletnich dobrych kontaktów pomiędzy włocławską uczelnią a parafią ewangelicką. Na zakończenie głos zabrała przedstawicielka ewangelickiej parafii z Płocka. Ks. Krzysztof Cienciała jest od niedawna również administratorem tejże parafii.

Całość uroczystości uświetniły śpiewy chóru Kolegiów Nauczycielskich z Włocławka.


Historia parafii ewangelicko-augsburskiej we Włocławku

Pierwsi ewangelicy pojawili się we Włocławku dopiero pod koniec XVIII wieku. Przedtem nie pozwalali na to miejscowi biskupi. Od 31 maja 1821 r. nabożeństwa odprawiano w niewielkim, przejętym od Kościoła Rzymskokatolickiego, drewnianym kościele św. Wojciecha. Samodzielną parafię utworzono w roku 1829, jej proboszczem został ks. Juliusz Adolf Teodor Ludwig. W latach następnych wykonano szereg prac w kosciele i wybudowano plebanię, działała też szkoła ewangelicka.

W roku 1850 Fryderyk Wilhelm Cords, dziedzic dóbr Siewiersk zapisał w testamencie swój majątek na budowę nowego kościoła, szkoły i szpitala ewangelickiego (dom opieki). Realizacja zapisu znacznie się opóźniła wskutek procesów z rodziną zmarłego. Wreszcie w 1874r. uzyskano pieniądze na budowę szkoły. Kościół wybudowano w latach 1877-1881. Jest to budowla ceglana, neogotycka, wzniesiona według planów budowniczego gubernialnego Franciszka Tournelle. Fundusze na budowę świątyni i jej wyposażenie napłynęły także z ofiar parafian, współwyznawców z Warszawy, Ozorkowa i Chodcza oraz z dotacji rządowej. Duże zasługi miał w tym względzie długoletni proboszcz, ks. Rudolfa Zirkwitz. Uroczyste poświęcenie odbyło się 25 października 1881 r. Konsekracii dokonał ks. bp Paweł Ewerth. Stary kościół wówczas rozebrano.

Na początku XX wieku we Włocławku była już większa liczba ewangelików-polaków, co było efektem w dużej mierze polonizacji potomków dawnych osadników. Najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej mniejszości byli, zasłużeni również dla miasta, Adela i Ludwig Bauerowie. Przy ich wydatnej pomocy zrealizowano ostatnią część zapisu W. Cordsa - Dom Miłosierdzia (1905 r.). Bauerowie ofiarowali też parafii budynek szkolny (1908 r.). Rozwój liczebny parafii był wtedy tak pomyślny, że myślano o rozbudowie kościoła. Realizacji tych planów przeszkodziła I wojna światowa.

W odrodzonej Polsce życie parafialne nadal układało się pomyślnie. W latach 1918-1938 proboszczem był ks. Hugo Wosch. Działały liczne stowarzyszenia i chóry, także Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. W roku 1928 poświęcono nowe, do dziś zachowane dzwony. Parafia liczyła wtedy około 3000 osób w mieście i okolicy. Istniało pięć kantoratów.

II wojna światowa zadała ciężkie ciosy polskiemu życiu ewangelickiemu, jednak już w 1945 r. ks. Emil Dawid wznowił nabożeństwa. Warunki były trudne, parafianie rozproszeni, kościół uszkodzony, plebania zajęta. Duże zasługi w odbudowie położył ks. senior Ryszard Trenkler z Torunia, administrujący parafią w latach 1947 - 1951. W 1951r. parafię ponownie przejąl ks. E. Dawid (zmarł w 1963 r.) Od roku 1968 w parafii działał ks. Jan Feruga, następnie ks. Marian Bienioszek oraz ks. Marek Loskot. Obecnie jej proboszczem jest ks. Krzysztof Cienciała.
(oprac. ks. Krzysztof Cienciała)
rm
powrót
Spotkanie Księży Neoprezbiterów

24 października w parafii p.w. NMP Królowej Polski we Włocławku odbył się dzień skupienia dla Księży Neoprezbiterów.

Jego punktem centralnym była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Diecezjalnego Ojca Duchownego, ks. dra Tadeusza Lewandowskiego. Tematem spotkania było budowanie wspólnoty kapłańskiej, zwłaszcza prawidłowych relacji pomiędzy proboszczem a wikariuszem. Księża Neoprezbiterzy dzielili się pierwszymi doświadczeniami pracy duszpasterskiej. Po kolacji wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu i ofiarowali koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji ks. Jacka Kwaśniewskiego, który przebywa w konińskim szpitalu po wypadku samochodowym.
tl
powrót
Biskup Jan Chrapek zginął w wypadku samochodowym

W wypadku samochodowym 18 października zginął biskup radomski Jan Chrapek. Miał 53 lata.

O godz. 17.15 w miejcowości Siekluki, powiat Białobrzegi (woj. mazowieckie) zderzyły się samochody star i golf. W wypadku zginął biskup radomski Jan Chrapek, który prawdopodobnie sam prowadził golfa. Biskup wracał do Radomia z Warszawy, po zajęciach, które prowadził na UKSW.

Biskup Jan Chrapek/PAP

Biskup Jan Chrapek był ordynariuszem radomskim i przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Był również odpowiedzialnym z ramienia Rady Konferencji Episkopatów Europejskich za media w Europie Środkowo-Wschodniej. Był też organizatorem dwóch ostatnich wizyt Jana Pawła II w Polsce w 1997 i 1999 roku. Był ekspertem od spraw środków przekazu w skali europejskiej. Wykładał na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Urodził się 18 lipca 1948 r. w Józefinie w województwie tarnobrzeskim w rodzinie robotniczo-rolniczej. Śluby wieczyste złożył w zgromadzeniu św. Michała Archanioła w 1969 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 maja 1975 roku z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał tytuł doktora w 1979 roku. W 1992 r. został biskupem pomocniczym diecezji drohiczyńskiej, w 1994 r. biskupem pomocniczym diecezji toruńskiej. Na biskupa radomskiego mianowano go w czerwcu 1999 roku.

Życiowa dewiza bp. Jana Chrapka: “Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”.
im/mp (KAI)
powrót
Przedstawiciel ambasady węgierskiej na modlitwie w miejscu śmierci ks. Popiełuszki

W przeddzień siedemnastej rocznicy zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, w miejscu znalezienia jego ciała, na tamie włocławskiej biskup włocławski Bronisław Dembowski przewodniczył modlitwie o rychłą beatyfikację kapłana-męczennika. Wśród uczestników modlitwy był także attache kulturalny ambasady węgierskiej Imre Molnar. W homilii bp Dembowski powiedział m. in. “Jego zabójcami powodowała nienawiść do Kościoła, ponieważ byli przedstawicielami ideologii, która chciała być jedyną. Problem ówczesnego systemu rządów polegał nie tyle na tym, że prowadził do bankructwa gospodarczego, ale że był to system, który chciał panować nad duszą ludzką i kto chciał myśleć samodzielnie stawał się przeciwnikiem. Jerzy zakorzeniony w Kościele myślał samodzielnie i mówił prawdę. Wszczepiony w Chrystusa, za życia był źródłem nadziei dla wielu ludzi, a i dzisiaj owoc przynosi. Również dzisiaj, w tak bardzo zmienionej sytuacji bardzo ważne jest, żebyśmy dochowali wierności tym wartościom dla których i za które umarł ks. Jerzy.” Nawiązując do zarzutów jakie za życia a także na procesie toruńskim formułowano pod adresem ks. Jerzego, powiedział: “Ci, którzy w imię Kościoła głosili prawdę o godności człowieka, ci byli oskarżani. Ufamy, że tak nigdy w naszej Ojczyźnie nie będzie, nawet gdy rządzić będą spadkobiercy tamtego systemu, wypaczającego myślenie ludzi, którzy mieli bronić porządku prawnego a mordowali.”

We wzruszającym wystąpieniu p. Molnar, który jeszcze jako student uczestniczył w mszach za Ojczyznę w kościele żoliborskim a także był na pogrzebie ks. Jerzego powiedział – “Przyjechałem, aby w imieniu ambasady i całego narodu węgierskiego oddać hołd ks. Jerzemu, męczennikowi XX wieku. Jest i naszym męczennikiem, bo umarł za to abyśmy i my byli wolni, oddał swoje życie, abyśmy nauczyli się szanować wolność.”
ap
powrót
Nieszawa - Nabożeństwo za ofiary zbrodni spośród cywilnej ludności niemieckiej

W godzinach popołudniowych w kościele parafialnym w Nieszawie odbyło się nabożeństwo upamiętniające ofiary zbrodni jakiej wiosną 1945 r. dopuściła się na cywilnej ludności niemieckiej ówczesna Milicja Obywatelska. W nurtach Wisły utopiono wtedy kilkanaście osób pochodzenia niemieckiego, którzy nie ewakuowali się z miasteczka wraz z cofającą się armią niemiecką. Byli to przeważnie ewangelicy, a ich postawa podczas okupacji nie przyniosła Polakom żadnej szkody.

Przez wiele lat sprawa zbrodni na nich pokryta była milczeniem. Dopiero podczas rekolekcji adwentowych w 2000 r. miejscowi księża – ks. Wojciech Sowa i ks. Zdzisław Pawłowski – ukazali konieczność podjęcia przez społeczność nieszawską pokuty i ekspiacji. (O sprawie tej pisał m. in. “Tygodnik Powszechny”). Na dzisiejszej mszy świętej odprawianej przez biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego w dniu św. Jadwigi, patronki parafii i patronki pojednania polsko-niemieckiego, byli obecni duchowni wspólnot protestanckich – biskup ewangelicko-augsburski z Warszawy Mieczysław Cieślar, włocławski duszpasterz tego wyznania ks. Krzysztof Cienciała, przedstawiciele tej wspólnoty z Konina i Torunia oraz przedstawiciel wspólnoty kalwińskiej z Żychlina. Po akcie pokutnym świadectwo o atmosferze towarzyszącej wydarzeniom z 1945 r. złożyła p. Barbara Gilewicz. Bp Dembowski w homilii podkreślił, że ta modlitwa nie ma rozdrapywać ran przeszłości lecz uzdrawiać zranione sumienia i uczyć jak nie dawać się zwyciężać złu. Przemawiający pod koniec liturgii bp Cieślar podkreślił, że to czego dzisiaj był świadkiem w Nieszawie było owocem wielkiej odwagi duchowej organizatorów i potwierdziło, że mimo różnic między wspólnotami skupiamy się w widzeniu tego samego znaku miłości - Krzyża Chrystusa.

Podczas liturgii śpiewał chór Akademii Muzycznej z Bydgoszczy.
ap
powrót
Uroczystość poświęcenia sztandaru we wskrzeszonym włocławskim Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza

Po ponad pół wieku od zamknięcia szkoły, do założonego w 1916 roku włocławskiego Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza powrócili uczniowie. Chociaż blisko 150 gimnazjalistów rozpoczęło naukę w gmachu zwróconym prawowitemu właścicielowi, tzn. diecezji włocławskiej, już 3 września, to uroczyste obchody podkreślające powrót do przerwanej tradycji zostały wyznaczone na dzień 16 października. Podczas koncelebrowanej przez biskupów diecezji mszy świętej odprawianej w gmachu szkoły biskup włocławski Bronisław Dembowski poświęcił nowy sztandar gimnazjum ufundowany przez absolwenta szkoły, ks. prałata Józefa Frątczaka, emerytowanego proboszcza parafii kolegiackiej w Sieradzu. Wymowne było przekazanie sztandaru obecnym uczniom przez absolwentów, którzy tworzyli poczet sztandarowy w latach 1948-1949. Nowi uczniowie złożyli ślubowanie. Podczas akademii bp Roman Andrzejewski przypomniał idee wychowawcze, którymi szkoła kierowała się i według których nadal pragnie kształtować swoich uczniów. Przemawiali także wychowankowie szkoły, m. in. były prezydent Warszawy Stanisław Wyganowski (niektórzy przybyli na uroczystość nawet z Anglii), przedstawiciele władz, kurator oświaty województwa kujawsko-pomorskiego Domicella Kopaczewska i prezydent miasta Stanisław Wawrzonkoski. W holu szkoły poświęcono tablicę upamiętniająca wskrzeszenie działalności gimnazjum. Do wychowanków szkoły należą m. in. emigracyjny poeta Jerzy Piertkiewicz, który napisał słowa hymnu szkoły po raz pierwszy odśpiewanego podczas uroczystości, znany adwokat Tadeusz de Virion, lekarz i kompozytor piosenek Jerzy Woy-Wojciechowski.

Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza, zostało założone w 1916 r. przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego. Z jego inicjatywy w 1927 r. został oddany do użytku nowy, istniejący do dziś budynek szkolny. Szkoła funkcjonowała do 1939 r. Po wojnie zdołała przetrwać jedynie 4 lata. Wobec nacisku ideologicznego i szykan ze strony władz oświatowych została zamknięta 30 czerwca 1949 r. Przez kilkanaście lat część budynku służyła uczniom niższego i alumnom wyższego seminarium duchownego. W 1961 r. władze oświatowe przy pomocy milicji zabrały cały budynek umieszczając tam kolejno różne szkoły. Po 1989 r. przejęcie szkoły zostało uznane za bezprawne i diecezji przywrócono tytuł prawny właściciela budynku szkolnego. Władze diecezjalne rozumiejąc trudną sytuację młodzieży uczącej się w tym budynku zgodziły się na 10-letni okres wydzierżawienia pomieszczeń, do chwili wybudowania dla nich nowych pomieszczeń. Ten gest władz kościelnych spotykał się jednak przez kilka lat z rzędu z niewybrednym atakiem ze strony niektórych włocławskich działaczy SLD, a konieczność budowy nowej szkoły dla młodzieży, która uczyła się w nie swoim budynku wielokrotnie służyła jako pretekst do atakowania Kościoła. Ostatecznie budynek oddano z końcem czerwca 2001 roku. Od września w pięciu klasach uczy się 147 uczniów. Szkoła jest koedukacyjna i ma status szkoły publicznej. Od nowego roku szkolnego zostanie otwarte liceum. Pierwszym dyrektorem wskrzeszonej szkoły został ks. dr Jacek Kędzierski.
ap
powrót
10. Inauguracja we włocławskim Studium Teologii

W dniu 13 października br. miała miejsce kolejna, już dziesiąta, inauguracja nowego roku akademickiego we włocławskim Studium Teologii. Od godz. 10.00 Mszę świętą na rozpoczęcie nowego roku pracy odprawił Ksiądz Biskup Ordynariusz, Bronisław Dembowski.

Bezpośrednio po niej w auli seminaryjnej zgromadzili odbyła się tradycyjna uroczystość inauguracyjna. Po powitaniu zgromadzonych gości i studentów Ksiądz Dyrektor Kazimierz Skoczylas w swoim słowie wskazał na rolę i znaczenie, jakie dla Kościoła w Polsce mają tego typu uczelnie, kształcące nie tylko katechetów, ale również tych którzy katolików, którzy pragną w sposób bardziej akywny uczestniczyć w życiu publicznym. Następnie zastępca dyrektora, Ks. Taduesz Lewandowski, odczytał sprawozdanie za ubiegły rok akademicki. Wykład inauguracyjny pt.: "Święty Paweł wzorem nowej ewangelizacji" wygłosił ks. dr Tomasz Michalski, ojciec duchowny włocławskiego seminarium i wykładowca w Studium Teologii. Po wykładzie miała miejsce immatrykulacja studentów pierwszego roku. Natępnie dziekan Papieskiego Wydziały Teologicznego, Ks. prof. dr hab. Jan Miazek z Warszawy wręczył dyplomy magisterskie ubiegłorocznym absolwentom Studium Teologii. Całość uroczystości zakończyły wystąpienia przedstawiciela absolwentów, Księdza Dziekana PWT oraz Księdza Biskupa Ordynariusza Bronisława Dembowskiego.

W ubiegłym roku akademickim w Studium Teologii studiowało 591 studentów (235 we Włocławku i 356 w Oddziale w Koninie). Z tej liczby 77 osób uzyskało w mijającym roku stopień magistra teologii. Wśród nich było 6 księży i 3 siostry zakonne.
rm
powrót
Placówka zakonna sióstr albertynek we Włocławku

W dniu 1 października przybyły do Włocławka trzy siostry ze zgromadzenia albertynek – s. Christiana Bieda, s. Maria Pia Czerwińska, s. Eulalia Motyka – aby objąć prowadzone przez “Caritas” włocławską schronisko dla bezdomnych przy ul. Karnkowskiego 7. Od połowy października siostry będą kierowały schroniskiem dla 15 bezdomnych kobiet i 45 mężczyzn.

Budynek, w którym jeszcze w latach czterdziestych ubiegłego wieku mieścił się internat dla młodzieży szkół średnich prowadzony przez diecezję, został – jak wiele innych we Włocławku – zabrany przez władze perelowskie. Internat przestał istnieć, a w znacznej części budynku władze osiedliły lokatorów. Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęto zwracać poszczególne, najczęściej bardzo zdewastowane, pomieszczenia. W latach dziewięćdziesiątych “Caritas” zaproponowała władzom miejskim bezpłatne udostępnienie budynku na 20 lat na schronisko dla bezdomnych. Władze nie zdecydowały się na przyjęcie tej oferty obawiając się kosztów remontu, obliczanych przez nich na 8-9 miliardów (dawnych) złotych. “Caritas” zatem udostępniła – bezpłatnie, sama pokrywając koszty zużycia wody - miejskiej opiece społecznej stosunkowo najlepiej zachowane pomieszczenia, aby schronienie znalazły tam kobiety bezdomne i te, które z powodu przemocy i brutalności musiały opuścić swoje mieszkania. Jednocześnie “Caritas”, jedynie z własnych środków, podjęła generalny remont budynku. W ostatnich trzech latach wymieniono instalację elektryczną, wodciągowo-kanalizacyjną, grzewczą, zamontowano nowe okna i drzwi, urządzono pomieszczenia mieszkalne i łazienki dla przyszłych schronisk.

Od połowy października w nowym schronisku kierowanym przez siostry albertynki znajdzie miejsce 15 kobiet i 45 mężczyzn. Nadal też będzie funkcjonować w pomieszczeniach udostępnionych przez “Caritas”, pod egidą miejskiej opieki społecznej, ośrodek pomocy. W drugim etapie “Caritas”, włączając się w miejski, długofalowy program pomocy bezdomnym, zamierza zaadaptować inne pomieszczenia na mieszkania dla osób wychodzących z bezdomności. Ludzie wracający do życia we własnym mieszkaniu przez jakiś czas korzystaliby z tych pomieszczeń dla przywyknięcia do sytuacji całkowitej odpowiedzialności za swoje pomieszczenie. Warunkiem wdrożenia tego programu jest przeniesienie przez władze miejskie pozostałych lokatorów do innych mieszkań.
ap
powrót
Bp Dembowski o modlitwie o uzdrowienie: to Bóg daje zdrowie, a nie człowiek

“Instrukcja na temat modlitwy o uzdrowienie przez Boga” wydana w ub.r. przez Kongregację Nauki Wiary kładzie akcent na to, że uzdrawia Pan Bóg, a nie człowiek obdarzony darem uzdrawiania. Dokument został przygotowany w związku z pojawiającymi się w Kościele osobami obdarzonymi tzw. charyzmatem uzdrawiania.

– Instrukcja wprowadza ład w modlitwę o uzdrowienie, kładąc akcent na uwielbienie Boga, bo na Eucharystię przychodzi się, by uwielbić dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa, a nie po uzdrowienie – powiedział dla KAI bp Bronisław Dembowski, który omówił ten watykański dokument podczas 314. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Chodzi o to, by modlitwa o uzdrowienie, która jest prowadzona podczas liturgii, nie przesłaniała tego, czym jest Msza św. – dodał bp Dembowski Jego zdaniem Instrukcja wprowadziła ład, bo wierni często fascynują się osobą uzdrowiciela.

Zdaniem bp. Dembowskiego, najważniejsze jest uzdrowienie wewnętrzne, w którym zawarta jest także zgoda na “powołanie do chorowania”, bo wielu ludzi ma takie właśnie powołanie. O tę zgodę trzeba się modlić.

Krajowy duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym uważa, że należy pytać człowieka proszącego o modlitwę o uzdrowienie: “co ty zrobisz ze swoim zdrowiem, dokąd pójdziesz?”.

“Instrukcję na temat modlitwy o uzdrowienie przez Boga” podpisał kard. Ratzinger 14 września 2000 r.
dn/em (KAI)
powrót
Inauguracja nowego roku akademickiego w Seminarium Duchownym

Po raz pierwszy włocławscy alumni są studentami otwartego w tym roku Wydziału Teologicznego na toruńskim Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Włocławskie seminarium duchowne, którego rektorem jest ks. dr hab. Zdzisław Pawlak, rozpoczęło rok akademicki już po raz 432. Eucharystii w katedrze przewodniczył bp Bronisław Dembowski.

W tym roku we włocławskim seminarium studiować będzie 117 alumnów, z czego na pierwszym roku - 25. Większość pochodzi z diecezji włocławskiej, czterech alumnów z diecezji sąsiednich: gnieźnieńskiej, płockiej i łowickiej. Inauguracyjny wykład pt. "Człowiek a ochrona środowiska przyrodniczego w świetle nauki społecznej Kościoła" wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski z UMK. Prodziekan Wydziału Teologii KUL, ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, wręczył tegorocznym absolwentom seminarium dyplomy magisterskie.

Pierwszym dziekanem Wydziału Teologicznego UMK został ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, kierownik katedry pedagogiki chrześcijańskiej.
ap
powrót
Nominacje nowych prałatów w diecezji

W dniu 2 października br. Biskup Ordynariusz, Bronisław Dembowski, ogłosił nominacje nowych Kapelanów Jego Świątobliwości, Ojca Świętego Jana Pawła II (prałaci papiescy). Zostali nimi:

  1. Ks. kan. Adolf Reizer - senior
  2. Ks. kan. Jan Fornalczyk - senior
  3. Ks. kan. Zdzisław Ossowski - dziekan dekanatu konińskiego I i proboszcz par. św. Bartłomieja w Koninie
  4. Ks. kan. Ireneusz Juszczyński - dziekan dekanatu brzeskiego i proboszcz parafii Brześć Kuj.
  5. ks. kan. Ryszard Kucharski - proboszcz parafii św. Maksymiliana w Zdunskiej Woli
  6. Ks. dr Tadeusz Lewandowski - profesor WSD we Włocławku
rm
powrót
Uzupełnienie wiadomości za wrzesień

Uroczystości w Kawnicach

W sanktuarium maryjnym w Kawnicach k. Konina, w niedzielę po uroczystości św. Augustyna, obchodzony jest odpust ku czci Matki Boskiej Pocieszenia. Uroczystość ta związana jest również z rocznicą koronacji czczonego tam obrazu Matki Bożej, której w dniu 1 września 1974 roku dokonał kard. Stefan Wyszyński. W tym roku dzień odpustowy, 2 września, kończył nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego peregrynującego po diecezji. Sumie odpustowej przewodniczył biskup-senior Czesław Lewandowski a koncelebrował z nim ks. Jerzy Worek, przełożony pilskiej inspektorii salezjanów, którzy posługują w kawnickim sanktuarium. W kazaniu ukazującym postawę Maryi w Chrystusowym dziele zbawienia i jej obecność w dziejach naszej Ojczyzny, bp Lewandowski odniósł się również do aktualnych problemów moralno-społecznych. "Dzieje minionego wieku pokazały do czego prowadzi budowanie życia indywidualnego, a zwłaszcza społecznego, bez oparcia o naukę Chrystusa. Owocem takiego myślenia i działania, na Zachodzie jak i na Wschodzie, były milionowe ofiary ludzi. Kiedy stanie przed nami konieczność wyboru tych, którym powierzymy losy Ojczyzny, nie może być obojętne jakie zasady moralne reprezentuje ten na kogo chcemy głosować. Nie może być obojętne czy przyszłe ustawy będą opierały się na prawie Chrystusa czy też będą przeciw Niemu wymierzone. Trzeba widzieć, że właśnie w przedwyborczym czasie szczególnie głośni są tacy, którzy próbują przyciągać młodzież obietnicami luzu moralnego." Po mszy świętej ksiądz biskup poprowadził procesję eucharystyczną wokół placu koronacyjnego oraz wziął udział w obrzędzie pożegnania obrazu peregrynującego.


Nowy rok szkolny w Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza

Po 52 latach od przymusowego przerwania działalności, włocławskie Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza w dniu 3 września wznowiło swoją działalność w zwróconym przez władze oświatowe budynku. Placówką kieruje ks. dr Jacek Kędzierski. Funkcję pedagoga szkolnego i prefekta pełni ks. dr Henryk Sławiński. Personel nauczycielski składa się z 21 osób. Pięć osób pełni funkcje administracyjne. Pierwszy rocznik uczniów gimnazjum, podzielonych na pięć klas według zadeklarowanych przez siebie zainteresowań, liczy 147 osób, z czego większość, bo aż 98, stanowią dziewczęta. Przeważa młodzież z Włocławka, w którym mieszka 124 gimnazjalistów. Na 16 października przewidziana jest uroczystość poświęcenia i przekazania przez absolwentów "Długosza" nowego sztandaru szkoły.


Czterech biegaczy konińskich w 12 dni pokonało trasę z Lichenia do Watykanu.

Cezariusz Dziopa, Andrzej Andrzejewski, Mirosław Antkowiak i Bogdan Janas mieszkają w Koninie i są czynnymi biegaczami. Swój wysiłek i trud biegacze dedykują Janowi Pawłowi II. "Papież jest dla mnie wzorem: jako Polak, jako katolik i jako człowiek" - podkreśla Janas. Pomysłodawcą akcji jest Bogdan Janas - mistrz Polski w triatlonie. Koledzy podkreślali, że jego zapał i optymizm sprawił, iż uwierzyli w możliwość realizacji tego odważnego pomysłu. "Marzyłem o tej pielgrzymce od 1980 r. Przed 21 laty nieżyjący już ks. Ireneusz Pawlak zorganizował pieszą pielgrzymkę z Konina do Watykanu. Nie mogłem wziąć w niej udziału, bo akurat kończyłem szkołę i zdawałem na studia. Od tamtego czasu myślałem jak to zrobić, by odbyć własną pielgrzymkę" - wspominał Janas.

Wyruszyli 1 września rano. Sportowców żegnali ks. Eugeniusz Makulski, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu oraz kibicujący biegaczom bliscy i pielgrzymi. Pielgrzymi nieśli ze sobą pałeczkę sztafetową, w której umieszczone było przesłanie biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego do Ojca św. Biskup dziękował w nim Papieżowi za dwukrotne nawiedzenie diecezji włocławskiej, a szczególnie Lichenia.

Biegli 12 dni. Trasa pielgrzymki biegaczy prowadziła przez Czechy, Austrię, Słowenię i Włochy. Każdy z nich w ciągu jednego dnia pokonywał dystans około 50 km, czyli więcej niż wynosi maraton. Pytani o formę, sportowcy z przekonaniem mówili, że przygotowani są bardzo dobrze. Swoją kondycję szlifowali od 8 miesięcy. Obawiali się jedynie kontuzji i wysokich gór. Do Rzymu, po pokonaniu 1860 km, dotarli pamiętnego popołudnia - 11 września. Następnego dnia stanęli przed Ojcem Świętym.


Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w diecezji

W sanktuarium Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej uroczystości rozpoczęły się dnia 7 października Mszą św. z nieszporami maryjnymi o godz. 18.00 celebrowaną przez ks. prał. Czesława Rawskiego, dziekana dekanatu sieradzkiego I. Natomiast o godz. 21.00 apel jasnogórski poprowadziła młodzież z parafii św. Mikołaja w Warcie. Jest również tradycją, że wierni miejscowej parafii oraz młodzież z okolicznych parafii gromadzą się na Mszy św. o północy. W tym roku przewodniczył jej ks. Roman Małecki, kanclerz Kurii włocławskiej.

W samą uroczystość Narodzenia NMP uroczystej sumie odpustowej przewodniczył bp Czesław Lewandowski. Kazanie odpustowe wygłosił ks. Lech Król, dyrektor Domu Księży Emerytów we Włocławku. Na uroczystość przybyła liczna grupa pielgrzymów z okolicznych parafii pomimo niesprzyjającej pogody.

W kujawskim sanktuarium maryjnym w Ostrowąsie, w piętnastą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Księżnej Kujawskiej, mszę świętą odprawił i kazanie wygłosił bp Roman Andrzejewski.

W kościele par. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku sumę odpustową odprawił nowy rektor seminarium duchownego ks. Zdzisław Pawlak a kazanie wygłosił ks. Kazimierz Skoczylas, dyrektor Studium Teologii.


Diecezjalno-powiatowe dożynki w Brześciu Kujawskim

W niedzielę, 9 września, w Brześciu Kujawskim odbyły się diecezjalno-powiatowe święto dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi. Wybór tej miejscowości zasłużonej w dziejach Polski i diecezji włocławskiej na miejsce tegorocznych dożynek wiązał się również z faktem, że od dwóch lat miejscowym proboszczem i dziekanem jest wieloletni diecezjalny duszpasterz rolników ks. Ireneusz Juszczyński, doświadczony współorganizator ogólnopolskich dożynek jasnogórskich. Nie bez znaczenia jest dobra atmosfera i gotowość do współpracy obecnego samorządu, chociaż sam Brześć od dawna postrzegany jest jako środowisko lewicujące i antyklerykalne. Mimo chłodnej pogody do Brześcia przybyli delegaci z kilkudziesięciu parafii diecezji i z powiatu włocławskiego. Po otwarciu wystawy rolniczej pochód delegacji z wieńcami dożynkowymi udał się do brzeskiej fary. W korowodzie dożynkowym regionalnym śpiewom dożynkowym przewodził miejscowy zespół folklorystyczny "Dzieci Kujaw". Już w świątyni zespół ten zaprezentował nie pozbawione elementów religijnych tzw. obśpiewanie wieńca. Na początku liturgii starostowie dożynek - Grzegorz Ochmański z par. Brześć Kujawski i Mariola Tomaszewska z parafii Skrzynki wręczyli bp Romanowi Andrzejewskiemu chleb upieczony z tegorocznego zboża. Mszy koncelebrowanej z kilkunastoma kapłanami przewodniczył bp Andrzejewski. W kazaniu odnosząc się do przeszłości przypomniał, iż Kościół nie tylko przyniósł na ziemie polskie krzyż, ale także naukę i umiejętność uprawy ziemi. Troska Kościoła o poziom polskiego rolnictwa to nie przeszłość historyczna. Także w niedawnych czasach, w latach osiemdziesiątych, kiedy cała błędna gospodarka socjalistyczna szła ku upadkowi, Kościół zorganizował dla podźwignięcia rolnictwa specjalny fundusz. Został on odrzucony ze względów ideologicznych. Zgodzono się jedynie na - ograniczone w zakresie - wsparcie zaopatrzenia wsi w wodę. Biskup wyraził nadzieję, że w wypadku objęcia rządów przez tę opcję polityczną, która w okresie PRL doprowadziła Polskę do zapaści, nie powtórzy się sytuacja odrzucenia ze względów ideologicznych pomocy Kościoła w służbie społeczeństwu i Ojczyźnie. Kościół nie służy żadnej opcji politycznej lecz człowiekowi i ojczyźnie. Nie może jednak nie przypominać, że przełom jaki dokonał się w Polsce należy zawdzięczać ruchowi "Solidarności", który wywodził swoje idee z Ewangelii a nie z walki klas. To ten ruch przywrócił ojczyźnie demokrację i pozwala korzystać z jej dobrodziejstw wszystkim, także obecnej opozycji. Biskup apelował, aby posiew duchowy obecnego pokolenia, pokolenia pontyfikatu Jana Pawła II przyniósł godny owoc w przyszłości. W procesji z darami delegacje z 25 parafii instytucji złożyły chleby, owoce, miód, cukier, kwiaty. Pod koniec liturgii bp Andrzejewski wręczył bochny chleba burmistrzowi Brześcia, staroście powiatu włocławskiego i wicewojewodzie kujawsko-pomorskiemu. Ogłoszono również wyniki konkursu wieńców dożynkowych do którego stanęło 47 prac z terenu całej diecezji. W kategorii klasycznej, respektującej wzornictwo ludowe pierwszą nagrodę otrzymał wieniec przygotowany przez zespół "Dzieci Kujaw" z Brześcia Kujawskiego; w kategorii twórców młodzieżowych wieniec przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Brześciu; w grupie wieńców ukazujących symbolikę narodową dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęły wieńcewyraził nadzieję, że w wypadku objęcia rządów przez tę opcję polityczną, która w okresie PRL doprowadziła Polskę do zapaści, nie powtórzy się sytuacja odrzucenia ze względów ideologicznych pomocy Kościoła w służbie społeczeństwu i Ojczyźnie. Kościół nie służy żadnej opcji politycznej lecz człowiekowi i ojczyźnie. Nie może jednak nie przypominać, że przełom jaki dokonał się w Polsce należy zawdzięczać ruchowi "Solidarności", który wywodził swoje idee z Ewangelii a nie z walki klas. To ten ruch przywrócił ojczyźnie demokrację i pozwala korzystać z jej dobrodziejstw wszystkim, także obecnej opozycji. Biskup apelował, aby posiew duchowy obecnego pokolenia, pokolenia pontyfikatu Jana Pawła II przyniósł godny owoc w przyszłości. W procesji z darami delegacje z 25 parafii instytucji złożyły chleby, owoce, miód, cukier, kwiaty. Pod koniec liturgii bp Andrzejewski wręczył bochny chleba burmistrzowi Brześcia, staroście powiatu włocławskiego i wicewojewodzie kujawsko-pomorskiemu. Ogłoszono również wyniki konkursu wieńców dożynkowych do którego stanęło 47 prac z terenu całej diecezji. W kategorii klasycznej, respektującej wzornictwo ludowe pierwszą nagrodę otrzymał wieniec przygotowany przez zespół "Dzieci Kujaw" z Brześcia Kujawskiego; w kategorii twórców młodzieżowych wieniec przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Brześciu; w grupie wieńców ukazujących symbolikę narodową dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęły wieńce ze wsi Józefowo w par. Cetty i z par. Boniewo; w kategorii symboliki religijnej wieniec ze wsi Grójec z par. bł. Jerzego Matulewicza w Koninie.


Śmierć ks. prał. Lucjana Andrzejczaka

Dnia 14 września br. zmarł ks. prał. Lucjan Andrzejczak, kustosz sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Urodził się w 1940 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1965 r. Przez dwa lata (1965-1967) był wikariuszem par. Karnkowo. Po roku studiów filozoficznych na ATK wyjechał na podobne studia do Lowanium. Wrócił z nich w 1975 roku. W seminarium włocławskim, do 1985 roku wykładał teorię poznania, teodyceę i język francuski. Jednocześnie pracował w duszpasterstwie parafialnym; był kolejno wikariuszem parafii: katedralnej 1975-1977, Ciechocinek 1977-1979, Wszystkich Świętych w Sieradzu 1979-1980, kolegiackiej w Kaliszu 1980-1985. Od 1985 roku, kiedy to w Kaliszu odbyła się rekoronacja obrazu Świętej Rodziny i Kongres Józefologiczny, aż do śmierci był proboszczem parafii kolegiackiej, zwanej powszechnie świętojózefową. Od 1992 r., po nowym podziale diecezji, należał do diecezji kaliskiej. Był prałatem kapituły kolegiackiej, diecezjalnym duszpasterzem do spraw pielgrzymek, członkiem Diecezjalnych Rad - Kapłańskiej i Duszpasterskiej, krajowym duszpasterzem bractw strzeleckich, prezesem Fundacji św. Józefa Kaliskiego.

Mszy św. pogrzebowej w dniu 17 września w kolegiacie kaliskiej przewodniczył miejscowy ordynariusz bp Stanisław Napierała. Koncelebrowali z nim biskup senior Czesław Lewandowski, bp Roman Andrzejewski i biskup pomocniczy częstochowski Antoni Długosz. Egzortę wygłosił ks. Wojciech Hanc. Pochowany został w Kaliszu, na cmentarzu tynieckim.


Rocznica śmierci ks. Ireneusza Pawlaka

Piętnasta rocznica śmierci ks. Ireneusza Pawlaka (1930-1986) stała się okazją do spotkania jego wychowanków przy grobie tego wybitnego duszpasterza i przyjaciela młodzieży. W dniu 15 września w kościele par. św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, gdzie ks. Pawlak pracował przez ostatnie 15 lat życia, odprawiona została Msza św. w jego intencji. Odbyła się również sesja wspomnieniowa pod hasłem "Ciągle pamiętam" zakończona pielgrzymką do sanktuarium maryjnego w klasztorze oo. kamedułów w podkonińskim Bieniszewie, do którego ks. Ireneusz wielokrotnie pielgrzymował z młodzieżą. Sylwetkę ks. Ireneusza Pawlaka - przez przyjaciół zwanego Krzysztofem - najlepiej streszcza napis wyryty na jego nagrobnym kamieniu: "Kapłan - pielgrzym, duszpasterz i przyjaciel młodzieży". Ks. Ireneusz organizował pielgrzymki nie tylko na Jasną Górę, ale również odwiedzał z młodzieżą inne sanktuaria w całej Polsce. W 1980 roku poprowadził swoich młodych przyjaciół z Wadowic, przez austriackie sanktuarium Mariazell, do Watykanu, gdzie pielgrzymów przyjął Ojciec Święty.

"Krzysztofowcy" - wychowankowie i przyjaciele ks. Ireneusza - zamierzają wydać monograficzny album o śp. ks. Pawlaku, ustanowić szlak pielgrzymkowy nazwany jego imieniem oraz powołać stowarzyszenie, którego zadaniem byłoby nie tylko pielęgnowanie pamięci ks. Ireneusza, ale również kontynuowanie jego głównego dzieła.


Posługi pasterskie biskupa seniora

Biskup senior Czesław Lewandowski w dniu 14 września, w powstającej świątyni w Licheniu, przewodniczył mszy koncelebrowanej podczas pielgrzymki członków Ochotniczych Hufców Pracy rejonu wielkopolskiego. W dniu 16 września w Konotopiu odprawił sumę odpustową z racji święta czczonej tam Matki Bożej Bolesnej. Kazanie wygłosił ks. Marek Mrówczyński, wik. par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie. Podczas mszy zdarzył się niecodzienny wypadek, kiedy to celebrans poprosił o opuszczenie zgromadzenia liturgicznego niewiastę, która ponad głową trzymała balon reklamujący kandydatów do parlamentu z listy SLD-UP.

Msza dla pszczelarzy

W niedzielę, 16 września, z okazji "Dnia Pszczelarza" odbywającego się w auli seminarium duchownego, w katedrze mszę dla uczestników spotkania koncelebrował z proboszczem parafii katedralnej ks. Eugeniusz Marciniak, znany hodowca pszczół.


Pielgrzymka kapłanów do sanktuariów maryjnych

W dniach 17-28 września grupa 40 kapłanów diecezji włocławskiej, w większości dziekanów i wizytatorów katechetycznych, odbyła zorganizowaną przez ks. Mariana Włosińskiego pielgrzymkę po sanktuariach maryjnych Europy Zachodniej. Pielgrzymi nawiedzili m. in. Altoting, Lourdes, Fatimę.


Obraz jezuity z Sieradza w Kazachstanie

We Mszy św. papieskiej w Astanie w dniu 23 września uczestniczył jezuita i malarz wywodzący się z Sieradza, br. Bronisław Podsiadły. Jest on autorem i ofiarodawcą dla katedry w Astanie obrazu Jezusa Miłosiernego, wiernej kopii wyobrażenia Jezusa, który ukazał się św. Faustynie Kowalskiej. Do Kazachstanu obraz Jezusa Miłosiernego został przewieziony rządowym samolotem RP dzięki uprzejmości Polskiej Akcji Humanitarnej, organizatora pielgrzymki naszych rodaków na Święta Bożego Narodzenia w Polsce.

Obraz został uroczyście poświęcony w stolicy Kazachstanu 26 grudnia 2000 roku. Ówczesny proboszcz parafii katolickiej w Astanie, ks. Krzysztof Korolczuk SI, wyraził nadzieję, że ikona Jezusa Miłosiernego przyczyni się do rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego wśród miejscowej Polonii, a także zjednoczy wiernych innych narodowości. Zwrócił też uwagę, że cennym wkładem na rzecz inkulturacji jest napis "Jezu ufam Tobie" widniejący na obrazie w języku kazachskim i rosyjskim. Wspólnota katolików w stolicy Kazachstanu liczy blisko 500 osób.Poświęcenie kaplicy w domu sióstr Niepokalanej Maryi we Włocławku

W dniu 29 września, w przeddzień 63 rocznicy śmierci sługi Bożego Wojciecha Owczarka, założyciela zgromadzenia sióstr "Wspólna Praca" od Niepokalanej Maryi, bp Stanisław Gębicki poświęcił nowourządzoną kaplicę w domu sióstr przy ul. Leśnej. Kaplica została urządzona na drugim piętrze, a jej wystrój zaprojektował włocławski artysta Antoni Bisaga. Centralnym elementem wystroju jest drewniany krzyż z rzeźbioną figura Chrystusa.

Trzypiętrowy dom, zwany od dawnej nazwy tej części miasta domem na Glinkach, został wybudowany w l. 1928-1930 na posiadłości wcześniej nabytej przez ks. Owczarka. Przed śmiercią bp Owczarek przekazał ją założonemu przez siebie zgromadzeniu. Od 1935 do 1982 r., oprócz okresu wojny światowej, mieścił się tam nowicjat zgromadzenia. Gruntowny remont domu w l. 1999-2001 został przeprowadzony pod kierunkiem ekonomki zgromadzenia s. Teresy Kacprzak. s. A.J.


Poświęcenie kaplicy zakonnej w Babiaku

Również w przeddzień rocznicy śmierci swego założyciela, w domu zakonnym sióstr "Wspólnej Pracy" w Babiaku biskup senior Czesław Lewandowski poświęcił nową kaplicę.


Jubileusz Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu

W dniu 29 września Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu obchodził uroczystości z okazji 75-lecia istnienia. Absolwenci i uczniowie uczestniczyli we mszy świętej w kościele parafialnym w Brześciu Kujawskim, której przewodniczył pochodzący z miejscowej parafii wychowanek szkoły ks. Tomasz Strzelecki pracujący w diecezji kaliskiej. Koncelebrowali z nim proboszcz parafii brzeskiej ks. Ireneusz Juszczyński i miejscowy wikariusz ks. Robert Gruziel, katecheci starobrzeskiej szkoły. Podczas akademii ks. Juszczyński poświecił sztandar ufundowany przez absolwentów szkoły.


Poświęcenie kaplicy w Głuszynie

W niedzielę, 30 września, bp Stanisław Gębicki dokonał poświęcenia kaplicy w Głusznie, miejscowości oddalonej ok. 5 kilometrów od kościoła parafialnego w Bytoniu. Pomysł zbudowania kaplicy zaczął realizować w 1992 r., tuż przed swoim przejściem do diecezji kaliskiej, ówczesny proboszcz ks. Józef Kwiatkowski. Faktyczne budowanie spoczęło całkowicie na obecnym proboszczu ks. Henryku Pałuckim. Murowana, pokryta blachą miedzianą kaplica poświęcona jest Matce Boskiej Częstochowskiej.


Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Włocławskiej

W niedzielę, 30 września, odbyło się we Włocławku zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Włocławskiej. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez diecezjalnego asystenta Stowarzyszenia, ks. Mieczysława Łaszczyka.

Zgodnie ze statutem prezes zarządu głównego p. mgr Michał Gorczyca z Sieradza złożył sprawozdanie z pracy zarządu Stowarzyszenia za okres minionej kadencji. W sprawozdaniu została wyakcentowana szczególnie działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w obronie życia, praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą oraz działalność charytatywna. W diecezji włocławskiej Stowarzyszenie prowadzi świetlice wychowawcze w Sieradzu i w Kole. Od nowego roku szkolnego stało się organem prowadzącym szkołę podstawową w Sakowie, w par. Dzierżawy. W dalszej części odbyły się wybory władz Stowarzyszenia na nową 3 - letnią kadencję. Prezesem został wybrany ponownie p. Michał Gorczyca z Sieradza.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z kół parafialnych, dekanalnych i rejonowych z Sieradza, Włocławka, Lipna, Dzierżaw, z Czarnego i Smólnika.
ap
powrót
Modlitwa o beatyfikację Sł. Bożego bpa W. Owczarka w 63. rocznicę śmierci

W niedzielę 30 września w Kolegiacie Uniejowskiej p.w. Matki Bożej Wniebowziętej i św. Floriana modlono się o rychłą beatyfikację Sł. Bożego bpa W. Owczarka w 63. rocznicę Jego śmierci.

Uroczystości przewodniczył miejscowy Dziekan i Proboszcz, Ks. Prałat Stanisław Janik. Słowo Boże podczas głównych nabożeństw głosił Prokurator Seminarium Duchownego we Włocławku - ks. Marian Jaros. Oprawę liturgiczną przygotowały Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Matka Generalna Teresa Kaźmierska z gronem Sióstr i wspólnotą parafialną modliły się za syna ziemi uniejowskiej - Sługę Bożego bpa W. Owczarka, Założyciela ww. Zgromadzenia, o wyniesienie Go do chwały ołtarzy.
sj
powrót
1860 km z Lichenia do Watykanu przebiegło czterech mieszkańców Konina

Aż 1860 km z Lichenia do Watykanu przebiegło czterech mieszkańców Konina. Andrzej Andrzejewski, Mirosław Antkowiak, Cezariusz Dziopa i Bogdan Janas po kilkunastu dniach oryginalnej pielgrzymki spotkali się 12 września z Janem Pawłem II. Trasa pielgrzymki biegaczy prowadziła przez Czechy, Austrię, Słowenię i Włochy. Rozpoczęła się 1 września Mszą św. w licheńskim sanktuarium. Pielgrzymi nieśli ze sobą pałeczkę sztafetową, w której umieszczone było przesłanie biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego do Ojca św. Biskup dziękował w nim Papieżowi za dwukrotne nawiedzenie diecezji włocławskiej, a szczególnie Lichenia.
xal/im (KAI)
powrót
Zjazd 100 młodych marianów z całego świata

Ok. 100 młodych marianów z całego świata przyjechało do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu na trzydniowe Spotkanie Młodych Marianów. Okazją do spotkania jest 300. rocznica śmierci o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia.

W licheńskim spotkaniu biorą udział zakonnicy z 12 krajów świata, m.in. z Litwy, Brazylii, Włoch, Niemiec, Ukrainy, Rwandy i Polski. Zaplanowany przyjazd zakonników z Ameryki uniemożliwiły tragiczne wydarzenia w Nowym Jorku i Waszyngtonie.

– Ojcowie i bracia podczas spotkania w Licheniu podzielą się doświadczeniami z życia we wspólnotach i z posługi w Kościele na różnych kontynentach – powiedział KAI o. Mark Garrow, generał Zgromadzenia Księży Marianów. Gościem marianów będzie biskup pomocniczy diecezji włocławskiej Roman Andrzejewski. Msza św. przy grobie założyciela zgromadzenia w Górze Kalwarii zakończy Spotkanie Młodych Marianów.

Zjazd przygotowali alumni Seminarium Marianów w Lublinie. Jako umowną granicę młodości organizatorzy przyjęli 35 rok życia zakonnika lub 10 lat od złożenia przez niego ślubów wieczystych.
iw/az/mp (KAI)
powrót
Porozumienie o zwrocie ksiąg kościelnych podpisane

(KAI) Warszawa, 17.09.2001 13:01  
Decyzja zapadła. W 56 lat po zakończeniu II wojny światowej Kościół katolicki w Niemczech zwróci Polsce 3361 ksiąg kościelnych wywiezionych w czasie wojny.

Porozumienie w tej sprawie podpisali w Warszawie przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich kard. Karl Lehmann oraz Episkopatu Polski kard. Józef Glemp, a także sekretarze generalni Episkopatu Niemiec - ks. Hans Langendörfer SJ oraz Polski - bp Piotr Libera.

Przewodniczący Episkopatów Niemiec i Polski podpisali też "Wskazania dla duszpasterstwa polskojęzycznego w Niemczech".

Księgi kościelne pochodzą z diecezji, leżących na obszarach włączonych w wyniku działań II wojny światowej do Trzeciej Rzeszy oraz z diecezji na tych obszarach, które po 1945 r. znalazły się w granicach państwa polskiego. Jak głosi preambuła dokumentu, "zostały one początkowo skonfiskowane przez nazistowskie państwo niemieckie w ramach polityki rasowej narodowego socjalizmu, a potem, po wielu przemieszczeniach spowodowanych wojną, dostały się w ręce alianckich sił zbrojnych".

Spośród zwróconych 3361 woluminów historycznych ksiąg kościelnych 441 pochodzi z diecezji włocławskiej, 196 z płockiej, 1575 z chełmińskiej, 208 z archidiecezji gnieźnieńskiej, 320 z archidiecezji gdańskiej, 604 z diecezji warmińskiej i 17 z parafii św. Jana w Szczecinie.

"Porozumienie w sprawie przekazania ksiąg kościelnych" przewiduje, że wszystkie księgi, które obecnie przechowywane są w Centralnym Archiwum Biskupim w Regensburgu, zostaną przekazane przez Konferencję Episkopatu Niemiec Konferencji Episkopatu Polski do 2002 roku.

KAI (ts //mr)
powrót
Śmierć ks. prał. Lucjana Andrzejczaka

Dnia 14 września br. w godzinach porannych zmarł ks. prał. Lucjan Andrzejczak, kustosz sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Zmarły kapłan urodził się w 1940 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1965 r. Do 1992 r. był kapłanem diecezji włocławskiej.

W najbliższą niedzielę 16 września o godz. 17.30 trumna ze zwłokami śp. ks. Andrzejczaka zostanie przeniesiona z kaplicy przedpogrzebowej do Sanktuarium św. Józefa, po czym zostanie odprawiona Msza św. żałobna.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek, 17 września w Sanktuarium św. Józefa o godz. 14.00.
rm
powrót
Wojsko i kombatanci u Skulskiej Madonny

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września jest dniem pielgrzymki żołnierzy Wojska Polskiego i kombatantów do skulskiego Sanktuarium Służb Mundurowych. W tym roku, pomimo niesprzyjającej pogody, przybyło ponad 200 żołnierzy z Bydgoszczy, Inowrocławia, Grudziądza i Włocławka wraz ze swymi księżmi kapelanami. W żołnierskiej pielgrzymce uczestniczyli kombatanci z Konina i Turku.

O godz. 12.00 przy dźwiękach fanfar odsłonięto Cudowną Figurę Marki Bożej Bolesnej, po czym rozpoczęła się uroczysta Msza święta koncelebrowana. Przewodniczył jej ks. ppłk Marek Karczewski, dziekan Pomorskiego Okręgu Wojskowego z Bydgoszczy. Koncelebransami byli ks. mjr Zbigniew Szygenda, kapelan garnizonu włocławskiego i ks. por. Szczepan Madoń, kapelan z Grudziądza, który wygłosił słowo Boże. Służbę liturgiczną podczas mszy św. pełnili żołnierze - pielgrzymi z Bydgoszczy. W pielgrzymce do skulskiego sanktuarium uczestniczyli kapłani z dekanatu ślesińskiego i spoza, z ks. prałatem Antonim Łassą, wikariuszem biskupim rejonu konińskiego. Z racji parafialnej uroczystości odpustowej liczny udział wzięli skulscy parafianie.

Kustosz sanktuarium witając przybyłych pielgrzymów powiedział m.in.: "Dlaczego dziś w Skulsku wielkie święto? Czy pytać trzeba? Przecież tu od wieków, od kołyski mojego Narodu jest Matka Bolesną zwana, a ta Skulska Kępa jest przez Nią miłowana... popatrz maleńka kruszyno, kto dziś na Twe urodziny przybył z pokłonem. Ich właśnie sercem na oścież otwartym witam, i Tobie Matko Siewna przedstawiam: to Wojsko Polskie (dobrze, że już nie ludowe), ale właśnie Polskie... Nie mogę nie pamiętać o zasłużonym odpoczynkiem cieszących się kombatantach i weteranach frontów "za wolność waszą i naszą". Któż ich policzyć zdoła, i gdzie jest ziemia taka, co by polską krwią nasiąkniętą nie była?"

Okolicznościową homilię wygłosił ks. por. Szczepan Madoń z Grudziądza, który podkreślił silne związki polskich żołnierzy z Maryją, od Grunwaldu poczynając. Dziś, gdy księża kapelani znów są z żołnierzami w koszarach te więzi z Bogiem i ich Hetmanką są na nowo żywe. Kaznodzieja zapytał Matkę Bolesną ze Skulska: "Co dziś nam, Matko czynić trzeba, aby być dobrymi żołnierzami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i z godnością nosić mundur polskiego żołnierza?" I odpowiedział słowami Maryi z wesela w Kanie Galilejskiej: "Czyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie".

W procesji z darami Niepodległościowy Związek Żołnierzy AK z Konina złożył wiązankę biało - czerwonych kwiatów a "Solidarność" Kopalni Węgla Brunatnego z Konina figurę patronki górników, św. Barbary.

Na zakończenie mszy św. odmówiono Litanię Loretańską i po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odśpiewano hymn "Boże, coś Polskę. Po komendzie ks. dziekana ppłk. Karczewskiego: "Sztandar wyprowadzić", kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego opuściła świątynię.

Uroczystość pielgrzymkowo - odpustową uświetniła gminna orkiestra dęta, która towarzyszy wszystkim uroczystościom religijnym i patriotycznym w skulskim sanktuarium.

Po mszy św. pielgrzymi zostali zaproszeni na tradycyjną grochówkę, którą przygotowują władze gminne. Orkiestra dała krótki koncert pieśni religijno - patriotycznych.

Około g. 14.00 żołnierze - pielgrzymi zebrali się przed Cudowną Figurą Matki Bożej by uczestniczyć w apelu maryjnym, który poprowadził i zawierzenia Matce Bożej dokonał ks. por. Madoń. Po zasłonięciu Figury żołnierze wraz ze swymi kapelanami i dowódcami rozjechali się do swoich jednostek.

Każda mundurowa pielgrzymka do Skulska ma swój własny klimat. Pielgrzymka żołnierzy napawa nadzieją, że ci, którzy "nie śpią, by ktoś inny spać mógł" czynią to z wielkiej miłości do Ojczyzny i do wartości, które stanowią o jej tożsamości. Żołnierz, który się do modli będzie z honorem strzegł bezpieczeństwa swojego kraju i ja widząc takich żołnierzy czuję się bezpieczniejszy.
ks. Marian Kowalski
powrót
Dożynki diecezjalne w Brześciu Kuj.

W niedzielę 9 września w Brześciu Kujawskim odbyły się diecezjalno-powiatowe święto dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi. Wybór tej miejscowości zasłużonej w dziejach Polski i diecezji włocławskiej na miejsce tegorocznych dożynek wiązał się również z faktem, że od dwóch lat miejscowym proboszczem i dziekanem jest wieloletni diecezjalny duszpasterz rolników ks. Ireneusz Juszczyński, doświadczony współorganizator ogólnopolskich dożynek jasnogórskich. Nie bez znaczenia jest dobra atmosfera i gotowość do współpracy obecnego samorządu, chociaż sam Brześć od dawna postrzegany jest jako środowisko lewicujące i antyklerykalne.

Mimo chłodnej pogody do Brześcia przybyli delegaci z kilkudziesięciu parafii diecezji i z powiatu włocławskiego. Po otwarciu wystawy rolniczej pochód delegacji z wieńcami dożynkowymi udał się do brzeskiej fary. W korowodzie dożynkowym regionalnym śpiewom dożynkowym przewodził miejscowy zespół folklorystyczny “Dzieci Kujaw”. Już w świątyni zespół ten zaprezentował nie pozbawione elementów religijnych tzw. obśpiewanie wieńca. Na początku liturgii starostowie dożynek – Grzegorz Ochmański z par. Brześć Kujawski i Mariola Tomaszewska z parafii Skrzynki wręczyli bp Romanowi Andrzejewskiemu chleb upieczony z tegorocznego zboża. Mszy koncelebrowanej z kilkunastoma kapłanami przewodniczył bp Andrzejewski.

W kazaniu odnosząc się do przeszłości przypomniał, iż Kościół nie tylko przyniósł na ziemie polskie krzyż, ale także naukę i umiejętność uprawy ziemi. Troska Kościoła o poziom polskiego rolnictwa to nie przeszłość historyczna. Także w niedawnych czasach, w latach osiemdziesiątych, kiedy cała błędna gospodarka socjalistyczna szła ku upadkowi, Kościół zorganizował dla podźwignięcia rolnictwa specjalny fundusz. Został on odrzucony ze względów ideologicznych. Zgodzono się jedynie na – ograniczone w zakresie – wsparcie zaopatrzenia wsi w wodę. Biskup wyraził nadzieję, że w wypadku objęcia rządów przez tę opcję polityczną, która w okresie PRL doprowadziła Polskę do zapaści, nie powtórzy się sytuacja odrzucenia ze względów ideologicznych pomocy Kościoła w służbie społeczeństwu i Ojczyźnie. Kościół nie służy żadnej opcji politycznej lecz człowiekowi i ojczyźnie. Nie może jednak nie przypominać, że przełom jaki dokonał się w Polsce należy zawdzięczać ruchowi “Solidarności”, który wywodził swoje idee z Ewangelii a nie z walki klas. To ten ruch przywrócił ojczyźnie demokrację i pozwala korzystać z jej dobrodziejstw wszystkim, także obecnej opozycji. Biskup apelował, aby posiew duchowy obecnego pokolenia, pokolenia pontyfikatu Jana Pawła II przyniósł godny owoc w przyszłości. W procesji z darami delegacje z 25 parafii instytucji złożyły chleby, owoce, miód, cukier, kwiaty. Pod koniec liturgii bp Andrzejewski wręczył bochny chleba burmistrzowi Brześcia, staroście powiatu włocławskiego i wicewojewodzie kujawsko-pomorskiemu. Ogłoszono również wyniki konkursu wieńców dożynkowych do którego stanęło 47 prac z terenu całej diecezji.
ap
powrót
Uroczystości odpustowe w Charłupi Małej

Tradycyjne jak każdego roku w sanktuarium Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej uroczyście obchodzono odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystości rozpoczęły się dnia 7 października br. Mszą św. z nieszporami maryjnymi o godz. 18.00 celebrowaną przez ks. prał. Czesława Rawskiego, dziekana dekanatu sieradzkiego I. Natomiast o godz. 21.00 apel jasnogórski poprowadziła młodzież z parafii św. Mikołaja w Warcie. Jest również tradycją, że wierni miejscowej parafii oraz młodzież z okolicznych parafii gromadzą się na Mszy św. o północy. W tym roku przewodniczył jej ks. Roman Małecki, kanclerz Kurii włocławskiej.

W samą uroczystość Narodzenia NMP uroczystej sumie odpustowej przewodniczył bp Czesław Lewandowski. Kazanie odpustowe wygłosił ks. Lech Krół, dyrektor Domu Księży Emerytów we Włocławku. Na uroczystość przybyła liczna grupa pielgrzymów z okolicznych parafii pomimo niesprzyjającej pogody.

Więcej informacji o sanktuarium w Charłupi Małej zob. "TUTAJ".
rm
powrót
Uroczystości w Kawnicach«

W sanktuarium maryjnym w Kawnicach k. Konina, w niedzielę po uroczystości św. Augustyna, obchodzony jest odpust ku czci Matki Boskiej Pocieszenia. Uroczystość ta związana jest również z rocznicą koronacji czczonego tam obrazu Matki Bożej, której w dniu 1 września 1974 roku dokonał kard. Stefan Wyszyński.
W tym roku dzień odpustowy kończył nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego peregrynującego po diecezji. Sumie odpustowej przewodniczył biskup-senior Czesław Lewandowski a koncelebrował z nim ks. Jerzy Worek, przełożony pilskiej inspektorii salezjanów, którzy posługują w kawnickim sanktuarium. W kazaniu ukazującym postawę Maryi w Chrystusowym dziele zbawienia i jej obecność w dziejach naszej Ojczyzny, bp Lewandowski odniósł się również do aktualnych problemów moralno-społecznych. "Dzieje minionego wieku pokazały do czego prowadzi budowanie życia indywidualnego, a zwłaszcza społecznego, bez oparcia o naukę Chrystusa. Owocem takiego myślenia i działania, na Zachodzie jak i na Wschodzie, były milionowe ofiary ludzi. Kiedy stanie przed nami konieczność wyboru tych, którym powierzymy losy Ojczyzny, nie może być obojętne jakie zasady moralne reprezentuje ten na kogo chcemy głosować. Nie może być obojętne czy przyszłe ustawy będą opierały się na prawie Chrystusa czy też będą przeciw Niemu wymierzone. Trzeba widzieć, że właśnie w przedwyborczym czasie szczególnie głośni są tacy, którzy próbują przyciągać młodzież obietnicami luzu moralnego."
Po mszy świętej ksiądz biskup poprowadził procesję eucharystyczną wokół placu koronacyjnego oraz wziął udział w obrzędzie pożegnania obrazu peregrynującego.
ap
powrót
Zmarł ks. prał. Bogumił Lewandowski«

W dniu 31 sierpnia 2001 r., w szpitalu włocławskim, w wieku 67 lat, w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku, zmarł ks. dr prał. Bogumił Lewandowski, emerytowany pracownik Kongregacji dla Spraw Duchowieństwa, były Kierownik Delegatury Biura Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie.

Urodził się 16 lipca 1934 r. w Wieńcu k. Włocławka, święcenia kapłańskie, jako student KUL-u, przyjął we Włocławku w dniu 28 grudnia 1958 r. W 1961 r. ukończył studia na KUL-u z zakresu dogmatyki. W latach 1962-63 pełnił funkcję kapelana ówczesnego biskupa włocławskiego Antoniego Pawłowskiego. W 1963 r. został skierowany do Rzymu, gdzie w Instytucie “Anselmianum” studiował teologię liturgii. W 1969 r. zdobył stopień doktora teologii. W tym samym roku został zatrudniony w Kongregacji dla Spraw Duchowieństwa. Pracował tam przez 25 lat. Od 1971 r. pełnił funkcję Kierownika Delegatury Biura Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie. Przez większość lat pobytu w Rzymie zajmował się dodatkowo opieką duchową nad polskimi zakonnicami tam przebywającymi. W 1994 r. ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę, powrócił do Polski i zamieszkał na terenie uzdrowiska Wieniec Zdrój.

W 1983 r. został kanonikiem honorowym Włocławskiej Kapituły Katedralnej. W 1974 r. otrzymał godność kapelana papieskiego, a w 1993 r. papieskiego prałata honorowego.

Pogrzeb ks. Lewandowskiego odbył się w dniu 3 września w rodzinnej parafii Wieniec. Koncelebrowanej mszy pogrzebowej przewodniczył bp Roman Andrzejewski. Na początku liturgii odczytał kondolencje przysłane z Kongregacji dla spraw Duchowieństwa i od nuncjusza apostolskiego w Polsce. Egzortę pogrzebową wygłosił ks. Józef Nocny. Na zakończenie przemawiał też bp Andrzejewski. Kondukt na cmentarz i modlitwy przy grobie prowadził bp Stanisław Gębicki. W pogrzebie uczestniczyło 122 księży i 46 sióstr zakonnych.
ap
powrót
Diecezja Włocławska « Zmiany personalne w diecezji «

z dniem 27 sierpnia 2001
ks. Józef Kuś - zwolniony z administracji par. Wola Pierowa

z dniem 29 sierpnia 2001
ks. Edward Banaszak - zwolniony z wikariatu par. św. Barbary w Turku - mianowany prob. par. Wola Pierowa
ks. Dariusz Grenda - mianowany wik. par. św. Barbary w Turku
ks. Tomasz Muraszewski - zwolniony z wik. par. Golina - mianowany wik. par. Russocice
ks. Tomasz Nawrocki - zwolniony z wik. par. Russocice - mianowany wik. par. Szymanowice
ks. Paweł Robak - zwolniony z wik. par. Szymanowice - mianowany wik. par. Golina

ks. Jan Andrzejczak - mianowany wicedziekanem Dekanatu Zagórowskiego
ks. Henryk Pałucki - mianowany wicedziekanem Dekanatu Piotrkowskiego
ap
powrót
Zgon ks. Stanisława Grzybowskiego

Wieczorem w dniu 25 sierpnia w szpitalu w Radziejowie zmarł ks. mgr kan. Stanisław Grzybowski, proboszcz par. Witowo, wicedziekan dekanatu piotrkowskiego.

Urodził się w dniu 19 lutego 1930 r. Święcenia kapłańskie przyjął od bp. Antoniego Pawłowskiego 8 lipca 1956 r. Był kolejno wikariuszem parafii Ciechocin, Sompolno, Skulsk i trzech parafii włocławskich: św. Jana, Katedralnej i Zbawiciela. Pracował samodzielnie w trzech parafiach: Mąkoszyn (1964-1965), Wielgie (1965-1975), Witowo (1975-2001). W 1981 r. zdobył magisterium teologii na KUL. Od 1986 r. był nieprzerwanie wicedziekanem – najpierw dekanatu radziejowskiego a następnie piotrkowskiego. W 1990 r. został kanonikiem gremialnym nowopowstałej kapituły uniejowskiej.

Nabożeństwu żałobnemu w dniu 29 sierpnia w kościele parafialnym w Witowie przewodniczył bp Roman Andrzejewski. Kazanie pogrzebowe wygłosił ks. prał. Ireneusz Gmachowski. Na zakończenie liturgii przemwiał bp Andrzejewski, przedstawiciel parafii i ks. Kazimierz Bocianowski, dziekan dekanatu piotrkowskiego. W uroczystościach żałobnych wzięło udział ok. 150 kapłanów. Ciało, zgodnie z wolą Zmarłego, zostało pochowane w rodzinnym Dąbiu n. Nerem.
ap
powrót
Rocznica święceń biskupa włocławskiego

W dniu 23 sierpnia 1953 roku dwudziestu dwóch diakonów metropolitalnego seminarium duchownego w Warszawie przyjęło święcenia kapłańskie od kard. Stefana Wyszyńskiego. Był wśród nich Bronisław Dembowski, obecny biskup włocławski. W czterdziestą ósmą rocznicę święceń bp Dembowski przewodniczył koncelebrowanej mszy świętej w katedrze włocławskiej i wygłosił homilię. Koncelebransami było dziesięciu razem z nim wyświęconych wtedy kapłanów (jedenasty nie mógł przybyć z powodów zdrowotnych). Po liturgii okolicznościowe życzenia bp. Dembowskiemu i jego kolegom złożyły m. in licznie zgromadzone siostry zakonne.
ap
powrót
Uroczystości upamiętniające rocznicę pobytu kard. Wyszyńskiego w Malanowie

W niedzielę w dniu 12 sierpnia w kościele parafialnym w Malanowie obchodzono 41 rocznicę pobytu w tej parafii kard. Stefana Wyszyńskiego. Przebywał tam 9 i 10 sierpnia 1960 roku na spotkaniu z kapłanami włocławskimi, którzy tak jak on zostali wyświęceni w 1924 roku. Byli to: ks. Ignacy Bronszewski, ówczesny proboszcz malanowski, ks. Józef Dunaj, ks. Antoni Kardyński, ks. Stefan Kołodziejski, ks. Wojciech Wolski. Kard. Wyszyński w drugim dniu pobytu odprawił wtedy w starym, drewnianym malanowskim kościele mszę świętą, przy której usługiwał mu ówczesny kleryk Józef Osicki, pochodzący z sąsiedniej parafii Przespolew. Na pamiątkę pobytu Prymasa Polski w Malanowie ks. Ignacy Bronszewski postawił przed plebanią, stojącą do dziś, figurę Matki Bożej. Rocznicową mszę w intencji rychłej beatyfikacji celebrował bp Roman Andrzejewski. On też poświęcił w nowym kościele tablicę upamiętniającą pobyt kard. Wyszyńskiego w Malanowie i wygłosił kazanie przypominające postać i dzieło Sługi Bożego. Wspomnieniami z pobytu kard. Wyszyńskiego w Malanowie podzielił się pod koniec mszy ks. Józef Osicki, obecnie dziekan lubraniecki. Podczas innych mszy sylwetkę Prymasa Wyszyńskiego przybliżał ks. Antoni Poniński. Obecny proboszcz malanowski ks. Stanisław Płaszczyk urządził w starym kościele wystawę ukazującą postać kard. Wyszyńskiego. Wypożyczona z muzeum kolskiego wystawa została uzupełniona zdjęciami z pobytu Kardynała w Malanowie. Po mszy bp Andrzejewski poświęcił plac pod budowę nowego gimnazjum malanowskiego. Możliwe, iż będzie ono nosiło imię kard. Stefana Wyszyńskiego.
ap
powrót
Akta dotyczące uwięzienia kard. Wyszyńskiego we Włocławku?

Prezes Instytutu pamięci Narodowej, prof. Leon Kieres, w wywiadzie opublikowanym w dniu 10 sierpnia w "Życiu" ujawnił zamiar przekazania diecezji włocławskiej akt dotyczących uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego. Oto odnośny fragment wywiadu: "Życie" Wśród wielu spraw, do których powrócił IPN jest historia uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego. – "Prowadzone jest śledztwo. Nie chcę jednak, by działalność Instytutu ograniczała się do tego. Pragnąłem, by kilkanaście tomów akt, które zostały zgromadzone przez były departament IV MSW, odpowiedzialny za represję wobec Kościoła, trafiło w formie depozytu do diecezji włocławskiej, skąd pochodził prymas Wyszyński. Ponieważ jednak prawo nie pozwala mi na to, przekażę kopie tych dokumentów."
ap
powrót
Pielgrzymki – konińska i turecka – na Jasną Górę

W dniu 7 sierpnia, z kościoła par. św. Maksymiliana Kolbego w Koninie wyruszyła konińska pielgrzymka na Jasną Górę. Bierze w niej udział ok. 300 osób. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Włodzimierz Pawłowski, wikariusz parafii maksymiliańskiej. 8 sierpnia rano, z parafii św. Barbary w Turku, po mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. Stanisława Gębickiego, wyruszyła na Jasną Górę ok. 300 osobowa pielgrzymka turecka. Wraz z nią wędruje grupa konińska. Wszyscy pielgrzymują pod wspólnym hasłem zaczerpniętym z nauczania kard. Wyszyńskiego “Wszystko postawiłem na Maryję”. Wszystkie grupy – włocławska i konińsko-turecka połączą się w dniu 13 sierpnia i razem wejdą na Jasną Górę.
ap
powrót
XIII Piesza Pielgrzymka Włocławska

W święto Przemienienia Pańskiego, po mszy świętej o godzinie 6,30 koncelebrowanej w katedrze pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Stanisława Gębickiego, wyruszyła piesza pielgrzymka włocławska na Jasną Górę. Tegoroczna, trzynasta już z kolei pielgrzymka, obrała sobie za hasło słowa kardynała Wyszyńskiego "Wszystko postawiłem na Maryję". Szczególną intencją pielgrzymki jest modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego. Do dziedzictwa i wskazań Prymasa Tysiąclecia odnośnie do życia osobistego i losów narodu nawiązał w swojej homilii bp Gębicki. "Przez wiele lat kard. Wyszyński wprowadzał pielgrzymkę warszawską na Jasną Górę. Dzisiaj, w inny sposób jest wśród was obecny. Jego postać, jego nauka stanie się zapewne treścią waszych rozważań w drodze. Zapewne każdy z was zabiera niejako z sobą ważne a może i trudne sprawy. Szukając Bożego światła dla ich rozwiązania i wsparcia Maryi dla ich uniesienia, zechciejcie pamiętać o ważnych sprawach Narodu i Kościoła, o tym, aby również poprzez pielgrzymkowe doświadczenie na nowo odkrywać swoją współodpowiedzialność za przyszły kształt chrześcijaństwa w Ojczyźnie. Mówił swego czasu kard. Wyszyński: Naród nie może oczekiwać na to, że Kościół uniży się i będzie naklejał plasterki na ropiejące rany życia rodzinnego czy narodowego. Naród musi się podciągnąć do Ewangelii jak Chrystus do krzyża. Czyż pielgrzymka, złączona z trudem, nie powinna być także czasem owego podciągania się do poziomu Chrystusowego krzyża? Również po to, aby potem z odwagą, wszędzie tam gdzie jesteśmy - w szkole, urzędzie, przy warsztacie pracy, przy komputerze, na ulicy - dawać świadectwo nieprzemijalnej wartości Ewangelii?"

Po mszy bp Gębicki odprowadził pielgrzymkę do kościoła par. Narodzenia NMP na krańcach miasta. W tegoroczną pielgrzymkę, którą kieruje ks. Marek Biskupski, wikariusz katedralny, wyruszyło z Włocławka 350 osób, głównie młodzieży. Po drodze dołączy się jeszcze około 150 osób, z miejscowości etapowych - Izbica Kujawska, Koło. W pielgrzymce bierze udział kilkanaście osób niepełnosprawnych na wózkach. Opiekę duchową sprawuje 12 księży (m. in. księża: Bartkowiak, Pokorski, pracujący w RFN, Siurdyga, Wojciech Kaźmierczak, Sobiech, Marek Molewski) i 14 alumnów seminarium włocławskiego. Pielgrzymi mają do przejścia około 260 kilometrów i dojdą na Jasną Górę 13 sierpnia.
ap
powrót
Odpust Przemienienia Pańskiego w Galewie

Od połowy XIX wieku trwa w Galewie tradycja uroczystego odpustu w święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu pielgrzymują do Galewa mieszkańcy Turku. Tegoroczna grupa pątników, która wyruszyła spod kościoła par. Najświętszego Serca Pana Jezusa liczyła, według “Przeglądu Konińskiego”, około 2000 osób. Mszę świętą dla pielgrzymów tureckich odprawił ks. prałat Kazimierz Tartanus. Sumę odpustową odprawił ks. Marcin Pachliński, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Gawlicki z gostyńskiego klasztoru zgromadzenia filipinów.
ap
powrót
Wczasy dla dzieci z rodzin bezrobotnych

Parafia Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, prowadzona przez zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani, i "Caritas" diecezji włocławskiej zorganizowały dwutygodniowe kolonie letnie dla dzieci z rodzin bezrobotnych. Na kolonie w Łunawie Wielkiej k. Świecia 2 sierpnia wyjechało 50 dzieci z Włocławka. Część kosztów pokrywa "Caritas", a część, w wyniku zabiegów proboszcza parafii o. Ludwika Pociaska, różne instytucje i zakłady.
ap
powrót
Pomoc dla powodzian

Do dnia 2 sierpnia na konto "Caritas" diecezji włocławskiej napłynęły ofiary z około 100 parafii; łącznie ok. 50 tys. złotych. Sumę 100 tys. złotych na potrzeby powodzian przekazały na konto włocławskiej "Caritas" miejscowe Zakłady Azotowe "Anwil". Niektóre parafie, jak np. Matki Boskiej Fatimskiej w Turku, zebrane dary i pieniądze przekazały bezpośrednio do wskazanych przez "Caritas" miejscowości w diecezji kieleckiej.
ap
powrót
Pielgrzymka policjantów do Skulskiego Sanktuarium Służb Mundurowych

W niedzielę, 29 lipca 2001 roku, do Skulskiego Sanktuarium przybyli z pielgrzymką policjanci rejonu konińskiego i włocławskiego. O godz. 10.30 nastąpiło nawiązanie wspólnoty przybyłych pielgrzymów w policyjnych mundurach. Przy dźwiękach marsza w wykonaniu dętej orkiestry, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Skulsku, weszli do miejscowej świątyni. Policjanci pokłonili się Matce Bożej Bolesnej w wizerunku Skulskiej Piety. Następnie rozpoczęła się msza święta koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Prałat Antoni Łassa, wikariusz biskupi rejonu konińskiego. Koncelebrasami byli Ks. Kanonik Józef Wronkiewicz, kapelan policji powiatu kolskiego, Ks. dyr. Marian Jaros, kapelan policji powiatu włocławskiego i miejscowy proboszcz, Ka. Marian Kowalski.

Po liturgicznym pozdrowieniu zebranych pielgrzymów powitał Kustosz Sanktuarium polecając zebranych opiece Skulskiej Madonny Bolesnej. Powiedział m.in. "Drodzy przyjaciele policjanci, w Sanktuarium na Skulskiej Kępie jest Dom Bolesnej Matki, jest to także wasz dom. Tu możesz przyjść zawsze, bo tu jest Twoja Matka. Tu możesz zawsze przytulić się do Jej serca i razem z Nią łatwiej zrozumiesz swoje i Narodu, któremu służysz, boleści". Homilię do zebranych policjantów pielgrzymów wygłosił Ks. Parałat Łassa, który nawiązując do tekstu niedzielnej Ewangelii mówił o znaczeniu modlitwy w życiu każdego człowieka i policjanta również. Modlitwa w niełatwej służbie dla bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli jest nieodzowna - mówił kaznodzieja.

Splendoru uroczystej Eucharystii pielgrzymkowej dodała Orkiestra Dęta. Na zakończenie Mszy świetej Kustosz Sanktuarium podziękował przybyłym pielgrzymom i ich Kapelanom za modlitwę u tronu Bolesnej Matki w Skulskim Sanktuarium i zaprosił ich na wspólne pielgzrymowanie za rok. Po mszy świętej, w rytm wykonywanych przez Orkiestrę utworów, pielgrzymi spożyli tardycyjną grochówkę przygotowaną przez Gminę w Skulsku. Na zakończenie pielgrzymi stanęli na Apel przed Skulską Pietą. Krótkie rozważanie porowadził i zawierzenia policjantów i ich rodzin Matce Bożej dokonał Ks. Kapelan Józef Wronkiewicz.

Ks. Marian Kowalski
powrót
Ks. dr kan. Bogusław Skowroński - sylwetka

Kuria Diecezjalna w Płocku poinformowała nas, że w dniu 29 lipca w szpitalu w Sierpcu zmarł w wyniku zawału serca ks. dr kan. Bogusław Skowroński, emerytowany proboszcz parafii Bożewo. Ks. Kanonik przez wiele lat wykładał teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Miał 78 lat, święcenia kapłańskie przyjął 22.12.1951 r. w Płocku.

Ks. Skowroński urodził się 15 września 1923 r. w miejscowości Różan w diecezji płockiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w Płocku w dniu 22 grudnia 1951 roku. Był wikariuszem w Pułtusku i w Gostyninie. W 1953 r. został proboszczem par. Solec (sąsiadująca z par. Białotarsk), a w 1960 r. proboszczem par. Bożewo k. Dobrzynia n. Wisłą. W tej parafii był proboszczem przez 40 lat, a po ustąpieniu z urzędu proboszczowskiego pozostał tam jako rezydent. Równolegle z pracą duszpasterską dojeżdżał na ATK na studia z zakresu teologii moralnej. Pracę doktorską na temat etyki lekarskiej w ujęciu Władysława Biegańskiego przygotował pod kierownictwem ks. prof. Stanisława Olejnika. Obronił ją w 1979 roku. Z inicjatywy ks. Olejnika powierzono mu wykłady z teologii moralnej ogólnej dla alumnów trzeciego roku seminarium włocławskiego. Prowadził je w latach 1982-1992 i 1994-1997. W ramach Studium Teologiczno-Pastoralnego prowadził również zajęcia z teologii moralnej dla kapłanów naszej diecezji. Ponadto od 1982 r., w miarę swoich możliwości, uczestniczył w spotkaniach Teologicznego Towarzystwa Naukowego przy Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Pogrzeb ks. Skowrońskiego odbył się w dniu 31 lipca w Bożewie. Obrzędom pogrzebowym pod nieobecność biskupów diecezji płockiej przewodniczył kanclerz kurii płockiej ks. Kazimierz Ziółkowski. Kazanie pogrzebowe wygłosił ks. Jan Lewandowski z par. Ligowo. Prócz około siedemdziesięciu kapłanów płockich udział w pogrzebie wzięła dziesięcioosobowa grupa księży i alumnów włocławskich. Bardzo osobiste i serdeczne słowa wypowiedział na zakończenie mszy pogrzebowej ks. prof. Olejnik.
ap
powrót
10 tys. osób przyjedzie na Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu

Ponad 10 tys. pielgrzymów spodziewają się w tym roku organizatorzy IX Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, które w odbędą się w Licheniu 28-29 lipca.

Spotkania rozpocznie południowa Eucharystia, w czasie której anonimowi alkoholicy podzielą się swoimi doświadczeniami. – Te mocne i bardzo prawdziwe świadectwa mogą wielu zdumieć, ale dla nas ważny jest każdy człowiek: ten który zawsze żył trzeźwo, ten, który trzeźwieje, i ten, który jeszcze pije – powiedział KAI ks. Dariusz Kwiatkowski MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, współorganizator spotkań.

W Lesie Grąblińskim, miejscu objawień Matki Bożej Licheńskiej o godz. 15.00 ks. Janusz Ogrodowczyk z Koła, pomysłodawca spotkań Anonimowych Alkoholików w Licheniu, poprowadzi Drogę Krzyżową. O godz. 18.15 rozpoczną się otwarte mityngi poszczególnych grup ruchu: Anonimowych Alkoholików (plac o. Papczyńskiego), Al-Anon dla żon i matek alkoholików (kaplica Trójcy Świętej w bazylice) oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików (sala Królewska). Mityng dla dzieci należących do Al-Ateen będzie zamknięty.

– Przykładamy ogromną wagę do tego, by w spotkaniach uczestniczyły całe rodziny. Choroba alkoholowa zaczyna się w rodzinie i rodzina jest dla alkoholika najważniejszym środowiskiem trzeźwienia. Dlatego w czasie spotkań w Licheniu swoimi problemami mogą podzielić się wszystkie grupy działające w ruchu AA – powiedział ks. Kwiatkowski. Muzykujący alkoholicy zaprezentują piosenki trzeźwościowe i religijne podczas koncertu, który rozpocznie się o godz. 22.00. A o północy ks. Stanisław Kowalski, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, będzie przewodniczył Mszy św. Homilię wygłosi znawca problematyki AA ks. Leszek Woźnica, filipin z sanktuarium na Św. Górze w Gostyniu.

Jak zwykle w konfesjonałach na chętnych będą czekali spowiednicy. – Alkoholicy traktują Licheń jako miejsce wyjątkowe. Przyjeżdżają tutaj, by spotkać się z Bogiem. Otwierają się i w sakramencie pokuty znajdują drogę łaski. Z doświadczenia wiemy, że spowiednicy mają pełne ręce roboty aż do niedzielnego ranka – powiedział ksiądz dyrektor.
iw/rl/jw (KAI)
powrót
Białoruś: Pierwsza od dziesięcioleci wizytacja biskupia

W dniach 14-15 lipca biskup witebski Władysław Blin odwiedzał parafie w dekanacie lepielskim na terenie swej diecezji. Wszystkie gościły biskupa po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci, albo nawet w ogóle po raz pierwszy. Niektórzy spośród bierzmowanych czekali na możliwość przystąpienia do tego sakramentu przeszło 60 lat.

W kazaniach podczas liturgii wizytacyjnych biskup dziękował wiernym, że mimo trwających przez dziesięciolecia ciężkich prześladowań, zachowali wiarę w Boga, nadzieję chrześcijańską oraz umiłowanie Boga, Kościoła i ludzi. Zachęcał słuchaczy, aby modlitwą i własnym życiem dawali świadectwo dobroci Boga.

Największą spośród odwiedzonych parafii jest Uła, licząca ok. 300 wiernych, z których 50 przystąpiło do sakramentu bierzmowania. W 10-tysięcznym miasteczku powiatowym – Czasznikach biskup poświęcił przed Mszą św. duży krzyż przed tymczasową kaplicą, w homilii zaś zachęcał wiernych do gorącej i wytrwałej modlitwy, aby powstał tutaj kościół ze stałym kapłanem oraz aby w przyszłym roku mógł przybyć na Białoruś Ojciec Święty.

15-tysięczny obecnie Nowołukoml jest miastem powstałym w połowie lat sześćdziesiątych wokół budowanej wówczas elektrowni. Od początku miało ono mieć charakter “wzorcowo sowiecki”, bez jakichkolwiek odniesień do Boga i Kościoła. A jednak tu także biskupa powitali liczni już parafianie, z których część przyjęła bierzmowanie.

Na terenie dekanatu lepielskiego pracuje dwóch kapłanów: prał. Mieczysław Janczyszyn – w Nowołukomlu i ks. Oleg Butkiewicz – w Bieszankowiczach. Dwie pozostałe parafie: Czaszniki i Uła nie mają własnych duszpasterzy, obsługują je ci sami dwaj księża. Ponadto pracują tam dwie urszulanki Serca Jezusa Konającego (tzw. “szare”). Na trasie wizytacji tylko Uła ma własny kościół, choć zniszczony i wymagający gruntownego odnowienia. W pozostałych miejscowościach wierni gromadzą się na liturgii w mieszkaniach prywatnych lub budynkach użyteczności publicznej (np. domach kultury).

47-letni obecnie bp Władysław Blin kieruje diecezją witebską od chwili jej utworzenia w 1999 r. Wcześniej przez ponad 10 lat był proboszczem katedry w Mohylewie; w tym czasie odnowił tę świątynię i zorganizował festiwal muzyki religijnej “Mahutny Boża”, który jest dziś jedną z największych imprez kulturalnych, nie tylko chrześcijańskich, na Białorusi.
ks ps/em (KAI Witebsk)
powrót
Kolejne stopnie naukowe kapłanów włocławskich

Jeszcze w okresie przedwakacyjnym dwaj kapłani włocławscy osiągnęli kolejne tytuły naukowe. W dniu 17 czerwca na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. Jan Przybyłowskiego, poprzednio m. in. ojca duchownego w seminarium i redaktora "Ładu Bożego", a ostatnio młodszego pracownika naukowego na Wydziale Teologii UKSW. Za podstawę przewodu służyła praca ks. Przybyłowskiego "Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne". Natomiast w dniu 23 czerwca na KUL ks. Zbigniew Zarembski, prefekt seminarium do spraw wychowania, obronił pracę doktorską na temat "Wychowanie do wiary w nauczaniu Jana Pawła II. Studium teologiczno-pastoralne", napisaną pod kierownictwem ks. prof. Ryszarda Kamińskiego.
ap
powrót
Izabelin: modlitwa o beatyfikację ks. Fedorowicza – pierwszego proboszcza parafii

O beatyfikację ks. Aleksandra Fedorowicza – pierwszego proboszcza parafii Izabelin-Laski modlili się wierni 15 lipca w 36. rocznicę śmierci ukochanego duszpasterza.

Mszy św. przewodniczył biskup włocławski ks. Bronisław Dembowski, który znał ks. Aleksandra i przez dwa lata był rezydentem w jego parafii, gdy odbywał studia na KUL. Powiedział, że gdyby wybierał sam czytania na dzisiejszą Mszę, wybrałby właśnie fragment o dobrym Samarytaninie, który Kościół wyznaczył na dzisiejszą niedzielę. Całe życie ks. Fedorowicza było życiem dobrego i miłosiernego Samarytanina, który pomagał swoim ubogim parafianom, chorym i pijakom, najbardziej upokorzonym i odrzuconym – mówił kaznodzieja. Bp Dembowski wspomniał o pijaku, który po śmierci ks. Aleksandra przyszedł na jego grób i pytał, kto teraz będzie szanował takich jak on. Wspominał także, że właśnie pierwszemu proboszczowi Izabelina, zwierzył się z pragnienia zostania księdzem. Ks. Fedorowicz dodał otuchy młodemu kandydatowi do kapłaństwa. Bp Dembowski zaapelował do parafian, aby spisali swoje wspomnienia, które mogą zostać wykorzystane do procesu beatyfikacyjnego.

Po Mszy parafianie podpisywali się pod prośbą o rozpoczęcie procesu informacyjnego ks. Aleksandra Fedorowicza, która zostanie skierowana do ks. Prymasa Józefa Glempa. Pod petycją podpisał się także bp Dembowski.

Zgodnie z tradycją po wieczornej Mszy św. parafianie udali się na grób swojego duszpasterza pochowanego na pobliskim cmentarzu, by modlić się w jego intencji, a także w intencji jego beatyfikacji. Wśród zebranych był znany duszpasterz, benedyktyn o. Leon Knabit, który co roku 15 lipca przyjeżdża do Izabelina, by modlić się o beatyfikację “księdza Alego”. Ks. Aleksander Fedorowicz urodził się 16 czerwca 1914 r. w majątku swoich rodziców na Podolu. Po maturze studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w 1935 r. wstąpił do Lwowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia otrzymał w 1942 r. Trzy lata później przyjechał do Zakładu dla Niewidomych w Laskach na prośbę ks. Władysława Korniłowicza. W 1951 r. metropolita warszawski Stefan Wyszyński erygował parafię Izabelin-Laski, a ks. Aleksander został jej pierwszym proboszczem. W ciągu roku wybudował kościół, którego patronem jest św. Franciszek z Asyżu, ale parafianie zapamiętali go przede wszystkim jako kochającego duszpasterza, ubogiego i pokornego, który służył im z bezgranicznym oddaniem. Zmarł w opinii świętości 15 lipca 1965 r. na raka, dokładnie w 14. rocznicę erygowania parafii.

W roku bieżącym wspólnota uroczyście obchodziła 50-lecie istnienia. Z inicjatywy obecnego proboszcza ks. Macieja Cholewy zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu. 16 czerwca kard. Józef Glemp odprawił Mszę św. zapowiadając rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, parafinie urządzili wystawę, ukazała się książka o parafii i jej duszpasterzu, którego wierni do dziś wspominają z wdzięcznością i miłością.
aw/ts (KAI)
powrót
Licheń: wkrótce niezwykle precyzyjna operacja montażu szpicy na wieży bazyliki

W licheńskiej bazylice rozpoczął się ostatni etap budowy świątyni. Gdańska firma ,,Stel” zamontuje wkrótce 70-metrową stalową szpicę, która zwieńczy wieżę – najwyższy element zespołu świątynnego. Montaż ważącej blisko 300 ton szpicy będzie wymagał od budowniczych niespotykanej precyzji, będą mogli się pomylić jedynie o 20 cm. Powstająca w Licheniu świątynia Matki Bożej składa się z pięcionawowej bazyliki, dzwonnicy i wieży. W tym roku zbudowano wieżę, najwyższy, bo mierzący 141,59 m., element zespołu.

Do wysokości 72,52 m wieżę budowano z betonu. Teraz spółka Budimex-Poznań ma wykonać szyb windy sięgający 102,78 m. Dopiero po zamknięciu prac przy szybie windy na placu budowy pojawi się potężny, mierzący 150 m. dźwig, który posłuży do podnoszenia i montowania blisko 70-metrowej stalowej konstrukcji szpicy wieży.

Już od kilku tygodni gdańska firma ,,Stel” montuje ważącą 300t. stalową konstrukcję. Jeżeli dopisze pogoda, we wrześniu rozpocznie się jej montaż. Konstrukcja zostanie podzielona na segmenty, ważące do 50 ton, które w całości będą nakładane na już zbudowany 30-metrowy betonowy szyb windy. To będzie niezwykle precyzyjna operacja. Między szybem windy a stalową konstrukcją jest zaledwie 20 cm odległości. Trwają drobiazgowe ustalenia procedury montażu szpicy i sposobu zminimalizowania możliwości naruszenia szybu podczas operacji.

Prace przy licheńskiej świątyni rozpoczęły się w 1994 roku. Zespołem projektantów kieruje architekt Barbara Bielecka. Budowa bazyliki w całości jest finansowana z datków pielgrzymów odwiedzających Matkę Bożą Licheńską. Decyzją Episkopatu Polski licheńska świątynia jest wotum narodu polskiego na Wielki Jubileusz 2000r. Pierwszą Mszę św. w niewykończonej jeszcze nawie głównej odprawiono w wigilię Bożego Narodzenia 2000 roku na powitanie nowego tysiąclecia.
iw/rl/awo/mp (KAI)
powrót
Wichura zniszczyła kościoły na Kujawach

Gwałtowna wichura, która w godzinach popołudniowych w dniu 16 lipca przeszła nad północno zachodnią częścią Kujaw spowodowała częściowe zniszczenia kościołów i obiektów parafialnych. W Krzywosądzy wiatr połamał drzewa na cmentarzu grzebalnym; w Sędzinie naruszył dach na prezbiterium świątyni i zniszczył część płotu okalającego kościół; w Bronisławiu naruszył część dachu na prezbiterium kościoła i całkowicie zniszczył budynek gospodarczy; podobnie w Raciążku uszkodzony został dach na prezbiterium świątyni.
ap
powrót
Pielgrzymka mariańska do Lichenia

Uczestnicy XXI Pieszej Pielgrzymki z Góry Kalwarii dotarli 15 lipca do sanktuarium maryjnego w Licheniu. Sprzed grobu o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia księży marianów, wyruszyło tylko 70 pielgrzymów. Reszta uczestników dołączała po drodze. Ostatecznie w bramy licheńskiego sanktuarium weszło 185 pątników prowadzonych przez ks. Stanisława Szlassę MIC, w tym kilku kleryków z mariańskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.
ap
powrót
WEZWANIE DO MODLITWY O POGODĘ W CZASIE ŻNIW I O POMOC DLA POWODZIAN W GDAŃSKU

WEZWANIE DO MODLITWY O POGODĘ W CZASIE ŻNIW
I O POMOC DLA POWODZIAN W GDAŃSKU


Kochani Diecezjanie moi,

Z ogromna troską i współczuciem oglądamy obrazy zniszczeń dokonanych przez nadmiar deszczu w Gdańsku i okolicach. Myślimy o ludziach bez dachu nad głową, którzy utracili swój dobytek i którym pragniemy pomóc poprzez naszą Diecezjalną Caritas.

Ale jadąc przez Diecezję widzimy i u nas powalone łany zboża, co utrudniać będzie jego zbiór. Myślimy o rolnikach, którzy wychodzą do pracy na pole. Proszę więc Was gorąco, Umiłowani Diecezjanie moi, byśmy błagali "Pana żniwa" o należytą pogodę, aby rolnicy mogli sprzątnąć zboże, aby nie było większej klęski w całym kraju, aby nikt z nas nie był głodny i abyśmy byli wrażliwi na potrzeby drugich, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś z nas potrzebować będzie pomocy od braci i sióstr. Niech w czasie żniw w modlitwie wiernych będzie wezwanie do Ojca Niebieskiego o należytą pogodę dla rolników.

I jak dziękuję Wam za piękny odzew o pomoc dla parafii Dobrosołowo, gdzie spalił się kościół, tak i teraz proszę o zbiórkę dla powodzian w Gdańsku, którą należy zorganizować przed kościołem w najbliższą niedzielę po otrzymaniu niniejszego apelu.

Wszystkim ofiarodawcom z serca błogosławię

Włocławek, 11 lipca 2001, w święto św. Benedykta, patrona Europy

+ Bronisław Dembowski
Biskup WłocławskiNiniejszy apel Pasterza Diecezji należy odczytać w najbliższą niedzielę po otrzymaniu na początku Mszy św. Ofiary ze zbiórki proszę przesłać do Caritasu we Włocławku.

Włocławek, 12 lipca 2001 r.

+ Roman Andrzejewski
Wikariusz Generalny
rm
powrót
Brzeziny: Pogrzeb wieloletniego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Belgii

Wieloletni powojenny rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli ks. infułat Bolesław Kurzawa został pochowany 7 lipca na cmentarzu parafialnym w Brzezinach k. Kalisza. Duchowny, który był bratem bł. Józefa Kurzawy, jednego ze 108 męczenników II wojny światowej zmarł 4 lipca w kaliskim szpitalu.

Mszę pogrzebową koncelebrowali w jego intencji: biskup włocławski Bronisław Dembowski i biskup pomocniczy kaliski Teofil Wilski, obecny rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli oraz ok. 20 kapłanów z diecezji włocławskiej. Kazanie wygłosił ks. Leszek Lewandowski, kapłan pracujący w Belgii.

Ks. Kurzawa zmarł w wieku 89 lat podczas urlopu w Polsce. Duchowny pochodził z Brzezin k. Kalisza. Jako alumn seminarium włocławskiego przebywał w obozie w Dachau. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1945 roku w Paryżu. Pracował w duszpasterstwie polonijnym w Belgii, pełniąc tam m. in. do lat osiemdziesiątych funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli. W 1995 r. został mianowany protonotariuszem apostolskim.
ks.ap/kpk/awo (KAI)
powrót
Nominacja profesorska ks. Jerzego Bagrowicza

W dniu 6 lipca prezydent RP wręczył ks. Jerzemu Bagrowiczowi nominację na profesora nauk humanistycznych. Ks. Bagrowicz, wieloletni wykładowca katechetyki i pedagogiki we seminarium włocławskim, kieruje katedrą pedagogiki chrześcijańskiej na UMK w Toruniu i jest pełnomocnikiem tej uczelni dla świeżo powstałego Wydziału Teologicznego.
ap
powrót
Rocznica pobytu Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Brześciu Kujawskim

W dniu 5 lipca bp Roman Andrzejewski w kościele parafialnym w Brześciu Kujawskim przewodniczył mszy świętej w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Przed liturgią młodzież pod kierownictwem ks. Roberta Gruziela, wikariusza parafii, przedstawiła pantomimę poświęconą tematyce religijnej, a ks. Antoni Poniński, na podstawie materiałów archiwalnych odtworzył okoliczności wydarzeń związanych z pobytem abp Wyszyńskiego w Brześciu. Po mszy świętej wierni, odmawiając “Koronkę do Miłosierdzia Bożego”, pod przewodnictwem biskupa udali się procesjonalnie do figury Chrystusa Króla usytuowanej przy wjeździe do miasta od strony Włocławka.

W dniu 5 lipca 1949 r. ówczesny abp Wyszyński przebywał w Brześciu i modlił się przed tą figurą. Powodem szczególnego zainteresowania było zniszczenie jej w nocy z 29 na 30 czerwca. Jak się później okazało sprawcami zniszczenia – zresztą nie tylko tej figury – byli trzej miejscowi młodzi aktywiści ORMO i ZMP, którzy po serii wykładów wolnomyślicielskich postanowili w ten sposób walczyć z religią. Wzburzenie ludzi przekonanych, iż ów wandalizm był kierowany przez Partię było tak duże, że nawet ówczesne władze partyjne i UB wykryły sprawców i nakazały ich aresztowanie, a starostwo przysłało pracownika kamieniarskiego, aby wyremontował zniszczoną figurę. Jednocześnie władze zaprosiły ówczesnego proboszcza ks. Mariana Suskiego na specjalną naradę, aby wyciszać rozgłos wokół tej sprawy i nie organizować żadnych nabożeństw i modłów przed figurą. Kto poinformował czy zaprosił abp Wyszyńskiego do Brześcia, nie wiadomo. Z jedynej relacji kościelnej podpisanej przez ks. Suskiego a złożonej w Kurii zdaje się wynikać, że i sam proboszcz nie był przy figurze podczas pobytu Prymasa Polski. Druga informacja potwierdzająca obecność abp Wyszyńskiego w Brześciu pochodzi z raportów Urzędu Bezpieczeństwa i z niej wynika, iż Prymas będąc we Włocławku tylko dojechał do Brześcia. O całym wydarzeniu nie ma wzmianki ani w ówczesnej prasie, także katolickiej, ani w kronice parafii, a i wśród starszych mieszkańców niewielu pamiętało pobyt Prymasa.
ap
powrót
Kolokwium habilitacyjne ks. Zdzisława Pawlaka

W dniu 3 lipca na Wydziale Filozoficznym KUL odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr Zdzisława Pawlaka, wykładowcy filozofii we włocławskim seminarium duchownym, nowomianowanego rektora tej uczelni. Podstawą przewodu habilitacyjnego była praca autora "Neoscholastyka i formy jej kontynuacji", poświęcona polskiemu nurtowi neoscholastyki na przykładzie dwudziestowiecznych filozofów ze środowiska włocławskiego - ks. Józefa Iwanickiego, ks. Adama Jankowskiego i ks. Stanisława Mazierskiego. Recenzentami pracy habilitacyjnej byli: s. prof. Zofia Józefa Zdybicka (KUL), bp prof. Bronisław Dembowski (UKSW), prof. Włodzimierz Tyburski (UMK).
ap
powrót
Wczasy dla chorych i niepełnosprawnych

"Caritas" diecezji włocławskiej zorganizował dwa turnusy wakacyjne dla osób chorych i niepełnosprawnych. Pierwszy (2-12 lipca), w którym uczestniczyło około 90 osób głównie niepełnosprawnych, zorganizowano w Gdyni. Kierownikiem turnusu był ks. Paweł Zalewski. Drugi (9-20 lipca), w którym wzięły udział głównie starsze osoby chore, miał miejsce w Licheniu. Kierownikiem turnusu był ks. Janusz Kęsicki.
ap
powrót
Licheński dzień modlitwy za chorych i cierpiących

Pierwszy lipca w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu jest dniem odpustu dla cierpiących. Pielgrzymi z całego kraju modlili się za wszystkich cierpiących.

O wyjątkowej roli i szczególnych zadaniach chorych i cierpiących w Kościele i powracającej tajemnicy cierpienia mówił podczas mszy św. kustosz licheńskiego sanktuarium ks. Eugeniusz Makulski. Zauważył m.in., że świat z perspektywy szpitalnego łóżka wygląda zupełnie inaczej, a człowiek zaczyna wtedy dostrzegać to, co w życiu jest naprawdę istotne. - Przez cierpienie dostrzegamy, że wcale nie są to sprawy tego świata. Sam tego doświadczyłem - mówił ks. kustosz. Msze św. w intencji chorych i cierpiących będą odprawiane w licheńskim sanktuarium także przez cały pierwszy tydzień lipca.
ap
powrót
Zmiany personalne w diecezji

Aby zobaczyć wykaz zmian personalnych w diecezji, kliknij: » TUTAJ «
rm
powrót
Złoty jubileusz kapłaństwa w Tuliszkowie

Półwiecze posługi kapłańskiej obchodził w niedzielę 24 czerwca w Tuliszkowie ks. prałat Walerian Rędzia, emerytowany proboszcz tej parafii i dziekan dekanatu tuliszkowskiego w latach 1971-1996, nadal mieszkający tam już jako emeryt.

Przed 50 laty, również w uroczystość św. Jana Chrzciciela, w katedrze włocławskiej otrzymał święcenia kapłańskie wspólnie z siedmioma diakonami seminarium włocławskiego (Tadeusz Gutowski, Eugeniusz Kręcicki, Roman Nierychlewski, Antoni Palka, Adolf Reizer, Alojzy Siedlewski, Zdzisław Musialik) od biskupa sufragana Franciszka Korszyńskiego, który zarządzał diecezją po trzy miesiące wcześniej zmarłym biskupie włocławskim Karolu Radońskim. Z wyświęconych wtedy kapłanów złotego jubileuszu oprócz ks. Rędzi doczekało jeszcze dwóch – ks. prałat Adolf Reizer, ostatnio proboszcz i dziekan w Szadku oraz ks. kan. Alojzy Siedlewski, ostatnio proboszcz par. Kłóbka. Na uroczystości w Tuliszkowie przygotowanej przez proboszcza i dziekana ks. Stanisława Nowaka byli obecni tylko dwaj jubilaci; ks. Reizer obchodził swój jubileusz w rodzinnej Albigowej (archidiec. przemyska), gdzie zamieszkuje po przejściu na emeryturę. Mszy świętej koncelebrowanej z jubilatami przewodniczył biskup senior Czesław Lewandowski. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Lech Król, dyrektor włocławskiego Domu Dobrego Pasterza. Przypomniał m. in. drogę do kapłaństwa jubilata i etapy jego pracy duszpasterskiej w diecezji. Ks. Rędzia pracował jako wikariusz w Brzeźniu ks. Sieradza, Kolegiacie Kaliskiej, a jako proboszcz w Gruszczycach (obecnie diec. kaliska) i w Tuliszkowie. Za działalność niepodległościową ks. Rędzia został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski a za zasługi w odrestaurowaniu kościoła w Gruszczycach został nominowany do grona zasłużonych ludzi XX wieku miasta i gminy Błaszki. W uroczystości wzięli udział kapłani z rodzinnych stron ks. Rędzi, jego byli wikariusze i kapłani kondekanalni, delegaci parafii Gruszczyce, w której ks. Rędzia pracował, rodzina i oczywiście liczni parafianie tuliszkowscy. Odczytany został list gratulacyjny biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego.

Przed uroczystością jubileuszową biskup senior Czesław Lewandowski udzielił sakramentu bierzmowania 170 osobowej grupie młodzieży tuliszkowskiej.
ap
powrót
Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku ma nowego rektora

Nowym rektorem Włocławskiego Seminarium Duchownego na najbliższą trzyletnią kadencję został mianowany ks. dr Zdzisław Pawlak, wykładowca filozofii w tej uczelni. Obejmuje on tę funkcję po dziewięcioletnim urzędowaniu ks. dr Wojciecha Hanca.

Nowy rektor ma 59 lat. Pochodzi z par. Iwanowice, obecnie diecezja kaliska. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 17 czerwca 1966 roku. Po rocznym wikariacie w Koninie-Gosławicach został skierowany na KUL studia z filozofii. Doktorat z zakresu filozofii religii uzyskał w 1976 roku (był pierwszym doktorem wypromowanym przez S. prof. Józefę Zdybicką). Od 1974 r. jest wykładowcą zagadnień filozoficznych we włocławskim seminarium, a przez kilka lat był równocześnie wikariuszem we włocławskich parafiach, duszpasterzem akademickim, duszpasterzem inteligencji; od 1990 r. jest członkiem redakcji “Ateneum Kapłańskiego”, a od 1997 r. zastępcą redaktora naczelnego. W roku akademickim 1984-1985 przebywał na stypendium naukowym w Rzymie. Autor ponad 80 publikacji, w tym dwóch książek: “Filozoficzna interpretacja koncepcji religii Mircei Eliadego” oraz “Neoscholastyka i formy jej kontynuacji”. Ta druga książka jest podstawą przewodu habilitacyjnego autora. W pierwszych dniach lipca na Wydziale Filozofii KUL odbędzie się kolokwium habilitacyjne ks. Pawlaka.
ap
powrót
Ukazał się nowy Rocznik Diecezji Włocławskiej

W tych dniach opuścił drukarnię rocznik “Diecezja Włocławska 2000”. To liczące prawie 900 stron dzieło ilustrowane kolorowymi zdjęciami kościołów parafialnych, przedstawia dane dotyczące diecezji na dzień 31 grudnia 2000 roku. Oprócz podstawowych informacji dotyczących osób i instytucji kościelnych oraz 256 parafii autorzy rocznika zamieścili rzadko podawane w tego typu publikacjach dane. Czytelnik rocznika znajdzie m. in. listę wszystkich biskupów, zarówno ordynariuszy jak i biskupów pomocniczych diecezji, wykaz archiwaliów parafialnych przechowywanych w parafiach i w archiwum diecezjalnym, bibliografię dotyczącą parafii, listę proboszczów każdej parafii z całego XX wieku, wykaz duchownych i zakonnic wywodzących się z danej parafii, nazwiska znaczących osób pochowanych na miejscowym cmentarzu. Może też dowiedzieć się kto prowadzi katechizację w parafii i która parafia posiada bibliotekę lub wydaje własne pismo. Zamieszczono też listę księży włocławskich zmarłych przez cały okres ubiegłego wieku. Do rocznika dołączona jest mapa diecezji.

Kosztujący 100 złotych rocznik został wydany przez włocławskie Wydawnictwo Duszpasterstwo Rolników.
ap
powrót
Pogrzeb ks. Tadeusza Sikorskiego – wybitnego teologa moralisty

Uroczystości pogrzebowe ks. Tadeusza Sikorskiego odbyły się 19 czerwca w łódzkiej katedrze. Licznie przybyli księża modlili się w intencji swojego wykładowcy i wychowawcy, wybitnego teologa moralisty.

Katedrę wypełnił tłum kapłanów. Większość z nich stanowili wychowankowie ks. Sikorskiego z łódzkiego seminarium. Byli też jego bliscy koledzy. Wśród nich ordynariusz łódzki, abp Władysław Ziółek. “Ksiądz Tadeusz był prawdziwym pielgrzymem” – mówił we wprowadzeniu do nabożeństwa. “Dla tego łódzkiego Pielgrzyma człowiek, którego mijał, nigdy nie był tylko ruchomą i nieprzejrzystą nicością […] ani przedmiotem rozdrażnienia, czy też celem aktu, jakim się staje dla człowieka nienawiści. Człowiek był dla niego hostią, sakramentem, cudem na zakręcie ulicy, niewypowiedzianą obecnością Boga, świątynią Jezusa Chrystusa – jak lubił powtarzać za jednym z francuskich personalistów” – wspominał abp Ziółek. Homilię wygłosił ks. Antoni Just, kolejny przyjaciel zmarłego. Wspominał ks. Sikorskiego, z którym razem studiował we Francji.

Wszyscy zgodnie cenili go za poszukiwanie prawdy. “Czasem mówił coś, co zapadało w sercu i nawet człowiekowi robiło się przykro. Ale potem przychodziła refleksja i trzeba było się zastanowić, że rzeczywiście coś jest na rzeczy” – wspomina abp Ziółek w rozmowie z KAI. “Dla prawdy też pozostawał zawsze nieroztropny, przeciwstawiając się roztropności wyważonej po aptekarsku, precyzyjnie obliczonej, właściwej tym, którzy pod pięknym mianem cnoty ukrywają swoją letniość” – mówił łódzki ordynariusz podczas Mszy św.

Ksiądz Tadeusz Sikorski urodził się 20 marca 1935 roku w Pabianicach. 24 lata później przyjął święcenia kapłańskie. Chciał trafić do jakiejś wiejskiej parafii i uczyć religii miejscowe dzieci. Ale zamiast na prowincję wyjechał do Francji, do Strasburga. Tam obronił doktorat. Wrócił do Łodzi i zaczął wykładać w seminarium duchownym. Prowadził też zajęcia na ATK. Specjalizował się w teologii moralnej. Kleryków uczył też spowiadania. Zmarł 16 czerwca 2001 roku. Jego ciało spoczęło, zgodnie z jego wolą, na cmentarzu parafialnym w Szadku.
lg/mp (KAI)
powrót
Rajd rowerowy im. 108 Męczenników i Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

O godzinie 12,30-ej po modliwtie pod przewodnictwem biskupa –seniora Czesława Lewandowskiego spod pomnika wyruszyła około 80-osobowa grupa. Większość stanowi młodzież w wieku 15-16 lat z Włocławka, Odolionu, Duninowa. Wśród uczestników są także trzej księża: Stanisław Dubiel z Odolionu, Wiesław Wesołowski i Andrzej Kasiorek z Włocławka, Krzysztof Jaroszewski z Płocka-Radziwia. Uczestnicy rajdu zatrzymają się przy krzyżu upamiętniającym miejsce śmierci ks. Jerzego na tamie włocławskiej. Miejscowościami etapowymi będą Płock-Radziwie i Zakroczym. Włocławek jest jednym z trzech miejsc startu II rajdu rowerowego zorganizowanego przez Ogólnopolski Związek Katolickich Klubów Sportowych. Punktem docelowym rajdu wyruszającego ponadto z Łomży i Makowa Mazowieckiego jest grób Sługi Bożego ks. Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.

Ideą rajdu jest pogłębienie świadomości młodzieży na temat postaci męczenników drugiej wojny światowej beatyfikowanych dokładnie dwa lata temu w Warszawie jak i włączenie młodzieży do pielgrzymowania na grób Ks. Jerzego. W nawiązaniu do obchodzonego Roku Kardynała Wyszyńskiego start do tegorocznego rajdu nastąpi spod pomnika Prymasa Tysiąclecia stojącego przed włocławską katedrą.

Do uczestników rajdu biskup włocławski Bronisław Dembowski skierował list, w którym pisze m. in.: “Miasto Włocławek, z którego wyruszać będziecie na trasę Rajdu, zostało w minionym stuleciu naznaczone jakimś niezbadanym dotknięciem wyroków Bożej Opatrzności. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny wypowiedział słowa, które mocno zapadły w nasze serca: Miejsce to – Włocławek – może nie tak bardzo znane na świecie, w Europie, nosi w sobie ten przedziwny zapis, który jest jakby odpowiedzią na tamten zapis całej cywilizacji nienawiści, śmierci, całej cywilizacji śmierci. Nosi zapis cywilizacji życia, życia przez śmierć, tak jak Chrystus, tak jak serce Boże. Rzeczywiście, to stąd wyszła inicjatywa wyniesienia do chwały ołtarzy Błogosławionych Męczenników II wojny światowej. To tutaj dla dojrzewał dla kapłańskiej służby Kościołowi i Ojczyźnie późniejszy Prymas Tysiąclecia. I wreszcie właśnie tu dopełniła się ofiara życia Sługi Bożego, Ks. Jerzego Popiełuszki.”
ap
powrót
Centralna uroczystość Bożego Ciała we Włocławku

“Kto przyznaje się jak wy, dzisiaj, publicznie do Boga, musi chcieć i umieć odkrywać prawdę sumienia i prawo Boże.” – powiedział biskup włocławski Bronisław Dembowski na zakończenie procesji we Włocławku.

Od kilkunastu lat w uroczystość Bożego Ciała wytworzyła się we Włocławku tradycja centralnej procesji, której trasa wiodąca przez centrum miasta prowadzi z katedry przez franciszkańską parafię Wszystkich Świętych do nadwiślańskiej parafii farnej św. Jana Chrzciciela. W tegoroczne święto, które przypadło w dzień patrona miasta, bł. Michała Kozala, Mszy świętej poprzedzającej procesję przewodniczył w katedrze biskup włocławski Bronisław Dembowski. Koncelebrowali z nim proboszczowie z parafii w centrum Włocławka, profesorowie seminarium duchownego i pracownicy kurii diecezjalnej. Homilię wygłosił ks. Janusz Drewniak wikariusz parafii katedralnej.

Kwadrans po 11-ej wyruszyła procesja. Najświętszy Sakrament niósł bp Dembowski. Na pierwszym ołtarzu usytuowanym przy gmach seminarium duchownego, pod obrazem Jezusa Miłosiernego widniały słowa kard. Wyszyńskiego: “Czuwaj nade mną, bym myślał tylko o Tobie, gdy Ty wstąpisz w dom mój.” Autorzy drugiego ołtarza usytuowanego przy Pomniku Czynu Żołnierskiego, miejscowy garnizon, zbudowali go z wojskowych pontonów przeprawowych. Pod napisem “Wypłyń na głębię” zaczerpniętym z papieskiego orędzia skierowanego do młodzieży w Lednicy widniały m. in. flagi – narodowa, papieska i natowska. Kazanie wygłoszone na zakończenie procesji, przy ostatnim ołtarzu, bp Dembowski zaczął zwrotem używanym stale przez kard. Wyszyńskiego “Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci moje”, przypominając, że właśnie w tym mieście przez wiele lat Stefan Wyszyński nie tylko kształcił się, ale służył tym, którzy doświadczali niesprawiedliwości społecznej. “A niesprawiedliwość w życiu społecznym i politycznym bierze się nie tyle z braków prawa, co z braków moralnych ludzi odpowiedzialnych za życie społeczno-polityczne. W naszym mieście, i to w czasach szczególnie trudnych, sługą miłości Chrystusa był bł. Bp Michał Kozal, nazwany w dekrecie beatyfikacyjnym <wychowawcą męczenników>. Czy włocławianie pamiętają o tym, że wiara musi kosztować? Musi kosztować przeciwstawianie się różnym pokusom złego ducha. Zwłaszcza tej, znanej i podsuwanej od początku świata – pychy – podsuwającej wizję niezależności we wszystkim od Boga. Gdy dzisiaj nieśliśmy Najświętszy Sakrament, znak Chrystusa umęczonego ale i zmartwychwstałego, to dlatego przyjmujemy Chrystusa nie tylko w chwilach pomyślności ale i we wszelkich trudach” – zakończył bp Dembowski.
W początkowej części procesji brało udział ok. tysiąca osób; pod koniec ta liczba potroiła się.
ap
powrót
Święcenia diakonatu u Księży Orionistów

W uroczystość Bożego Ciała w kościele parafii Serca Jezusowego we Włocławku, prowadzonej przez księży orionistów, odbyły się święcenia diakonatu pięcioosobowej grupy alumnów tego zgromadzenia. Święceń udzielił biskup pomocniczy włocławski Stanisław Gębicki.

W homilii, nawiązując do podejmowanych wraz ze święceniami zobowiązań stałej modlitwy liturgii godzin, posłuszeństwa i celibatu biskup powiedział m. in. “Nie wszędzie można dotrzeć z pomocą materialną, nie wszędzie nawet z głoszeniem Ewangelii. Modlitwa dotrze wszędzie. Posłuszeństwo pozwoli wam odrzucić pokusę zbawiania świata i ludzi według własnej wersji. Celibat pozwoli wam być w służbie miłości, oddać się na posługę wszystkim potrzebującym i oczekującym waszej pomocy.”

Nowi diakoni są alumnami seminarium zakonnego orionistów w Zduńskiej Woli leżącej na terenie diecezji włocławskiej. Pierwszymi w nowym stuleciu diakonami oriońskimi są: Piotr Kudzia, Mirosław Lipka, Maciej Mrotek, Tomasz Wiśniewski, Krzysztof Wojtynia.
ap
powrót
Konsekracja dwóch nowych kościołów

W tym samym dniu, 13 czerwca, biskup włocławski dokonał konsekracji dwóch nowych kościołów parafialnych. Przed południem, w ramach wizytacji kanonicznej i uroczystości patrona parafii św. Antoniego w Czerniewicach pod Włocławkiem uroczyście poświęcił tamtejszy kościół parafialny. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła - od 1994 roku - jest ks. Kazimierz Świątnicki. Rozpoczęcie i pierwsze lata budowy to zasługa ówczesnego, obecnie emerytowanego, proboszcza macierzystej parafii Grabkowo, ks. Zygmunta Bączkiewicza.

Czerniewice k. Włocławka, to do niedawna niewielka miejscowość znana z dużego zakładu przetwórstwa mięsnego. Od kilku lat zakład praktycznie nie istnieje. Samodzielna parafia w Czerniewicach, powstała z części parafii Grabkowo, Kowal i Choceń, została ustanowiona w grudniu 1994 r. Przez wiele lat w Czerniewicach, wchodzących w skład parafii Grabkowo, funkcjonowała kaplica urządzona w budynku mieszkalnym. W 1991 r. rozpoczęto budowę świątyni według projektu inż. arch. Jerzego Kociołowicza i inż. Tomasza Kowalewskiego. W czerwcu 1993 r. został wmurowany kamień węgielny. Budowę ukończono w 2000 r. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły, z przyległą wieżą, w której zamontowane są tzw. elektroniczne dzwony. Dach pokryty blachą. W prezbiterium na ścianie ołtarzowej obraz Jezusa Miłosiernego i figura patrona parafii, św. Antoniego Padewskiego, wykonana z masy plastycznej.


W tym samym dniu wieczorem bp Dembowski poświęcił w Lipnie kościół parafii bł. Michała Kozala. Oprócz biskupa ordynariusza na uroczystości obecni byli piskupi pomocniczy diecezji włocławskiej: Czesław Lewandowski i Stanisław Gębicki oraz biskup Jacek Jezierski, pomocniczy biskup diecezji warmińskiej, liczna rzesza kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz mieszkańcy miasta Lipna. Uroczystość poprzedziły tygodniowe misje święte, prowadzone przez Ojców Karmelitów z Trutowa.

Parafia, druga w Lipnie, utworzona została z części parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Erygowana przez bp. Henryka Muszyńskiego w dniu 14 VI 1988 roku, kiedy to po raz pierwszy obchodzony był liturgiczny dzień Patrona parafii. Ceglany kościół w kształcie ośmiokątu został zbudowany według projektu inż. Aleksandra Holasa. Pierwszym proboszczem i budowniczym świątyni jest ks. kan. Stefan Maćczak.

Klijnij tutaj, aby zobaczyć kościół p.w. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala w Lipnie.
ap
powrót
Apel w sprawie ofiar na odbudowę spalonego kościoła w Dobrosołowie

“Z Dobrosołowa, od spalonego kościoła, zwracam się do całej Diecezji z prośbą o pomoc dla tej parafii liczącej trochę ponad półtora tysiąca wiernych. (...) każda parafia ma kościół lub tymczasową kaplicę, a ta dopiero po usunięciu zgliszcz przystąpi do budowy nowego domu Bożego.” – napisał bp Bronisław Dembowski w odezwie, która ma być odczytana w niedzielę, w dniu 24 czerwca, we wszystkich kościołach diecezji włocławskiej.

Podpisał ją w niedzielę, w dniu 10 czerwca, podczas nabożeństwa, które odprawił w Dobrosołowie k. Kleczewa na miejscu spalonego kościoła. Aby pomoc dla tak boleśnie doświadczonej parafii była jak najszybsza biskup włocławski polecił, aby ofiary z pierwszej niedzieli lipca złożone we wszystkich 255 pozostałych parafii diecezji przekazać na odbudowę spalonej świątyni. “Proszę też – napisał biskup w zakończeniu odezwy – by w modlitwie wiernych zanosić nie raz prośbę do Boga o duchowe wsparcie doświadczonej nieszczęściem wspólnoty parafialnej. Piękny to będzie przykład: solidarni w wierze, solidarni w cierpieniu, solidarni w pomocy.”
ap
powrót
Alkoholizm, przemoc i narkomania zagrożeniami polskiej rodziny – seminarium w Licheniu

Trudna sytuacja finansowa, alkoholizm, przemoc i narkomania to zagrożenia, wobec których stoją współczesne polskie rodziny. Mówili o tym 10 czerwca uczestnicy seminarium w sanktuarium maryjnym w Licheniu, zorganizowanym w ramach II Powiatowych Dni Rodziny.

Spotkanie rozpoczęła sesja poświęcona bolączkom współczesnych polskich rodzin. Wśród najbardziej niszczących rodzinę wymieniano bardzo trudną sytuację ekonomiczną, alkoholizm, przemoc i narkomanię. O. Andrzej Rębacz, redemptorysta, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin podkreślił, że każdy wiek ludzkości powinien być wiekiem rodzin. Dobra rodzina jest fundamentem społeczeństwa, szkołą wartości, źródłem prawdziwego humanizmu, gwarantem prawidłowego rozwoju duchowego i istotnym warunkiem postępu gospodarczego – mówił. W dyskusji głos zabrali także: posłanka Urszula Wachowska, która przedstawiła najnowsze projekty ustaw dotyczące rodziny oraz ks. dr Waldemar Karasiński, redaktor naczelny ,,Ładu Bożego”. Przypomniał on główne myśli Prymasa Wyszyńskiego, dotyczące rodziny, które w latach 1945-46 zostały opublikowane na łamach jego pisma.

Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Koninie – główny organizator Powiatowych Dni Rodziny – wydało z tej okazji pamiątkowy medal. „Za zrozumienie potrzeb współczesnej polskiej rodziny i działalność na jej rzecz” uhonorowani zostali: minister łączności Tomasz Szyszko, parlamentarzyści: Marek Waszkowiak, Antoni Tyczka i Ireneusz Niewiarowski, a także Waleria Grey – właścicielka konińskiej firmy, Elżbieta Sroczyńska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i ks. Dariusz Kwiatkowski MIC z Licheńskiego Centrum Pomocy. Medal zaprojektowano według rysunku 10-letniego Tomka Bogacza, który wziął udział w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji ubiegłorocznej imprezy. Powiatowe Dni Rodziny zakończyły się festynem na placu o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów – gospodarzy licheńskiego sanktuarium.

Organizatorami II Powiatowych Dni Rodziny byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Komisja ds. Rodziny Powiatu Konińskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
iw/im/awo (KAI)
powrót
Licheń: nowa kaplica 108 męczenników

Blisko 10 tys. pielgrzymów spotkało się 9 czerwca w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, by uczcić pamięć 108 męczenników. W licheńskiej bazylice powstała kaplica poświęcona beatyfikowanym męczennikom. Poświęcenia kaplicy dokonał 9 czerwca biskup włocławski Bronisław Dembowski.

Kaplica ma charakter krypty i jest tak pomyślana, by można w niej odprawiać nabożeństwa. Już na stałe znalazł w niej swoje miejsce obraz pędzla Stanisława Baja zatytułowany “108 męczenników II wojny światowej”, znany z uroczystości beatyfikacyjnych. Podczas uroczystości w Licheniu widać było pielgrzymów, którzy wśród portretów męczenników wyszukiwali sobie bliskich, tych, którzy urodzili się czy pracowali w ich parafiach. Wierni składali przy nich kwiaty i modlili się. Po uroczystości poświęcenia na schodach bazyliki odprawiona została Msza św., której przewodniczył bp Stanisław Wielgus, ordynariusz diecezji płockiej. W homilii podkreślił, że w czasach zachwianych wartości moralnych ludzie potrzebują tak radykalnych przykładów, jak owe złożone przez 108 męczenników.

108 męczenników Kościoła polskiego z lat 1939-1945 wyniósł na ołtarze Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku w czasie VII pielgrzymki do Ojczyzny. W gronie beatyfikowanych znaleźli się duchowni i świeccy, młodzi i starzy, ludzie różnego pochodzenia i stanu.
iw /mr (KAI)
powrót
Święcenia prezbiteratu i diakonatu u Księży Misjonarzy w Kazimierzu Biskupim

Ks. Sylwester Robak został pierwszym kapłanem Misjonarzy Świętej Rodziny w trzecim tysiącleciu. W zabytkowym kościele seminaryjnym Pięciu Braci Meczeników w Kazimierzu Biskupim k. Konina odbyła się 9 czerwca uroczysta liturgia. Z rąk bp. Stanisława Gębickiego święcenia diakonatu przyjęło pięciu młodych zakonników, zaś święcenia prezbiteratu otrzymał ks. Sylwester Robak.

Zapytany, jak się czuje, jako pierwszy kapłan nowego wieku w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny, powiedział, że to jeszcze bardziej mobilizuje go do ofiary i służby, w myśl słów Chrystusa “Nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć”. Ks. Robak pochodzi z Opoczna. Tam dojrzewało jego powołanie, które od wczesnej młodości chciał zrealizować w misyjnym zgromadzeniu. W dzień święceń, radosny i promienny, zapowiedział też, że nie będzie szczędził sił, by dobrze wypełniać posłannictwo.

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny istnieje w Polsce od 1921 r. W seminarium duchownym w Kazimierzu Biskupim uczy się obecnie 30 seminarzystów. 13 nowicjuszy kończy roczny okres próby w domu nowicjackim w Wielkim Klinczu. Po złożeniu pierwszych zakonnych ślubów (8 września) zasilą oni seminaryjne szeregi.

Wielką radością Zgromadzenia jest nominacja biskupia. 2 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Zygmunta Robaszkiewicza MSF biskupem diecezji Morombo na Madagaskarze. To pierwszy biskup Zgromadzenia pochodzący z Polski.
Ks. Stanisław Krząkała (KAI)
powrót
Prezentacja książki o ks. Antonim Bogdańskim, pierwszym kapelanie ZHP

“Czytał po prostu w moim przyszłym życiu. Wszystko, co mnie spotyka dziś, przepowiedział mi” – tak kard. Wyszyński wspominał po latach ks. Bogdańskiego.

Pierwszemu kapelanowi ZHP, wychowawcy licealnemu kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Antoniemu Bogdańskiemu (1891-1938), kapłanowi diecezji włocławskiej, spoczywającemu w Skulsku k. Konina, została poświęcona książka “Ksiądz harcmistrz Antoni Bogdański i jego ideowi spadkobiercy” wydana we Włocławku przez Wspólnotę Seniorów ZHP noszącą jego imię.

Prezentacji książki dokonali małżonkowie Aleksandra i Jerzy Pawłowscy, redaktorzy publikacji, reprezentujący włocławski Instruktorski Krąg Seniorów ZHP. Książka wydana w ogóle dzięki pomocy finansowej prezydenta Włocławka, jak na razie zresztą tylko na powielaczu, w pierwszej części zawiera biogram ks. Bogdańskiego i wspomnienia tych, którzy go znali, m. in. kard. Wyszyńskiego, jego wychowanków, krewnych. Druga część to prezentacja tych środowiska harcerskich, które nadal identyfikują się z ideami harcerstwa reprezentowanymi i wpajanymi przez ks. Bogdańskiego. Instruktorski Krąg Seniorów ZHP im. Andrzeja Małkowskiego we Włocławku odpowiednio wcześniej zaproponował prezentację książki jako jeden z punktów do programu VI Zlotu Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP, który w tym dniu odbywał się we Włocławku.

Innymi punktami programu zaproponowanego przez Seniorów było rozpoczęcie zlotu mszą świętą w katedrze i uroczystą zbiórką pod pomnikiem kard. Wyszyńskiego. Zlot ze względów finansowych – jak powiedziała Lucyna Andrysiak, komendant Chorągwi – został zredukowany z trzech do jednego dnia i stąd zredukowany też został program. O tym, że w programie zlotu nie mieszczą się: msza święta, zbiórka pod pomnikiem, prezentacja książki i zwiedzanie okolicznościowej wystawy, Seniorzy ZHP dowiedzieli się z nie podpisanego programu przysłanego 3 dni temu faxem z Komendy Chorągwi ZHP w Bydgoszczy. Komendant Andrysiak twierdzi, że taka decyzja nie wyszła z Komendy. Nie odpowiedziała na pytanie czy taka decyzja zrodziła się we Włocławku... Druhna-komendant przybyła na początek prezentacji książki odbywającej się w auli włocławskiego seminarium duchownego, ciepło przemówiła, wręczyła redaktorowi książki hm Pawłowskiemu medal za zasługi dla hufca kujawsko-pomorskiego. Usprawiedliwiając się koniecznością obecności na innych imprezach zlotu nie czekała już na prezentację książki i nie odebrała egzemplarza dla niej zadedykowanego... Barw włocławskiemu klimatowi wokół tradycyjnego harcerstwa dodają takie działania miejscowej Komendy ZHP jak skreślenie z listy kilka miesięcy temu ponad 50 instruktorów, w tym jednego, który zmarł trzy lata wcześniej czy też włączenie do programu dzisiejszego apelu otwierającego zlot przemówień polityków, m. in. senatora SLD Ryszarda Jarzembowskiego, autora określenia, iż konkordat jest “próbą wasalizacji Polski” i że w konkordacie chodzi o to, “aby podłączyć kasę kościelną do kasy państwowej i żeby Państwo Polskie było względem Państwa Watykańskiego krajem niesuwerennym”. Senator Jarzembowski był inicjatorem i pierwszym prezesem założonego w 1994 r. Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli.
ap
powrót
Rekonsekracja kościoła ewangelickiego w Kole

Podczas uroczystego nabożeństwa ekumenicznego, połączonego z liturgią Wieczerzy Pańskiej, dnia 8 czerwca br. w Kole biskup ewangelicko-augsburski diecezji pomorsko-wielkopolskiej Michał Warczyński dokonał rekonsekracji miejscowej świątyni ewangelickiej. Oprócz miejscowej wspólnoty luterańskiej na zaproszenie proboszcza parafii ewangelickiej przybyli licznie zaproszeni goście: biskup włocławski Bronisław Dembowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, duchowieństwa miasta Koła oraz władze samorządowe. Obecna na uroczystości była również delegacja zaprzyjaźnionego z Kołem miasta Rainbeck z Niemiec.

Po uroczystym otwarciu świątyni przez biskupa M. Warczyńskiego, dokonano liturgicznego pobłogosławienia świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej, oddanej do ponownego użytku użytku po generalnym remoncie. W oprawie liturgicznej pomagał chór "Lutnia" z parafii katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole.

Ewangelicką świątynię w Kole zbudowali miejscowi luteranie w 1882 r. W styczniu 1945 r. czasie działań wojennych została poważnie zniszczona. Od 1952 r. odbywały się tam jedynie okazyjnie nabożeństwa. Z powodu braku funduszów mała liczebnie wspólnota ewangelików kolskich nie była w stanie wyremontować swojej świątyni. Udało się to dopiero teraz, dzięki staraniom miejscowego pastora ks. Andrzeja Mendroka, kolskich luteran oraz dzięki pomocy miejscowych i zagranicznych sponsorów.
rm
powrót
Spłonął kościół w Dobrosołowie

W dniu 7 czerwca ok. godz. 14-ej wybuchł pożar w szesnastowiecznym, remontowanym drewnianym kościele parafialnym w Dobrosołowie (dek. kleczewski). Przy ogromnym zaangażowaniu parafian pracujący tam od czterech lat ks. Franciszek Smolarski podjął zaplanowany na trzy lata gruntowny remont kościoła. W ubiegłym roku wyremontowane zostało prezbiterium i zakrystia, położony został na nich nowy dach z gontów. W tym roku podjęto remont nawy głównej. W tym celu kilka dni wcześniej wyniesione zostały ławki, boczne ściany zostały podniesione tak, aby można było wymienić tzw. podwalinę, wyjęte zostały okna. Przeciąg wywołany tymi warunkami, oczywiście w sposób niezamierzony, sprawił, że ogień był niejako podsycany i błyskawicznie objął całą świątynię. Zanim pojawiła się straż (pożar gasiło około dwudziestu jednostek) najbliżej mieszkający parafianie próbowali sami gasić ogień i ratować co się da. Szybko wyczerpały się gaśnice, a gęsty dym uniemożliwiał akcję. Ofiarnym parafianom udało się wynieść tylko tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, obrazy z bocznych ołtarzy – św. Barbary i św. Jakuba, patrona parafii - i kilka ornatów. Podczas ratowania kościoła, niegroźnych na szczęście poparzeń, doznał Zygmunt Łuczak.

Remont kościoła prowadziła firma góralska z Nowego Targu. Kilka chwil przed pojawieniem się ognia pracownicy wrócili z przerwy obiadowej i na nowo podjęli pracę. Ogień, według nich, pojawił się po tej stronie kościoła, którą oni już wcześniej opuścili. Natomiast według pierwszych opinii straży i policji przyczyną ognia mogły być iskry wydobywające się przy przecinaniu piłą śrub, które padły na łatwopalny materiał. Wydaje się, że co prawda jeszcze stojące, ale mocno zwęglone ściany nie dadzą się uratować ani wykorzystać do odrestaurowania kościoła. Ks. Smolarski bałby się zresztą po tak tragicznym doświadczeniu, odbudowywania kościoła drewnianego. Bezpośrednio po pożarze przybył do parafii biskup ordynariusz Bronisław Dembowski. W najbliższą niedzielę, w dniu 10 czerwca o godzinie 17,30 odprawi w Dobrosołowie mszę świętą.

Kościół zbudowany był prawdopodobnie ok. 1540 r. Ołtarz główny z XVII w. z dziewiętnastowiecznym obrazem Matki Bożej i rzeźbami św. Piotra i Pawła. We wnętrzu były m. in. rzeźba Chrystusa Frasobliwego i kropielnica - z XVI w.; osiemnastowieczne krucyfiksy i późnogotyckie rzeźby - Matki Bożej i św. Jana - na belce tęczowej.
ap
powrót
Licheń: II Dni Rodziny powiatu konińskiego (zapowiedź)

Seminarium na temat kondycji polskiej rodziny i festyn dla dzieci i rodziców – to program II Dni Rodziny powiatu konińskiego, które odbędą się w niedzielę 10 czerwca w sanktuarium maryjnym w Licheniu.

Całodniowe spotkanie rozpocznie Msza św. w intencji rodzin, która o godz. 10.30 zostanie odprawiona przed cudownym obrazem. W południe w sali konferencyjnej Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym rozpocznie się seminarium poświęcone sytuacji polskiej rodziny. W dyskusji głos zabiorą m.in: o. Andrzej Rębacz CSsR – dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w Warszawie (,,Rodzina III Tysiąclecia''), poseł na Sejm Urszula Wachowska (,,Polityka rodzinna państwa w świetle prac legislacyjnych”), ks. dr Waldemar Karasiński – redaktor naczelny ,,Ładu Bożego” (,,Rodzina w świetle nauczania Prymasa Tysiąclecia”). Do udziału w seminarium organizatorzy zaprosili wszystkich, którzy w powiecie konińskim podejmują służbę na rzecz rodziny, a w ramach swojej pracy i działalności społecznej czują się odpowiedzialni za losy rodzin.

Po południu na placu o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów rozpocznie się Festyn Rodzinny. Mariola Rakiewicz z Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana'' w Koninie – głównego organizatora Dni Rodziny liczy na to, że w imprezie wezmą udział nie tylko rodziny, ale także media, które – jak mówi – odgrywają ogromną rolę w budowaniu pozytywnego wizerunku rodziny.

Organizatorami II Powiatowych Dni Rodziny w licheńskim sanktuarium są: Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”, Komisja ds. Rodziny Powiatu Konińskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
iw/jw (KAI)
powrót
Ukrainiec najlepszy na I Międzynarodowym Licheńskim Festiwalu Szachowym

W Licheniu 3 czerwca zakończył się I Międzynarodowy Licheński Festiwal Szachowy. Od czwartku do niedzieli przy szachownicach zasiadało 74 zawodników w wieku od 8 do 80 lat. Jak obliczyli organizatorzy, rozegrano blisko 500 partii.

W siedmiorundowym turnieju głównym zwyciężył Dymitrij Stets z Ukrainy. Kolejne miejsca zajęli: Marek Maćkowiak – Chrobry Gniezno, Andrzej Świątnicki – Hetman Konin. W turnieju młodzieżowym najlepszy okazał się Roman Gospodarczyk z Górnika Konin. Wśród najmłodszych zwyciężyła Anna Andrzejewska z Wieniawy Leszno. W tej grupie drugie miejsce zajął najmłodszy uczestnik festiwalu 8-letni Zbigniew Strzemiecki ze Skwierzyny.

Jedyny duchowny wśród uczestników festiwalu, ks. Rafał Figiel ze Słupska, w turnieju głównym uplasował się na 34 miejscu. – Wiem, że prywatnie w domu grywa w szachy wielu księży, ale na turniejach nie widuję duchownych. A szkoda, bo to wyjątkowa dyscyplina – przekonywał ks. Figiel. Gracze i dziennikarze wykorzystywali obecność duchownego i pytali, jaki był stosunek Kościoła do szachów na przestrzeni dziejów. – Bywały czasy – wyjaśniał duchowny i szachista – gdy papieże zakazywali gry, przede wszystkim dlatego, że grywano hazardowo. Dziś gra jest w pełni akceptowana przez Kościół.

Puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników ufundowali parlamentarzyści AWS z regionu konińskiego: Marek Waszkowiak i Antoni Tyczka, minister łączności Tomasz Szyszko oraz Jan Niedźwiedziński, burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, na terenie której znajduje się licheńskie sanktuarium.

I Międzynarodowy Licheński Festiwal Szachowy zorganizował Wielkopolski Związek Szachowy przy współpracy Klubu Hetman z Konina.
iw/awo (KAI)
powrót
Święcenia kapłańskie alumnów WSD we Włocławku

W katedrze włocławskiej biskup diecezjalny Bronisław Dembowski udzielił dzisiaj święceń kapłańskich 15 diakonom miejscowego seminarium. W homilii przypomniał, że wypadają one dokładnie w 22. rocznicę rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Wtedy to, na Placu Zwycięstwa wypowiedział pamiętne słowa o Polsce, ziemi szczególnego świadectwa. “Polska krajem szczególnego świadectwa staje się przez posługę i świadectwo kapłanów – powiedział bp Dembowski. A wezwanie “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”, które rozumieliśmy wtedy jako wołanie o zmianę ustroju, dziś ukazują dodatkową głębię. Chodzi o ustawiczne odnawianie <tej ziemi>, którą jest umysł i serce człowieka". Nawiązując do niedawnej rocznicy śmierci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego biskup przypomniał, że ten wielki Prymas, w pamiętnym kazaniu jasnogórskim 26 sierpnia 1980 r., kiedy dopiero walczono o prawa nowego ruchu społecznego przypominał, iż walcząc o nie, trzeba pamiętać o obowiązkach człowieka. “To będzie także treść waszego borykania się na polu katechetycznym, duszpasterskim, ale także – z samymi sobą. Nie wystarczy walczyć o prawa księdza, ale trzeba też pamiętać o obowiązkach księdza. Kto przyjmuje dar, winien stać się darem dla innych. Pamiętajcie o tym wszędzie tam, gdzie pośle was Duch przez wolę biskupa.”

Trzynastu neoprezbiterów wraz z ukończeniem seminarium zdobyło magisteria z teologii na KUL. Oprócz jednego wywodzącego się z diecezji płockiej tegoroczni kapłani pochodzą z diecezji włocławskiej; czterech z samego Włocławka. Natomiast ks. Sławomir Grzegórski z parafii Bądkowo na Kujawach jest pierwszym od ponad stu lat kapłanem z niej pochodzącym. Najstarszy z neoprezbiterów ma 37 lat. Bezpośrednio po święceniach biskup ordynariusz wręczył neoprezbiterom dekrety kierujące ich na pierwsze parafie. Po dzisiejszych święceniach diecezja włocławska liczy 573 kapłanów.

Neoprezbiterzy zostali skierowani do pracy w następujących parafiach:

1. Ks. Andrzej Bednarowicz (Umień) - do par. Witowo
2. Ks. Maciej Dąbrowski (Wilczyn) - do par. św. Leonarda w Słupcy
3. Ks. Rafał Działak (NMP Królowej Polski w Koninie) - do par. NMP Królowej Polski we Włocławku
4. Ks. Adam Grabowski (Kłodawa) - do par. Charłupia Mała
5. Ks. Sławomir Grzegórski (Bądkowo) - do par. Chodecz
6. Ks. Grzegorz Guć (Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli) - do par. NMP Królowej Polski w Koninie
7. Ks. Janusz Kęsicki (Ligowo - diec. płocka) - do par. Kramsk
8. Ks. Jacek Makowski (Wniebowzięcia NMP we Włocławku) - do par. św. Wawrzyńca w Słupcy
9. Ks. Przemysław Malinowski (Kłodawa) - do par. Osięciny
10. Ks. Marek Molewski (Wniebowzięcia NMP we Włocławku) - do par. Przedecz
11. Ks. Radosław Nowacki (Smólnik) - do par. Bł. Michała Kozala w Lipnie
12. Ks. Jarosław Pruszkowski (Narodzenia NMP we Włocławku) - do par. Izbica Kuj.
13. Ks. Józef Przybysz (Świerczyn) - do par. Lubicz Górny
14. Ks. Jacek Tomicki (Ducha Świętego we Włocławku) - do par. Dęby Szlacheckie
15. Ks. Mariusz Wielgocki (MB Fatimskiej w Turku) - do par. Czernikowo
ap/rm
powrót
Szkoła im. kard. S. Wyszyńskiego – dziesięciolecie patronatu – Włocławek

“Kościół stara się służyć dobru człowieka, społeczności, także państwa. Jeśli trzeba, to zaświadcza to swoją ofiarą. Ale dobru opartemu na prawdzie. Tak, jak to czynił wasz Patron, który umiłował Boga i Kościół, ale też Ojczyznę i naród, aż po ofiarę ze swej wolności.” – powiedział w katedrze włocławskiej bp Bronisław Dembowski podczas mszy z okazji dziesięciolecia nadania Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku imienia kard. Stefana Wyszyńskiego i pobłogosławienia przez Jana Pawła II jej sztandaru.

6 czerwca 1991 r., podczas spotkania z nauczycielami i uczniami szkoły polskiej we włocławskiej katedrze Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił sztandar włocławskiej szkoły, która obrała sobie za patrona Prymasa Tysiąclecia, wychowanka miejscowego seminarium duchownego, “człowieka wielkiego formatu – jak powiedziała dyrektorka szkoły Maria Wolińska – którego wiara i nadzieja ukierunkowane były na to, aby świat był lepszy”. Podczas akademii w auli seminarium duchownego, też noszącej imię kard. Wyszyńskiego, został odczytane pismo, które nadeszło w odpowiedzi na list wysłany przez szkołę do Ojca Świętego. Wszyscy uczniowie wzięli udział w złożeniu kwiatów przed pomnikiem Prymasa znajdującym się przed katedrą. W uroczystościach wziął udział włocławski poseł AWS Władysław Skrzypek, przedstawiciele władz miasta i delegacja ze sztandarem z noszącego również imię Prymasa Wyszyńskiego opolskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
ap
powrót
Licheń - rozpoczął się I Międzynarodowy Festiwal Szachowy

Aż 74 zawodników bierze udział w I Międzynarodowym Licheńskim Festiwalu Szachowym, który rozpoczął się 31 maja w Licheniu. Rozgrywki potrwają do 2 czerwca. Wśród uczestników turnieju jest międzynarodowy mistrz Yuri Solodovnichenko z Ukrainy.

Na pomysł zorganizowania turnieju szachowego w licheńskim sanktuarium maryjnym wpadli działacze klubu szachowego ,,Hetman” z Konina. Ich inicjatywę poparł ks. Eugeniusz Makulski, kustosz sanktuarium, który przed laty sam grywał w szachy.

– W latach 60. i 70. w pismach szachowych można było znaleźć rozgrywki dzisiejszego papieża Jana Pawła II – powiedzieli KAI pomysłodawcy i organizatorzy turnieju szachowego. – Od tamtych czasów naszym marzeniem jest partia szachów z Ojcem Świętym. A ponieważ jest to bardzo trudne do zrealizowania, pomyśleliśmy, że w drugą rocznicę pobytu Ojca Świętego w Licheniu zorganizujemy właśnie tutaj turniej szachowy – dodali.

– Gdy usłyszałem o festiwalu szachowym w licheńskim sanktuarium, pomyślałem, że to doskonała okazja do połączenia pielgrzymki z moim ukochanymi szachami – tak o swoim udziale w turnieju mówił jeden z szachistów. Przy szachownicach zasiedli zawodnicy w wieku od 8 do 80 lat.
iw/im (KAI)
powrót
Święcenia diakonatu alumnów WSD we Włocławku

We włocławskiej bazylice katedralnej biskup diecezjalny Bronisław Dembowski udzielił święceń diakonatu 15 alumnom miejscowego seminarium. Trzynastu wywodzi się z diecezji włocławskiej, dwóch z diecezji sąsiadujących – płockiej i łowickiej. W homilii biskup powiedział m. in.: "Św. Szczepan, o którym mówi dzisiejsza Liturgia Słowa, niech będzie wzorem dla tych, którzy przyjmują diakonat; wzorem przebaczenia i modlitwy. Jesteście jako diakoni wezwani do posługi przekazywania słów Jezusa z pokolenia na pokolenie." Aktualnie we włocławskim seminarium duchownym przygotowuje się do kapłaństwa 112 alumnów.

Oto nasi nowi diakoni:

1. Biczysko Konrad - par. Sieradz, NSJP
2. Borowski Jacek - par. Tuliszków
3. Filas Marcin - par. Galew
4. Gontarek Arkadiusz - par. Włocławek - Narodzenia NMP
5. Kaczmarek Krzysztof - par. Zduńska Wola - Wniebowzięcia NMP
6. Kalinowski Tomasz - par. Tuliszków
7. Król Tomasz- par. Brzeźno k/Konina
8. Kujawa Krzysztof - par. Świerczyn
9. Maciejewski Robert - Lipno - Wniebowzięcia NMP
10. Polaszek Sławomir - par. Dąbie Kuj.
11. Popławski Zbigniew - par. Duninów (diec. płocka)
12. Sadownik Marcin - par. Włocławek - Ducha Św.
13. Styczyński Michał - par. Warta - św. Mikołaja
14. Szpolorowski Jarosław - par. Bronisław
15. Śmigiel Paweł - par. Rdutów (diec. łowicka)
jn
powrót
Czuwanie modlitewne Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich diecezji włocławskiej

Dnia 26 maja w parafii św. Leonarda w Słupcy odbyło się doroczne czuwanie modlitewne Ruchów i Stowarzyszeń katolickich diecezji włocławskiej: Odnowa w Duchu Świętym, Ruch “Światło-Życie”, Droga Neokatechumenalna, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”, Apostolstwo Maryjne, Żywy Różaniec, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, TP KUL, Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusa, Integracyjna Wspólnota Niepełnosprawnych “Caritas”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

Po zawiązaniu wspólnoty i modlitwie uwielbienia, której przewodniczył gospodarz spotkania ks. Dariusz Fabisiak, uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji ks. Włodzimierza Lewandowskiego. Podkreślił wielkość daru jakimi dla Kościoła są Ruchy i Stowarzyszenia, które przyczyniają się do pogłębionej formacji chrześcijańskiej poprzez kontemplację oblicza Chrystusa i osobisty stosunek do Pisma Świętego. Jednocześnie zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa i zagrożenia utrudniające lub nawet uniemożliwiające postawę ewangelizacyjną, np. brak wierności charyzmatowi, który wyraża się w częstym przechodzeniu ze wspólnoty do wspólnoty, w wyniku czego wielu traci poczucie swej tożsamości. Słabością wielu wspólnot jest też formalne zaliczanie poszczególnych stopni formacji bez jednoczesnego dojrzewania na drodze wiary i podejmowania odpowiedzialności. Dopełnieniem konferencji była kontemplacja oblicza Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, którą prowadziły rodziny z Ruchu “Światło-Życie” wraz z moderatorem, ks. Kryspinem Kaźmierczakiem.

Eucharystii przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski. W homilii, nawiązując do myśli papieskich, zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo stanowienia przez człowieka prawa o tym co dobre i złe, zwłaszcza w aspekcie życia rodzinnego, bez odwoływania się do prawa Bożego. Jako ludzie wierzący mamy obowiązek kształtować swoje życie według Bożych przykazań, które są dla dobra człowieka. Troską i niepokojem napełnia fakt, że w naszej Ojczyźnie coraz bardziej do głosu dochodzą ludzie, którzy nie chcą słuchać głosu Jezusa, lecz głosu przeciwnego. Modlitwa ma pomagać otwierać się na sprawy społeczne, aby według zamysłu Bożego kształtować doczesność.

W czasie procesji Ruch “Światło-Życie” w darze ołtarza złożył dwanaście bochenków chleba dla miejscowej jadłodajni im. Brata Alberta, Stowarzyszenie “Civitas Christiana” ofiarę pieniężną, zaś TP KUL ornat z przeznaczeniem dla parafii św. Leonarda.

W związku z wypowiedziami liderów niektórych orientacji politycznych obiecujących, że w wypadku ich zwycięstwa w nadchodzących wyborach, dokonają liberalizacji ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego oraz że będą propagować większą swobodę obyczajów, wyrażającą się w honorowaniu patologicznych związków seksualnych, Diecezjalna Diakonia Jedności Ruchu “Światło-Życie” wyraziła zaniepokojenie tymi projektami oraz wezwała do podjęcia działań w kierunku budzenia sumień wiernych w obronie dobrych tradycji moralnych i religijnych naszej Ojczyzny.
tm
powrót
Święcenia kapłańskie u Księży Salezjanów w Lądzie n. Wartą

W dniu 26.05.2001 r. w Lądzie nad Wartą miały miejsce święcenia Kapłańskie sześciu diakonów z miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Święceń pierwszym salezjańskim kapłanom XXI wieku udzielił bp Bronisław Dembowski, ordynariusz diecezji włocławskiej.

W homilii, odwołując się do Listu Apostolskiego Jana Pawła II “Novo millenio ineunte”, biskup zachęcał: “Musicie od siebie wymagać, choćby prawo stanowione przez człowieka nie wymagało”.

Liturgia sprawowana była w niezwykłej oprawie muzyczno-misteryjnej. Wytworzony nastrój sprzyjał głębokiemu rozmodleniu. Pomagał w tym seminaryjno-dziecięcy chór i orkiestra (złożona z młodych muzyków - przyjaciół seminarium) pod batutą al. Mariusza Kowalskiego. W uroczystości uczestniczył ks. inspektor Jerzy Worek SDB wraz z radą inspektorii oraz licznie zgromadzeni księża z inspektorii pilskiej salezjanów, księża diecezji włocławskiej, gdańskiej, siostry zakonne, harcerze oraz najbliższa rodzina neoprezbiterów.

Po obiedzie zostały wystawione dwa akty “Męki Pańskiej” autorstwa ks. Franciszka Harazima SDB z muzyką ks. Antoniego Chlondowskiego SDB. Po misterium odbył się jeszcze koncert Chóru Seminarium i Orkiestry Przyjaciół Seminarium.

Wojciech Łachut SDB
powrót
Wspomnienie spotkania z Prymasa Wyszyńskiego z młodzieżą maturalną

Trzydzieści jeden lat temu, dokładnie, w dniu 21 maja 1968 r. kard. Stefan Wyszyński, na zaproszenie niedawno zmarłego, ówczesnego proboszcza, ks. Stanisława Piotrowskiego, wręczał ówczesnym maturzystom kolskiego liceum świadectwa ukończenia katechizacji. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyli też, o ile udało im się zmylić blokady milicyjne, księża i maturzyści z okolic Koła.

W dniu 26 maja w parafii Krzyża Świętego w Kole uroczyście obchodzono rocznicę tamtego wydarzenia. Przyjechało kilkudziesięciu maturzystów z rocznika 1968. Mszy św. o beatyfikację Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego przewodniczył i homilię wygłosił bp Roman Andrzejewski. Kolski historyk Józef Mujta wygłosił odczyt na temat “Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia - Nauczycielem i Wychowawcą Narodu Polskiego”. Wspomnieniami z tamtego spotkania Prymasa Wyszyńskiego z młodzieżą maturalną podzielili się niektórzy ówcześni księża katecheci – ks. Józef Osicki (obecnie proboszcz par. Lubraniec), ks. Józef Warga (proboszcz par. Przedecz), ks. Andrzej Gaweł (proboszcz w katedrze kaliskiej) – oraz maturzyści ’68 – Tadeusz Ślęzak i ks. Tomasz Kaczmarek, dziś znany jako postulator procesu beatyfikacyjnego 108 męczenników drugiej wojny. Ks. Gaweł, który wtedy zorganizował przyjazd młodzieży z Izbicy Kujawskiej, wspominał jak to milicja zatrzymała ich samochód na przedmieściu Koła, uniemożliwiając udział w spotkaniu z Prymasem. Za zorganizowanie tego wyjazdu ks. Gaweł otrzymał wyrok sądowy. Warto dodać, iż Marian Romaniuk w najnowszym, trzecim tomie “Kalendarium kard. Wyszyńskiego” błędnie lokalizuje to wydarzenie w parafii św. Józefa na warszawskim Kole.
ap
powrót
Translacja relikwi błogosławionych męczenników: ks. Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy

Drewniane, ozdobne skrzynie z relikwiami błogosławionych zostały wystawione przed pomnikiem zamęczonych kapłanów. Tłem była wiosenna roślinność i biało-czerwone płótno spływające od pomnikowej monstrancji ku ziemi. Wartę przy relikwiach, już na długo przed uroczystością pełnili strażacy i harcerze. Ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych ruszyła procesja do świątyni. W litanii nie zabrakło także wezwań o wstawiennictwo za przyczyną obydwu błogosławionych. Relikwie nieśli przedstawiciele środowisk, wśród których kapłani osięcińscy szczególnie aktywnie pracowali – samorządowcy, strażacy, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Ostatnią zmianę stanowili kapłani. Wśród koncelebransów był ks. dr Tomasz Kaczmarek, postulator procesu beatyfikacyjnego męczenników drugiej wojny światowej. Bardzo odświętnie prezentowała się grupa dzieci pierwszokomunijnych z parafii Wieniec, które co roku pielgrzymują w tym dniu do Osięcin. Przed mszą biskup ordynariusz poprowadził modlitwy nowenny do błogosławionych męczenników.

W homilii bp Dembowski powiedział m.in.: “obyśmy, poruszeni świadectwem tych męczenników, potrafili zrozumieć, że jeśli nie będziemy kształtować naszego życia wedle Bożych przykazań, zwłaszcza przykazania miłości, to ładu doczesnego w naszej ojczyźnie nie będzie. Wrogów zewnętrznych już nie ma, nikt na Polskę nie napada, a my sami siebie jakże często krzywdzimy. Dlatego potrzeba naszej modlitwy o głęboką przemianę serc naszych.” Po Komunii relikwie przeniesione zostały do bocznej kaplicy. Na relikwiarzu widnieje napis “Relikwie błogosławionych Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy, męczenników za Eucharystię i jedność kapłańską, zamordowanych 24 maja 1940 r., beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. przez papieża Jana Pawła II”. Bp Dembowski poinformował, że w ostatnich dniach na ręce proboszcza, ks. Mariana Kowalskiego, złożono pamiątki związane z postacią bł. Wincentego Matuszewskiego. Ogłosił też, że do świątyni osięcińskiej, miejsca kultu kapłanów-męczenników symbolizujących jedność i miłość kapłańską będą przybywać włocławscy neoprezbiterzy z mszą prymicyjną.


Ks. Matuszewski był proboszczem parafii w Osięcinach, a ks. Kurzawa wikariuszem. W 1940 roku, gdy funkcję komendanta miejscowej policji objął J. Pichler, zaś urząd komisarycznego burmistrz E. Daub, duchownych zaczęły spotykać różnorodne szykany. Wieczorem, w uroczystość Bożego Ciała w 1940 roku, burmistrz wraz z komendantem policji ostatecznie zdecydowali o zamordowaniu księży. Kapłani, mimo ostrzeżenia poprzedniego burmistrza, postanowili pozostać w parafii. Po północy zaaresztowano ich i zabrano z plebani. W połowie drogi między Osięcinami a sąsiednią parafią, Witowem, Niemcy kazali księżom wysiąść z samochodu, a potem zastrzelili ich w przydrożnym rowie.

W pierwszej połowie czerwca 1940 roku obydwaj zabójcy zostali skazani przez niemiecki sąd specjalny w Inowrocławiu na 15 lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku sędzia orzekł, że skazani działali na szkodę narodu niemieckiego, ponieważ księża byli powszechnie szanowani a ich zabójstwo mogło wywołać zamieszki wśród ludności polskiej.

Parafianie pochowali kapłanów na osięcińskim cmentarzu. Pod koniec marca 2001 roku dokonano urzędowej tzw. rekognicji (rozpoznania) szczątków.

Kult osięcińskich męczenników rozwinął się szczególnie w latach osiemdziesiątych, dzięki staraniom proboszcza ks. prałata Karola Napiórkowskiego. W 1986 r. księża dekanatu zwrócili się do biskupa włocławskiego z prośbą o pomnik upamiętniający kapłanów-męczenników. Monument stanął w miejscu ich śmierci 28 maja 1987 r. Trzy lata później przy kościele parafianie postawiono pomnik według projektu Jana Martyki z Łodzi, przedstawiający sylwetki obu kapłanów

Bł. ks. Wincenty Matuszewski w chwili śmierci miał 71 lat. Proboszczem w Osięcinach był od 1918 roku. Należał do Rady Gminy, był honorowym prezesem miejscowej Straży Ogniowej. Cieszył się powszechnym szacunkiem. Bł. Ks. Józef Kurzawa zginął w wieku lat 30. Osięciny były jego pierwszą parafią.
ap/mk
powrót
Poświęcenie odnowionej polichromii i ołtarza w kaplicy św. Bogumiła w Dobrowie

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w parafii pw. Trójcy Świętej w Dobrowie miało miejsce uroczyste poświęcenie odnowionej polichromii i ołtarza w kaplicy św. Bogumiła w miejscowym kościele, którego dokonał ks. bp Stanisław Gębicki. Odnowienia polichromii i ołtarza podjęli się konserwatorzy sztuki z Poznania, p. Danuta i Jarosław Jaskulakowie.

Ciągła troska o relikwie św. Eremity i miejsca Jemu poświęcone dowodzi, że kult św. Bogumiła w Dobrowie jest wciąż żywy.
pg
powrót
Księża marianie zapraszają na 9. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe

W Licheniu rozpoczęły się przygotowania do 9. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, które, odbędą się w Sanktuarium Maryjnym w ostatnią sobotę i niedzielę lipca – 28-29 lipca. Po raz pierwszy uroczystości odbędą się w budowanej w Licheniu bazylice.

Dwudniowe spotkania anonimowych alkoholików i ich rodzin rozpoczną się w południe 28 lipca festynem muzycznym dla dzieci. Następnie o godz. 15.00 księża marianie, gospodarze licheńskiego sanktuarium, zapraszają wszystkich do odprawienia drogi krzyżowej w Lesie Grąblińskim – miejscu objawień Matki Bożej.

O godz. 17.30 w tradycyjnym miejscu mityngów – na placu o. Papczyńskiego, nastąpi uroczyste otwarcie 9. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, po czym rozpoczną się mityngi poszczególnych grup ruchu Anonimowych Alkoholików. Al-Anon (rodziny alkoholików) spotkają się w kaplicy Trójcy Przenajświętszej w bazylice, Al-Ateen (dzieci alkoholików) w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, DDA (dorosłe dzieci alkoholików) w Sali Królewskiej, a otwarte spotkanie AA odbędzie się na placu o. Papczyńskiego. O północy anonimowi alkoholicy i ich rodziny wezmą udział w uroczystej nocnej Mszy św., która zostanie odprawiona w nawie głównej licheńskiej bazyliki.

W czasie Spotkań będzie można kupić dobrą literaturę psychologiczną poświęconą rodzinie i problematyce trzeźwościowej oraz emblematy i symbole ruchu AA.

Organizatorzy imprezy – Intergrupa “Jedność” z Konina oraz Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym – zapowiadają wydanie drugiego numeru biuletynu Spotkań zatytułowanego “Mityng pod Gwiazdami”. W tegorocznym numerze czytelnicy znajdą m.in. informacje o problemach przemocy w rodzinie i narkomanii, świadectwa uczestników ubiegłorocznych Spotkań oraz rozmowy z terapeutami trzeźwościowymi.
iw/jw/awo (KAI)
powrót
Sesja naukowa w Roku Prymasa Wyszyńskiego

Sesja poświęcona Prymasowi Tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu odbyła się 15 maja w Koninie. Bp Roman Andrzejewski odkreślił Prymasa Wyszyńskiego jako “Mojżesza narodu polskiego” i rzecznika praw człowieka. Spotkanie poprzedziły występy chóru akademickiego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oddział w Koninie oraz zespołu recytatorskiego.

W sesji wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i duchowieństwa oraz studenci.
ap
powrót
Poświęcenie figury św. Izydora w Borysławicach Kościelnych

W dniu 13 maja w godzinach przedpołudniowych w świątyni parafialnej w Borysławicach Kościelnych bp Stanisław Gębicki odprawił mszę i poświęcił, usytuowaną na rozstaju dróg, figurę św. Izydora ufundowaną przez miejscowych parafian. Biskup ordynariusz wziął udział w krakowskich uroczystościach ku czci św. Stanisława, natomiast po południu, wraz z bp. Gębickim, uczestniczył w nadaniu bp Stanisławowi Dziwiszowi doktoratu honoris causa na KUL-u.
ap
powrót
Pielgrzymka do Włoch organizowana przez Caritas dla chorych z naszej diecezji

Dnia 13 maja, rozpoczęła się kolejna, coroczna pielgrzymka do Włoch organizowana przez Caritas naszej diecezji dla chorych. Uczestnikami pielgrzymki jest 51 osób chorych, starszych z prawie całej diecezji.

Zasadniczym celem tej pielgrzymki jest. Audiencja u Ojca św. Oprócz tego wydarzenia, chorzy będą mogli odwiedzić wszystkie wielkie Bazyliki Rzymu, cmentarz żołnierzy polskich na Monte Casino, Loretto - Sanktuarium Maryjne a w szczególności grób błogosławionego O. Pio w San Giovanni Rotondo. Jest to kolejny, ważny cel na pielgrzymim szlaku. Nie zabraknie i też zwiedzania zabytków specyficznych dla tego kraju jak Wenecja - miasto na wodzie.
ap
powrót
Włocławskie obchody Roku Prymasa Wyszyńskiego

Już w piątek, w dniu 11 maja, w Seminarium otwarte zostały dwie wystawy poświęcone Prymasowi Wyszyńskiemu; jedna – fotogramów - przygotowana przez “Civitas Christiana”, druga - publikacji, zdjęć i pamiątek ukazujących związki z Włocławkiem, przygotowana przez dyrektora biblioteki seminaryjnej. W katedrze odbył się okolicznościowy koncert, na którym wykonano Mszę C-dur L. Beethovena. Alumni seminarium włocławskiego wystawili montaż literacki “Czas nigdy Go nie oddali” poświęcony Prymasowi Wyszyńskiemu.

W dniu 12 maja, 55 rocznicę święceń biskupich ks. Stefana Wyszyńskiego, jednocześnie rocznicę zakończenia jego włocławskiego etapu życia, odbyły się we Włocławku uroczystości przypominające postać i dokonania z tego okresu późniejszego Prymasa Tysiąclecia.

W godzinach przedpołudniowych w auli seminarium duchownego noszącej imię wielkiego wychowanka tej uczelni odbyło się sympozjum naukowe. Księża diecezji włocławskiej wygłosili następujące referaty: “Szkic włocławskich dziejów Stefana Wyszyńskiego” (ks. doc. Witold Kujawski), “Myśl i działalność społeczna ks. Stefana Wyszyńskiego” (ks. dr Zbigniew Skrobicki), “Realista i prorok. Zarys przed- i powojennych poglądów ks. Stefana Wyszyńskiego na socjalizm i komunizm” (ks. dr Antoni Poniński”). Ks. dr Wojciech Hanc, rektor seminarium włocławskiego i redaktor “Ateneum Kapłańskiego”, zaprezentował najnowszy numer czasopisma poświęcony w całości włocławskim dziejom ks. Stefana Wyszyńskiego. Po referatach krótkie przemówienia wygłosili goście oficjalni – Stanisław Wawrzonkoski, prezydent Włocławka; Józef Rogacki, wojewoda kujawsko-pomorski; Ziemowi Gawski, przewodniczący “Civitas Christiana”; abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński. Tę część spotkania zakończyło wystąpienie biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego.

W południe w katedrze odprawiona została msza koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Muszyńskiego. Koncelebransami byli m. in. biskupi – Bronisław Dembowski, Czesław Lewandowski, Stanisław Gębicki. W homilii bp Dembowski, nawiązując do Jezusowego przykazania miłowania Boga i bliźnich przypomniał symboliczne wydarzenie z życia ks. Wyszyńskiego, który w Laskach natknął się na nadpaloną kartkę przyniesioną wiatrem z walczącej Warszawy, na której pozostały tylko dwa słowa “będziesz miłował...” Uznał to za znak zobowiązujący na resztę swego życia. Przed błogosławieństwem przemawiał także abp Muszyński.

Po liturgii zostały złożone kwiaty pod postawionym w 1996 roku przed katedrą pomniku Prymasa Wyszyńskiego.
ap
powrót
W Licheniu uczczono 191. rocznicę objawień Matki Bożej

Kilka tysięcy pielgrzymów przybyło 1 maja do Lichenia, aby upamiętnić 191. rocznicę objawień Matki Bożej. Mszy św. przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Eugeniusz Makulski.

W homilii nawiązał do odwiecznej walki dobra i zła, która dzisiaj dotyczy wierności Bogu, wierności życiu dzieci i starców, czy szacunku do świętości rzeczy i dni. “Zmagania zewnętrzne przenikają się z walką wewnętrzną dokonującą się w sercu każdego człowieka” – dodał. Nawiązując do dzisiejszej rocznicy, przypomniał, że Maryja, objawiając się w grąblińskim lesie, wzywała do nawrócenia. Uznał, że przesłanie sprzed 191 lat okazuje się wciąż aktualne.

Mszę św. poprzedziła procesja i poświęcenie nowej kapliczki postawionej na miejscu ostatniego objawienia Maryi, które miało miejsce 15 sierpnia 1850 r.

Historia sanktuarium rozpoczęła się w 1813 r., kiedy po klęsce bitwy napoleońskiej pod Lipskiem ciężko ranny Tomasz Kłossowski, kowal spod Lichenia, modlił się do Matki Bożej o ratunek. Wtedy ujrzał Matkę Bożą idącą przez pobojowisko, w sukni amarantowej, w królewskiej koronie, zapłakaną i tulącą do serca Orła Białego. Najświętsza Panna pochyliła się nad rannym i obiecała, że go ocali. Poleciła mu, aby postarał się o wizerunek Maryi, umieścił go w swoich rodzinnych stronach i nakazał ludziom, by oddawali mu cześć. Przez 23 lata poszukiwał on wizerunku podobnego do objawionej Maryi. Zobaczył go na przydrożnym drzewie we wsi Lgota. W roku 1844 umieścił wizerunek Madonny w małej kapliczce w grąblińskim lesie, położonym 2 km od Lichenia. Po śmierci Kłossowskiego kapliczką zajął się pasterz Mikołaj Sikatka. Od 1850 do 1852 r. miał on objawienia, w których Matka Boża przekazywała mu polecenia: wzywała ludzi do pokuty, nawrócenia, przemiany życia. Zachęcała do odprawiania Mszy św. przebłagalnych, zapowiadała niepodległość Polski. Prosiła również, aby ludzie często odmawiali różaniec, a także aby jej obraz został przeniesiony do kościoła w Licheniu. Po przeniesieniu obrazu 29 września 1852 r. ustała panująca na tamtych terenach zaraza. Jako wotum wdzięczności mieszkańcy wybudowali murowany kościół.
kzk/js (KAI)
powrót
Pielgrzymka Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego na Jasną Górę

Ponad pół tysiąca osób związanych ze środowiskiem ziemiańskim już po raz piąty pielgrzymowało 5 maja na Jasną Górę. Modlitwą pod przewodnictwem duszpasterza rolników bp. Romana Andrzejewskiego objęli zwłaszcza sprawę uwłaszczenia w Polsce oraz integracji wewnętrznej ziemian.

Pielgrzymi, głównie członkowie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wysłuchali najpierw w jasnogórskiej sali o. Kordeckiego serii wykładów zatytułowanych “Rodzina ziemiańska między tradycją a współczesnością”. Bp Andrzejewski stwierdził, że weto prezydenckie dotyczące ustawy reprywatyzacyjnej jest sprawdzianem zgody warstwy ziemiańskiej na poniżenie i kradzież własności, nie tylko majątku, ale przede wszystkim prawa własności. Dodał, że jeśli w dochodzeniu do swoich praw zostaje tylko droga sądowa, to trzeba na nią wejść. Jego zdaniem nie będzie to procesowanie się z Ojczyzną, bo to nie Ojczyzna krzywdę wyrządziła, lecz jedynie importowana do Ojczyzny grabież i rozbój. – Nie pieniaczymy się z Ojczyzną, ale Ojczyznę od hańby ochronić chcemy – zakończył.

Pierwsze spotkanie ziemian odbyło się w 1937 roku. Wśród 4 tys. pielgrzymów uczestniczył w nim także ówczesny Prymas Polski kard. August Hlond oraz matka Urszula Ledóchowska. W 60. rocznicę tamtej pierwszej pielgrzymki, czyli w 1997 r. ziemianie ponownie zebrali się na Jasnej Górze, aby zawierzyć się Matce Bożej w nowej sytuacji społeczno-ustrojowej oraz aby obrać za swą patronkę bł. Urszulę.

Obecne spotkanie zakończyło ponowienie aktu oddania ziemiaństwa Maryi. W ramach pielgrzymki w Domu Pielgrzyma czynna była wystawa poświęcona współczesnym, polskim rodzinom ziemiańskim, na której zaprezentowano zdjęcia i różne pamiątki rodzinne.
ap
powrót
Odznaczenia państwowe dla księży włocławskich

W dniu 3 maja, we włocławskiej siedzibie Zarządu Regionu “Solidarność”, Arkadiusz Rybicki, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udekorował odznakami “Zasłużony Działacz Kultury” grupę osób szczególnie zasłużonych w okresie stanu wojennego za działalność na rzecz rozwoju kultury, demokracji i “Solidarności”. W kilkunastoosobowej grupie odznaczonych znalazło się dwóch kapłanów włocławskich – ks. Michał Pietrzak, proboszcz parafii św. Józefa, i ks. Zbigniew Szygenda, proboszcz par. Najświętszego Zbawiciela.
ap
powrót
Uroczystości 3 Maja w katedrze włocławskiej

W trzeciomajowych uroczystościach kościelnych wzięli udział przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, harcerze, poczty sztandarowe wojska, straży pożarnej, kombatantów, szkół. Mszy Świętej w katedrze włocławskiej przewodniczył biskup ordynariusz Bronisław Dembowski.

W homilii podkreślił ścisły związek między postawą religijną a życiem społecznym: “we właściwy sposób przyjęte prawdy wiary kształtują życie społeczne.” W nawiązaniu do trwającego Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w tej katedrze przyjął święcenia kapłańskie, bp Dembowski przypomniał milenijne refleksje Prymasa Polski. W dniu jasnogórskich obchodów milenijnych Prymas napisał: “Wobec totalnego zagrożenia Narodu, będącego pod przemocą Moskwy, wobec ateizacji programowej, popieranej przez PZPR, wobec wyniszczenia biologicznego – trzeba głębokiego nurtu nadprzyrodzonego, by Naród świadomie czerpał z Kościoła moce Boże i umacniał nimi swoje życie religijne i narodowe.” Dzisiaj – mówił biskup – zagrażają nam inne, ale nie mniej groźne niebezpieczeństwa, wyrosłe z niewłaściwie pojmowanej wolności. To co dzisiaj grozi narodowi, zaczyna się od postawy “robię co chcę”.

Bp Dembowski odniósł się też do tych Polaków, którzy uczestniczyli w krzywdach wyrządzanych Żydom. “Boleśnie przeżywamy, gdy nam przypisują udział w zbrodniach, których dokonywali niektórzy Polacy. Mimo że byli to tylko niektórzy, mimo że – jak mówi się – była to prowokacja, to jednak bolesne jest to, że dali się sprowokować. Biskupi wypowiedzą za to wszystko słowa ‘przepraszamy i prosimy o przebaczenie’. Bo tylko wtedy będzie rozwijać się Europa Narodów, kiedy ludzie zdolni będą do słowa ‘przepraszam’. Spodziewamy się też jednak, że usłyszymy te same słowa. Bo i Polacy byli krzywdzeni. Znaleźli się tacy Rosjanie, którzy potrafili zdobyć się w Miednoje i Charkowie na prośbę: ‘Przebaczcie nam Polacy’. Chociaż nieporównywalny jest Holocaust, to spodziewamy się, że usłyszymy słowa przeprosin ze strony przedstawicieli narodu żydowskiego za entuzjastyczny udział w szeregach NKWD i UB, co przecież jest prawdą historyczną.”
ap
powrót
Zakończenie peregrynacji i poświęcenie krzyża w Zadzimiu

W dniu 2 maja biskup-senior Czesław Lewandowski uczestniczył w parafii Zadzim w nabożeństwie kończącym peregrynację obrazu Chrystusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny Kowalskiej. Nabożeństwom podczas pobytu obrazu w parafii przewodniczył jezuita o. Zdzisław Pałubicki. Wobec Najświętszego Sakramentu proboszcz ks. kan. Henryk Kalita dokonał zawierzenia parafii Jezusowi Miłosiernemu. Biskup Lewandowski dokonał poświęcenia kilkunastometrowego metalowego krzyża postawionego na rozwidleniu dróg przed kościołem ufundowanego przez parafian dla upamiętnienia nowego tysiąclecia chrześcijaństwa i peregrynacji.
ap
powrót
Młodzi Westerplattczycy na pielgrzymce w Sanktuarium Maryjnym

Ponad 130 uczestników 18. Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół im. Bohaterów Westerplatte pielgrzymowało 28 kwietnia do Matki Bożej Licheńskiej. Szkoły imieniem Bohaterów Westerplatte założyły Klub Westerplattczyków. Z ponad 100 placówek w kraju, noszących to imię, do Klubu należy 68.

Wśród nich jest m.in. Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie. To na jej zaproszenie klubowicze przyjechali w tym roku do Konina i pielgrzymowali do Lichenia. – Każdego roku spotykamy się w innej szkole, wymieniamy doświadczenia, poznajemy region i wśród młodego pokolenia głosimy prawdę o bohaterskich czynach naszych patronów – wyjaśniła Izabela Wilk, dyrektor SP9 w Koninie. Do udziału w spotkaniu organizatorzy zaprosili Szkołę Podstawową w Licheniu, która nosi im. gen. Henryka Sucharskiego, dowódcy jednostki, która broniła Westerplatte.

Po dniu spędzonym w Koninie ponad 130 uczestników spotkania przyjechało do Lichenia. Zwiedzili Sanktuarium i wzięli udział w uroczystej Mszy św. odprawionej w bazylice w intencji Westerplattczyków i polskiej młodzieży. Eucharystii przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski.

– Każdy z Was znajduje w życiu swoje Westerplatte; jakiś wymiar zadań, powinności, praw, zasad i wartości, od których nie można się uchylać, zdezerterować, których trzeba bronić – mówił do pielgrzymujących uczniów ksiądz biskup. Dziś dla młodych ludzi tym Westerplatte, zdaniem bp Dembowskiego, jest troska o to, by nie było wojny. Ksiądz biskup z przekonaniem mówił, że jest pewny iż “młodzi ludzie ze szkół noszących imię Bohaterów Westerplatte są wychowywani w duchu pokoju i szczególnie dobrze rozumieją, że “wojny zawsze są powodowane przez łamanie praw Bożych i praw człowieka”.
iw/bl (KAI)
powrót
Początek nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji włocławskiej

W dniu 22 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia rozpoczęło się w diecezji włocławskiej nawiedzenie poszczególnych parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego. Kopia tego obrazu, nawiedzającego parafie naszej diecezji jest wotum ufundowanym przez proboszcza par. Świnice Warckie, ks. Franciszka Jabłońskiego, który w ten sposób wyraził dziękczynienie za swoje ocalenie z obozu w Dachau. Obraz namalowany w latach pięćdziesiątych przez wiele lat znajdował się w kościele świnickim, a od pewnego czasu został umieszczony w domu urodzenia św. Faustyny. Wraz z Obrazem peregrynują relikwie św. Faustyny.

O godzinie 15.00 w kościele parafialnym w Świnicach Warckich, odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego przed obrazem, który będzie nawiedzał parafie. Modlitwie, w obecności biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego, biskupa seniora Czesława Lewandowskiego i biskupa pomocniczego pomocniczego Stanisława Gębickiego przewodniczył ks. Emilian Sigel, pallotyn, który prowadzi rekolekcje w Szadku - pierwszej z nawiedzanych parafii. W skład delegacji parafii Szadek, która przewiozła Obraz do swojej parafii, wchodzili m.in. przedstawiciele samorządu z burmistrzem na czele. Po uroczystym powitaniu w świątyni szadkowskiej przez parafian, Mszę świętą odprawił bp B. Dembowski. W homilii wyraził radość, że rozpoczynające się nawiedzenie diecezji jest częściowym spełnieniem troski św. Faustyny, aby miłość miłosierna ogarniała cały świat i jednocześnie unaocznieniem dzisiejszemu człowiekowi prawdy o tym, jak Bóg umiłował każdego człowieka.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji włocławskiej potrwa około czterech lat.
ks. ss.
powrót
Pielgrzymka “Solidarności”

Nie chodzi o to, żeby oskarżać tych, którzy są w innym obozie politycznym. Chodzi o to, żeby patrzeć na siebie i swoje zaangażowanie – usłyszeli w sobotę związkowcy z “Solidarności” w kazaniu wygłoszonym przez bp. Bronisława Dembowskiego. W rzęsistym deszczu i przenikliwym zimnie przez dwa dni związkowcy modlili się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu w intencji członków “S” i ich rodzin.

III Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ “Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski rozpoczęła się w sobotę wieczorną Mszą św. odprawioną w bazylice. Po raz pierwszy Eucharystii w nowej świątyni przewodniczył bp Bronisław Dembowski, ordynariusz diecezji włocławskiej. Wśród związkowców był Marian Krzaklewski, przewodniczący Rady Krajowej NSZZ “Solidarność”.

W wygłoszonym kazaniu biskup Dembowski przypomniał, że to właśnie powstała blisko 21 lat temu “Solidarność” postulowała, aby do życia społecznego weszła religijność. I tak się stało. – Ale czy w nasze życie społeczne i polityczne wszedł wymiar ewangelicznej świętości? Również w życie “Solidarności”? – pytał kaznodzieja.

Biskup Dembowski przypomniał wciąż aktualne słowa papieża Jana Pawła II sprzed pięciu lat: “Konieczne zmiany polityczne i społeczne mogą się okazać nie wykorzystane, jeśli za nimi nie staną odpowiedni ludzie”.

Nie chodzi o to, żeby oskarżać tych, którzy są w innym obozie politycznym. Chodzi o to, żeby patrzeć na siebie i swoje zaangażowanie – mówił bp Dembowski do związkowców.

Ksiądz biskup zakończył przesłaniem, byśmy miłowali nieprzyjaciół, zdobywali się na dobre uczynki wobec tych, którzy nas prześladują i niczego nie czynili gwałtem. Zapewnił, że im więcej w życiu troski o jego ewangeliczny wymiar, tym więcej radości.

Związkowcy “S” na ogólnopolskiej pielgrzymce w Licheniu pierwszy raz spotkali się przed trzema laty po to, by uczcić pamięć ks. Jerzego Popiełuszki i odsłonić pomnik upamiętniający jego osobę. Wówczas gościem honorowym uroczystości była mama ks. Jerzego, pani Marianna Popiełuszko. Związkowcy umówili się, że każdego roku w terminie najbliższym imieninom Jerzego (23 kwietnia), będą się spotykać w Licheniu, by przy pomniku kapelana zdawać rachunek ze swojej działalności. W drugim dniu pielgrzymki związkowcy modlili się w intencji Ojczyzny, jak powiedział kustosz licheńskiego sanktuarium, “by naród polski nie stracił pamięci” i o rychłą beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie złożono kwiaty pod pomnikami ks. Jerzego i powstania “Solidarności”.
iw /mr/mp (KAI)
powrót
Sakrament bierzmowania w Lipnie

W dniu 21 kwietnia bp Stanisław Gębicki w kościele par. Bł. Bpa Michała Kozala w Lipnie udzielił sakramentu bierzmowania ok. 150-osobowej grupie młodzieży gimnazjalnej z obydwu parafii lipnowskich.
ap
powrót
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

W tegorocznej pielgrzymce maturzystów diecezji włocławskiej na Jasną Górę wzięło udział ok. 2,5 tys. młodzieży i 40 kapłanów. W trakcie drogi do sanktuarium młodzi pielgrzymi wysłuchali konferencji na temat pielgrzymowania. W sobotnie południe w dniu 21 kwietnia mszy świętej koncelebrowanej z księżmi katechetami przewodniczył bp Bronisław Dembowski. Ks. Dariusz Maćczak wik. par. św. Maksymiliana we Włocławku dokonał aktu zawierzenia młodzieży przed jasnogórskim obrazem Maryi. Drodze krzyżowej na wałach wokół klasztoru przewodniczył ks. Dariusz Fabisiak, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
ap
powrót
Rekolekcje kapłańskie we włocławskim Seminarium Duchownym

W seminarium duchownym w dniach 18-20 kwietnia odbyły się rekolekcje dla sześćdziesięcioosobowej grupy kapłanów. Konferencje głosił pallotyn ks. Emilian Sigel
ap
powrót
Bp R. Andrzejewski w amerykańskim sanktuarium

W dniu 17 kwietnia odleciał do USA bp Roman Andrzejewski. Na zaproszenie księży marianów w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w sanktuarium w Stockbrodge odprawi Mszę św. i wygłosi kazanie. Nabożeństwo to transmitować będzie jeden z amerykańskich kanałów telewizyjnych.
ap
powrót
Poniedziałek Wielkanocny - jubileusz ingresu do katedry bpa Ordynariusza

W dziewiątą rocznicę święceń biskupich i ingresu bp Bronisław Dembowski przewodniczył w katedrze przedpołudniowej mszy dziękczynnej. Koncelebrowali z nim wszyscy pozostali biskupi, członkowie kapituły katedralnej, pracownicy kurii, przedstawiciele seminarium. Obecni byli niektórzy dziekani. Kazanie wygłosił ks. infułat Witold Bura. Przed błogosławieństwem życzenia złożyli przedstawiciele: gimnazjum nr. 9, młodzieży z parafii katedralnej, duszpasterstwa akademickiego, harcerzy, Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, sióstr zakonnych, seminarium duchownego.
ap
powrót
Liturgia Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego

Liturgii Wigilii Paschalnej, która w katedrze od kilku lat zaczyna się o godzinie 21.00 przewodniczył bp Bronisław Dembowski. Biskup senior Czesław Lewandowski o godzinie 19 sprawował liturgię w kościele św. Jana Chrzciciela, podczas której udzielił chrztu dorosłemu mężczyźnie. Bp Stanisław Gębicki odprawiał liturgię wielkosobotnią w kościele parafialnym w Kowalu.
ap
powrót
Liturgia Wielkiej Soboty

Liturgii Wigilii Paschalnej, która w katedrze od kilku lat zaczyna się o godzinie 21.00 przewodniczył bp Bronisław Dembowski. Biskup senior Czesław Lewandowski o godzinie 19 sprawował liturgię w kościele św. Jana Chrzciciela, podczas której udzielił chrztu dorosłemu mężczyźnie. Bp Stanisław Gębicki odprawiał liturgię wielkosobotnią w kościele parafialnym w Kowalu.
ap
powrót
Liturgia Wielkiego Piątku w Słupcy

W Słupcy po raz kolejny odprawiono drogę krzyżową ulicami miasta. O godzinie 21.00 procesja, na czele której niesiono duży krzyż wyruszyła z par. Bł. Bpa Michała Kozala na liczącą ponad dwa kilometry trasę. Mimo niesprzyjającej pogody w nabożeństwie wzięło udział około dwóch tysięcy wiernych. Rozważania poszczególnych stacji przygotowali świeccy katecheci z par. św. Wawrzyńca. Na rynku miejskim rozważanie odwołujące się do postaci z Całunu Turyńskiego przeprowadził ks. Andrzej Wasilewski, wikariusz par. św. Wawrzyńca. Droga krzyżowa zakończyła się ok. 22.30 przy kościele par. św. Leonarda, w którym znajduje się słynący łaskami szesnastowieczny krucyfiks.
ap
powrót
Liturgia Wielkiego Piątku

W katedrze liturgii wielkopiątkowej przewodniczył bp Roman Andrzejewski. Na nabożeństwie byli obecni wszyscy pozostali biskupi.
ap
powrót
Triduum Paschalne w parafiach katolickich Witebska

W półtora roku od powstania nowej diecezji witebskiej w obrzędach Triduum Paschalnego w Witebsku uczestniczyło o wiele więcej osób, niż w latach poprzednich. Dodatkowym źródłem radości w Wielkanoc 2001 r. w Witebsku, które jest miastem w przewadze prawosławnym, był fakt, iż tego roku katolicy i prawosławni świętowali Paschę tego samego dnia.

W Witebsku istnieją już cztery parafie katolickie. Wierni trzech parafii witebskich uczestniczyli we własnych świątyniach, zaś nowej, powstałej ostatnio parafii św. Antoniego - w kościele katedralnym św. Barbary. W tegorocznych uroczystościach Każdego dnia w czasie Triduum Paschalnego oprócz miejscowych duszpasterzy w celebracji świętych obrzędów brali czynny udział albo ksiądz biskup Władysław Blin, albo jego najbliżsi współpracownicy z kurii biskupiej: ks. kanclerz Michał Jóźwiak, ks. Adam Sikorski MIC – moderator kurii i ks. Mirosław Skoczylas, ekonom diecezji.

W Wielki Czwartek wierni pamiętali iż jest to święto kapłańskie i duszpasterze witebscy otrzymali okolicznościowe życzenia i kwiaty od delegacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

W Wielki Piątek ksiądz biskup uczestniczył w obrzędach liturgii Męki Pańskiej w nowozbudowanej kaplicy parafialnej Matki Bożej Saletyńskiej w śródmieściu Witebska. W homilii podkreślił rolę krzyża i cierpienia w życiu chrześcijanina i podzielił się wspomnieniami o tym, jak organizował duszpasterstwo w ostatnich 12 latach (jeszcze przed otrzymaniem sakry biskupiej) na całej Wschodniej Białorusi.

W Wielką Sobotę w późnych godzinach wieczornych we wszystkich ośrodkach duszpasterskich Witebska została odprawiona liturgia Wigilii Paschalnej. Bp Blin przewodniczył liturgii w kaplicy parafialnej pw. Jezusa Miłosiernego w nowej dzielnicy na południu Witebska. Wiernym tej parafii, na terenie której znajduje się kuria biskupia, mówił o tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Podczas kazania prowadził też żywy dialog z dziećmi i młodzieżą. Po liturgii odbyła się procesja rezurekcyjna; podobnie też było w innych parafiach. Począwszy od wieczoru Wielkiego Czwartku katolicy Witebska wiernie adorowali do późnych godzin nocnych Chrystusa Eucharystycznego wystawionego w kościołach, a potem od wieczora Wielkiego Piątku przy grobie Pańskim.

Natomiast w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 15 kwietnia bp Blin poświęcił podczas Mszy św. nowozbudowaną kaplicę pw. Matki Boskiej Saletyńskiej w śródmieściu Witebska. W kazaniu ksiądz biskup wyraził radość z powstania nowej świątyni i potem przytaczając opisy chrystofanii podkreślił rolę Chrystusa Zmartwychwstałego w życiu każdego z nas. Po zakończeniu liturgii ksiądz biskup kontynuował dialog z wiernymi i zachęcił miejscową scholę do przedłużenia tego radosnego spotkania wykonaniem paru pieśni, mających być wyrazem uznania dla miejscowego proboszcza i pracujących w tej parafii sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego: s. Samueli i s. Benedykty.

W Witebsku istnieją obecnie cztery parafie katolickie: katedralna św. Barbary, w której duszpasterstwo prowadzą ojcowie dominikanie, parafia Matki Boskiej Saletyńskiej (księża saletyni), Jezusa Miłosiernego (salwatorianie) i św. Antoniego z Padwy (ojcowie franciszkanie). Po kazaniu ksiądz biskup poświęcił nową kaplicę ku ogólnej radości wiernych, wyrażonej rzęsistymi oklaskami. Jako podziękowanie delegacja wiernych parafii ofiarowała księdzu biskupowi obraz Matki Bożej. Warto dodać iż skład gości podczas świątecznego obiadu w domu księdza biskupa w dzień Wielkanocy był zaiste ekumeniczny: oprócz rzymsko-katolików brali w nim udział także greko-katolik, prawosławna i luteranka. Po południu miłą niespodziankę sprawiła księdzu biskupowi młodzież witebskich parafii, która przyszła na “zajączka” z gitarami i ze śpiewem piosenek wielkanocnych do domu biskupiego (który znajduje się na siódmym piętrze nowego bloku).
ks. as, MIC/ts (KAI Witebsk)
powrót
Liturgia Wielkiego Czwartku

Przedpołudniowej Mszy Krzyżma w Katedrze przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski. W koncelebrze uczestniczyli wszyscy biskupi diecezji oraz około 200 kapłanów. Do katedry przybyli także ministranci i służba liturgiczna z wielu parafii - około 600 chłopców i dziewcząt. Bp Dembowski w homilii nawiązał do myśli przewodnich tegorocznego listu papieskiego do kapłanów - uznania dla wytrwałej pracy duszpasterskiej i posługi miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Wszyscy duchowni odnowili przyrzeczenia kapłańskie. W siedzibie biskupiej życzenia w imieniu duchowieństwa złożył ordynariuszowi bp Stanisław Gębicki.

Popołudniowej Mszy Wieczerzy Pańskiej i obrzędowi mandatum w katedrze przewodniczył bp Dembowski. Bp Roman Andrzejewski przewodniczył takiej liturgii w kościele parafialnym w Brześciu Kujawskim. We włocławskim kościele św. Józefa bp Stanisław Gębicki podczas wielkoczwartkowej mszy poświęcił ambonkę i chrzcielnicę. Biskup senior Czesław Lewandowski odprawił wielkoczwartkową mszę w kaplicy klasztoru sióstr karmelitanek we Włocławku-Michelinie.
ap
powrót
Poświęcenie odnowionej polichromii w Izbicy Kuj.

W Niedzielę Palmową bp Stanisław Gębicki przewodniczył procesji i mszy w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. Poświęcił też odnowioną polichromię świątyni izbickiej.
ap
powrót
Rekolekcje dla inteligencji włocławskiej

W liczącej już około czterdziestu lat tradycji wielkopostnych rekolekcji dla inteligencji włocławskiej trwających od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy w kościele seminaryjnym św. Witalisa, od siedmiu lat trwa głoszenie ich kontynuuje obecny biskup włocławski Bronisław Dembowski. Dotychczas wygłoszone przez biskupa homilie i konferencje zostały wydane pod wspólnym tytułem "W drodze ku trzeciemu tysiącleciu".
ap
powrót
Obchody Niedzieli Palmowej we Włocławku

Przedpołudniowej procesji z palmami wokół Katedry i mszy w Katedrze przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski. Wziął w nich udział również biskup senior Czesław Lewandowski. Po południu bp Dembowski odprawił w Katedrze mszę dla młodzieży z terenu diecezji. Wzięło w niej udział około 600 osób, z czego przynajmniej połowa przyjechała z okolic Konina i Słupcy. Po liturgii, w auli seminaryjnej młodzież uczestniczyła w katechezach ewangelizacyjnych głoszonych m. in. przez ks. Dariusza Fabisiaka, diecezjalnego duszpasterza młodzieży, oraz obejrzała pantomimę ewangelizacyjną i spektakl "Listy do Nikodema" wystawione przez alumnów seminarium włocławskiego.
ap
powrót
Spotkanie samorządowców w Licheniu

W sanktuarium maryjnym w Licheniu 7 kwietnia spotkali się urzędnicy z całej Wielkopolski wraz ze Stanisławem Tammem, wojewodą wielkopolskim. Dotychczas na Boże Narodzenie i Wielkanoc do Lichenia przyjeżdżali tylko pracownicy administracji z byłego województwa konińskiego.

Podczas Mszy św. bp włocławski Bronisław Dembowski powiedział do urzędników, aby dbali o swoje dobre imię, by nie wykorzystywali luk prawnych, ponieważ są to “grzeszne sposoby”. Biskup życzył urzędnikom, by służyli dobru wspólnemu i uczciwą pracą zarabiali na chleb.

Na spotkaniu obecny był również prof. Peter Raina, autor ośmiotomowej biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyraził on radość z obchodów roku kardynała Wyszyńskiego. Według niego może to przybliżyć osobę Prymasa. “Wiemy – kardynał, prymas, ale nie znamy ani osoby, ani jego dzieła. Mówimy Prymas Tysiąclecia, ale nie wiemy dlaczego”. W trakcie wykładu przygotowanego specjalnie na tę okazję prelegent zwrócił szczególną uwagę na myśl społeczną głoszoną przez kardynała Wyszyńskiego.
ap
powrót
Oddanie do użytku nagłośnienia w parafii św. Stanisława we Włocławku

W dniu 4 kwietnia bp Stanisław Gębicki, podczas Mszy świętej kończącej tegoroczne rekolekcje wielkopostne we włocławskiej par. św. Stanisława pobłogosławił zmodernizowane nagłośnienie świątyni.
ap
powrót
Poświęcenie odnowionych obrazów w Broniszewie

W dniu 2 kwietnia, bp Roman Andrzejewski w swojej rodzinnej parafii Broniszewo, na zakończenie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych dokonał poświęcenia odnowionych obrazów świątynnych.
ap
powrót
Policjant na rekolekcjach w Tuliszkowie

W dniu 2 kwietnia, podczas rekolekcji szkolnych i parafialnych prowadzonych przez kapłana ze zgromadzenia michaelitów, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu parafii spotkała się z zaproszonym przez proboszcza ks. Stanisława Nowaka oficerem z Komendy Powiatowej Policji z Turku, który wygłosił prelekcję na temat zagrożenia i szkodliwości narkotyków.

Dzieci i młodzież słuchała tych słów z ogromnym zainteresowaniem. Mówił on szkodliwości zażywania narkotyków, o fałszach jakie krążą na ich temat; że niby mają pomagać w nauce, że powodują uczucie szczęścia, że jest tak pięknie gdy się je zażywa, że nie od wszystkie powodują uzależnienie. Prawda jest jednak zupełnie inna: żaden z nich nie przynosi szczęścia, wszystkie powodują poważny uszczerbek na zdrowiu, zwłaszcza u ludzi młodych. Przestrzegał także przed osobami rozprowadzającymi narkotyki; pierwszy raz dają je za darmo, by później czerpać zyski z czyjegoś nieszczęścia. Przedstawił też aspekt prawny dotyczący posiadania i rozprowadzania narkotyków - obydwa czyny są zabronione i karalny. Wspomniał także o zachowaniach dzieci i młodzieży, którzy wzorując się na filmach, doprowadzają do bijatyk i awantur ze skutkami często tragicznymi. Było to pierwsze takie spotkanie w powiecie tureckim.
ap
powrót
Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego na włocławkim Zawiślu

W dniu 1 kwietnia w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na włocławskim Zawiślu bp Roman Andrzejewski poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego.
ap
powrót
Msza niedzielna w TV Polonia

W miesiącu kwietniu coniedzielne msze o godzinie 13.00 transmitowane przez TV Polonia sprawowane są w kościołach diecezji włocławskiej. W dniu 1 kwietnia taką transmisję przeprowadzono z włocławskiej świątyni Najświętszego Zbawiciela. Mszy przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski. W Niedzielę Palmową transmitowano mszę z kościoła parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli. Liturgii przewodniczył ks. Józef Nocny, proboszcz parafii, a koncelebrowali proboszczowie pozostałych parafii zduńskowolskich - ks. Ryszard Kucharski z par. św. Maksymiliana Kolbego i ks. Stefan Szczygielski, orionista, z par. św. Antoniego.
ap
powrót
Ekshumacja i rekognicja relikwi błogosławionych męczenników

Dnia 31 marca 2001 r. w osięcińskim kościele odbyła się szczególna uroczystość. Dokonano ekshumacji i rekognicji relikwii Błogosławionych Męczenników - Kapłanów Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy.

Błogosławieni Męczennicy - Kapłani Wincenty Matuszewski i Józef Kurzawa ponieśli męczeńską śmierć w nocy z 23 na 24 maja 1940 r. z rąk hitlerowskiego okupanta. Prowadzony proces beatyfikacyjny od 1 grudnia 1989 r. zakończył 13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniesieniem do chwały ołtarzy 108 Męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których znaleźli się Księża Męczennicy z Osięcin.

W dniach 21 -24 maja 2000 r. w osięcińskim kościele odbyły się uroczystości dziękczynne za beatyfikację ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawę.

W czwartym dniu, w czasie uroczystej Liturgii ks. biskup ordynariusz Bronisław Dembowski zapewnił wiernych, że będą poczynione starania o dokonanie ekshumacji i uroczyste przeniesienie do świątyni Błogosławionych Duszpasterzy. Nadszedł dzień 31 marca 2001 r. i zapewnienie Księdza Biskupa spełniło się. Powołano Komisję pod przewodnictwem J.E. biskupa ordynariusza Bronisława Dembowskiego, w skład której weszli: ks. kan. Michał Pietrzak jako promotor sprawiedliwości, ks. prob. Zbigniew Cabański jako notariusz oraz dwóch lekarzy jako biegli. Sesja Rekognicji została rozpoczęta na plebani słowami " W imię Boże" wypowiedzianymi przez Księdza Biskupa i modlitwą. Następnie została przedłożona racja ekshumacji i rekognicji , a także odebrane przyrzeczenie od biegłych, że należycie wypełnią swoje zadanie. Po tym nastąpił wyjazd na cmentarz.

Do przeprowadzenia ekshumacji cmentarz został należycie przygotowany. Wokół grobu Księży Męczenników w przestrzeni ograniczonej taśmą, przy której zgromadziło się wielu wiernych, przygotowane było odpowiednie wyposażenie. Porządku i powagi strzegli umundurowani strażacy z OSP w Osięcinach.

Parę minut po godzinie jedenastej na cmentarz przybyła Komisja z Księdzem Biskupem na czele oraz ks. prob. Marian Kowalski, ks. pref. Rafał Zatorski, diakon Jarosław Pruszkowski i kilku księży z okolicznych parafii. Ksiądz Biskup odmówił modlitwę i dał pozwolenie na przeprowadzenie ekshumacji. Delikatnie zdejmowane warstwy piasku z grobu najpierw odsłoniły wielokrotnie zwiniętą sutannę. Zdaje się, że była to sutanna ks. Wincentego Matuszewskiego, ponieważ znaleziono przy niej fioletową spinkę od koloratki, należną kanonikowi. Po odsłonięciu następnych warstw piasku ukazały się najpierw drobne kostki, a potem dwa dobrze zachowane szkielety. Wszystkie elementy szkieletów zostały dokładnie opisane przez biegłych i złożone w oddzielnych, specjalnie przygotowanych pojemnikach.

Dokładnie w południe, bez przerywania pracy, Ksiądz Biskup odmówił Anioł Pański. Około godz. 1420 relikwie Księży Męczenników przewieziono na salę oględzin, gdzie zostały poddane szczegółowemu rozpoznaniu i opisaniu. Cały przebieg uroczystości dokumentowany był przez fotografa i nagrany na kasetę video.

Sesja Rekognicji zakończyła się umieszczeniem relikwii Błogosławionych Męczenników w specjalnie przygotowanych urnach, zapieczętowaniem ich pieczęcią biskupią i podpisaniem protokółu. Uroczyste przeniesienie do świątyni nastąpi 24 maja br. w 61 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławioych. Uroczystościom przewodniczyć będzie J.E. biskup ordynariusz Bronisław Dembowski.

Jan Cybertowicz
powrót
Konsekracja kościoła p.w. Narodzenia NMP we Włocławku

W niedzielę w dniu 25 marca biskup włocławski Bronisław Dembowski, przy współudziale biskupa seniora Czesława Lewandowskiego i biskupa pomocniczego Stanisława Gębickiego, dokonał – pierwszego w nowym stuleciu – poświęcenia nowej świątyni, we włocławskiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

Ta ośmiotysięczna parafia została ustanowiona dokładnie siedemnaście lat wcześniej, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w 1984 roku przez ówczesnego biskupa włocławskiego Jana Zarębę. Obejmuje znaczną część powstałego w latach osiemdziesiątych osiedla Południe. Budowniczym świątyni, zaplecza parafialnego i pierwszym proboszczem parafii jest ks. prałat Kazimierz Grabowski, jednocześnie dziekan dekanatu włocławskiego II.

W homilii bp Dembowski zwrócił uwagę na swoisty fenomen Włocławka, “o którym krążą przeróżne opinie, a w którym w ostatnim trzydziestoleciu zbudowano siedem kościołów. Oby w ślad za tą ofiarnością szła gotowość do nawrócenia ku Zbawicielowi.” Nawiązując do czytanego w związku z poświęceniem kościoła fragmentu proroctwa Nehemiasza apelującego o dzielenie się z potrzebującymi, biskup włocławski przypomniał ostatnie wezwanie Episkopatu Polski odnoszące się do bolesnego problemu bezrobocia. Chociaż biskupi nie zajmują się ani polityką gospodarczą, ani żadną inną polityką, to pragną uwrażliwiać tak pracodawców jak i dotkniętych bezrobociem na to, co mogą uczynić dla innych i dla siebie. Pracodawców prosimy o to, aby nie kierowali się jedynie twardymi regułami ekonomicznymi; bezrobotnych prosimy i zachęcamy, aby nie popadali w apatię, bierność wobec doświadczanych trudności.
ap
powrót
Złoty jubileusz ślubów zakonnych w Karmelu włocławskim

W dniu 25 marca we włocławskim klasztorze karmelitanek bosych obchodziła pięćdziesięciolecie ślubów zakonnych s. Kinga od Imienia Maryi Daremniak. (Jej zmarła przed dwoma laty młodsza siostra była karmelitanką we Wrocławiu, a druga siostra należy do Instytutu Prymasowskiego). Otrzymała to imię przed pół wiekiem, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, składając śluby w karmelitańskim klasztorze kaliskim. Karmel kaliski stworzyły siostry, które po wojnie zostały wysiedlone ze Lwowa. Początkowo mieścił się on na plebanii kaliskiej parafii św. Mikołaja, potem w zaadaptowanym na klasztor domu przy ul. Widok, a ostatecznie w podkaliskich Niedźwiadach. W latach osiemdziesiątych, na prośbę bpa Jana Zaręby, siostry z klasztoru w Niedźwiadach utworzyły nową fundację we włocławskim Michelinie. Mszy dziękczynnej przewodniczył biskup senior Czesław Lewandowski. W homilii podkreślił wartość życia kontemplacyjnego, które posiada szczególną wymowę i wartość w obecnej cywilizacji podkreślającej aktywność zewnętrzną i wymierność działania, nawet na płaszczyźnie miłości bliźniego. Jubilatka otrzymała błogosławieństwo apostolskie od Ojca Świętego.
ap
powrót
Rekolekcje wielkopostne alumnów WSD i posługi

W dniach od 13 - 17 marca 2001 r. odbyły się rekolekcje wielkopostne dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownym we Włocławku. Rekolekcje prowadził ks. dr Krzysztof Lis, wykładowca historii Kościoła z Seminarium Księży Salezjanów w Łodzi. Ojciec Rekolekcjonista w swoich konferencjach zwrócił uwagę na rady ewangeliczne, które przedstawił w świetle dokumentów Ojca Świętego Jana Pawła II: Adhortacji Apostolskiej Pastores dabo vobis oraz Listu Apostolskiego Novo Millennio Ineunte.

Na zakończenie rekolekcji ks. bp Stanisław Gębicki odprawił Mszę Świętą, w czasie której 14 alumnów z roku V włączył do grona kandydatów do świeceń diakonatu i kapłańskich.
tm
powrót
Zmarła Siostra Leontyna Waszkiewicz ZSNM - długoletnia furtianka w Kurii Diecezjalnej

W dniu 14 marca br., po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu w Wieńcu Zdroju, zmarła Siostra Leontyna Waszkiewicz, ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej. Przez ostatnie dziewiętniascie lat pełniła posługę furtianki w Kurii Diecezjalnej we Włocławku.

Śp. Siostra Leontyna Waszkiewicz ZSNM

Zofia Waszkiewicz urodziła się 6 lutego 1929 r. we wsi Piaski, z rodziców Wincentego i Cecylii z d. Lewińska. Pochodziła z rodziny rolniczej. Sakrament chrztu przyjęła 18 lutego 1929 r. w parafii Lubraniec, sakrament bierzmowania 14 września 1947 r. w tej samej parafii.

Do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy wstąpiła 26 lipca 1963 r., nowicjat rozpoczęła 21 listopada 1963 r., pierwszą profesję złożyła 21 listopada 1965 r., wieczystą zaś 2 lipca 1970 r.

Pierwszą pracą, jaką siostra Leontyna Waszkiewicz w Zgromadzeniu podjęła w latach 1964-1967, była praca w zakrystii w parafii Serca Jezusowego we Włocławku. Już 4 lipca 1967 r. została przeniesiona do Zakopanego, gdzie do 1973 r. pracowała przy chorych. W 1973 r. siostra Leontyna otrzymała dekret przełożeński w domu Zgromadzenia w Dmosinie. Po dwóch kadencjach czyli w 1979 r. siostra Leontyna otrzymała drugą nominację przełożeńską, tym razem w Zakopanem, gdzie pracowała do 1982 r. Dnia 1 marca 1982 r. siostra Leontyna wróciła do Domu Generalnego i podjęła pracę w Kurii Diecezjalnej, pełniąc, do chwili obecnej, posługę przy furcie w Kurii Diecezjalnej we Włocławku.

Pokorna, wyciszona i posłuszna - to charakterystyczne rysy, które wyróżniały siostrę Leontynę nie tylko we wspólnocie Domu Generalnego, ale wszędzie tam gdzie pracowała. W swoim życia ceniła dyskrecję i znała jej wartość. Wiara angażowała ją całą, przenikała codzienność, wybory małe i duże, miłość, pracę, odpoczynek. Siostra Leontyna Waszkiewicz była człowiekiem o usposobieniu łagodnym, spokojnym, zgodnym. Nie szukała zainteresowania swoją osobą. Była otwarta na potrzeby innych, zawsze chętna do pomocy. Taką pozostanie na zawsze w pamięci sióstr zakonnych, kapłanów którzy z nią pracowali, oraz wszystkich którym była znana.

Odeszła do Pana we wtorek 14 marca 2001 r. w wieku 72 lat i po 38 latach życia zakonnego. Zmarła w szpitalu w Wieńcu Zdroju. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 19 marca 2001 r. w uroczystość Świętego Józefa, w katedrze włocławskiej o godz. 1030 . Ciało śp. siostry Leontyny spocznie w kwaterze sióstr na cmentarzu komunalnym we Włocławku.

Z "Okólnika" Siostry Teresy Kaźmierskiej
Przełożonej Generalnej Sióstr Wspólnej Pracy
powrót
Licheń - doradcy trzeźwościowi uczą się, jak pomagać skutecznie i etycznie

Niepijący alkoholicy, pracujący w całej Polsce jako doradcy trzeźwościowi, zebrali się 14 marca w Licheniu na swoich pierwszych dniach skupienia. Oprócz modlitwy w intencji wyzwolenia od uzależnień wzięli też udział w szkoleniu uczącym ich, jak skutecznie i etycznie pomagać innym trzeźwiejącym.

Spotkanie, w którym wzięły udział 42 osoby, przygotowało Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Wszyscy, jako trzeźwiejący alkoholicy i osoby współuzależnione z długoletnim stażem w grupach samopomocowych AA i Al-Anon, chcą w przyszłości pracować w licheńskim Centrum.

W trakcie wykładów i zajęć warsztatowych doradcy uczyli się podstawowych umiejętności potrzebnych w pracy: odkrywali niebezpieczeństwa fałszywej pomocy, poznawali uniwersalne zasady pierwszego kontaktu z potrzebującym oraz uczyli się granic otwartości i empatii wobec przychodzących po pomoc. “Aby być skutecznym, warsztatu pomagania trzeba się uczyć całe życie” – podkreśla Małgorzata, jedna z uczestniczek. “Cała sztuka w tym, że najlepiej pomagamy, pokazując potrzebującemu, że tak naprawdę to on sam może sobie pomóc” – dodaje.

Oprócz licznych szkoleń na dniach skupienia nie brakowało również modlitwy. Wolontariusze odbyli Drogę Krzyżową w intencji trzeźwości, uczestniczyli w koronkach do Miłosierdzia Bożego i we Mszach św. Ponadto zwiedzali licheńskie sanktuarium, a na zakończenie każdego dnia brali udział w mityngach AA i Al-Anon.

Korzystający z pomocy Licheńskiego Centrum Pomocy w ponad 90 proc. to alkoholicy i ich rodziny. Kontakt z Bogiem i oddalenie od własnego środowiska sprawiają, że pielgrzymi przybywający do sanktuarium, a borykający się z problemami uzależnień i choroby alkoholowej, łatwiej i chętniej zdobywają się na odwagę zwrócenia się o pomoc. Pracownicy Centrum, zawodowi terapeuci i duszpasterze, mają jednak bardzo mało czasu, by im udzielić kompleksowej pomocy w odnalezieniu właściwej drogi postępowania. Dlatego tak ważna jest skuteczność rozpoznania problemu w czasie pierwszego kontaktu.

Wszyscy zainteresowani udziałem w następnych dniach skupienia, planowanych na 6-8 i 27-29 kwietnia, powinni zgłosić swój udział pod numerem telefonu: (0 63) 270 81 32.
ks.zk/ad/kg (KAI)
powrót
Bp R. Andrzejewski na pogrzebie ś.p. Józefa Ślisza

W dniu 10 marca bp Roman Andrzejewski wziął udział w Łące pod Rzeszowem w pogrzebie byłego wicemarszałka Senatu I i II kadencji, Józefa Ślisza. Mszy żałobnej przewodniczył biskup rzeszowski Kazimierz Górny. Wziął także udział biskup polowy Sławoj Głódź. Bp Andrzejewski wygłosił homilię, w której podkreślił, że Zmarły był człowiekiem o wielkiej miłości do polskiej ziemi, wielkim społecznikiem, organizował m.in. szeroko zakrojoną pomoc dla domów opieki społecznej.

W pogrzebie wzięli udział m. in. marszałkowie Sejmu i Senatu – Maciej Płażyński i Alicja Grześkowiak oraz premier Jerzy Buzek.
ap
powrót
Sesja poświęcona problemowi alkoholowemu

W Licheniu samorządowcy uczyli się postępowania z alkoholikami. W ramach Tygodnia Trzeźwości, 2 marca Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym zaprosiło samorządowców z Wielkopolski na sesję poświęconą problemowi alkoholowemu.

Pomoc, jaką osobom uzależnionym i ich rodzinom oferuje Licheńskie Centrum Pomocy, to połączenie terapii psychologicznej z pracą duszpasterską. Terapeuci pracujący w Centrum przygotowali dwa wykłady. Ich tematyka została dostosowana do potrzeb, jakie zgłosili uczestnicy spotkania – 60 samorządowców zaangażowanych w działalność Gminnych Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie pierwszego wykładu prowadzący przedstawili podstawowe cechy, mity i stereotypy towarzyszące chorobie alkoholowej. W drugim mówili o tym, że skutki alkoholizmu jednego z członków rodziny ponosi cała rodzina. Wszyscy jej członkowie “włączają się w zwariowane koło choroby alkoholowej”.

– Brakuje nam wiedzy – przyznawali uczestnicy spotkania. – Często słysząc to sakramentalne pytanie, z jakim przychodzą do nas osoby współuzależnione: – Co ja mam zrobić, żeby on nie pił? – nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Szkolenia proponowane przez wyspecjalizowane firmy są dla nas zbyt drogie. Spotkanie w Licheniu, w dodatku bezpłatne, to doskonały pomysł.

Terapeuci Licheńskiego Centrum Pomocy przypomnieli, że postęp w staraniach o trzeźwienie alkoholików zaczyna się dopiero od momentu, gdy alkoholizm uznają oni za chorobę. Szczególnie skuteczne okazały się metody i zasady przyjęte przez ruch Anonimowych Alkoholików.

– Dla alkoholika poszukującego drogi do trzeźwości, najlepszą “pigułką” jest drugi człowiek – nie pijący alkoholik, który może podzielić się swoim budującym doświadczeniem.

Terapeuci poinformowali, że ponad 70 proc. więźniów osadzonych w polskich więzieniach dokonało przestępstwa będąc pod wpływem alkoholu. Jeszcze bardziej przerażające są dane dotyczące leczenia w szpitalach psychiatrycznych. Ponad 75 proc. pacjentów tych placówek to alkoholicy, którzy nie poddali się leczeniu.

Zanim uczestnicy spotkania rozpoczęli dyskusję, jedna z licheńskich terapeutek, zaangażowana w ruchu Al-anon, skupiającym członków rodzin alkoholików, podzieliła się swoimi życiowymi doświadczeniami. – Jestem przekonana, że dokąd człowiek żyje, nigdy nie jest za późno na pomoc – zakończyła.

Uczestnicy spotkania umówili się z terapeutami Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym na kolejną sesję poświęconą problemom alkoholizmu.
xzk/mp (KAI)
powrót
Obchody dwudziestolecia włocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej

W niedzielę, w dniu 25 lutego, włocławski Klub Inteligencji katolickiej obchodził dwudziestą rocznicę swojego powstania. Mszy Świętej w kościele seminaryjnym św. Witalisa przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski. W auli seminaryjnej biskup pomocniczy Roman Andrzejewski ukazał “Włocławek we wspomnieniach Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego”, a prof. Andrzej Stelmachowski podzielił się refleksjami na temat “Roli Klubów Inteligencji katolickiej w nowym tysiącleciu chrześcijaństwa”.
ap
powrót
Wspomnienie - Ks. Prałat Marian Kołacki (1952-2001) - Dziennik "Rzeczpospolita" 23.02.01 Nr 46

Ksiądz prałat Marian Kołacki (1952 - 2001)

Jak ziarno pszenicy


Ks. M. Kołacki z miejscowym kandydatem do seminarium duchownego - rok 1989

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

Jakim człowiekiem był 49 -letni, polski misjonarz z Chilongi w Zambii? - pytam księdza Antoniego Ponińskiego. - Pamięta pani, w jakich opakowaniach kiedyś sprzedawano budyń? - odpowiada pytaniem. - Na tych opakowaniach był przesympatyczny kucharczyk. Ksiądz Marian też tak wyglądał: był okrąglutki i zawsze uśmiechnięty.

Do Zambii ksiądz Marian Kołacki trafił w 1983 roku. - Setki razy prosił biskupa o pozwolenie. Chciał szerzyć wiarę katolicką tam, gdzie ludzie jeszcze jej nie znają - opowiada ksiądz Poniński z diecezji włocławskiej. - Biskup powtarzał: - Jeszcze nie teraz. Po wojnie brakowało w tej diecezji księży. Około 220 z nich zginęło, większość w Dachau.

W końcu ksiądz Kołacki wylądował w wymarzonej Afryce. - Wszystko będzie dobrze - powiedział przyjacielowi przed odprawieniem pierwszej mszy w Bemba. Wcześniej usłyszał weselną muzykę miejscowych ludów. - Słowa są inne, ale muzyka podobna do polskiej - zauważył z nadzieją.

- Przezwyciężył wielką tęsknotę za własnym krajem, która dotyka wielu misjonarzy, czasem tak, że ledwo można ich odratować. Przyzwyczaił się też do klimatu - opowiada ksiądz Wojciech Frątczak z Włocławka.

W listopadzie 1991 roku w liście do biskupa włocławskiego ksiądz Kołacki pisał: "Kocham swoją pracę, chociaż często czuję się zmęczony. (...) Łatwo tu nie tylko stracić zdrowie, ale i życie. (...) Kiedyś było nas czterech, potem trzech, teraz tylko dwóch. (...) W sezonie deszczowym trzeba chodzić pieszo. Przygotowuję się do wyprawy w dolinę rzeki Luangwa. Czeka mnie trasa o długości ponad 200 km". Pół roku wcześniej zanotował: "Jest to piękny i dziki kraj. Ludzie, którzy tu żyją, należą (chyba nie przesadzę) do najbiedniejszych pod słońcem. W zeszłym roku była tu susza, która zniszczyła wszystko. Ludzie ci, odcięci od cywilizacji, przy dzisiejszym tempie jej rozwoju zostają coraz dalej z tyłu. Przez kilka dni dzielę ich los: wędruję od wioski do wioski w deszczu, słońcu, błocie, śpię jak oni na macie, żuję suche mięso bawole i gdzie mogę, odprawiam mszę świętą i nauczam".

Kilkakrotnie walczył z malarią. Zawsze się udawało. Chciał na stałe wrócić do Polski w 2002 roku. Zginął nagle. 17 lutego 2001 roku szedł drogą w pobliżu szpitala misyjnego. Potrącił go autobus. Kierowca nawet się nie zatrzymał.

- Ksiądz Marian sprawiał, że ludzie czuli, iż są dla niego ważni. Cokolwiek robił, robił to z wielkim zaangażowaniem. Był wytrawnym rozmówcą i zawsze duszą towarzystwa, zawsze gotów śpiewać czy tańczyć, gdy tylko go o to poproszono. A potrafił śpiewać po hiszpańsku, angielsku, rosyjsku, polsku i włosku - mówił 21 lutego, podczas pogrzebu księdza Kołackiego w Chilondze, jego wieloletni przyjaciel, ksiądz Andrzej Halemba, sekretarz Komisji Misyjnej, delegat ds. misjonarzy.

Nauczył się trzech zambijskich dialektów. Miał także talent malarski i był sprawny manualnie. - Już jako gimnazjalista, a pochodził z ubogiej rodziny z Radziejowa Kujawskiego, dorabiał, malując plakaty pierwszomajowe. Portret Lenina, węglem, rysował dwoma pociągnięciami ręki - opowiada ksiądz Frątczak. - Umiał narysować wszystko, i pejzaż, i krajobraz, i karykaturę. Wraz z kolegami robił kiedyś meble ze sklejki.

W 1998 roku ksiądz Kołacki otrzymał godność kapelana papieskiego. Dwa lata później, na wniosek ambasady polskiej w Zimbabwe, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w dowód uznania dla pracy duszpasterskiej i charytatywnej. Tuż przed pochówkiem ksiądz Halemba powiedział: "Był jak ziarno pszenicy, które dziś ciśnięte na ziemię, jutro bez wątpienia obficie zrodzi owoce".

Izabela Leszczyńska - "Rzeczpospolita"
powrót
Bp Roman Andrzejewski na uroczystościach rocznicowych porozumień ustrzycko-rzeszowskich

Polscy rolnicy mają prawo oczekiwać od rządu ochrony i opieki – stwierdził bp Roman Andrzejewski w homilii podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w 20. rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Eucharystii 18 lutego w rzeszowskiej katedrze przewodniczył miejscowy biskup Kazimierz Górny.

Bp Andrzejewski, krajowy duszpasterz rolników, podkreślił, że wyraźnymi efektami solidarności, która zrodziła się po podpisaniu porozumień, są m.in. zmysł państwowotwórczy u wielu rolników oraz postawy aktywności i zaradności. Stwierdził też, że polscy rolnicy mają prawo oczekiwać od rządu ochrony i opieki.

Bp Górny natomiast wyraził wdzięczność polskim rolnikom za umiłowanie ziemi oraz za zachowanie wartości narodowych i chrześcijańskich. Zaapelował do rządzących, aby chronili polskie rolnictwo, które jest konkurencyjne, bo produkuje zdrową żywność.

Obecny na uroczystościach premier Jerzy Buzek stwierdził, że porozumienia rzeszowskio-ustrzyckie wywarły wielki wpływ na polską rzeczywistość. Zaapelował nadto, aby wieś zdobyła się na porozumienie i solidarność. Aby przemiany na wsi były szybsze i skuteczniejsze, potrzebna jest aktywność samych rolników – zauważył.

W uroczystości, oprócz rolników i uczestników dawnych strajków, wzięli też udział m.in.: wicemarszałek Sejmu Stanisław Zając, minister rolnictwa Artur Balazs, wojewoda podkarpacki Zbigniew Sieczkoś, marszałek podkarpacki Bogdan Rzońca, prezydent Rzeszowa Andrzej Szlachta i parlamentarzyści. Przed Mszą w rzeszowskim Ratuszu spotkali się działacze rolniczy oraz odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku Domu Kolejarza.

Podpisane w nocy z 18 na 19 lutego 1981 r. porozumienia między Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową zakończyły trwający od początku stycznia tegoż roku strajk i okupację Domu Kolejarza w Rzeszowie i Urzędu Miasta w Ustrzykach Dolnych. Strajk ten był solidarną współpracą robotników, rolników i inteligencji. Jego uczestnicy prowadzili wtedy ożywione życie religijne: słuchali codziennie Mszy św., modlili się oraz prowadzili działalność kulturalną i edukacyjną.
xml (KAI)
powrót
Zambia - Tragiczna śmierć ks. Marian Kołackiego

Z Sekretariatu Komisji Misyjnej Episkopatu Polski dotarła do nas smutna wiadomość.

W sobotę, 17 lutego br., zginął na miejscu, potrącony przez autobus, kapłan naszej diecezji pracujący na misjach w Zambii, ks. Marian Kołacki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 21 lutego br. w Zambii. Księdza Biskupa Ordynariusza i naszą diecezję będzie reprezentował na nich ks. Włodzimierz Toboła.

Ks. Marian Kołacki pochodził z parafii Radziejów Kuj. Urodził się 17.10.1952 r., na kapłana został wyświęcony 29.05.1977, na misjach w Zambii przebywał od 1982 r.
rm
powrót
Śp. Ks. Prałat Marian Kołacki

Śmierć włocławskiego misjonarza w Zambii

Jak informowaliśmy wcześniej, w sobotę wieczorem, w dniu 17 lutego, w pobliżu szpitala misyjnego w Chilonga (Zambia), zginął – potrącony przez autobus – ks. prałat Marian Kołacki. Pochodzący z Radziejowa Kujawskiego, ks. Kołacki, kapłan diecezji włocławskiej, pracował w Zambii od 18 lat.

Urodził się 17 X 1952 r. w Piotrkowie Kujawskim. Szkoły – podstawową i średnią – ukończył w Radziejowie Kujawskim. W 1971 r. wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 V 1977 r. w katedrze włocławskiej, od ówczesnego biskupa diecezjalnego Jana Zaręby. Już z pierwszego wikariatu w Stawiszynie (1977-1978) skierował do bp. Zaręby prośbę o zwolnienie go do pracy misyjnej. Ponawiał te prośby z kolejnych wikariatów – w Szpetalu Górnym (1978-1981) i w Królikowie (1981-1982). W 1981 r. zdobył na KUL magisterium z teologii. W połowie 1982 r. otrzymał zgodę biskupa na wyjazd do diecezji Mbala w Zambii, gdzie już pracował jeden z księży włocławskich. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu w Irlandii dotarł do Afryki w kwietniu 1983 roku. Planował zakończenie pracy w Afryce z końcem 2002 roku. W 1998 r. otrzymał godność kapelana papieskiego. W roku 2000, na wniosek ambasady Rzeczpospolitej Polski w Harare został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w dowód uznania dla jego pracy duszpasterskiej i charytatywnej.

Pogrzeb ks. Kołackiego odbędzie się w Chilonga w dniu 21 lutego. Biskupa Włocławskiego będzie reprezentować ks. Włodzimierz Toboła, odpowiedzialny za sprawy misyjne w diecezji, proboszcz par. Kłóbka, wieloletni współpracownik ks. Kołackiego w Zambii.
ap
powrót
Konin: nowy pomnik kard. Wyszyńskiego

Postawienie pomnika Prymasa Tysiąclecia w Koninie będzie ukoronowaniem obchodów Roku Kardynała Wyszyńskiego na tym terenie.

Pomnik stanie u zbiegu ulic kard. Wyszyńskiego, Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki. W maju odbędzie się również uroczystość nadania imienia kard. Wyszyńskiego Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Zadecydowano o tym 12 lutego na spotkaniu w Urzędzie Rady Miasta w Koninie.

Uczestnicy spotkania przyjęli program obchodów. Ich inauguracja przewidziana jest 3 maja w kościele św. Maksymiliana w Koninie. Odbędą się tam m.in. sympozjum naukowe, konkursy wiedzy o kard. Wyszyńskim w szkołach, Dni Rodziny, wystawa i kiermasz książek.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Obchodów Roku kard. Wyszyńskiego został bp Bronisław Dembowski. Kardynał Wyszyński był związany z Ziemią Konińską, odwiedzał czasem Konin i okoliczne miejscowości, koronował obraz Matki Bożej w Licheniu, Kawnicach, podarował obraz Matki Bożej Częstochowskiej kościołowi św. Maksymiliana w Koninie.
xal/mk/em (KAI)
powrót
Dzień Chorych – modlitwa i bezpłatne badania

W niedzielę, w dniu 11 lutego, z racji Światowego Dnia Chorych, w kaplicy szpitala włocławskiego, biskup włocławski Bronisław Dembowski wraz z biskupem pomocniczym Stanisławem Gębickim i kapelanami szpitala ks. Stefanem Szczeblewskim i ks. Markiem Kryską koncelebrowali Mszę Świętą w intencji chorych. Po liturgii księża biskupi odwiedzili chorych, a na oddziałach dziecięcych rozdawali upominki.

Natomiast pięcioosobowa grupa medyków, członków włocławskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy i Pielęgniarek Polskich, przeprowadziła w parafii Smólnik k. Włocławka bezpłatne badania stanu zdrowia miejscowych parafian. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym przewodniczący włocławskiego Stowarzyszenia, dr Kazimierz Wrzesiński, podzielił się refleksjami na temat Dnia Chorych. W lokalu szkoły porad udzielali m. in. kardiolog i pediatra oraz dokonywano pomiaru poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego.
ap
powrót
Dzień Życia Konsekrowanego

Mimo nagłego powrotu zimy, w święto Ofiarowania Pańskiego przybyło do katedry włocławskiej około dwustu zakonników i zakonnic z terenu diecezji. Mszy koncelebrowanej z przedstawicielami zakonów pracujących na terenie diecezji przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław Gębicki. Obecny był także biskup-senior Czesław Lewandowski. W homilii bp Gębicki zaakcentował wagę świadectwa miłości, które winno być oczywistą konsekwencją odpowiedzi na dar życia konsekrowanego. Takiego świadectwa potrzebuje Kościół w rozpoczętym nowym tysiącleciu. Potrzebuje go również ta cząstka Kościoła, jaką jest diecezja włocławska, a w której z woli i zamysłu Boga dokonuje się realizacja powołania zakonnego. Po homilii zakonnicy i zakonnice odnowili śluby zakonne.

Asystę liturgiczną pełnili alumni seminarium Misjonarzy Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego, a śpiewy prowadziły siostry z włocławskiego zgromadzenia sióstr “Wspólnej Pracy”.

Po liturgii, dla uczestników uroczystości, w auli diecezjalnego seminarium duchownego został zaprezentowany spektakl oparty na “Listach Nikodema” w opracowaniu i wykonaniu alumnów seminarium włocławskiego.

Na terenie diecezji włocławskiej swoje siedziby ma 10 męskich zakonów i zgromadzeń - Franciszkanie, zwani dawniej Reformatami, Franciszkanie Konwentualni, Kameduli (Bieniszew to jeden z dwóch istniejących w Polsce ich klasztorów), Karmelici, Marianie (ich opiece podlega Licheń), Misjonarze Świętej Rodziny, Orioniści, Paulini, Salezjanie, Bracia Pocieszyciele z Getsemani. Zakonnicy prowadzą 15 parafii, a w ich domach znajduje się 125 księży i 34 braci zakonnych. Ponadto na terenie diecezji funkcjonują trzy seminaria zakonne – Misjonarze Świętej Rodziny (Kazimierz Biskupi), Orioniści (Zduńska Wola), Salezjanie prowincji pilskiej (Ląd n. Wartą). Stdiuje w nich w sumie 122 alumnów.
W diecezji włocławskiej pracuje 460 sióstr reprezentujących 23 zakony i zgromadzenia żeńskie – Benedyktynki Misjonarki, Bernardynki, Elżbietanki, Honoratki, Siostry Imienia Jezus, karmelitanki Bose, Siostry Mniejsze Maryi Niepokalanej, Nazaretanki, Siostry Opatrzności Bożej, Orionistki, Pasjonistki, Siostry Rodziny Maryi, Salezjanki, Serafitki, Sercanki (habitowe i nie-habitowe), Siostry Slugi Jezusa, Służebniczki Maryi (Wielkopolskie), Służki NMP Niepokalanej, Szarytki, Urszulanki Szare, Westiarki, Siostry “Wspólnej Pracy” (najliczniejsze na terenie diecezji zgromadzenie, założone we Włocławku).
ap
powrót
Spotkanie ks. bpa ordynariusza z dziennikarzami

W dniu 26 stycznia, z racji niedawno obchodzonego dnia patrona dziennikarzy – św. Franciszka Salezego – biskup włocławski Bronisław Dembowski spotkał się z około dwudziestoosobową grupą pracowników mediów. Uczestniczyli w nich szefowie wydawnictw “Presspublika” i “Gazeta Pomorska Media” oraz dziennikarze pracujący na terenie diecezji: “Gazety Kujawskiej”, lokalnego oddziału “Gazety Wyborczej”, “Przeglądu Konińskiego”, “Ładu Bożego”, TV “Kujawy”, Radia “W”.

Nawiązując do najnowszego orędzia papieskiego bp Dembowski wyraził wdzięczność tym mediom, które rzetelnie relacjonowały wydarzenia religijne Roku Jubileuszowego, coraz częściej dostrzegają obiektywną wartość życia religijnego i wypływającą z niego wieloraką działalność Kościoła, m.im charytatywną, wychowawczą i kulturalną. Odnosząc się do stylu pracy dziennikarskiej podkreślił, że zadaniem mediów nie jest tylko demaskowanie zła, ale ukazywanie dobra. Przedstawił też dziennikarzom program tegorocznych diecezjalnych uroczystości, m. in. związanych z “Rokiem Kardynała Wyszyńskiego”.
ap
powrót
Obchody "Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan" - relacja

W środę, 24 stycznia br. odbyło sie kolejne nabożeństwo ekumeniczne, tym razem w nowokonsekrowanem kościele p.w. NMP Królowej Polski w Koninie. Liturgii przewodniczył bp ordynariusz Bronisław Dembowski. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Mendrok, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Konina.

W nabożeństwie, oprócz wiernych z różnych Kościołów, uczestniczyli także duchowni: ks. Roman Lipiński - przedstawiciel Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z Warszawy oraz ks. Antoni Łassa, wikariusz biskupi reonu konińskiego, księża dziekani Zdzisław Rogalski i Zdzisław Ossowski.

W czwartek 25 stycznia br. miało miejsce centralne spotkanie ekumeniczne we Włocławku.

W pierwszej części w gmachu Seminarium Duchownego alumni WSD, przedstawiciele włocławskiego duchowieństwa, siostry zakonne, oraz wierni świeccy mieli możliwość wysłuchania dwóch referatów o tematyce ekumenicznej: ks. Romana Lipińskiego (Kościół Ewangelicko-Reformowany), "Łaska Chrystusa dla człowieka: usprawiedliwienie, odrodzenie i uświęcenie w nauczaniu Jana Kalwina" oraz ks. Krzysztofa Cienciały, "<Solus Christus> w teologii ks. Marcina Lutra". Całość spotkania podsumowały ekumeniczne refleksje ks. bpa ordynariusza Bronisława Dembowskiego.

W części drugiej, w kościele p.w. św. Maksymiliana, pod przewodnictwem ks. biskupa ordynariusza, miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne połączone z liturgią Eucharystii. Słowo Boże do zgromadzonych wiernych wygłosił proboszcz włocławskich ewangelików, ks. Krzysztof Cienciała. Oprócz niego na nabożeństwo przybyli przedstwiciele duchowieństwa innych Kościołów: ks. Mikołaj Hajduczenia, proboszcz prawosławnej parafii z Torunia i Ciechocinka, ks. Andrzej Mendrok, pastor ewangelicki z Konina i ks. Roman Lipiński z Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z Warszawy.

Oprawę liturgiczno-muzyczną nabożeństwa przygotowali alumni włocławskiego seminarium. Po liturgii miała miejsce agapa na miejscowej plebanii.
rm
powrót
Obchody "Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan" - relacja

W sobotę, 20 stycznia br. miało miejsce w Turku kolejne spotkanie modlitewne o jedność chrześcijan. Tym razem na ewangelickiej Liturgii Wieczerzy Pańskiej spotkali się przedstawicie różnych wyznań w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Turku. Słowo Boże wygłosił ks. bp ordynariusz Bronisław Dembowski. Na liturgii obecni byli miejcowi luteranie, wierni Kościoła Rzymskokatolickiego oraz duchowni: ks. Andrzej Mendrok (miejscowy proboszcz ewangelicki), ks. Roman Lipiński (pastor kalwiński - przedstawiciel Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z Warszawy), ks. parł. Kazimierz Tartanus, ks. kan. Mirosław Frankowski, rektor WSD z Włocławka ks. Wojciech Hanc oraz ks. kanclerz Roman Małecki.

Było to pierwsze takie spotkanie ekumeniczne w turkowskiej świątynie ewangelickiej.


Tradycyjnie już w niedzielę przypadającą w Tygodniu Ekumenicznym (w tym roku 21 stycznia) na nabożeństwie Słowa Bożego zgromadzili się mieszkańcy Włocławka w świątyni Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Brzeskiej. Liturgii przewodniczył ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz włocławskich luteran. Homilię wygłosił ks. bp ordynariusz Bronisław Dembowski. Powołując się na słowa św. Pawła, który zachęca byśmy "pamiętając o swoich przełożonych, którzy głosili nam Słowo Boże, naśladowali także ich wiarę" (por. Hbr 13,7) ksiądz biskup przywołał postaci wielce zasłużone dla ekumenizmu w Poslce: m.in. pastorów: ks. Zygmunta Michelisa, bpa Antoniego Pawłowskiego, bpa Władysława Miziołka i pastora Jana Niewieczerzała.

W przygotowaniu nabożeństwa mieli swój udział także alumni ze scholi włocławskiego seminarium, którzy śpiewem ubogacili ewangelicką liturgię Słowa Bożego.


W poniedziałek 22 stycznia doszło w Lipnie do historycznego wydarzenia. Oto bowiem po raz pierwszy w historii w tamtejszym Kościele Ewangelicko-Augsburskim miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego z bardzo licznym udziałem mieszkańców miasta Lipna. Oprócz nich i lipnowskiej wspólnoty luterańskiej w nabożeństwie uczestniczyli duchowni katoliccy (ks. prał. Franciszek Cieślak, ks. kan. Stefan Maćczak, ks. rektor Wojciech Hanc, ks. kanclerz Roman Małecki, oraz wikariusze z parafii Wniebowzięcia NMP w Lipnie. Nabożeństwu przewodniczył ks. Krzysztof Cienciała a homilię wygłosił ks. Roman Małecki.

Trzeba dodać tutaj, że w zapełnionej po brzegi lipnowskiej świątyni ewangelickiej zgromadziły się nie tylko osoby starsze, które pamiętają czas, gdy świątynia ta była użytkowana przez katolików (za probostwa ks. Starkiewicza), ale również liczne grono młodzieży i dzieci.

W liturgicznej oprawie nabożeństwa pomogła klerycka schola w Włocławka, która specjalnie na to spotkanie przygotowała stronę muzyczną według tradycyjnego przebiegu nabożeństwa luterańskiego.

Po liturgii miała miejsce agapa na plebanii katolickiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lipnie.


Ciechocinek i kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła były miejscem kolejnego spotkania ekumenicznego (wtorek, 23 stycznia). Nabożeństwu Słowa Bożego połączonemu z Liiturgią Eucharystyczną przewodniczył ks. bp ordynariusz Bronisław Dembowski. Słowo Boże wygłosili duchowni z pobliskiego Torunia: ks. Jerzy Molin z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Mikołaj Hajduczenia z Kościoła Prawosławnego. Była to jednocześnie okazja do modlitwy za zasłużonego dla Ciechocinka śp. ks. proboszcza Antoniego Owczarka. W tym bowiem dniu, tj. 23 stycznia, minęła 9. rocznica jego śmierci. Dodać trzeba, iż liturgia z tradycyjnym już licznym udziałem wiernych, miała miejsce po raz pierwszy w kościele, w którym niedawno odnowiono polichromię.

Po liturgii była okazja do spotkania i rozmów na agapie w Domu Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym dla Księży im. Dobrego Pasterza.
rm
powrót
Obchody "Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan" - relacja

W czwartek, 18 stycznia 2001 r. rozpoczęto w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Żychlinie k. Konina obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześciajna. Na nabożeństwie Słowa Bożego oprócz miejscowego pastora, ks. Tadeusza Jelinka, Kapelana Ekumenicznego Wojska Polskiego, zgromadzili się miejscowi kalwini, przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, pastorzy luterańscy: ks. Krzysztof Cienciała z Włocławka, ks. Andrzej Mendrok z Konina, Dariusz Pomorski, pastor Kościoła Zielonoświątkowego z Konina oraz duchowni z Kościoła rzymskokatolickiego: ks. Roman Małecki, kanclerz kurii włocławskiej i ks. Konstanty Isbaner, proboszcz parafii Stare Miasto, na terenie której leży zbór kalwiński w Żychlnie.

Słowo Boże podczas liturgii wygłosił ks. bp Bronisław Dembowski, ordynariusz włocławski. W swoim słowie rozwinął główne hasło tegorocznego Tygodnia, zaczerpnięte z ewangelii wg św. Jana: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,6). Ksiądz biskup podkreślił, iż - zgodnie z wołaniem Jana Pawła II zawartym w Liście Apostolskim "Novo millennio ineunte" - jako chrześcijanie "mamy na nowo zaczynać od Chrystusa". Oznacza to m.in. konieczność dawania wspólnego świadectwa o naszej wierze w Tego, któremu jako chrześcijanie służymy. Po spotkaniu miała miesjce tradycyjna agapa w miejscowym Domu Parafialnym.


W piątek, 19 stycznia br. miało natomiast miejsce nabożeństwo ekumeniczne połączone z liturgią eucharystyczną w nowoodnowionym Klasztorze Ojców Bernardynów w Kole. Przewodniczył mu także ks. bp Bronisław Dembowski. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Mendrok z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Konina, który jest także proboszczem dla miesjcowych ewangelików w Kole. Dodać tutaj trzeba, że wspólnota luterańska w Kole przygotowuje sie do rekonsrekracji swojej kolskiej świątyni, odnowionej w ostatnim czasie. W nabożeństwie, oprócz wiernych z Kościoła rzymskokatolickiego i tamtejszych luteran, wzięli także licznie zgromadzeni duchowni rejonu kolskiego. Całość liturgii uświetnił śpiew niejscowego chóru oraz scholi kleryckiej z Włocławka.

Po nabożeństwie w kościele duchowni oraz klerycy z Seminarium z Włocławka, którzy przygotowali liturgię ekumeniczną, zgromadzili się w gościnnym refektarzu zakonnym na agapie.
rm
powrót
IV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce - relacja ze spotkania we Włocławku

Od czterech lat dzień 17 stycznia obchodzony jest w Kościele Katolickim jako Dzień Judaizmu, poświęcony spotkaniu z Żydami, modlitwie za naszych “starszych braci w wierze” oraz refleksji nad tajemnicą Izraela w dziejach zbawienia. Z racji takiego właśnie usytuowania czasowego stanowi poniekąd wprowadzenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia). Tegoroczny Dzień, był w Polsce obchodzony pod hasłem “Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem” (Rz 15,7).

We Włocławku Dzień Judaizmu zorganizowany został przez Koło Ekumeniczne alumnów tutejszego Wyższego Seminarium Duchownego. O godz. 16-tej w kościele seminaryjnym p.w. św. Witalisa odprawione zostało Nabożeństwo Słowa Bożego. Przewodniczył ks. Stanisław Jankowski sdb, ojciec duchowny Seminarium i wykładowca Pisma Świętego (Stary Testament), który też wygłosił homilię nt. “Historia Izraela jako Narodu Wybranego pomocą w refleksji nad prawdą o zbawieniu”. W nabożeństwie, obok moderatorów i alumnów wziął udział bp Bronisław Dembowski, księża, siostry zakonne oraz przedstawiciele laikatu. Na zakończenie nabożeństwa Pasterz Diecezji wzywał Bożego błogosławieństwa nad zebranymi według formuły Aarona (zob. Lb 6,24-27).

Część drugą stanowiła refleksja teologiczna w auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Prelekcję pt. “Żydowskie korzenie chrześcijaństwa” wygłosił pracownik naukowy Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, publicysta i tłumacz, prof. dr hab. Jan Grosfeld. Konferencja przybliżyła prawdy, które jako decydujące dla natury chrześcijaństwa, są konstytutywnymi dla judaizmu. Chrześcijaństwo ma przecież swoje początki właśnie w świecie i doświadczeniu religijnym żydowskim. Z tej też racji judaizm nie jest dla chrześcijaństwa problemem “zewnętrznym” – jak to określił prelegent – jak inne religie, ale problemem jak najbardziej wewnętrznym, wręcz własnym. Istotę judaizmu stanowi niewątpliwie sprzeciw wobec bałwochwalstwa. Izrael jest “znakiem sprzeciwu” wobec zjawiska idolatrii. Chrześcijaństwo nie może nie widzieć i nie uczyć się tego sprzeciwu. Bóg wkroczył w życie i historię Izraela w sposób definitywny i nieodwołalny, wybrał ten naród do szczególnej misji, co nie znaczy, że naród ten czymś szczególnym na ten wybór zasługiwał, albo że ten wybór uczynił go ipso facto doskonałym. Bóg ma inne kryteria decyzji, wyborów, wyroków, co jest przesłanką wniosku o niemożności zgłębienia Boga. Prelekcja była dużym doświadczeniem, przygodą intelektualną dla zebranych. Spotkanie na auli zakończyło wystąpienie bp. Dembowskiego, który podkreślił, że nie sposób podsumować tajemnicy, wpisanej w naturę i dziejową misję Narodu Wybranego.

Tegoroczny Dzień spotkał się z znacznie szerszym zainteresowaniem środowiska włocławskiego niż w latach poprzednich. Ubiegłoroczna pielgrzymka Jana Pawła II do krajów biblijnych, a zwłaszcza do Izraela, przyczyniła się do przełamania wzajemnych oporów wyznawców obu religii objawionych. Nie są one żadną miarą sobie obce. Przeciwnie, mają wiele wspólnego; chociaż w imię prawdy i wierności własnej tożsamości, nie można nie widzieć istotnych i niesprowadzalnych do wspólnego mianownika różnic.
xst sdb
powrót
Zakończenie Roku Jubileuszowego w diecezji włocławskiej

Wieczorem, w przeddzień święta Objawienia Pańskiego, rozpoczęło się procesją z kościoła seminaryjnego św. Witalisa do katedry nabożeństwo kończące obchody Roku Jubileuszowego w diecezji włocławskiej. Procesję prowadził biskup włocławski Bronisław Dembowski. Brali w niej udział biskupi pomocniczy, biskup senior, członkowie kapituły katedralnej, dziekani włocławscy, pracownicy kurii diecezjalnej, profesorowie i alumni seminarium włocławskiego. Mszy koncelebrowanej przewodniczył również biskup ordynariusz.

W homilii, na tle najważniejszych dla Kościoła i diecezji wydarzeń, podjął refleksję nad zadaniami, które należy podjąć tak w wymiarze indywidualnym jak i diecezjalnym. Szczególnie ważne dla diecezji wydarzenie – kanonizacja w Roku Jubileuszowym pochodzącej z tej diecezji św. Faustyny, apostołki kultu Jezusa Miłosiernego – i beatyfikacja świadków objawień fatimskich wskazuje na ten sam rys “zatroskania” Jezusa i Maryi o los tych, którzy swoim grzechem mówią Bogu “nie”. “Mam nadzieję – mówił bp Dembowski – że rozpoczynająca się 21 kwietnia w diecezji peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego odnowi i pogłębi naszą ufność Bogu i uwrażliwi na wszelkie potrzeby bliźnich.” Biskup nawiązał ponadto do wskazań Ojca Świętego wypowiedzianych podczas Pielgrzymki Narodowej, Dnia Młodzieży, pielgrzymki do Ziemi Świętej. Przypomniał też o zadaniu sformułowanym podczas diecezjalnych obchodów jubileuszowych – kształtowanie chrześcijańskiego oblicza rodzin diecezji. Zakończył nawiązaniem do apelu Ojca Świętego wypowiedzianym w 1995 r. w Skoczowie: Polska nadal woła o ludzi sumienia.

Na zakończenie uroczystości biskup ordynariusz poświęcił w przedsionku katedry znak upamiętniający Rok Jubileuszowy.
ap
powrót
Odnowienie organów w Lądzie n. Wartą. Promocja płyty z muzyką organową

W pocysterskim kościele parafialnym w Lądzie nad Wartą, staraniem księży salezjanów - kustoszy tamtejszego zabytkowego zespołu klasztornego, przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został odrestaurowany instrument organowy - dzieło cystersa Józefa Koeglera z 1734 r. Restauracji zabytkowych organów dokonały firmy organmistrzowskie Jana Drozdowicza z Poznania oraz Christiana Schefflera z Frakfurtu nad Odrą. Firmy te, współpracujące ze sobą od lat, razem dokonały restauracji wielu zabytkowych instrumentów organowych. Na ukończeniu są prace przy restauracji prospektu organowego. Pierwszym, cyfrowo zarejestrowanym, koncertem na odnowionych organach jest nagranie “Preludiów” ks. Antoniego Chlondowskiego (Hlonda) SDB, dokonane przez ks. Macieja Szczepankiewicza SDB, absolwenta i aktualnie wykładowcy w Akademii Muzycznej w Szczecinie i Poznaniu.

Dla pełni obrazu i rangi wydarzenia zamieszczamy ocenę odrestaurowanego instrumentu oraz nagrania “Preludiów”, pióra profesor Elżbiety Karolak z Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Z dużą satysfakcją odnotować należy pierwsze cyfrowe nagranie “Preludiów” ks. Antoniego Chlondowskiego dokonane przez ks. Macieja Szczepankiewicza współbrata kompozytora w Zgromadzeniu Salezjańskim, na odnowionych niedawno organach w Lądzie. Wydana przed kilkoma dniami płyta CD, stanowi wypełnienie istotniej luki w zakresie naszej dbałości o propagowanie rodzimej twórczości. Intencją A. Chlondowskiego (sprecyzowaną w pierwszym wydaniu “Preludiów” – Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1960r.) było stworzenie utworów krótkich, zróżnicowanych w formie, fakturze i harmonii, przeznaczonych “dla mniej zaawansowanych organistów”. Ks. Stanisław Jankowski SDB słusznie zauważa w omówieniu płyty, że “preludia tworzą swoisty klimat sakralny”. Ich liturgiczne przesłanie jest metaforyczne –kompozytor nie czerpie inspiracji z konkretnych wątków melodycznych, a jednak klimat tej muzyki krąży wokół sacrum polskiej pieśni kościelnej. We wspomnianym pierwszym wydaniu “Preludiów” znalazło się ponad 200 kompozycji, drugie wydanie pod red. Mieczysława Tulei (PWM Kraków, 1992) zawiera ich 28. Ks. Maciej Szczepankiewicz wybrał do nagrania 27 utworów z rękopisu znajdującego się w Archiwum Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie – ostatnie preludium na płycie jest powtórzeniem pierwszego, co ujmuje całość w zgrabną klamrę. Preludia organowe o charakterze liturgicznym i przesłaniu dydaktycznym komponowali w Polsce Władysław Żeleński i Mieczysław Surzyński, jednak ich utwory były inspirowane w całości (M. Surzyński) lub w części (W. Żeleński) tematyką pieśni kościelnej. Estetyczna metafora polegająca na zupełnym odejściu od bezpośrednich odniesień tematycznych stała się udziałem jedynie utworów A. Chlondowskiego.

Z zaprezentowanego przez M. Szczepankiewicza wyboru wyłania się barwny krajobraz muzyczny tych urokliwych miniatur, które doskonale można sobie wyobrazić wykonywane jako uroczysty wstęp (nr 1,17,23), medytację na Ofiarowanie lub Komunię św. (nr 2,18,20) lub zakończenie Mszy św. (nr 24,26,27). Warto zwrócić uwagę na niezwykle fachową i przekonującą interpretację M. Szczepankiewicza, wynikającą z trafnego odczytania zamysłu kompozytora. Napięcia budowane są w sposób naturalny, zgodnie z przebiegiem harmonicznym i kształtowaną fakturą utworów; artysta nie szuka taniego poklasku w postaci przesadnych efektów interpretacyjnych, które w tak wyraźnie liturgicznej twórczości mogłyby stanowić zaprzeczenie jej sensu i ostatecznie pozbawić je naturalnego piękna. Nagranie uważam za wzorcowe dla adeptów gry na organach i jednocześnie niezbędne jako uzupełnienie wydawnictw nutowych dotyczących A. Chlondowskiego. Płyta wydana staraniem Fundacji Rewaloryzacji Zespołu Pocysterskiego w Lądzie opatrzona została bardzo ciekawym komentarzem i niezwykle staranną szatą graficzną.

Ks. M. Szczepankiewicz, absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej (klasa organów) był inicjatorem dzieła odbudowy organów zbudowanych w 1734 r. przez cysterskiego zakonnika, brata Józefa Koeglera. Instrument ulegał wielokrotnym przeróbkom i dewastacji, które mogły skończyć się dla niego tragicznie. Na szczęście staraniem światłych ludzi pod koniec roku 2000 zakończyła się rekonstrukcja instrumentu wykonana przez dwie współpracujące ze sobą firmy legitymujące się uprawnieniami w zakresie renowacji i rekonstrukcji zabytków: polską – Jana Drozdowicza i niemiecką – Christina Schefflera. Wysokiej klasy rzemiosło organmistrzowskie wykonawców i ich sztuka przywracania dźwięku sprzed stuleci sprawiły, że organy w Lądzie stanowią znakomitą wizytówkę polskiej dbałości o zabytki. Na własne uszy mogliśmy przekonać się o tym podczas wyprawy uczniów i studentów poznańskich szkół i Akademii Muzycznej do Lądu – zachwytom nad brzmieniem organów i występom nie było końca. Ks. Stanisław Jankowski SDB podsumowuje trudne zadanie odbudowy organów lądzkich znakomicie w komentarzu do płyty: “Wart jest bowiem ten owoc trudu, który go zrodził!”
ap
powrót


Copyright © "Kuria Diecezjalna we Włocławku"
Webmaster KDW