Opracowanie: Kuria Diecezjalna we Włocławku | Redaguje: ks. Antoni Poniński
Powrót do strony głównej

ROK 2001 - ROK 2002 - ROK 2003 - ROK 2004 - ROK 2005

Rok 2000
Konsekracja kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Koninie

W uroczystość Świętej Rodziny biskup włocławski Bronisław Dembowski poświęcił kościół w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie. “Świątynia poświęcona w takim dniu wskazuje na wartość i zadania rodzin w nowym stuleciu” – mówił bp Dembowski.

Biskup ordynariusz mówił o znaczeniu zdrowej, chrześcijańskiej atmosfery rodzinnej, a także o tym, jak konieczna jest w rodzinie umiejętność prowadzenia dialogu. Jeśli tego zabraknie, szybko można zauważyć szkody w życiu społecznym. “Chore rodziny tworzą chore społeczeństwo” – powiedział bp Dembowski.

W uroczystości bardzo licznie uczestniczyli parafianie, przedstawiciele władz, m. in. wojewoda wielkopolski Stanisław Tamm i mieszkający na terenie parafii SLD-owski prezydent miasta Kazimierz Pałasz, a także pracownicy konińskich zakładów pracy. Poświęcony kościół to druga świątynia parafialna zbudowana na terenie tzw. Nowego Konina, czyli leżącej na prawym brzegu Warty części miasta, której rozwój (koniec lat pięćdziesiątych XX wieku) wiąże się z okresem intensywnej eksploatacji węgla brunatnego. Starania o budowę nowego kościoła dla tej części Konina zapoczątkował w 1982 r. ówczesny biskup włocławski Jan Zaręba. Władze państwowe wyraziły zgodę dopiero po czterech latach. W 1987 r. poświęcony został plac pod jej budowę, w rok później została erygowana parafia, a w 1991 r. bp Henryk Muszyński wmurował kamień węgielny pochodzący z bazyliki jasnogórskiej, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Kościół i połączone z nim zaplecze duszpasterskie zaprojektował poznański architekt Jan Kopydłowski. Od samego początku pracami i tworzeniem parafii kieruje ks. prałat Henryk Włoczewski.
ap
powrót
Uzupełnienie informacji za miesiąc grudzień

Poświęcenie kamienia węgielnego pod gimnazjum w Kramsku.

W dniu 13 grudnia bp Roman Andrzejewski przebywający na zakończenie rekolekcji adwentowych w parafii Kramsk, dokonał poświęcenia znaku jubileuszowego oraz kamienia węgielnego pod budowę miejscowego gimnazjum. Jako jedyny z przemawiających bp Andrzejewski podkreślił wymowę daty tego wydarzenia. Jeżeli wprowadzenie stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. symbolizowało załamanie się nadziei pokładanych w ówczesnych zmianach, to poświęcenie kamienia węgielnego pod budynek oświatowy w rocznicę stanu wojennego niejako symbolizuje odnowę nadziei na przyszłość Ojczyzny i tej społeczności lokalnej.

Symboliczną wymowę posiadał również i ten fakt, przypomniany przez starszych uczestników uroczystości, iż obecny proboszcz par. Kramsk, ks. prałat Ireneusz Gmachowski, przed 43 latami, jako wikariusz tej parafii, dokonał w tajemnicy, ... poświęcenia do tej pory służącego budynku szkoły.


Bp Andrzejewski na rekolekcjach dla rolników.

W dniu 14 grudnia bp Roman Andrzejewski, krajowy duszpasterz rolników, przemawiał na rozpoczęcie radiowych rekolekcji adwentowych dla rolników. Rekolekcje te były transmitowane przez “Radio Maryja” z par. Zakrzewo w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.


Inauguracja zajęć uniwersytetu ludowego w Siniarzewie

W dniu 16 grudnia bp Roman Andrzejewski przewodniczył inauguracji tegorocznych zajęć siniarzewskiego oddziału uniwersytetu ludowego. Po mszy świętej, blisko 60-osobowa grupa uczestników wysłuchała wykładu byłego wiceministra rolnictwa, aktualnego prezesa Akcji Katolickiej w diecezji płockiej, Janusza Bylińskiego, na temat giełd rolniczych.


Przedwigilijne spotkanie samorządowców w Licheniu

W dniu 16 grudnia w Licheniu odbył się przedświateczny dzień skupienia dla samorządowców i pracowników administracji rejonu konińskiego. Wzięli w nim udział m. in. wojewoda wielkopolski Stanisław Tamm, wiceminister MSWiA Marek Naglewski. Mszy świętej przewodniczył biskup senior Czesław Lewandowski, a wykład dla uczestników wygłosił jezuita, o. Głowa.


Piętnastolecie parafii w Brzeziu

W niedzielę, w dniu 17 grudnia, bp Stanisław Gębicki odprawił mszę dziękczynna w parafii Brzezie, z racji piętnastolecia jej istnienia. Parafia została powołana przy miejscowej przedwojennej świątyni będącej kościołem filialnym parafii Wieniec. Obecnym proboszczem jest ks. Stanisław Kowalski.


Poświęcenie znaku jubileuszowego w par. Najświętszego Zbawiciela

W dniu 19 grudnia, na zakończenie rekolekcji adwentowych we włocławskiej parafii Najświętszego Zbawiciela prowadzonych przez ks. Radosława Cyrułowskiego, studenta KUL, byłego wikariusza tej parafii, bp Stanisław Gębicki poświęcił znak Roku Jubileuszowego umieszczony w przedsionku świątyni oraz dwie kropielnice. Podczas uroczystości śpiewał chór “Canto” z włocławskiej szkoły muzycznej.


Opłatek w Domu Pomocy Społecznej

Bp Roman Andrzejewski w dniu 23 grudnia uczestniczył w uroczystości opłatkowej w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, par. Kłotno.


Poświęcenie kaplicy cmentarnej w Jeziorsku

W dniu 24 grudnia w godzinach przedpołudniowych bp Stanisław Gębicki dokonał poświęcenia odrestaurowanej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Jeziorsku.


Liturgia Bożonarodzeniowa

W katedrze mszy odprawianej o północy, pasterki, przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski. Msza była transmitowana przez “Radio PiK” (Radio Pomorza i Kujaw). Biskup ordynariusz odprawił też w katedrze bożonarodzeniową sumę.

Biskup senior Czesław Lewandowski przewodniczył pasterce w kościele parafii Ducha Świętego we Włocławku-Michelinie, a w uroczystość św. Szczepana przedpołudniowej mszy w katedrze.

Biskup Roman Andrzejewski sprawował mszę “pasterską” w kościele parafialnym w Kłotnie.

Biskup Stanisław Gębicki odprawił pasterkę w kościele parafialnym w Kowalu.


Poświęcenie odnowionego kościoła w Młyńcu

Bp Roman Andrzejewski w uroczystość św. Szczepana dokonał poświęcenia odrestaurowanego wnętrza drewnianego, zabytkowego kościoła w Młyńcu, należącego do parafii Młyniec.
ap
powrót
Śp. ksiądz kanonik Stanisław Dobies - nekrolog

W dniu 27 grudnia, w szpitalu w Żurominie zmarł ks. Stanisław Dobies, emeryt, zamieszkały w Żurominie od połowy 1999 roku.

Urodził się 14 października 1924 r. w Mojnowie, powiat Sierpc, parafia Lutocin, diecezja płocka. Szkołę podstawową ukończył w 1938 r. Okupację przeżył w domu rodzinnym. Po wojnie zaczął uczęszczać do gimnazjum w Sierpcu, jednak ostatnie klasy i maturę (1948 r.) kończył we włocławskim Gimnazjum im. Długosza. W seminarium włocławskim studiował w latach 1948-1954. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 VI 1954 r. od biskupa Antoniego Pawłowskiego.
Był wikariuszem w parafiach: Białotarsk, Lubanie, Piotrków Kuj. Aleksandrów Kuj., Skulsk. Pierwszą samodzielną placówką była parafia Grochowalsk (1957-1963). (Ks. Dobies był jej pierwszym powojennym proboszczem). Kolejnymi parafiami, gdzie pełnił funkcje proboszcza były: Ciążeń (1963-1971), Chlewo (1971-1977), Byczyna (1977-1986). W tym czasie (1984 r.) otrzymał przywilej rokiety i mantoletu. Przez rok był dziekanem i proboszczem par. Izbica Kuj. Ponownie wrócił do Byczyny i pozostawał w niej przez kolejne 12 lat, pełniąc jednocześnie funkcję wicedziekana dekanatu radziejowskiego.
W dniu 28 VI 1999 r., w związku z zbliżającym się terminem wieku emerytalnego, złożył rezygnację z parafii i zamieszkał u rodziny w Żurominie.

Obrzędy pogrzebowe rozpoczną się w dniu 29 grudnia (piątek) o godz. 11.00 w Żurominie. Ciało zostanie złożone, zgodnie z wolą Zmarłego, na cmentarzu w pobliskiej, rodzinnej parafii Lutocin.
ap
powrót
Tuliszkowski Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej

Z inicjatywy i pod patronatem Dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Parafii Tuliszków, w dniu 18 grudnia, w siedzibie tuliszkowskiego Ośrodka odbył się I Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej. Zainteresowanie przeglądem przeszło oczekiwania organizatorów. Na inaugurację, z przedstawieniem jasełek, wystąpiły dzieci z zespołu teatralnego “Wyobraźnia" działającego przy miejscowym ośrodku. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał, przy współudziale burmistrza, miejscowy proboszcz i dziekan, ks. kan. Stanisław Nowak. W trzech kategoriach - jasełka, kolędy i pastorałki, szopki Bożonarodzeniowe – wystąpiły reprezentujące dwanaście ośrodków oświatowych: przedszkola z Tuliszkowa i Grzymiszewa, szkoły podstawowe z Kiszew, Piętna, Wróbliny, Nowego Światu, Ogorzelczyna, Tarnowej, Smaszewa, Dom Dziecka z Nowego Światu oraz Zespoły Szkół z Tuliszkowa i Grzymiszewa. Blisko 250 młodych wykonawców przedstawiło 10 utworów jasełkowych i wystąpiło w 12 zespołach śpiewających kolędy i pastorałki. Zaprezentowane zostało 28 szopek bożonarodzeniowych, w tym szopka wykonana przez wszystkich uczniów szkoły w Ogorzelczynie. Ostatnie przedstawienie pt. “Wigilia Bożego Narodzenia” przedstawiła młodzież z klas drugich gimnazjum w Tuliszkowie przygotowana przez ks. Marka Bałwasa. Całość prowadziła pani Małgorzata Grześkiewicz.

Nauczyciele, katecheci i księża - Paweł Zalewski i Marek Bałwas, otrzymali pisemne gratulacje i podziękowania za przygotowanie występów. Nagrody otrzymały także reprezentowane szkoły. Dzięki sponsorom, także każde dziecko otrzymało nagrodę za udział w przeglądzie. Po przedstawieniu odbyło się jeszcze wspólne śpiewanie kolęd i piosenek.
ap
powrót
Doktorat ks. Tomasza Michalskiego

W dniu 13 grudnia na sekcji duchowości Wydziału Teologii UKSW w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej ks. mgr Tomasza Michalskiego, ojca duchownego seminarium włocławskiego. Promotorem pracy noszącej tytuł Świętość według Apostoła Pawła był ks. prof. Ireneusz Werbiński, a recenzentami – ks. prof. Walerian Słomka z KUL i ks. prof. Stanisław Urbański z UKSW.
ap
powrót
Zmarł ks. kan. Stanisław Dawidziak

W wieku 87 lat zmarł ks. Stanisław Dawidziak formalnie przynależący do diecezji w Buffalo.

Życiorys wypisała mu, jak wielu Polakom, druga wojna światowa. Urodził się w miejscowości Roztoka parafia Kleczew nieopodal Konina (diecezja włocławska) w bogobojnej rodzinie wieśniaczej. W 1935 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Nie zdążył dojechać do Włocławka na rozpoczęcie roku akademickiego w 1939 roku. 7 listopada aresztowano bp. Michała Kozala, księży profesorów i kleryków. W styczniu 1940 przewieziono ich do przejściowego miejsca pobytu w klasztorze salezjańskim do Lądu nad Wartą. Kleryk Dawidziak najpierw pojechał na zwiady, aby dostarczyć uwięzionym żywności, a kiedy w Lądzie kontynuowano wykłady seminaryjne, pozostał tam. Podczas wywożenia osadzonych w Lądzie do obozu zagłady do Dachau, on i jego dwaj koledzy uciekli, gdyż nie byli na liście uwięzionych.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1941 roku w Ołtarzewie i jako młody kapłan włączył się do duszpasterstwa w okupowanej Warszawie przeważnie jako katecheta w tajnym nauczaniu. W 1943 roku dowiedział się, że matka mieszkająca w Roztoce jest ciężko chora, więc postanowił ją odwiedzić. Ponieważ trzeba było przekraczać granicę między Generalną Gubernią a Krajem Warty, korzystał z fałszywych dokumentów podając się za nauczyciela. W drodze powrotnej aresztowany w Kutnie, został przewieziony do obozu w Inowrocławiu, a następnie do Mautchausen.

W obozie od śmierci uratowała go umiejętność gry na skrzypcach. Dostał pracę w magazynie, sprowadzono dla niego skrzypce i przy różnych okazjach grywał. Po wyzwoleniu w 1945 r. przez rok duszpasterzował na terenie Austrii, opiekował się młodzieżą, biskup polowy Gawlina mianował go kapelanem wojskowym.

W 1946 r. z transportem Żydów wyjechał do USA i zatrzymał się w Buffalo. Pracował najpierw jako wikariusz, później jako proboszcz. Był bardzo czynny wśród Polonii. Gdy tylko można było, zaczął przyjeżdżać do kraju. Namawiał polonusów do odwiedzania Ojczyzny. Na miarę możliwości starał się pomagać diecezji, różnym inicjatywom duszpasterskim. Utrzymywał kontakt z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim, kard. Karolem Wojtyłą, bp. Franciszkiem Korszyńskim. W uznaniu zasług mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Sieradzkiej.

Lata emerytury postanowił spędzić w Polsce. W 1992 roku zjechał na stałe do kraju, zamieszkał u swego brata w Roztoce. Miał domową kapliczkę, gdzie codziennie odprawiał Mszę św. Nie przyjmował stypendiów mszalnych. Msze św. odprawiał jako dziękczynienie Bogu za łaskę kapłaństwa, przeżycie gehenny obozowej, w intencji wielu przyjaciół. Wielką łaską był dzień śmierci 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pogrzeb odbędzie się 12 grudnia o godz. 11 w Kleczewie.
powrót
Uroczystość odpustowa w Warcie

W dniu 6 grudnia bp Roman Andrzejewski odprawił sumę odpustową w parafii św. Mikołaja w Warcie, poświęcił nowy ołtarz granitowy, tablicę z nazwiskami proboszczów tej parafii w mijającym stuleciu oraz tablicę z nazwiskami osób ofiarnie wspomagających renowację świątyni.
ap
powrót
Uroczystość odpustowa w Malanowie

W święto patronalne św. Mikołaja bp Stanisław Gębicki odprawił Mszę Świętą w niedawno konsekrowanym kościele parafialnym w Malanowie.
ap
powrót
Nowa kaplica przedpogrzebowa w Miłkowicach

W dniu 6 grudnia bp Roman Andrzejewski poświęcił kaplicę przedpogrzebiową w par. Miłkowice.
ap
powrót
Poświęcenie hali Chłodni firmy RUN we Włocławku

W dniu 5 grudnia bp Bronisław Dembowski, na prośbę kierownictwa firmy RUN – Chłodnia, odprawił w katedrze Mszę Świętą w intencji pracowników zakładu, a następnie poświęcił oddaną do użytku zmodernizowaną halę produkcyjną.
ap
powrót
Uroczystości odpustowe w Grzymiszewie

W dniu 4 grudnia bp Roman Andrzejewski celebrował mszę odpustową i kończącą jubileusz 50-lecia zbudowania kościoła w par. Grzymiszew. Grupie młodzieży udzielił sakramentu bierzmowania i poświęcił organy, znak jubileuszowy i witraż przedstawiający św. Huberta.
ap
powrót
Uroczystości barbórkowe w Koninie

W dniu patronki górników, św. Barbary, bp Stanisław Gębicki w kościele parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie sprawował Mszę Świętą w intencji górników Zagłębia Konińskiego, a w tym samym dniu, w kościele parafii św. Barbary w Turku w intencji górników podtureckich kopalń węgla brunatnego.
ap
powrót
Poświęcenia ołtarza Dobrej

W dniu 4 grudnia, w trakcie odbywających się w parafii Dobra rekolekcji adwentowych, bp Bronisław Dembowski poświęcił nowy ołtarz marmurowy.
ap
powrót
Poświęcenia ołtarza w Domu Opieki Społecznej we Włocławku

W dniu 2 grudnia bp Stanisław Gębicki dokonał poświęcenia ołtarza w kaplicy włocławskiego Domu Opieki Społecznej przy ul. Nowomiejskiej, leżącego na terenie par. Najświętszego Zbawiciela.
ap
powrót
Dwudziestolecie Studium Organistowskiego

W roku Wielkiego Jubileuszu Diecezjalne Studium Organistowskie we Włocławku obchodzi 20. rocznicę swego powstania. Z tej racji w dniu 2 grudnia odbył się dzień skupienia dla uczestników Studium. Podczas akademii ks. Zbigniew Szygenda, dyrektor Studium, wygłosił referat Dwadzieścia lat Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku. Obecny na uroczystości bp Stanisław Gębicki podziękował ks. Szygendzie i gronu profesorskiemu za trud włożony w dotychczasowe funkcjonowanie Studium a uczniów zachęcał, by przez zdobyte umiejętności przyczyniali się do pomnożenia chwały Bożej. Tegorocznym 6 absolwentom wręczył dyplomy ukończenia DSO. Na zakończenie, uczniowie PSM w Koninie i DSO - Marek Stawicki, Dariusz Przybylski, Łukasz Krajewski – wykonali utwory organowe J.S. Bacha.

* * *


Kilka informacji z wystąpienia ks. Szygendy:

Po zamknięciu przez władze komunistyczne w 1963 roku Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, stan muzyki w kościołach z biegiem lat obniżał się. Brakowało dobrych organistów. Po Soborze Watykańskim II, który zalecił biskupom troskę o muzykę w kościołach, w poszczególnych diecezjach w Polsce zaczęły powstawać Ośrodki Kształcenia Organistów. Wiosną 1980 roku, ks. Zbigniew Szygenda, absolwent muzykologii na ATK i wikariusz katedralny, wystąpił z propozycją do bp. Jana Zaręby o pozwolenie na zorganizowanie Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku. Biskup zlecił tę sprawę pomysłodawcy i ks. Jerzemu Etynkowskiemu - ówczesnemu przewodniczącemu Diecezjalnej Komisji Muzycznej. Od września 1980 roku rozpoczęło działalność DSO, ale dopiero po znalezieniu lokalu przy kościele św. Józefa, nastąpiła uroczysta inauguracja, w której wziął udział bp Zaręba, proboszczowie Włocławka i pierwsi nauczyciele DSO - ks. Zbigniew Szygenda - dyrektor, ks. Jerzy Etynkowski, Antoni Wierzbicki, Stanisław Kuczyński, Janusz Marcinkowski, Jadwiga Nagórska, Urszula Stasiak i Krystyna Gralewska. Uczniowie, w liczbie 28, podzieleni byli na grupy początkujących i zaawansowanych. Po wakacjach 1981 r. siedzibą DSO stał się, odzyskany od władz miasta dzięki “Solidarności”, budynek przy ul. Gdańskiej 10. Zorganizowano sale wykładowe, zaplecze socjalne, bibliotekę oraz instrumenty. Uczniów podzielono, wedle umiejętności, na pięć roczników i realizowano program ustalony przez Ogólnopolską Komisję Dyrektorów DSO. Poszerzyła się kadra nauczycieli o pracowników PSM z Włocławka, a także Torunia, Koła i Warszawy. Instrumenty kupowano najczęściej z funduszy organizowanych przez kolejnych biskupów: bp Jan Zaręba ufundował pianino, bp Roman Andrzejewski w czasie interregnum zakupił kolejne pianino, bp Henryk Muszyński oddał dla DSO pianino z pałacu oraz ufundował organy ćwiczeniowe dla uczniów.

W 1988 roku dyrektor DSO został proboszczem parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku. Duże możliwości lokalowe tej parafii stały się bazą dla DSO, które w dniu 2 kwietnia 1989 r. przeniesiono do domu parafialnego przy ul. Reymonta 11. Unia personalna szefa tych dwóch instytucji uwolniła Kurię od kłopotów finansowych i organizacyjnych. Poszerzono instrumentarium (3 instrumenty organowe, 4 pianina), zakupiono komputer i kopiarkę, stworzono zaplecze socjalne, co aktualnie umożliwia naukę dla 70 uczniów i pracę 20 nauczycieli.

DSO prowadzi też działalność kulturalną. Już po raz dziesiąty zorganizowano “Jesienne Koncerty Organowe”, co roku organizowany jest przegląd chórów i orkiestr, Studium było współorganizatorem oprawy muzycznej podczas pobytu Ojca Świętego we Włocławku i Licheniu. Uczniowie tworzą chór, który występuje przy różnych okazjach parafialnych i diecezjalnych. Powstały dwie prace na temat Studium: dyplomowa w Kolegium Nauczycielskim we Włocławku i magisterska w WSP w Bydgoszczy. Istnieje strona internetowa w witrynie parafii Najświętszego Zbawiciela.

Przez 20 lat zapisało się do Studium 432 kandydatów. Ukończyło - 123 absolwentów. Obecnie, na I r. jest 18 osób, na II - 9, na III - 9, na IV - 15 i na V - 5, razem 56 osób. Obecni uczniowie i dyplomanci z 20 lat to 179 osób. Zatem 253 osoby zrezygnowały z nauki same, bądź za naszą radą. Ta wysoka poprzeczka jest wynikiem troski nauczycieli o właściwy poziom muzyków kościelnych.

Absolwenci DSO grają już w wielu parafiach diecezji włocławskiej, pełnią tę posługę w innych diecezjach, nawet za granicami kraju, kontynuują naukę na wyższych studiach muzycznych, wielu z nich uczy muzyki w szkołach. Od roku trwa współpraca z PSM w Koninie, gdzie uczniowie klasy organów mają dodatkowo przedmioty liturgiczne i praktykę w kościołach, by jako absolwenci PSM byli również gotowi do pracy w Kościele.

Ks. Józef Nowak
powrót
Przedstawiciele diecezji na studium marketingu

Wśród osiemdziesięciu czterech księży i sióstr, którzy 1 grudnia br. rozpoczęli w Warszawie zajęcia w specjalnie dla nich zorganizowanym podyplomowym studium z podstaw ekonomii, marketingu i zarządzania, znajdują się także przedstawiciele naszej diecezji, pracownicy Kurii Diecezjalnej – ks. Leszek Witczak i s. Ewa Kardas ze zgromadzenia Sióstr "Wspólnej Pracy".

Zajęcia prowadzą wykładowcy z Wyższej Szkoły Biznesu z Nowego Sącza.
ap
powrót
Uroczyste poświęcenie kościoła na włocławskim Zawiślu

W pierwszą niedzielę Adwentu, w dniu 3 grudnia, biskup włocławski Bronisław Dembowski przy współudziale biskupa seniora Czesława Lewandowskiego i biskupa pomocniczego Stanisława Gębickiego dokonał uroczystego poświęcenia kościoła dla parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we włocławskiej dzielnicy Zawiśle. Jest to jeden z siedmiu kościołów zbudowanych w 130-tysięcznym Włocławku po drugiej wojnie, a ściślej – po 1976 roku, kiedy to ówczesne władze wydały zezwolenie na budowę kościoła św. Józefa, pierwszej po wojnie świątyni włocławskiej zbudowanej od po podstaw. Jest to także piąty z sześciu kościołow w diecezji konsekrowanych w Roku Jubileuszowym.

W homilii bp Dembowski wskazując na szczególną aktualność niedzielnego czytania z listu Pawłowego "Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich" życzył, aby nowa świątynia była miejscem uwielbienia Boga i kształtowania wspaniałych ludzi. Warto zaznaczyć, że wierni tej wspólnoty należą do najbardziej aktywnych duszpastersko na terenie miasta. Ta blisko czterotysięczna parafia obejmująca dzielnicę położoną na prawym brzegu Wisły, wyłoniona z parafii katedralnej, została ustanowiona 14 sierpnia 1982 r. przez ówczesnego biskupa diecezjalnego Jana Zarębę. Ciekawostką może być fakt, że do 1925 r. ta część Włocławka leżąca naprzeciw usytuowanej na lewym brzegu rzeki katedry i siedziby biskupa włocławskiego, należała do diecezji płockiej. Projektantem świątyni i zaplecza parafialnego jest poznański architekt Jan Kopydłowski. Od samego początku proboszczem parafii i budowniczym świątyni jest ks. prałat Teodor Lenkiewicz, pełniący jednocześnie funkcję dziekana pierwszego dekanatu włocławskiego i odpowiedzialnego za Diecezjalną Akcję Katolicką.
ap
powrót
Uzupełnienie informacji za miesiąc listopad

Biskup włocławski na "Colloquia Thorunenesia"

W dniu 4 listopada, w Toruniu, biskup włocławski Bronisław Dembowski wygłosił odczyt "Kościół w dialogu z niewierzącymi", podczas szóstych z kolei tamtejszych spotkań. W tym roku poświęcone były rozważaniom o dialogu społecznym.


Poświęcenie kościoła w Malanowie

W niedzielę, w dniu 5 listopada, bp Bronisław Dembowski dokonał poświęcenia kościoła w parafii Malanów. Nowa świątynia została zaprojektowana przez inż. Ludwika Mackiewicza. Autorem wystroju wnętrza jest Jan Funek. Budowę rozpoczęto 30 sierpnia 1989 r. Dotąd parafianie malanowscy sprawowali kult Boży w postawionym blisko 130 lat temu drewnianym kościele, który już nie był w stanie pomieścić wszystkich pragnących uczestniczyć w liturgii. Zadania budowy świątyni podjął się ks. kan. Stanisław Płaszczyk. Nowy kościół pozostał przy wezwaniu św. Stanisława BM, jak to miało miejsce w starej świątyni. Odnowiony stary obraz patrona znalazł zaszczytne miejsce w nawie głównej nowej świątyni. Wśród uczestników tego historycznego wydarzenia znaleźli się - ks. prof. Jerzy Bagrowicz, ks. prał. Henryk Ambroziak, pochodzący z par. Malanów, ks. inf. Witold Bura, ekonom diecezjalny, ks. prał. Wojciech Hanc, rektor seminarium włocławskiego, profesorowie, wychowawcy seminaryjni, kapłani pracujący kiedyś w tej parafii oraz z tej parafii pochodzący, poseł RP Ireneusz Niewiarowski, burmistrz i przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zdzieszowice na Opolszczyźnie - zaprzyjaźnionej z Malanowem (w 1997 r. parafia malanowska pospieszyła z pomocą po powodzi, która dotknęła tę gminę), władze lokalne, liczne grono parafian.


Iluminacja kościoła seminaryjnego

W dniu 7 listopada została oddana do użytku zewnętrzne oświetlenie kościoła seminaryjnego pod wezwaniem św. Witalisa. Światło automatycznie zapalające się o zmroku oświetla mury świątyni oraz wieżyczkę. Instalacja tego oświetlenia była ostatnim etapem trwającego, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, przez całe lato gruntownego remontu dachu i wieżyczki tego najstarszego zabytku Włocławka.


Pielgrzymka kapłanów do Ziemi Świętej

W dniach 7-19 listopada 45-osobowa grupa kapłanów pod przewodnictwem biskupa ordynariusza odbyła pielgrzymkę jubileuszową do Ziemi Świętej.


Dzień skupienia kapłanów dekanatu uniejowskiego

W dniu 10 listopada z inicjatywy ks. proboszcza Stanisława Jankowskiego odbyło się w Niemysłowie skupienie kapłanów dekanatu uniejowskiego. Wybór tego miejsca podyktowany był 50-tą rocznicą śmierci ks. Stanisława Ławińskiego, który przez 52 lata był proboszczem tej parafii. Skupieniu przewodniczył Diecezjalny Ojciec Duchowny ks. Tadeusz Lewandowski. Przy grobie ks. Ławińskiego poprowadził modlitwę różańcową, następnie pobłogosławił pamiątkową płytę ufundowaną w roku Wielkiego Jubileuszu dla upamiętnienia pracy dwóch innych duszpasterzy parafii Niemysłów - ks. R. Saganowskiego (1791-1841) i Leopolda Gajewskiego (1841-1895). W kościele parafialnym przewodniczył Mszy św. W homilii, przybliżając postać ks. Ławińskiego, wskazał na współczesne uwarunkowania posługi duszpasterskiej w środowisku wiejskim.


Uroczystości religijne w Święto Niepodległości

W 82 rocznicę odzyskania niepodległości Mszy Świętej w katedrze przewodniczył wikariusz generalny diecezji ks. infułat Leonard Urbański. W uroczystej liturgii brali udział mieszkańcy Włocławka, kapłani i siostry zakonne, poczty sztandarowe państwowej straży pożarnej, komendy policji, kombatantów AK, "Solidarności" włocławskich zakładów pracy, ZHP, szkół Włocławka.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Zbigniew Szygenda. Powiedział on m. in.: "Odzyskaną 11 listopada wolność Jan Paweł II nazwał dojmującym owocem duchowego dojrzewania oraz heroicznych poświęceń. Wiek XIX przynosił liczne przykłady duchowego dojrzewania narodu, który trwał na modlitwie, wolnego ludu śpiew niosąc przed Boga tron. Heroizm poświęceń dla Ojczyzny realizował się na różnych szlakach i polach bitew. (...) A gdy czyny orężne dla Polski i trud modlitwy w jej intencjach splatały się w jeden węzeł miłości, objawiały się tak wspaniałe postacie, jak Rafał Kalinowski, Adam Chmielowski - święci żołnierze powstania styczniowego. (...) Niepodległość raz odzyskana musi być przedmiotem nieustannej troski i czuwania. Nasza historia wiele razy dawała nam przykłady, jak łatwo stracić wolność. Winni natomiast byli nie tylko agresorzy, tyrani czy okrutni dyktatorzy. Jakże często winne było społeczeństwo, elity polityczne czy wreszcie nasze wady narodowe, a zwłaszcza brak poczucia odpowiedzialności za państwo, pieniactwo, pycha, egoizm, totalna krytyka wszystkiego i wieczne niezadowolenie, wreszcie prywata, korupcja i wzajemna nienawiść. Ostrzega nas dziś św. Paweł w II czytaniu: jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Nasze zawołanie - nie będzie obcy pluł nam w twarz straciło swoją wymowę, bo dziś sami sobie w twarz plujemy i osłabiamy autorytet państwa na arenie międzynarodowej. (...) Mamy być dla siebie solą ziemi i światłem świata - mówi nam dzisiejsza ewangelia. Z tym mamy wejść do rodziny Narodów Europy. Stoimy dziś w katedrze włocławskiej przed cudownym krzyżem tumskim. Z tego krzyża niech spłynie na nas w ten dzień Niepodległości blask prawdy Chrystusa, który do końca nas umiłował i tylko naśladując tę miłość ofiarną możemy budować wspólną przyszłość naszej Ojczyzny."

Po komunii św. celebrans odmówił modlitwę z uzyskaniem odpustu jubileuszowego. Oprawę muzyczno-wokalną przygotował chór Katedry Włocławskiej oraz orkiestra Technikum Samochodowego.
W godzinach popołudniowych w katedrze odbył się koncert organowy w wykonaniu jednego z najwybitniejszych polskich muzyków organowych, Juliana Gembalskiego, rektora Akademii Muzycznej w Katowicach.

W konińskim kościele św. Bartłomieja Mszę Świętą za Ojczyznę odprawił biskup senior Czesław Lewandowski. W kościele parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił miejscowy proboszcz i dziekan ks. Kazimierz Tartanus a homilię wygłosił proboszcz par. św. Barbary, ks. Mirosław Frankowski.

W kolskiej farze Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, z miejscowym dziekanem i proboszczem ks. Józefem Wronkiewiczem, koncelebrowali - ks. Janusz Ogrodowczyk, dziekan i proboszcz z par. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole i o. Demetriusz z kolskiego klasztoru franciszkańskiego.

Z okazji Święta Niepodległości Rada Miasta Słupcy przyznała swoje doroczne wyróżnienie honorowe ks. Wojciechowi Kochańskiemu, miejscowemu dziekanowi i proboszczowi par. św. Wawrzyńca, za prace renowacyjne w słupeckiej świątyni i troskę o cmentarz.

W Ślesinie Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. Sławomir Borkowski, miejscowy wikariusz. W kolegiacie sieradzkiej Mszę Świętą w intencji Ojczyzny sprawowaną przez miejscowego dziekana i proboszcza, ks. Czesława Rawskiego, poprzedził program słowno-muzyczny Gaude Mater Polonia w wykonaniu artystów scen łódzkich.


Przedstawiciele diecezji na jubileuszowym dniu rolników w Rzymie

Wśród około 1600 rolników, którzy w dniach 8-16 listopada uczestniczyli w pielgrzymce jubileuszowej do Rzymu, była także 50-osobowa grupa z naszej diecezji. Pielgrzymce przewodniczył krajowy duszpasterz rolników bp Roman Andrzejewski. Wśród pielgrzymów byli także trzej duszpasterze: ks. Eugeniusz Marciniak, dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, ks. Ireneusz Juszczyński, diecezjalny duszpasterz rolników, ks. Franciszek Zygadliński, proboszcz par. Świerczyn. W niedzielę, w dniu 12 listopada, pielgrzymi włocławscy uczestniczyli nabożeństwie jubileuszowym na Palcu św. Piotra, a wieczorem zostali przyjęci na audiencji w Sali Klementyńskiej.


Nabożeństwo z okazji 20-lecia NSZZ "Solidarność" w Turku

W dniu 12 listopada w kościele pod wezwaniem św. Barbary w Turku miejscowy proboszcz ks. Mirosław Frankowski odprawił Mszę Świętą w intencji związkowców i ich rodzin. Dokonał też poświęcenia nowej siedziby związku.


Uroczystość w Kowalu

W niedzielę, w dniu 12 listopada, bp Stanisław Gębicki poświęcił w kaplicy miejscowego Domu Pomocy Społecznej krzyż z rzeźbioną postacią Jezusa Chrystusa oraz figurę Chrystusa Zmartwychwstałego.


XV Przegląd Twórczości Alumnów

W dniach 16-18 listopada w seminarium duchownym odbył się, dedykowany Ojcu Świętemu, piętnasty z kolei przegląd twórczości alumnów. Uczestnicy przeglądu wystosowali do Ojca Świętego specjalny list. W pierwszym dniu przedstawiono pantomimę ewangelizacyjną "Mur" i sztukę "Listy Nikodema". W drugim dniu, w którym gościli alumni seminarium kaliskiego, dominowała piosenka religijna i poezja śpiewana. Przedstawiono także inscenizację "Jednego dnia z życia alumna". Przegląd zakończył się koncertem galowym, na którym była także publiczność spoza seminarium.


Spotkanie chorych na cukrzycę w Licheniu

Blisko 500 diabetyków z całego kraju przyjechało 19 listopada do Lichenia, by wziąć udział w ogólnopolskich obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Wraz z włocławskim biskupem pomocniczym Romanem Andrzejewskim modlili się o zdrowie, ufność, cierpliwość oraz o mężne znoszenie cierpień i dolegliwości.

- Choroba nie ma względu ani na partie, ani na wyznanie, ani na wykształcenie, ani na narodowość. Obce są jej granice i ustroje - mówił do nich bp Andrzejewski. Zauważył, że dni poświęcone walce z cukrzycą to wiele cennych inicjatyw podejmowanych przez ludzi nauki, władze i środowiska odpowiedzialne za zdrowie społeczeństwa. Biskup przypomniał, że ciało - dar od Boga - nie jest więzieniem dla duszy, ale narzędziem do wypełniania zadań wyznaczonych przez Stwórcę. Dlatego trzeba dbać o sprawność ciała - zaznaczył. Nawiązując do najnowszych osiągnięć niektórych gałęzi medycyny, kaznodzieja podkreślił, że człowiek jest doskonałą całością i wizji Boga nie należy poprawiać.

Na zakończenie bp Andrzejewski życzył diabetykom, by w wyjątkowym czasie, jakim jest przełom tysiącleci, umiejętnie odczytali szczególne zadanie, jakie wyznaczył im Bóg i podjęli je z odwagą. Dwudniowe spotkanie diabetyków rozpoczęło się w sobotę w Koninie.

Cykl wykładów zakończył w niedzielę po Mszy św. w licheńskiej świątyni prof. Jan Tatoń, zajmujący się od prawie 40 lat problemami osób chorych na cukrzycę. Przypominał o konieczności stałej edukacji, bo w walce z cukrzycą "tylko mądry może być zdrowy". Członkom Stowarzyszenia zaproponował, by w przyszłym roku walczyli o jak najszersze wykorzystywanie w Polsce zasad wypracowanych w świecie. Zgodnie z nimi, tylko bardzo dobra opieka diabetologiczna jest tania, bo daje mniej powikłań, a dopiero powikłania wywołane cukrzycą są naprawdę kosztowne.

W czasie Mszy św. poświęcono sztandar konińskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Organizatorami uroczystych obchodów były zarządy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Główny w Bydgoszczy i Rejonowy w Koninie.


Kopuła licheńskiej świątyni przykryta

Po trwających od sierpnia pracach trzydzieści osiem tysięcy aluminiowych dachówek pokrywa od 21 listopada kopułę nowej świątyni budowanej w sanktuarium maryjnym w Licheniu. Anodowane na złoty kolor dachówki kładli pracownicy gdańskiej firmy "Stel". Zanim rozpoczął się ich montaż, stalową konstrukcję kopuły obłożono specjalnie przygotowaną sklejką i matami ochronnymi. W najszerszym rzędzie u dołu kopuły dachówki miały 38,6 cm szerokości i 42 cm wysokości. Ich wielkość zmieniała się wraz ze zmianą kształtu kopuły. Dlatego dachówki były odpowiednio znakowane i kładzione w określonej kolejności. Aby je montować, robotnicy wychodzili na dach i ubrani w specjalną uprząż zwisali na linach. "Praca nie była łatwa, bo wisząc w uprzęży, byliśmy w sposób bezpośredni narażeni na zmiany pogody. Po kilku godzinach bolał kręgosłup. Z powodu kąta nachylenia dachu najtrudniejsza była końcówka prac" - opowiadali montażyści ze "Stela".

Kopuła wieńcząca licheńską świątynię ma 31,4 m średnicy, jej zewnętrzna wysokość wynosi 21 m, a wewnątrz - 17,3 m. Twórcy kopuły pomyśleli o pielgrzymach. W przyszłości na wysokości 85,4 m, wewnątrz latarni zamykającej kopułę, znajdzie się taras widokowy. W tym celu między zewnętrzną (31 m) a wewnętrzną (25 m) ścianą czaszy kopuły zaprojektowano i wykonano miejsce na klatkę schodową. Powyżej tarasu widokowego, który dziś służy robotnikom pracującym przy wykończeniu tej części budowli, jest już tylko korona i 13-metrowy krzyż oświetlany światłowodem.


Wyróżnienie dla dzieci z par. Psary

W konkursie plastycznym organizowanym przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, pod patronatem Prymasa Polski i ministra edukacji narodowej, dwie dziewczęta z par. Psary - Agata Misiak i Katarzyna Pasturek - otrzymały wyróżnienia, a ich prace zostały pokazane na wystawie z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościele św. Wawrzyńca w Poznaniu. Obie dziewczęta są uczestniczkami koła plastycznego w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Przykonie.


Konferencja na temat rodziny

W dniu 22 listopada, w auli seminarium duchownego, odbyła się całodniowa konferencja na temat "Rodzina jako podmiot w działalności organizacji pozarządowych". Pod patronatem premiera, pełnomocnika rządu do spraw rodziny, wojewody kujawsko-pomorskiego i biskupa włocławskiego zorganizowało ją stowarzyszenie "Civitas Christiana".


Msza rocznicowa

W dniu 22 listopada, w szesnastą rocznicę śmierci bpa Jana Zaręby, mszy rocznicowej w katedrze przewodniczył bp Bronisław Dembowski. Koncelebrowali z nim wszyscy biskupi, księża kurialni, profesorowie seminaryjni i niektórzy duszpasterze włocławscy.


Poświęcenie pomnika-krzyża w Górsku

W dniu 25 listopada, w Górsku k. Torunia, w obrzędzie poświęcenia i odsłonięcia pomnika upamiętniającego miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki, wziął udział biskup senior Czesław Lewandowski. Na uroczystości, której przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski była obecna matka ks. Jerzego, Waldemar Chrostowski, jego kierowca, który przeżył to porwanie, a także przedstawiciele władz państwowych, m. in. Alicja Grześkowiak, marszałek Senatu, Zbigniew Nowek, szef UOP, wojewodowie - mazowiecki Antoni Pietkiewicz, kujawsko-pomorski Józef Rogacki, delegacje "Solidarności" z całej Polski. Po poświęceniu i odsłonięciu pomnika, w kościele parafialnym w Górsku została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą z obydwoma biskupami koncelebrowali kapłani związani z ks. Jerzym i duszpasterstwem świata pracy.

Rekolekcje i święcenia w seminarium

Zgodnie z tradycją przed Niedzielą Chrystusa Króla alumni uczestniczyli w rekolekcjach, które były jednocześnie przygotowaniem do przyjęcia posług lektoratu (III rok), akolitatu (IV rok), oraz święceń diakonatu przez dwóch alumnów VI-go roku (Grzegorz Guć z par. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli i Sławomir Grzegórski - z par. Bądkowo). Rekolekcje prowadził ks. Stanisław Król z diecezji kieleckiej, student pedagogiki w KUL. Posług oraz święceń podczas uroczystej Mszy Świętej w sobotę w dniu 25 listopada udzielił bp Stanisław Gębicki.


Pierwsza rocznica działalności "Oratorium"

W niedzielę, w dniu 26 listopada, bp Stanisław Gębicki odprawił Mszę Świętą w par. Ducha Świętego we Włocławku-Michelinie z racji pierwszej rocznicy działalności działającego przy parafii "Oratorium" stwarzającego miejscowym dzieciom godziwe warunki spędzania czasu wolnego. Wolontariuszom udzielającym się w tej placówce wręczył pamiątkowe upominki. Ponadto poświęcił zakrystię w budowanym kościele.

Poświęcenie w Choceniu

W tę samą niedzielę bp Roman Andrzejewski w kościele parafialnym w Choceniu poświęcił dwie tablice pamiątkowe - miejscowych proboszczów kończącego się stulecia oraz kolatorów choceńskich - Chudyńskich.


Zespół muzyczny alumnów w Tuliszkowie

W dniu 26 listopada zespół powołaniowy "Kerygma" z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku gościł w par. Tuliszków. Zespół swoim śpiewem ubogacał msze święte, podczas których kazania o tematyce powołaniowej głosił wice-rektor seminarium ks. Dariusz Człapiński. Szczególnie entuzjastycznie do występu zespołu podeszły dzieci i młodzież, które jeszcze długo po liturgii nie wychodziły ze świątyni słuchając i razem z zespołem śpiewając piosenki. Przed kościołem były zbierane ofiary na dokończenie remontu zabytkowego kościółka seminaryjnego.


Spotkanie neoprezbiterów

W dniu 27 listopada w parafii Ducha Świętego we Włocławku odbyło się skupienie neoprezbiterów. Najmłodsi kapłani odmówili wspólnie przedpołudniową modlitwę brewiarzową i wysłuchali konferencji diecezjalnego ojca duchownego, ks. Tadeusza Lewandowskiego, na temat zasad budowania wspólnoty kapłańskiej. Następnie w kaplicy sióstr sercanek koncelebrowali Mszę świętą. W homilii ks. Lewandowski wskazał na wnioski jakie dla realizacji kapłańskiego powołania z postawy ewangelicznej wdowy (Łk 21,1-4). Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w gościnnym domu sióstr sercanek.


Pielgrzymka górników konińskich do Rzymu

W dniu 25 listopada wyjechała do Rzymu delegacja członków zarządu Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" oraz licząca ponad 90 osób kopalniana orkiestra dęta. Podczas audiencji generalnej w dniu 29 listopada przedstawiciele górników wręczyli Ojcu Świętemu gobelin przedstawiający ich patronkę, św. Barbarę, stojącą na tle licheńskiego krzyża przestrzelonego w latach wojny przez Niemkę. Orkiestra przygotowała repertuar składający się z utworów muzyków światowej sławy, pieśni religijnych, a także muzyki patriotycznej i ludowej. Po krótkim koncercie orkiestry górniczej z Kopalni Węgla Brunatnego "Konin", wykonanym na zakończenie środowej audiencji ogólnej, Jan Paweł II powiedział: "Górnikom dziękujemy i życzymy 'Szczęść Boże' na świętą Barbarę!". Nie tylko Papież docenił ich grę - także obecni na placu pielgrzymi, w liczbie ok. 30 tysięcy, nagrodzili ją długimi oklaskami.

Zwracając się do rodaków Ojciec Święty powitał tylko obecne na placu grupy, m. in. bezdomnych z Poznania i wspomnianą orkiestrę górniczą.
ap
powrót
Spotkanie formacyjne neoprezbiterów

W dniu 27 listopada w parafii p.w. Ducha Świętego we Włocławku odbyło się skupienie neoprezbiterów. Najmłodsi kapłani odmówili wspólnie przedpołudniową modlitwę brewiarzową i wysłuchali konferencji diecezjalnego ojca duchownego, ks. Tadeusza Lewandowskiego, na temat zasad budowania wspólnoty kapłańskiej. Następnie w kaplicy sióstr sercanek koncelebrowali Mszę świętą. W homilii ks. Lewandowski wskazał na wnioski jakie dla realizacji kapłańskiego powołania z postawy ewangelicznej wdowy (por. Łk 21,1-4).

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w gościnnym domu sióstr sercanek.
tl
powrót
Zespół muzyczny alumnów "Kerygma" w Tuliszkowie

W dniu 26 listopada zespół powołaniowy “ Kerygma” z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku gościł w par. Tuliszków. Zespół swoim śpiewem ubogacał msze święte, podczas których kazania o tematyce powołaniowej głosił wicerektor seminarium ks. Dariusz Człapiński. Szczególnie entuzjastycznie do występu zespołu podeszły dzieci i młodzież, które jeszcze długo po liturgii nie wychodziły ze świątyni słuchając i razem z zespołem śpiewając piosenki. Przed kościołem były zbierane ofiary na dokończenie remontu zabytkowego kościółka seminaryjnego.
dcz
powrót
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Janusza Gręźlikowskiego

W dniu 21 listopada na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra Janusza Gręźlikowskiego, wikariusza biskupiego do spraw sądowych w diecezji włocławskiej, wykładowcy prawa kanonicznego w seminarium włocławskim i adiunkta przy katedrze historii kościelnego prawa polskiego na UKSW. Recenzentami pracy habilitacyjnej noszącej tytuł “Recepcja reformy Soboru Trydenckiego w świetle ustawodawstwa synodów włocławskich” byli – ks. prof. Marian Fąka z UKSW, ks. prof. Henryk Misztal z KUL, ks. prof. Jan Dudziak z PAT w Krakowie.
ap
powrót
Rekolekcje alumnów WSD

Zgodnie z tradycją ubiegłych lat, przed Niedzielą Chrystusa Króla alumni uczestniczyli w rekolekcjach, które miały ich przygotować do przyjęcia posług lektoratu (III rok), akolitatu (IV rok), oraz święceń diakonatu przez dwóch alumnów VI-go roku (Grzegorz Guć z par. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli i Sławomir Grzegórski - z par. Bądkowo).

Posług oraz święceń, na uroczystej Mszy Świętej w sobotę udzielił Ks. Biskup Stanisław Gębicki. We Mszy Świętej uczestniczyli: Ks. Rektor, księża moderatorzy, profesorowie, prowadzący rekolekcje Ks. Stanisław Król (diec. kielecka, student pedagogiki w KUL), licznie przybyła rodzina (szczególnie na święcenia diakonatu) oraz cała wspólnota alumnów.
mk
powrót
Włocławskie obchody rocznicy odzyskania niepodległości

W 82 rocznicę odzyskania niepodległości Mszy Świętej w katedrze przewodniczył wikariusz generalny diecezji ks. infułat Leonard Urbański. W uroczystej liturgii brali udział mieszkańcy Włocławka, kapłani i siostry zakonne, poczty sztandarowe państwowej straży pożarnej, komendy policji, kombatantów AK, "Solidarności" włocławskich zakładów pracy, ZHP, szkół Włocławka.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Zbigniew Szygenda. Powiedział on m. in.: "Odzyskaną 11 listopada wolność Jan Paweł II nazwał "dojmującym owocem duchowego dojrzewania oraz heroicznych poświęceń". Wiek XIX przynosił liczne przykłady duchowego dojrzewania narodu, który trwał na modlitwie, "wolnego ludu śpiew niosąc przed Boga tron ". Heroizm poświęceń dla Ojczyzny realizował się na różnych szlakach i polach bitew. (...) A gdy czyny orężne dla Polski i trud modlitwy w jej intencjach splatały się w jeden węzeł miłości, objawiały się tak wspaniałe postacie, jak Rafał Kalinowski, Adam Chmielowski - święci żołnierze powstania styczniowego. (...) Niepodległość raz odzyskana musi być przedmiotem nieustannej troski i czuwania. Nasza historia wiele razy dawała nam przykłady, jak łatwo stracić wolność. Winni natomiast byli nie tylko agresorzy, tyrani czy okrutni dyktatorzy. Jakże często winne było społeczeństwo, elity polityczne czy wreszcie nasze wady narodowe, a zwłaszcza brak poczucia odpowiedzialności za państwo, pieniactwo, pycha, egoizm, totalna krytyka wszystkiego i wieczne niezadowolenie, wreszcie prywata, korupcja i wzajemna nienawiść. Ostrzega nas dziś św. Paweł w II czytaniu: 'jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli ". Nasze zawołanie - "nie będzie obcy pluł nam w twarz" straciło swoją wymowę, bo dziś sami sobie w twarz plujemy i osłabiamy autorytet państwa na arenie międzynarodowej. (...) Mamy być dla siebie "solą ziemi i światłem świata" - mówi nam dzisiejsza ewangelia. Z tym mamy wejść do rodziny Narodów Europy. Stoimy dziś w katedrze włocławskiej przed cudownym krzyżem tumskim. Z tego krzyża niech spłynie na nas w ten dzień Niepodległości blask prawdy Chrystusa, który do końca nas umiłował i tylko naśladując tę miłość ofiarną możemy budować wspólną przyszłość naszej Ojczyzny."

Po komunii św. celebrans odmówił modlitwę z uzyskaniem odpustu jubileuszowego.

Oprawę muzyczno-wokalną przygotował chór Katedry Włocławskiej oraz orkiestra Technikum Samochodowego.
jn
powrót
Skupienie kapłanów dekanatu uniejowskiego

10 listopada odbyło się w Niemysłowie z inicjatywy ks. proboszcza Stanisława Jankowskiego skupienie kapłanów dekanatu uniejowskiego. Wybór tego właśnie miejsca podyktowany był 50-tą rocznicą śmierci ks. Stanisława Ławińskiego, który przez 52 lata był proboszczem tej parafii, inicjując w niej wiele akcji społecznych.

Skupieniu przewodniczył Diecezjalny Ojciec Duchowny, ks. Tadeusz Lewandowski. Na parafialnym cmentarzu, przy grobie ks. St. Ławińskiego, poprowadził modlitwę różańcową, następnie pobłogosławił pamiątkową płytę ufundowaną w roku Wielkiego Jubileuszu dla upamiętnienia pracy dwóch innych duszpasterzy parafii Niemysłów - ks. R. Saganowskiego (1791-1841) i L. Gajewskiego (1841-1895). W kościele parafialnym przewodniczył Mszy św. W homilii, przybliżając postać ks. Ławińskiego, wskazał na współczesne uwarunkowania posługi duszpasterskiej w środowisku wiejskim.
tl
powrót
Konsekracja kościoła w Malanowie

W niedzielę, 5 listopada br., odbyła się uroczystość poświęcenia ołtarza i kościoła w parafii Malanów. Nowa świątynia została zaprojektowana przez inż. Ludwika Mackiewicza. Konstruktorem kościoła był dr Józef Strzelecki, autorem wnętrza mgr sztuki rzeźbiarz Jan Funek.

Budowę rozpoczęto 30.08.1989 r. Dotąd parafianie malanowscy sprawowali kult Boży w małym, drewnianym kościółku, który nie był w stanie pomieścić wszystkich, pragnących uczestniczyć w liturgii. Zadania budowy świątyni podjął się ks. kan. Stanisław Płaszczyk. Nowy kościół pozostał przy wezwaniu św. Stanisława BM, jak to miało miejsce w starej świątyni. Odnowiony stary obraz patrona znalazł zaszczytne miejsce w nawie głównej nowej świątyni.

Wśród uczestników tego historycznego wydarzenia znaleźli się: główny celebrans ks. bp Bronisław Dembowski, koncelebransi: ks. prał. Jerzy Bagrowicz oraz rodak tutejszy ks. prał. Henryk Ambroziak. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: ekonom diecezjalny ks. inf. Witold Bura, rektor WSD ks. prał. Wojciech Hanc, profesorowie, wychowawcy WSD, kapłani pracujący kiedyś w tej parafii oraz z tej parafii pochodzący, poseł RP I. Niewiarowski, Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zdzieszowice - zaprzyjaźnionej z Malanowem, władze lokalne, liczne grono parafian. Kościół Parafialny p.w. św. Stanisława BM w Malanowie to pomnik wiary tutejszych parafian na Wielki Jubileusz Odkupienia.
ks. Mirosław Korytowski
powrót
Uzupełnienie informacji za miesiąc październik

Bp Roman Andrzejewski na inauguracji w warszawskiej SGGW

W dniu 2 października bp Roman Andrzejewski, krajowy duszpasterz rolników, podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego w stołecznej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wygłosił wykład inauguracyjny “O humanizację rozwoju gospodarczego wsi”.


Biskup Stanisław Gębicki na rzymskim jubileuszu

Biskup pomocniczy Stanisław Gębicki reprezentował diecezję włocławską na spotkaniu jubileuszowym biskupów, które odbyło się w dniach 6-8 października w Rzymie.


Uroczystość w par. Byczyna

W święto patronki parafii, św. Jadwigi Śląskiej, bp Stanisław Gębicki przewodniczył sumie odpustowej. Udzielił także sakramentu bierzmowania około stuosobowej grupie młodzieży oraz poświęcił adaptowane z budynku gospodarczego pomieszczenie do przechowywania zwłok.


Biskupi diecezji włocławskiej z posługą w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Biskupi naszej diecezji udający się na konferencję Episkopatu Polski odbywającą się w Koszalinie w dniach 20-22 października przewodniczyli nabożeństwom jubileuszowym w niektórych parafiach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskup ordynariusz celebrował takie nabożeństwo w katedrze koszalińskiej, bp Roman Andrzejewski w par. Mierosławiec, a bp Stanisław Gębicki w par. Tuczno.


Dzień skupienia dla sióstr zakonnych

W dniu 28 października w Świnicach Warckich odbył się dzień skupienia dla sióstr zakonnych pracujących na terenie diecezji. Mszy Świętej w kościele tak ściśle związanym z postacią św. Faustyny Kowalskiej przewodniczył bp Stanisław Gębicki. Konferencję dla sióstr wygłosiła siostra z kaliskiego klasztoru zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, zgromadzenia, w którym żyła św. Faustyna.


Obłóczyny alumnów włocławskich

W niedzielę, w dniu 29 października w katedrze włocławskiej odbyła się ceremonia obłóczyn. Szatę duchowną przyjęło 17 alumnów trzeciego roku seminarium diecezjalnego. Mszy świętej podczas której odbył się ten obrzęd przewodniczył bp Stanisław Gębicki.


Jubileusz 550-lecia świątyni w Tuliszkowie

Już po raz trzeci w roku Wielkiego Jubileuszu parafia Tuliszków przeżywała uroczysty dzień. W dniu 29 października, w liturgiczną rocznicę poświęcenia własnego kościoła, świętowane było 550-lecie istnienia świątyni. W godzinach południowych Mszy świętej przewodniczył biskup ordynariusz Bronisław Dembowski.

W homilii nazwał świątynię świadkiem wielu wydarzeń z przeszłości. Ale prócz świątyni z kamienia istnieje świątynia duchowa tworzona przez wiernych. Szczególne zadanie w budowaniu tej świątyni ma rodzina. Do rodzin ksiądz biskup skierował szczególne słowa, bowiem w tym dniu świętowały swój jubileusz rodziny parafii. W dobrych, katolickich rodzinach rodzi się wiara i wartości chrześcijańskie, tak potrzebne dzisiaj młodemu pokoleniu. Potrzeba wiele wysiłku, aby wytrwać w wierności małżeńskiej i by rodziny przyjmowały życie jako dar od Boga.

Po homilii Biskup Ordynariusz dokonał poświęcenia znaku jubileuszowego, do którego dołączono akt następującej treści: Działo się to dnia 29 października Roku Pańskiego 2000, w 550 rocznicę istnienia tej świątyni, kiedy pasterzem Diecezji Włocławskiej był biskup Bronisław Dembowski, proboszczem i dziekanem tuliszkowskim ks. kan. Stanisław Nowak, wikariuszami parafii: ks. Paweł Zalewski i ks. Marek Bałwas; w obecności poprzedniego proboszcza parafii, seniora, ks. prał. Waleriana Rędzi i zgromadzonych wiernych parafii św. Wita w Tuliszkowie, ten znak Wielkiego Jubileuszu został wmurowany.

Biskup Dembowski poświęcił też nowe zewnętrzne oświetlenie kościoła, które jest darem parafian - Jerzego Kani i Tadeusza Wawrzyniaka. Przed błogosławieństwem ksiądz biskup wręczył 39 parom małżeńskim z terenu parafii specjalne listy gratulacyjne z okazji przypadających w tym roku rocznic ich ślubów, podkreślając, że był to wspaniały pomysł proboszcza, aby takim akcentem ubogacić obchody jubileuszowe.
ks. M. BałwasPoświęcenie odnowionego kościoła w Brudzewie Kolskim

W dniu 29 października bp Roman Andrzejewski w par. Brudzew Kolski udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży oraz poświęcił odnowioną, siedemnastowieczną kaplicę pogrzebową p. w. Ducha Świętego.
ap
powrót
Włocławek - Zmiany personalne w diecezji

Z dniem 2 października 2000 r.:

ks. Kazimierz Kwiatkowski: prob. par. Cienin Kościelny - przeniesiony na emeryturę
ks. Józef Kuś: z par. Ostrowąs - administratorem par. Wola Pierowa
ks. Marian Skibiński: prob. par. Wola Pierowa - proboszczem par. Cienin Kościelny

Z dniem 4 października 2000 r.:

ks. Leonard Fic - zwolniony z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia
ks. Marek Kryska - mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia
ks. Krzysztof Kaźmierczak, Kapelan Szpitala w Koninie - mianowany wikariuszem par. NMP Królowej Polski w Koninie (1/2 etatu)

Z dniem 16 października 2000 r.:

ks. Zenon Kozłowski: prob. par. Skrzynki - proboszczem par. Posada
ks. Leszek Malinowski: prob. par. Posada - proboszczem par. Charłupia Mała
ks. Tomasz Jener: wik. par. Najśw. Zbawiciela we Włocławku - proboszczem par. Skrzynki
ks. Ryszard Pospieszyński: kapelan ks. Biskupa R. Andrzejewskiego - proboszczem par. Kłotno

Z dniem 21 października 2000 r.:

ks. Marek Jurzyk: student KUL - wik. par. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku

Z dniem 26 października 2000 r.:

Ksiądz Biskup Ordynariusz przedłużył na następne trzy lata nominację Księży dziekanów i wicedziekanów oraz mianował trzech nowch Księży wicedziekanów:
 • w Dekanacie Golińskim - ks. kan. Józef Wysocki, prob. par. Kazimierz Biskupi
 • w Dekanacie Sieradzkim I - ks. kan. Jerzy Kwiatkowski, prob. par. Chojne
 • w Dekanacie Słupeckim - ks. Marek Ziemkiewicz, prob. par. Młodojewo
Z dniem 31 października 2000 r.:

ks. Krzysztof Kowal: wikariusz w par. Choceń - wik. w par. Bytoń
ks. Tadeusz Stasiak: wikariusz w par. Bytoń - wik. w par. Choceń
ks. Waldemar Kowal: wikariusz w par. Topólka - wik. w par. Chełmica Duża
ks. Piotr Rusin: wikariusz w par. Chełmica Duża - wik. w par. Topólka

rm
powrót
Włocławek - 16. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Modlitwa na tamie włocławskiej

W godzinach popołudniowych w przeddzień szesnastej rocznicy porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, pod krzyżem na włocławskiej tamie upamiętniającym miejsce jego śmierci, zebrało się na modlitwie około czterystu osób. Nabożeństwu Słowa Bożego przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski. W nawiązaniu do modlitwy o beatyfikację Księdza Jerzego biskup powiedział m. in. : Modląc się o jego beatyfikację, módlmy się za Ojczyznę, gdyż on oddał swoje życie za Ojczyznę. Ważne jest, aby przy tej okazji postawić sobie pytanie czy rzeczywiście kształtujemy swoją chrześcijańską odpowiedzialność za życie społeczne, za dobro wspólne.

Na zakończenie uroczystości, pod krzyżem złożono kwiaty. Wśród uczestników byli m. in. poseł AWS Władysław Skrzypek, wicewojewoda kujawsko-pomorski Z. Muchliński, wiceprezydent Włocławka S. Śliwka, władze zarządów NSZZ “Solidarność” regionów konińskiego i kujawskiego, przedstawiciele regionalnych władz Unii Wolności, poczty sztandarowe kombatantów i związkowców z kilkunastu zakładów pracy z Gdańska, Konina, Turku i Włocławka.


Msza św. w intencji beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 18 października wieczorem, w katedrze, biskup włocławski Bronisław Dembowski przewodniczył mszy w intencji beatyfikacji ks. Popiełuszki. Koncelebrował ją z kapłanami pracującymi w Kurii Diecezjalnej, seminarium duchownym i proboszczami parafii miasta.

W homilii bp Dembowski przypomniał, iż ks. Jerzy był jedną z ostatnich ofiar systemu, który, zwłaszcza w Rosji Radzieckiej, pozbawił życia milionów ludzi. System ten zagłuszał sumienie i zastępował je rozkazem, W tym systemie każde słowo, które brzmiało inaczej aniżeli oficjalna wykładnia, każde słowo wypowiadane publicznie, które przypominało o wartościach moralnych – prawdzie, męstwie, miłości – stawało się “politykowaniem”. Oskarżano o nie także ks. Jerzego - za życia i nawet podczas procesu jego zabójców. Ksiądz biskup podkreślił, jak po 16 latach nadal aktualnie brzmią słowa Ks. Jerzego z homilii wygłoszonej w kościele żoliborskim w maju 1984 roku: “W dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego działania. (...) Niech (...) będzie nam ostrzeżeniem świadomość, że naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się tylko półprawdami.”
ap
powrót
Sieradz - Udostępnienie kościoła ewangelickiego dla katolickiego duszpasterstwa wojskowego

W dniu 17 października, w Sieradzu, przy okazji uroczystości z racji 65-lecia powstania miejscowego garnizonu, po raz pierwszy Mszę Świętą dla wojska i ich rodzin sprawowano w świątyni będącej własnością ewangelików.

Świątynia przy ul. Kościuszki przez jakiś czas używana przez wspólnotę polsko-katolicką, a ostatnio odpłatnie wydzierżawiona diecezji włocławskiej, została udostępniona dla potrzeb sieradzkiego duszpasterstwa wojskowego. Pierwszym duszpasterzem został mianowany ks. mjr Zenon Sodzawiczny, poprzednio posługujący wśród żołnierzy na Bliskim Wschodzie (Golan).

Mszy Świętej przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski a homilię wygłosił biskup polowy Sławoj Leszek Głódź. W uroczystości wzięli też udział duchowni ewangeliccy: Mieczysław Cieślar, superintendent diecezji warszawskiej, i Cezary Jordan, pastor wspólnoty zduńskowolskiej.
ap
powrót
Ojciec Święty patronem szkoły w Gizałkach

W 22. rocznicę wyboru Ojca Świętego, w miejscowości gminnej Gizałki (par. Szymanowice), odbyła się uroczystość nadania miejscowemu Gimnazjum imienia Jana Pawła II.

Myśl o nadaniu tego imienia szkole zrodziła się już w momencie, kiedy Rada Gminy w Gizałkach podjęła uchwałę o utworzeniu gimnazjum. Od tego momentu całą sprawę pilotowała p. Barbara Latosińska – dyrektor Gimnazjum.

Pomysł zaopiniowali najpierw sami uczniowie szkoły, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za takim patronem szkoły. Pozytywnie pomysł ten zaopiniowała również Rada Rodziców i grono pedagogiczne. Rada Gminy w sierpniu podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Ojca Świętego.

Opracowano program wychowawczy szkoły, który rozpoczyna się słowami Ojca św.: “W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, ażeby umiał bardziej <być> aniżeli <mieć>...”. Odbywały się różne zajęcia i konkursy mające przybliżyć dzieciom postać Patrona, Jego życie i nauczanie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Szymanowicach, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marian Włosiński, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Włocławskiej. Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna, rodzice, kapłani z dekanatu zagórowskiego, parlamentarzyści, goście z powiatu, województwa, delegacje z zaprzyjaźnionych szkół z Polski i Niemiec.

Druga część uroczystości odbywała się przy szkole. Ks. Włosiński wygłosił referat a następnie poświęcił pamiątkową tablicę i szkołę. Po poświęceniu, odsłonięcia tablicy na gmachu szkoły dokonali wspólnie - ks. Włosiński, ks. Jan Fornalczyk - proboszcz parafii, wójt Włodzimierz Lehmann, który też odczytał akt nadania imienia szkole, przedstawiciele Rady Rodziców oraz dwaj uczniowie.

Młodzież gimnazjalna przygotowała program artystyczny ukazujący rys biograficzny Ojca św. Jana Pawła II.

Ks. Włosiński poświęcił też tego dnia salę rehabilitacyjno – sportową przy istniejących już od 8 lat Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gizałkach. Z sali tej będą korzystali nie tylko uczestnicy Warsztatów, ale także młodzież szkolna i mieszkańcy gminy.
ks. Piotr Kaczmarek
powrót
Uroczystość odpustowa ku czci św. Jadwigi - bierzmowanie młodzieży

W święto patronki parafii, św. Jadwigi Śląskiej, bp Stanisław Gębicki przewodniczył sumie odpustowej. Udzielił także sakramentu bierzmowania około stuosobowej grupie młodzieży oraz poświęcił adaptowane z budynku gospodarczego pomieszczenie do przechowywania zwłok.
ap
powrót
Młodojewo - Ojciec Święty Jan Paweł II patronem szkoły

W dniu 16 października, w dwudziestą drugą rocznicę wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II, szkole podstawowej w Młodojewie k. Słupcy uroczyście nadano imię obecnego papieża. Mszy Świętej dla uczniów i personelu szkoły przewodniczył w miejscowym kościele parafialnym biskup pomocniczy diecezji włocławskiej Roman Andrzejewski. W budynku szkoły poświęcona została marmurowa tablica upamiętniająca to wydarzenie.
ap
powrót
Konsekracja kościoła św. Maksymiliana Kolbego w rodzinnej Zduńskiej Woli

W dniu 15 października, na osiedlu Południe w Zduńskiej Woli, miejscowości urodzenia i chrztu św. Maksymiliana Kolbego, biskup włocławski Bronisław Dembowski dokonał konsekracji nowej świątyni pod jego wezwaniem. Ta najważniejsza w Roku Jubileuszowym dla parafii uroczystość, która zgromadziła bardzo wielu wiernych, zbiegła się z zakończeniem dni poświęconych św. Maksymilianowi Kolbemu - Patronowi Miasta. W homilii, nawiązując do sceny, kiedy Pan Jezus pyta uczniów i Piotra: "za kogo Go uważają?", bp Dembowski mówił o potrzebie świadectwa na wzór Świętego. Podziękował też proboszczowi i parafianom, że w tak krótkim czasie udało się zbudować świątynię.

Sama parafia została erygowana podczas uroczystości odpustowych ku czci jej patrona, 14 sierpnia 1989 r. Pierwsze prace przy wznoszeniu kościoła zostały rozpoczęte wiosną 1991 roku. Przez trzy lata parafianie gromadzili się w prowizorycznej kaplicy, a od 1992 roku, w tzw. dolnym kościele.

Projektantem świątyni jest inż. Ludwik Mackiewicz z Łodzi, a wystrój wnętrza powstał w pracowni artysty plastyka Jana Funka z Krakowa. Dane te zostały upamiętnione na ozdobnej tablicy umieszczonej w kruchcie kościoła. Na tę uroczystość przygotowano też okolicznościowy folder.

Ta świątynia - jak podkreślił budowniczy i proboszcz, ks. kan. Ryszard Kucharski - dar parafii i miasta na Wielki Jubileusz, "jest owocem wspólnej modlitwy, pracy i ofiary ludzi tu mieszkających, pomnikiem wiary, miłości i nadziei naszego pokolenia, który przekazujemy i pozostawiamy następnemu pokoleniu". Dla pełni obrazy należy dodać, że ks. Kucharski potrafił znaleźć fundatorów i ofiarodawców także spoza parafii i miasta. Ze strony parafian nie zabrakło słów wdzięczności pod adresem duszpasterzy za trud włożony w budowę świątyni i tworzenie wspólnoty wiernych.

Po liturgii, w Ośrodku Pamięci św. Maksymiliana, prezydent miasta wręczył biskupowi Dembowskiemu kopię dokumentu nadającego Papieżowi Janowi Pawłowi II honorowe obywatelstwo Zduńskiej Woli (z oryginałem dokumentu prezydent udaje się w najbliższych dniach do Rzymu).

ks. Marek Kasik
powrót
Obchody Roku Jubileuszowego w diecezji włocławskiej

W niedzielę, w dniu 8 października, w katedrze włocławskiej odbyły się diecezjalne obchody dziękczynne z racji Roku Jubileuszowego.

Niedzielna uroczystość kończyła kilkudniowy cykl nabożeństw katedralnych, których myślą przewodnią było dziękczynienie Bogu za związanych z diecezją świadków wiary w kończącym się wieku.

We wtorek, 3 października, w auli seminaryjnej ks. Tomasz Kaczmarek, generalny postulator procesu beatyfikacyjnego męczenników drugiej wojny światowej, przypomniał postaci sufragana włocławskiego bł. Michała Kozala - biskupa i męczennika oraz 108 beatyfikowanych współtowarzyszy męczeństwa. Podczas wieczornej mszy świętej w katedrze, której przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski, homilię wygłosił również ks. Kaczmarek.

W dniu następnym, poświęconym urodzonemu w Zduńskiej Woli św. Maksymilianowi Kolbemu, do wspólnego dziękczynienia zaproszono Koła Różańcowe i Rycerstwo Niepokalanej. W auli seminaryjnej ogólnopolski moderator Rycerstwa, o. Stanisław Piętka OFM Conv, przypomniał postać św. Maksymiliana i jego ideę Rycerstwa Niepokalanej. O. Piętka wygłosił też homilię podczas wieczornej mszy sprawowanej pod przewodnictwem bpa Dembowskiego. Śpiewy gregoriańskie podczas liturgii wykonywała schola klerycka pod kierownictwem ks. Józefa Nowaka.

W dniu 5 października, kiedy to obchodzona jest rocznica konsekracji katedry, w auli seminaryjnej ks. Janusz Gręźlikowski przypomniał wprowadzanie reform trydenckich przez ówczesnego biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego, a ks. Witold Kujawski ukazał sylwetkę jego następcy – bpa Hieronima Rozrażewskiego. Wieczornej mszy w katedrze przewodniczył bp Dembowski. On też wygłosił homilię.

W dniu 6 października, w którym w diecezji obchodzi święto patronalne św. Faustyna Kowalska urodzona w par Świnice Warckie, katedralnemu nabożeństwu jubileuszowemu dla chorych przewodniczył bp Dembowski. Homilię wygłosił bp Roman Andrzejewski. Podczas nabożeństwa sakrament chorych przyjęło około 150 osób. Po południu bp Dembowski odwiedził chorych w szpitalu rejonowym we Włocławku.

Dzień sobotni przeznaczony był dla młodzieży. Do katedry przybyło około siedmiuset dziewcząt i chłopców z terenu diecezji. Przed mszą świętą wysłuchali wystąpienia Jana Budziaszka, muzyka, który mówił o swoim doświadczeniu wiary i wartości modlitwy różańcowej. Mszy jubileuszową z duszpasterzami młodzieży przewodniczył bp Dembowski. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Cabański, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Po południu odbył się w katedrze koncert jubileuszowy, na który złożyły się utwory - “Stabat Mater” Pergolesiego i “Msza Koronacyjna C-dur” Mozarta w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich i Chłopięco-Męskiego Chóru Katedralnego “Pueri Cantores Thorunienses”. Wieczorem spotkali się na modlitwie alumni z seminariów działających na terenie diecezji. W katedrze odbyła się modlitwa nieszpór i apel maryjny, natomiast w kościele seminaryjnym - po modlitwie różańcowej i adoracji - bp Dembowski przewodniczył o północy mszy świętej.

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się przed włocławską farą, kościołem św. Jana Chrzciciela. Po krótkim nabożeństwie Słowa Bożego biskupi, członkowie kapituł, delegacje dekanatów i poczty sztandarowe udali się do katedry. Tam, konferencję o historii Lat Świętych wygłosił salezjanin, ks. Stanisław Jankowski, ojciec duchowny seminarium diecezjalnego. Jubileuszową Eucharystię pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego koncelebrowali biskup pomocniczy Roman Andrzejewski, biskup senior Czesław Lewandowski oraz około pięćdziesięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. W homilii bp Dembowski przypomniał główny motyw Jubileuszu – dziękczynienie za Wcielenie Syna Bożego, za to, że Bóg umiłował człowieka aż po krzyż. To dziękczynienie niesie za sobą postanowienie na trzecie tysiąclecie. Główną troską Kościoła w najbliższej przyszłości powinna stać się rodzina, zarówno w swoim naturalnym i chrześcijańskim kształcie jak i w formacji duchowej stanowiącej podstawę właściwego funkcjonowania. Tę troskę biskup włocławski zawierzył słowami modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej.
ap
powrót
Śmierć ks. Grzegorza Zielińskiego

Wieczorem, w dniu 6 października, po kilkudniowym pozostawaniu w stanie nieprzytomności, w szpitalu rejonowym we Włocławku zmarł ks. Grzegorz Zieliński, proboszcz par. Kłotno.

Urodził się 13 października 1948 roku w Aleksandrowie Kujawskim. W tej miejscowości uczył się aż do uzyskania matury w 1966 roku. Rozpoczęte w 1966 roku studia w seminarium włocławskim przerwała na dwa lata (1967-1969) służba wojskowa w Brzegu n. Odrą. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze Włocławskiej w dniu 23 czerwca 1973 od bp Jana Zaręby. Był wikariuszem w par. Lubień Kuj. (1973-1974), katedralnej (1974-1977). Równolegle z pracą w parafii katedralnej rozpoczął studia z zakresu katechetyki na ATK. Ostatni rok - 1977/1978 - odbywał je w trybie stacjonarnym. Magisterium uzyskał w 1978 roku. W latach 1978-1983 był pracownikiem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, szczególnie zajmując się duszpasterstwem ministrantów. Przez rok (1982-1983) pełnił funkcje rektora kościoła pofranciszkańskiego w Nieszawie i dyrektora tamtejszego Domu Rekolekcyjnego. W latach 1983-1987 był proboszczem par. Lubicz Górny, gdzie rozpoczął budowę nowego kościoła. W 1987 roku, na własną prośbę, został przeniesiony do par. Kłotno - swojej drugiej i ostatniej zarazem parafii. W 1995 r. został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. Od 1997 r. pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu kowalskiego.

Pogrzeb ks. Zielińskiego odbędzie się we wtorek, w dniu 10 października o godz. 12.00 w Kłotnie.
ap
powrót
Licheń: w sobotnią noc po raz sto pięćdziesiąty wyruszy Pielgrzymka Pokutna

Już po raz 150. w sobotnią noc wyruszy Piesza Pielgrzymka Pokutna, której trasa wiedzie z Konina do sanktuarium w Licheniu. Po pięciu godzinach wędrówki i modlitwy pątnicy dotrą do Matki Bożej Licheńskiej i wezmą udział we Mszy św. odprawionej o 5 rano specjalnie dla nich w bazylice.

Tradycje Pieszej Pielgrzymki Pokutnej sięgają lat stanu wojennego. Na pomysł comiesięcznego wędrowania do Matki Bożej Licheńskiej z intencją pokutną wpadł jeden z mieszkańców Koła. Uczestnicy pierwszych pielgrzymek prosili Maryję przede wszystkim o wolność dla Polski. Z czasem do mieszkańców regionu zaczęli dołączać przyjezdni z całego kraju. Zrodził się też zwyczaj, że pokutne wędrowanie do licheńskiego sanktuarium odbywa się zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Dziś na tę jedną w miesiącu noc na plac przy dworcu kolejowym w Koninie, skąd wyrusza pielgrzymka, przyjeżdżają pątnicy z całej Polski.

Kiedy koleżanki zaprosiły mnie na pierwszą pielgrzymkę, pomyślałam: Pokutna? To nie dla mnie. Przecież jestem człowiekiem, który żyje dość starannie. Teraz wiem, że to są inne godziny mojego życia. Pielgrzymując, nauczyłam się pokory i prostoty, które budują wnętrze i pozwalają trzymać się prosto i mocno – mówi Elżbieta, która w Pieszych Pielgrzymkach Pokutnych uczestniczy od dwóch lat.

Trasa z Konina do licheńskiego sanktuarium wiedzie przez wsie i laski na dystansie około 12 km. W zależności od pory roku w pielgrzymkach bierze udział od kilkuset do dwóch tysięcy osób. Spotyka się ludzi w różnym wieku – idzie młodzież, dorośli, starsi. Dzisiejsi pielgrzymi odprawiają pokutę we własnych intencjach. Bywa, że grupy przyjeżdżające z odległych zakątków kraju składają swoje nocne wędrowanie w jednej wspólnej ofierze.

Jubileuszowa 150. Piesza Pielgrzymka Pokutna wyruszy sprzed konińskiego dworca PKP o godz. 24.00 w sobotę, 7 września br. Poprowadzi ją ks. Dariusz Kwiatkowski MIC. Modląc się, śpiewając i odmawiając różaniec pielgrzymi dojdą do Lichenia około godz. 5.00. Tradycją stała się też poranna Msza św., odprawiana dla uczestników pielgrzymki w kaplicy Trójcy Świętej licheńskiej bazyliki, która zamyka pielgrzymkę.
ks.zk (KAI)bm
powrót
Śmierć ks. Eugeniusza Stachury

W nocy z 4 na 5 października zmarł nagle ks. Eugeniusz Stachura, proboszcz par. Charłupia Mała, były kanclerz Kurii Diecezjalnej.

Urodził się 13 grudnia 1949 r. Jego dom rodzinny znajdował się w miejscowości Stefanów Barczewski, na terenie parafii Brzeźnio (od 1971 r. – par. Pyszków), obecnie diec. kaliska. Maturę zdał w 1967 r. w Sompolnie. Studia seminaryjne odbył we włocławskim seminarium duchownym w latach 1967-1973. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1973 r. w katedrze od bp Jana Zaręby. Był wikariuszem par. Chocz 1973-1974. W latach 1974-1977 i 1978-1981 pełnił funkcję notariusza Kurii Diecezjalnej i przez pewien czas – nieoficjalnie – kapelana bpa Zaręby. Jednocześnie studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK. Magisterium uzyskał w 1977, a doktorat w 1984 roku. W latach 1981-1988 był wicekanclerzem a od 1988 do 1992 roku, kanclerzem Kurii Diecezjalnej. Od 30 czerwca 1992 do końca życia był proboszczem par. Charłupia Mała. Od 1994 roku był wicedziekanem dek. Sieradzkiego I. W 1992 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

Pogrzeb ks. Stachury odbędzie się w Charłupi Małej, w dniu 9 października o godz. 11.00.
ap
powrót
Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym

W dniu 2 października, po południu, odbyła się inauguracja 431 roku akademickiego we włocławskim seminarium diecezjalnym. W tym roku w seminarium studiuje 112 alumnów (trzech z nich przebywa na urlopie). W katedrze, podczas mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego, nowi wykładowcy seminaryjni: ks. Witold Dorsz (filozofia) i ks. Zbigniew Zarembski (teologia pastoralna) złożyli wymagane prawem wyznanie wiary.

Uroczystości inauguracyjne w auli seminaryjnej poprzedził koncert muzyki kameralnej w wykonaniu Marka i Michała Dzięcielewskich (skrzypce) oraz Marii Bereskiej (fortepian). Wśród obecnych byli m. in. księżą biskupi: Bronisław Dembowski, Stanisław Gębicki, Czesław Lewandowski; poseł Władysław Skrzypek; wicewojewoda łódzki Wojciech Gulin; przewodniczący Rady Miasta Ryszard Chodynicki, wiceprezydent Włocławka Stanisław Śliwka; rektor włocławskiej WSHE Mirosław Krajewski, przedstawiciele seminariów duchownych z Gniezna, Płocka, Torunia, Łowicza, Kalisza, Lądu i Kazimierza Biskupiego.

W przemówieniu inauguracyjnym, rektor seminarium ks. Wojciech Hanc wskazał na wyjątkowy charakter obecnego roku akademickiego, który przypada na Rok Jubileuszu i przełom tysiącleci. Następnie odbyła się immatrykulacja 21 alumnów przyjętych na pierwszy rok studiów. Prezentacji programu studiów w nowym roku akademickim dokonał ks. Dariusz Człapiński, wicerektor do spraw studiów. Wykład inauguracyjny pod tytułem “Rola Kościoła w wychowaniu do życia publicznego. Studium patrystyczno-pastoralne” wygłosił ks. Jerzy Pałucki, prodziekan Wydziału Teologii i profesor patrystyki na KUL-u. On też w imieniu władz uczelni wręczył dyplomy magisterskie dziewięciu neoprezbiterom.

Dwaj z przemawiających gości wręczyli rektorowi seminarium medale honorowe - wicewojewoda łódzki: “Za zasługi dla regionu łódzkiego”, a rektor WSHE: “Za zasługi dla rozwoju uczelni”. W przemówieniu końcowym bp Bronisław Dembowski, który w tym dniu obchodził swoje urodziny, podzielił się refleksją na temat własnego powołania do kapłaństwa. Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez chór klerycki pod kierownictwem ks. Józefa Nowaka hymnu “Gaudeamus igitur”.
ap
powrót
Bp Andrzejewski: kampania prezydencka jest przestrogą dla lekceważących wartości religijne

- Kampania prezydencka jest przestrogą dla wszystkich lekceważących wartości religijne - stwierdził bp Roman Andrzejewski, 1 października, podczas uroczystości Matki Bożej Różańcowej w klasztorze sióstr urszulanek szarych w Sieradzu.

- "Mieliśmy lekcję, że nie wolno szydzić z religii: ani prywatnie, ani publicznie" - powiedział ks. biskup. Według bp Andrzejewskiego konsekwencje zachowania obecnego prezydenta w 1997 r. w Kaliszu pokazują, że Biblia ma rację, gdy w Dekalogu mówi: "Nie będziesz używał Imienia Pana Boga nadaremno". - "Ta lekcja też pokazała, że jeżeli się z religii drwiło lub na to pozwalało, to trzeba za to przeprosić. Musiał to uczynić minister, musiał pokajać się nawet prezydent. Bo co za to grozi? To, że szydzenie z religii może zachwiać tronem" - mówił ks. biskup.

Przestrzegał również, by nie obrażać rodzin wielodzietnych: "Nie od ilości dzieci zależy patologia, ale od stylu życia". Bp Andrzejewski podkreślił też, że wielu zwolenników "jednego z kandydatów", co do którego szereg samorządów ogłosiło już tzw. ostracyzm, a więc to, że jego osoba nie jest pożądana w ich mieście, ma dylemat czy ich głos nie skaże go na ciernistą kadencję, czy też należy go raczej uchronić od takiego afrontu, a Polskę od niesławy. "Kto przewidzi rozwój wypadków? To nie tylko ich problem - mówił biskup Andrzejewski - Powinni się nad tym zastanowić wszyscy, bo tu jest dylemat moralny o skali narodowej. W odniesieniu do głowy państwa jest to poważna forma protestu. Podczas dyktatury byłoby to niemożliwe. Demokracja pozwala na to obywatelom, a głowa państwa musi być bez zarzutu. Reprezentuje przecież majestat Rzeczypospolitej. Tak dojrzewają umysły w całym świecie, również w Polsce, do tego, że Biblia ma rację, że trzeba zachowywać przykazania Boże. Dobra jest demokracja, ale o trudny ustrój. Trzeba być przyzwoitym" - stwierdził bp Andrzejewski.
bp ra (KAI)
powrót
Uzupełnienie informacji za wrzesień

Imieniny Biskupa Włocławskiego

W dniu 1 września, święto bł. Bronisławy, patronki Biskupa Włocławskiego, biskupi i pracownicy Kurii Diecezjalnej uczestniczyli rano w kaplicy biskupiej we Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Solenizanta. Po południu z życzeniami przybyli duszpasterze z Włocławka i z terenu diecezji.


Biskup-senior na uroczystościach w Pieraniu

Biskup-senior Czesław Lewandowski w niedzielę, 3 września, odprawił Mszę Świętą i wygłosił homilię w Pieraniu koło Inowrocławia (archidiecezja gnieźnieńska), miejscu kultu maryjnego położonego niedaleko granicy z diecezją włocławską.


Uroczystości dożynkowe w Licheniu

W dniu 3 września, w Licheniu, blisko 200 pielgrzymów z Ziemi Sądeckiej oraz kilkanaście tysięcy pielgrzymów z całej Polski dziękowało Bogu za dar plonów.

Dożynkowa pielgrzymka sądeczan przyjeżdża do sanktuarium w Licheniu już od 20 lat. Ubrani w regionalne stroje składają przed Bolesną Królową wieńce dożynkowe. W tym roku były to - jubileuszowy dzwon upleciony z kłosów zbóż, figura Matki Bożej Gwiazdy Zarannej otoczonej dwunastoma gwiazdami i Golgota licheńska - wykonane z pszenicznych kłosów. Autorką wszystkich wieńców była p. Maria Plata z Rytra.

Uroczystościom przewodniczył ks. Eugeniusz Makulski, kustosz licheńskiego sanktuarium. W kazaniu mówił m. in.: "Trzeba chylić czoła przed tymi odchodzącymi już pokoleniami rolników, którzy po wojnie, umiłowawszy ziemię, nie oddali jej. Im zawdzięczamy, że w czasach komunizmu w Polsce nie było głodu - mówił kaznodzieja. - A i teraz, mimo nędzy panującej na wsi, wytrwale zmagają się ze swoim losem i nadal gospodarują". Prosił pielgrzymów, by modlili się o rządy, które ,,zrozumieją, jak wielkim skarbem jest nasz ojczysty chleb i zrozumieją, jak ważne jest to, by młodzi chcieli przejąć gospodarstwa po rodzicach, widząc w tym przyszłość dla siebie''.


Uroczystości dożynkowe w Raciążku

W dniu 3 września parafia Raciążek przeżywała swoje dziękczynienie za tegoroczne plony ziemi. Mszę dziękczynną odprawił wikariusz generalny diecezji ks. Leonard Urbański a kazanie wygłosił ks. Stefan Szczeblewski. W ramach uroczystości artyści scen łódzkich wystąpili z okolicznościowym koncertem.


Poświęcenie nowej szkoły w Wilkowicach

W dniu 4 września, w Wilkowicach, należących do par. Czerniewice, bp Roman Andrzejewski dokonał poświęcenia nowej szkoły podstawowej. Dla nowej placówki oświatowej, do której będą uczęszczały dzieci z trzech parafii - Czerniewic, Chocenia i Śmiłowic - bp Andrzejewski przekazał obraz matki Bożej Częstochowskiej.


Uroczystość w Wyszynie

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w parafii Wyszyna bp Stanisław Gębicki dokonał poświęcenia figur - Serca Jezusowego, Matki Bożej Szkaplerznej (dla bodaj najstarszego w diecezji Bractwa Szkaplerza Świętego), św. Floriana - oraz tzw. Golgoty, zbudowanej z kamieni na miejscu dawnego cmentarza epidemicznego.


Uroczystość w Charłupi Małej

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które jest największą uroczystością w miejscowym sanktuarium, mszę odpustową odprawił bp Roman Andrzejewski. Poświęcił też zorganizowaną przez proboszcza, ks. Eugeniusza Stachurę, bibliotekę parafialną. Liczący około 500 tomów zbiór powstał m. in. ze spuścizny po poprzednim proboszczu - ks. Władysławie Sarniku.


Uroczystość w Brdowie

W niedzielę, w dniu 10 września, bp Stanisław Gębicki odprawił w Brdowie sumę odpustową z racji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu społeczność parafialna obchodziła jednocześnie dzień dziękczynienia za tegoroczne plony - dożynki.


Uroczystość w Bierzwiennej

W dniu 9 września odbyło się nadanie imienia Gen. Tadeusza Kutrzeby szkole podstawowej w Bierzwiennej. Podczas Mszy Świętej tablicę upamiętniającą ten akt poświęcił ks. Marian Włosiński, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Włocławskiej. Patron szkoły, dowódca "Armii Poznań", we wrześniu 1939 roku, stacjonował ze swoim sztabem w dworku w miejscowości Leszcze znajdującej się na terenie parafii.


Dożynki diecezjalne w Zduńskiej Woli

W niedzielę, w dniu 10 września, w Zduńskiej Woli odbyły się diecezjalne uroczystości dziękczynne za tegoroczne plony ziemi. Mszy Świętej z duszpasterzami rolników przewodniczył biskup włocławski Bronisław Dembowski. Kazanie wygłosił bp Roman Andrzejewski.


Biskup Kopenhagi w Borysławicach Kościelnych

W pierwszych dniach września, na zaproszenie miejscowego proboszcza, ks. Leona Tomczyka, przebywał w par. Borysławice Kościelne biskup Kopenhagi Czesław Kozon. Biskup duński, którego przodkowie wywodzą się z Polski, w dniu 10 września udzielił sakramentu bierzmowania 67 młodym parafianom borysławickim. Poświęcił także wotum z okazji Roku Jubileuszowego - figurę Serca Jezusowego.


Biskup-senior na koronacji w Żurominie

Biskup Czesław Lewandowski w dniu 10 września uczestniczył w koronacji obrazu Matki Boskiej w Żurominie - diecezja płocka. Obrzędom koronacyjnym przewodniczył kard. Józef Glemp, prymas Polski.


50-lecie ślubów zakonnych

W domu zakonnym sióstr orionistek na ul. Leśnej we Włocławku, w dniu 12 września siostry - M. Leona Rążewska i M. Genowefa Kliś - obchodziły złoty jubileusz ślubów zakonnych. W uroczystości wzięli udział biskupi - Bronisław Dembowski i Stanisław Gębicki.


Laureatka z Konina

Jagódka Kuśmierczak z Konina została najmłodszą laureatką na szczeblu wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkół średnich na temat "Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego". Na szczeblu krajowym konkurs zostanie rozstrzygnięty w połowie listopada w Warszawie. Zorganizowało go Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

Jagódka Kuśmierczak, która na co dzień uczęszcza do Przedszkola nr 2 w Koninie namalowała drabinę na tle krajobrazu. W środę, 12 września w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymała pamiątkowy dyplom oraz album o poznańskim Ostrowie Tumskim i żółtego pluszowego misia, którego długo do siebie tuliła. Na pytanie dziennikarza KAI, z której nagrody cieszy się najbardziej, odparła: "Nie powiem".

W woj. wielkopolskim - obejmującym archidiecezję poznańską i diecezję kaliską oraz część archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz włocławskiej - w konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z 260 przedszkoli i szkół w wieku od 3 do 20 lat. Uczestnicy nadesłali 3100 prac plastycznych, fotograficznych, literackich oraz muzycznych i widowiskowych. Na ogólnopolski finał wysłano do Warszawy 41 prac.

Przed wręczeniem nagród laureaci konkursu i ich opiekunowie oraz organizatorzy wzięli udział we Mszy św. w kościele ojców dominikanów. Prowadzący liturgię biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Marek Jędraszewski życzył młodym artystom, by "oddawali swoje talenty na służbę Chrystusowi - jedynemu Mistrzowi i Nauczycielowi".


Uroczystość w par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole

Biskup Stanisław Gębicki w dniu 14 września przewodniczył uroczystości odpustowej w farze kolskiej noszącej wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. Tegoroczna uroczystość odpustowa była jednocześnie dniem jubileuszowym dla małżeństw i dzieci.


Uroczystość jubileuszowa w par. Skulsk

Tegoroczne święto ku czci Matki Bożej Bolesnej (15 września) było dniem uroczystości jubileuszowych parafii Skulsk, w której szczególnej czci doznaje Matka Boża w figurze Piety Skulskiej, ukoronowanej w 1997 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Nabożeństwu jubileuszowemu przewodniczył bp Stanisław Gębicki.


Spotkanie wolontariuszy hospicyjnych w Licheniu

Dla "naładowania duchowych akumulatorów" do dalszej posługi w hospicjach, ponad 100 wolontariuszy zjechało z całej Polski na dwudniowe spotkanie do Lichenia. Organizatorem "Jubileuszowego Spotkania w Domu Matki - Licheń 2000" trwającego do 17 września jest Formacyjny Krąg Hospicjantów Polskich.

"Wolontariusze, którzy poświęcają swojej pracy bardzo dużo czasu i energii szybko się wypalają" - tak wolontariusze uzasadniają powstanie Formacyjnego Kręgu Hospicjów Polskich. "Chodzi o to, by ze wspólnoty ludzi, którzy tak samo myślą i czują, czerpać siły do dobrej posługi" - dodają.

Posługujący w hospicjach są zdania, że człowiekowi umierającemu nie można służyć w pojedynkę, bowiem posługa ta jest bardzo wyczerpująca. Dlatego w statucie wspólnoty przyjęto m.in., że dwa razy w roku będą spotykali się w sanktuariach maryjnych dla "naładowania akumulatorów".

Uczestnicy spotkania w Licheniu podkreślali, że w ich posłudze najważniejszy jest człowiek i ból jego duszy. "Ból ciała, przy obecnych możliwościach medycyny, można dość łatwo uśmierzyć. Ale ból duszy, który zabija równie mocno, jak choroba, wymaga stałej miłości drugiego człowieka" - mówiono.

"Praca w hospicjum zmusza do uczciwości względem ludzi i Boga - dodaje lekarka związana z hospicjum od kilku lat. - Nie mogę pójść do umierającego i spojrzeć mu w oczy, jeżeli myślę tylko o sobie. Najpierw muszę mieć porządek w swoim sumieniu".

Formacyjnemu Kręgowi Hospicjantów Polskich przewodzi ks. Marek Kujawski, pallotyn, który od 13 lat prowadzi hospicjum w Szczecinie. Dzieląc się własnym doświadczeniem pracy w hospicjum ks. Kujawski negatywnie ocenił rządowe propozycje form opieki nad umierającymi zmierzające do tworzenia hospicjów w szpitalach. "Ludzie powinni umierać u siebie w domach" - uważa ks. Kujawski. Źle ocenił także dofinansowywanie etatowej opieki paliatywnej, gdyż jego zdaniem zaczął przez to znikać z hospicjów wolontariat. "Posługa hospicyjna to powołanie, a nie etat" - podkreśla ks. Kujawski. Duszpasterz skarżył się również na bezduszność Kas Chorych, które chorym wyznaczają limit 14 dni opieki hospicyjnej. "Nasi podopieczni żyją pół roku, rok, ponad rok. Żyją, bo należycie o nich dbamy. I co mamy zrobić?" - pytał duszpasterz.

Ks. Kujawski zwrócił uwagę na bolączkę braku księży. "Polska jest krajem księży. Jest też krajem katolickim i wszyscy, kiedy odchodzą, mają potrzebę spowiedzi albo chociaż rozmowy z księdzem. Misją Kościoła jest ksiądz przy umierającym, a mimo to ciągle brakuje chętnych do tej posługi" - podkreślał ks. Kujawski.

Według wiedzy uczestników licheńskiego spotkania w kraju działa około 80 hospicjów domowych, czyli takich, których wolontariusze opiekują się umierającymi w ich domach, oraz 20 hospicjów stacjonarnych, które przyjmują umierających samotnych lub nie mogących liczyć na dostateczną pomoc ze strony rodziny.

Mszę Świętą dla uczestników spotkania odprawił biskup senior Czesław Lewandowski.


Poświęcenie dzwonów w par. Zygry

W dniu 17 września w par. Zygry, bp Stanisław Gębicki dokonał poświęcenia trzech dzwonów ufundowanych głównie przez pochodzącego z tej parafii ks. Wojciecha Krzywańskiego, obecnie dziekana i proboszcza w Sompolnie.


Początek zajęć dla alumnów pierwszego roku

W dniu 18 września rozpoczęli studia seminaryjne alumni pierwszego roku. W tym roku zostało przyjętych dwudziestu jeden kandydatów do kapłaństwa: Łukasz Banasiak z Kłodawy, Robert Dynakowski z Zadusznik, Arkadiusz Kamiński z Brześcia Kujawskiego, Tomasz Kleczewski z Młodojewa, Adam Kolaśniewski z par. św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, Bartłomiej Kozłowski z Kikoła, Mariusz Krużyński z Bytonia, Marek Kujawiński z Tuliszkowa, Tomasz Malinowski z Korczewa, Marcin Matynka z Kłóbki, Piotr Pawlak z par. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Włocławku, Łukasz Płóciennik z Białkowa, Marcin Romanowski z par. św. Wojciecha w Koninie, Michał Skowroński z Kazimierza Biskupiego, Rafał Snopek z par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, Marcin Topolski z Grzegorzewa, Marcin Walka ze Zbrachlina, Marcin Wasielewski z Kowala, Bartłomiej Wiśniewski z par. św. Józefa we Włocławku, Łukasz Wysocki z Tuliszkowa, Karol Zając z Grzegorzewa.


Pielgrzymka polskich kapituł katedralnych do Gniezna

W dniach 20-21 września odbyła się pielgrzymka kapituł katedralnych z terenu Polski do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Kapitułę włocławską reprezentowali: biskup-senior Czesław Lewandowski - jej przewodniczący, bp Roman Andrzejewski - archidiakon, ks. kan. Teodor Lenkiewicz i ks. kan. Marian Włosiński - kanonicy gremialni. Bp Andrzejewski w drugim dniu pielgrzymki wygłosił odczyt: Zadania kapituł katedralnych na progu trzeciego tysiąclecia dziejów Kościoła."


Pielgrzymka parafialna na Jasną Górę

W dniu 23 września, z racji Roku Jubileuszowego, udała się na Jasną Górę 350-osobowa pielgrzymka z parafii Najświętszego Zbawiciela z Włocławka. Pielgrzymów, wraz z proboszczem ks. Zbigniewem Szygendą i dwoma księżmi wikariuszami, przybyłych autokarami i własnymi samochodami, powitał przy pomniku kard. Wyszyńskiego powitał o. Emmanuel, paulin z klasztoru jasnogórskiego, wyświęcony w tym roku na kapłana rodak z parafii Zbawiciela. Pątnicy uczestniczyli we Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu i w drodze krzyżowej na wałach klasztornych.

Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Licheniu.

Centrum poświęcił 24 września biskup włocławski Bronisław Dembowski.

Zbudowanie ośrodka pomagającego "nowym ubogim" księża marianie przyrzekli w czerwcu 1999 r., kiedy to Jan Paweł II odwiedził Licheń. Plac budowy pod nowy ośrodek został poświęcony już w listopadzie 1999 r. Początek Licheńskiemu Centrum Pomocy dał Apostolat Trzeźwości, który w różnej formie działa w sanktuarium od 1990 r. Po trzech latach posługę wobec "nowych ubogich" rozszerzono o Apostolat Odnowy Rodziny. Oba ośrodki pracowały w trudnych warunkach lokalowych, a mimo to w ciągu 10 lat około 10 tys. pielgrzymów skorzystało z porad i rozmów indywidualnych w Apostolstwie Trzeźwości, 1,3 tys. osób z pomocy Apostolatu Odnowy Rodziny, 3,3 tys. pątników wpisało się do Wieczystej Księgi Abstynencji, a 300 osób do Czasowej Księgi Abstynencji. Od ośmiu lat w ostatnią sobotę i niedzielę lipca anonimowi alkoholicy i ich rodziny spotykają się w Licheniu na ogólnopolskich mityngach.

Oprócz duszpasterzy w ośrodku na stałe będzie zatrudniony psycholog specjalizujący się w udzielaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych. Centrum czynne będzie przez cały rok. Osobom szukującym wsparcia i rady z posługą pospieszą duszpasterze i terapeuci, specjalizujący się w terapii uzależnień i współuzależnień oraz w problematyce rodzinnej. Projekt merytoryczny Centrum przedstawiony został po raz pierwszy w pracy dyplomowej ks. Dariusza Kwiatkowskiego napisanej na zakończenie Studium Pomocy Psychologicznej.

Szybkie zbudowanie Licheńskiego Centrum Pomocy było możliwe dzięki darczyńcom, m.in. konińskiej firmie ,,Artserwis''.


Kongres Młodych z ruchów charyzmatycznych

Sekty, magia, zabobony i niepokoje w życiu duchowym były tematem III Kongresu Młodych, który odbył się w dniach 23-24 września w Słupcy k. Konina. Wzięli w nim udział członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z całej Polski. Kongresy młodych charyzmatyków odbywają się od 1998 r. Podczas dwudniowych spotkań uczestnicy modlą się, śpiewają, słuchają katechez.

Odnowa w Duchu Świętym istnieje w Polsce od 1975 r. Kilkadziesiąt tysięcy osób skupionych jest w 750 wspólnotach. Na co dzień charyzmatycy starają się żyć Ewangelią, regularnie modlić się i czytać Pismo święte oraz prowadzić ewangelizację w różnych formach m.in. podczas rekolekcji, ale też na ulicach miast czy w więzieniach.


Poświęcenie pomnika Jana Pawła II w Służewie

W niedzielę, w dniu 24 września, bp Roman Andrzejewski poświęcił pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II w Służewie. Pomnik ten jest dopełnieniem aktu nadania Ojcu Świętemu w ubiegłym roku przez gminę Służewo honorowego obywatelstwa.


Dzień Jubileuszu dzieci i młodzieży w parafii Tuliszków

W dniu 24 września parafia Tuliszków przeżywała dzień modlitwy Jubileuszowej dzieci i młodzieży. Był to jednocześnie kolejny etap obchodów 550-lecia istnienia miejscowej świątyni.

Mszy Świętej przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław Gębicki. W homilii adresowanej szczególnie do dzieci i młodzieży podkreślił, że oni są nadzieją Kościoła i mają zanieść wiarę w nowe tysiąclecie. Od postawy duchowej obecnych młodych zależeć będzie świadectwo wiary w nadchodzącym wieku.

Podczas liturgii ksiądz biskup dokonał poświęcenia gruntownie wyremontowanych zabytkowych organów. Jako dar ołtarza złożono pozłocone pateny (dar od ministrantów), odnowioną monstrancję i krzyż procesyjny. Przed błogosławieństwem bp Gębicki wyraził uznanie ks. Stanisławowi Nowakowi, miejscowemu proboszczowi i dziekanowi, za ciągłe upiększanie świątyni, a seniorowi ks. prał. Walerianowi Rędzi i wikariuszom - Pawłowi Zalewskiemu i Markowi Bałwasowi - za wspomaganie proboszcza w wysiłkach.

Po mszy ksiądz biskup na placu parafialnym poświęcił nowo powstałe obiekty sportowe. Dzięki pomocy parafian - Jerzego Kani i Tadeusza Wawrzyniaka - urządzone zostały dla dzieci i młodzież boiska do piłki koszykowej, nożnej i siatkowej. Biskup Gębicki rozpoczął pierwszy mecz w piłkę nożną pomiędzy starszymi i młodszymi ministrantami. Po meczu dzieci i młodzież bawiły się przy wspólnym ognisku.


ap
powrót
Poświęcenie nowego ołtarza i odpust ku czci św. Hieronima

We wspomnienie św. Hieronima, 30 września br., w parafii Raciążek ks. bp Stanisław Gębicki celebrował uroczystą Eucharystię, podczas której poświęcił nowy ołtarz i ambonę, zbudowane według projektu Krzysztofa Czarnoty z Rzeszowa. Są one darem parafian z okazji Roku Jubileuszowego. Uroczystość zgromadziła oprócz parafian także przedstawicieli miejscowych władz gminnych oraz pracowników Kurii Diecezjalnej i kapłanów dekanatu nieszawskiego. Na zakończenie Mszy św. ks. biskup poświęcił również jubileuszowy medalion znajdujący się w kruchcie kościoła.

Proboszczem parafii Raciążek jest od 1996 r. ks. Zbigniew Cabański.
rm
powrót
Dni skupienia dla organistów

W dniach 25 - 27 września duszpasterstwo pracowników kościelnych przeprowadziło w Kole, Zduńskiej Woli i Włocławku dni skupienia dla organistów diecezji włocławskiej. W skupieniu wzięło udział 105 muzyków kościelnych. Konferencję ascetyczną "Rok Jubileuszowy wielkim darem od Boga" wygłosił ks. Józef Nowak. Ks. Zbigniew Szygenda mówił o chorale gregoriańskim w liturgii) a p. Jan Kordylewski z Koła o przygotowaniu chóru do uczestnictwa w liturgii.
jn
powrót
Koniński Klub Radnych AWS oczekuje przeprosin od prezydenta Kwaśniewskiego

Koniński Klub Radnych Akcji Wyborczej Solidarność oczekuje przeprosin i wyciągnięcia konsekwencji wobec Aleksandra Kwaśniewskiego i jego ministra Marka Siwca w związku z ich niegodnym zachowaniem w Kaliszu, gdy wspólnie parodiowali gesty Ojca Świętego.

W stanowisku sformułowanym 25 września Klub Radnych AWS stwierdza, że swoim zachowaniem Aleksander Kwaśniewski niszczy autorytet Polski na arenie międzynarodowej. “Historia światowej dyplomacji nie zna przypadku, aby głowa jednego państwa szydziła z głowy drugiego państwa” – czytamy w “Stanowisku”. Podkreślono, że prezydent “godzi w dobre stosunki z najbardziej przychylnym Polsce państwem”.

Konińscy radni AWS wyrażają ogromne oburzenie z powodu zachowania prezydenta i jego ministra, którzy wyszydzili patriotyczną i pełną miłości do swojej ojczyzny postawę Papieża-Polaka, będącego honorowym obywatelem ich miasta. W związku z wagą sprawy radni AWS w Koninie wniosą o zajęcie stanowiska na ten temat na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
aw (KAI)
powrót
Dzień Jubileuszu dzieci i młodzieży w parafii Tuliszków

W dniu 24 września parafia Tuliszków przeżywała dzień modlitwy Jubileuszowej dzieci i młodzieży. Był to jednocześnie kolejny etap obchodów 550-lecia istnienia miejscowej świątyni.

Mszy Świętej przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław Gębicki. W homilii adresowanej szczególnie do dzieci i młodzieży podkreślił, że oni są nadzieją Kościoła i mają zanieść wiarę w nowe tysiąclecie. Od postawy duchowej obecnych młodych zależeć będzie świadectwo wiary w nadchodzącym wieku.

Podczas liturgii ksiądz biskup dokonał poświęcenia gruntownie wyremontowanych zabytkowych organów. Jako dar ołtarza złożono pozłocone pateny (dar od ministrantów), odnowioną monstrancję i krzyż procesyjny. Przed błogosławieństwem bp Gębicki wyraził uznanie ks. Stanisławowi Nowakowi, miejscowemu proboszczowi i dziekanowi, za ciągłe upiększanie świątyni, a seniorowi ks. prał. Walerianowi Rędzi i wikariuszom - Pawłowi Zalewskiemu i Markowi Bałwasowi - za wspomaganie proboszcza w wysiłkach.

Po mszy ksiądz biskup na placu parafialnym poświęcił nowo powstałe obiekty sportowe. Dzięki pomocy parafian - Jerzego Kani i Tadeusza Wawrzyniaka – urządzone zostały dla dzieci i młodzież boiska do piłki koszykowej, nożnej i siatkowej. Biskup Gębicki rozpoczął pierwszy mecz w piłkę nożną pomiędzy starszymi i młodszymi ministrantami. Po meczu dzieci i młodzież bawiły się przy wspólnym ognisku.
ap
powrót
Uzupełnienie informacji z sierpnia

Uroczystość dziękczynna w par. Bierzwienna

W dniu 13 sierpnia w par. Bierzwienna, z racji uroczystości patrona parafii św. Dominika, sumę odpustową odprawił ks. Jan Przybyłowski, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to jednocześnie uroczystość dziękczynna za beatyfikację wywodzącego się z tej parafii i ochrzczonego w miejscowej świątyni bł. ks. Henryka Kaczorowskiego.

Urodził się on w 1882 r. Był pierwszym absolwentem, który zdobył doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Późniejszy wykładowca teologii moralnej i wieloletni rektor seminarium duchownego we Włocławku zamęczony w Dachau, został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. wśród 108 męczenników drugiej wojny światowej. Trwałą pamiątką tych uroczystości jest tablica pamiątkowa ku czci błogosławionego rodaka oraz znak upamiętniający Rok Jubileuszowy. Z ofiar parafian na tę okazję ufundowane zostały do kościoła modrzewiowe ławki.


Uroczystość patronalna w Katedrze

Sumie odpustowej w Bazylice Katedralnej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył bp Stanisław Gębicki.


Młodzież z diecezji na Światowym Dniu Młodych w Rzymie

Z diecezji, na Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie udali się młodzi pielgrzymi z: Sieradza (98 osób, pod opieką ks. Krzysztofa Kruka) - przed spotkaniem rzymskim uczestniczyli w katechezach we włoskiej diecezji Como a w Turynie nawiedzili Całun Turyński; Tuliszkowa i Turku (7 osób pod opieką ks. Pawła Zaleskiego) – drogę do Rzymu odbyli na rowerach. W dniach poprzedzających spotkanie w Rzymie, ponad 250 osób z diecezji (w tym 13 księży) związanych z Odnową w Duchu Świętym uczestniczyło w katechezach w Perugii, głoszonych m. in. przez bp Bronisława Dembowskiego. Spotkały się tam wspólnoty związane z ruchem charyzmatycznym, w sumie ok. 5 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Grupa diecezjalna wywodziła się z takich ośrodków jak: Włocławek (opiekun – ks. Wiesław Wesołowski), Turek (ks. Piotr Pawlak), Konin (ks. Krzysztof Szcześniak), Koło i Kowal (ks. Jarosław Gąsiorek), Słupca i Zagórów (ks. Dariusz Fabisiak).


Święcenia diakonatu

W dniu 19 sierpnia biskup senior Czesław Lewandowski, w swojej kaplicy prywatnej udzielił święceń diakonatu Ryszardowi Szczygielskiemu, alumnowi salezjańskiemu.


Piesza Pielgrzymka Sieradzka na Jasną Górę

Pielgrzymi z Sieradza i Zduńskiej Woli wyruszyli 22 sierpnia. Łącznie wędrowało ok. 500 osób, w tym - sześciu księży, siedmiu kleryków, trzy siostry urszulanki. Kierownikiem pielgrzymki był ks. Wojciech Marciszewski, wikariusz par. Wszystkich Świętych w Sieradzu. W dniu 24 sierpnia, po południu, pątnicy sieradzcy zostali powitani ze szczytu jasnogórskiego przez o. Efrema. Następnego dnia rano uczestniczyli we mszy świętej, którą w kaplicy Cudownego Obrazu sprawował biskup włocławski Bronisław Dembowski. W południe pielgrzymi odprawili drogę krzyżową na wałach jasnogórskich. W święto Matki Boskiej Częstochowskiej pielgrzymi sieradzcy uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej na szczycie jasnogórskim. Tradycją i specyfiką pielgrzymki sieradzkiej jest to, że wraca również pieszo. Wieczorem w dniu 29 sierpnia powracających pielgrzymów na placu przy kolegiacie sieradzkiej powitał ks. Czesław Rawski, proboszcz parafii, i jego poprzednik, ks. Józef Frątczak.


Poświęcenie kaplicy przedpogrzebowej w Modligobowicach

W dniu 26 sierpnia biskup pomocniczy Roman Andrzejewski poświęcił pomieszczenie przedpogrzebowe zaopatrzone w urządzenia chłodnicze przy kaplicy w Modligobowicach leżącej na terenie parafii Grabienice.


Uroczystości parafialne w Śmiłowicach

W dniu 27 sierpnia bp Roman Andrzejewski odprawił sumę odpustową w parafii Śmiłowice z racji święta patrona parafii św. Bartłomieja i obchodzonych w tym dniu dożynek parafialnych.


Uroczystości parafialne w Świnicach

W dniu 27 sierpnia w kościele parafialnym w Świnicach biskup senior Czesław Lewandowski przewodniczył mszy świętej dziękczynnej z racji dożynek gminnych i przypadającej dwa dni wcześniej 95. rocznicy chrztu, który w miejscowej świątyni przyjęła św. Faustyna Kowalska.


Konin - modlitwa o pojednanie

W konińskim kościele św. Maksymiliana Kolbego, w dniu 27 sierpnia, biskup senior Czesław Lewandowski odprawił mszę świętą w intencji pojednania między narodami polskim i niemieckim. Kazanie wygłosił ks. marian Marguz, proboszcz par. Ślesin.


Uroczystość parafialna w Nowogrodzie

W dniu odpustu parafialnego, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, obchodzonego w dniu 29 sierpnia, biskup pomocniczy Roman Andrzejewski dokonał poświęcenia odrestaurowanych zabytkowych ławek i odnowionego domu parafialnego.
ap
powrót
Otwarcie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym

W Licheniu otwarto Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Przez cały rok będą w nim udzielali pomocy duszpasterze i terapeuci. Centrum poświęcił 24 września biskup włocławski Bronisław Dembowski. Zbudowanie ośrodka pomagającego "nowym ubogim" marianie przyrzekli w czerwcu 1999 r., kiedy to Jan Paweł II odwiedził Licheń. Plac budowy pod nowy ośrodek został poświęcony już w listopadzie 1999 r.

Początek Licheńskiemu Centrum Pomocy dał Apostolat Trzeźwości, który w różnej formie działa w sanktuarium od 1990 r. Po trzech latach posługę wobec "nowych ubogich" rozszerzono o Apostolat Odnowy Rodziny. Oba ośrodki pracowały w trudnych warunkach lokalowych, a mimo to w ciągu 10 lat około 10 tys. pielgrzymów skorzystało z porad i rozmów indywidualnych w Apostolstwie Trzeźwości, 1,3 tys. osób z pomocy Apostolatu Odnowy Rodziny, 3,3 tys. pątników wpisało się do Wieczystej Księgi Abstynencji, a 300 osób do Czasowej Księgi Abstynencji. Od ośmiu lat w ostatnią sobotę i niedzielę lipca anonimowi alkoholicy i ich rodziny spotykają się w Licheniu na ogólnopolskich mityngach.

Oprócz duszpasterzy w ośrodku na stałe będzie zatrudniony psycholog specjalizujący się w udzielaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych. Centrum czynne będzie przez cały rok. Poza pracownikami etatowymi osobom szukującym wsparcia i rady z posługą pospieszą duszpasterze i wykwalifikowani terapeuci, specjalizujący się w terapii uzależnień i współuzależnień oraz w problematyce rodzinnej.

Projekt merytoryczny Centrum przedstawiony został po raz pierwszy w pracy dyplomowej ks. Dariusza Kwiatkowskiego napisanej na zakończenie Studium Pomocy Psychologicznej. Ks. Kwiatkowski ma 40 lat, święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r., pracował w diecezjalnym duszpasterstwie trzeźwości oraz z grupami wsparcia AA i Al-anon.

Szybkie zbudowanie Licheńskiego Centrum Pomocy było możliwe dzięki darczyńcom, m.in. konińskiej firmie ,,Artserwis''.
ks. ZK (KAI)
powrót
III Charyzmatyczny Kongres Młodych w Słupcy

Sekty, magia, zabobony i niepokoje w życiu duchowym były tematem III Charyzmatycznego Kongresu Młodych, który odbył się w dniach 23-24 września w Słupcy k. Konina. Wzięli w nim udział członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z całej Polski.

Kongres młodych charyzmatyków odbywa się od 1998 r. Podczas dwudniowych spotkań uczestnicy modlą się, śpiewają radosne piosenki, słuchają katechez. Odnowa w Duchu Świętym istnieje w Polsce od 1975 r. Kilkadziesiąt tysięcy osób skupionych jest w 750 wspólnotach. Na co dzień charyzmatycy starają się żyć Ewangelią, regularnie modlić się i czytać Pismo święte oraz prowadzić ewangelizację w różnych formach m.in. podczas rekolekcji, ale też na ulicach miast czy w więzieniach.
js (KAI)
powrót
Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II w Lubaniu

W dniu 17 września w par. Lubanie bp Roman Andrzejewski dokonał poświęcenia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Decyzję o postawieniu pomnika podjęła rada gminy Lubanie, która wcześniej nadała Ojcu Świętemu tytuł honorowego obywatela. Pomnik z brązu, autorstwa Jana Śliwki z Gliwic, przedstawia postać papieża z wzniesionymi do góry rękami. Na cokole znajdują się dwie tablice - jedna z herbem papieskim i zakończeniem homilii papieskiej z 1979 roku, z Warszawy: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Amen." Druga informuje o nadaniu w 1999 roku Ojcu Świętemu honorowego obywatelstwa gminy. Pomnik stanął na terenie gminnym, w pobliżu kościoła parafialnego. Podczas Mszy Świętej, podczas której dziękowano Bogu za tegoroczne plony, bp Andrzejewski dokonał poświęcenia odnowionego obrazu Matki Bożej Śnieżnej, który przed dziesięciu laty został poważnie uszkodzony przez świętokradców. Po nabożeństwie bp Andrzejewski na terenie budowy gimnazjum i sali sportowej dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod powstające obiekty. Poświęcił także nowy wóz strażacki.
ap
powrót
Uroczystość dziękczynna w Gosławicach

W parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Koninie – Gosławicach w dniu 13 września odbyła się, pod przewodnictwem biskupa Bronisława Dembowskiego, uroczystość dziękczynna za ubiegłoroczną beatyfikację w gronie 108 męczenników drugiej wojny światowej miejscowego proboszcza w latach 1928-1940, bł. ks. Dominika Jędrzejewskiego.

Uroczystość ta zgromadziła licznie przybyłych kapłanów i wiernych rodziny błogosławionego. Na wstępie została przedstawiona sylwetka błogosławionego kapłana. Młodzież zaprezentowała program artystyczny, a ci, którzy osobiście znali ks. Dominika podzielili się wspomnieniami o nim. Przemawiający przed mszą proboszcz parafii, ks. Tadeusz Miłek, podkreślił, że wśród parafian wciąż trwa żywa pamięć o proboszczu - męczenniku. Wyrazem tej pamięci jest pamiątkowa tablica, witraż oraz obraz przedstawiający błogosławionego męczennika. Mszę świętą wraz z biskupem ordynariuszem sprawowali: proboszcz parafii, księża pochodzący z tutejszej parafii - Kazimierz Grabowski, Stanisław Kowalski, Zbigniew Zarembski oraz proboszczowie parafii, które zostały utworzone z parafii Gosławice - Ryszard Kolibski z par. św. Teresy z Konina - Łążyna i Leszek Malinowski z par. Posada.

W homilii biskup Dembowski podkreślił ogromną rolę świętych i błogosławionych. Przywołując słowa Jana Pawła II, zachęcał do modlitwy za wstawiennictwem błogosławionych i do ich naśladowania: “abyśmy za ich przykładem wiernie podążali za Chrystusem”. Idąc przez życie należy słuchać Jezusa i tak jak kapłan - męczennik przyznawać się do Niego, przekazując w ten sposób wiarę następnym pokoleniom. Po homilii biskup ordynariusz poświęcił tablicę upamiętniającą Rok Jubileuszowy, kielich mszalny, ofiarowany dla parafii przez rodzinę błogosławionego oraz obraz przedstawiający bł. ks. Dominika Jędrzejewskiego. Po Mszy świętej miało miejsce czuwanie fatimskie, które zakończyło się odśpiewaniem razem Apelu Jasnogórskiego.

Ks. Jędrzejewski urodził się 4 sierpnia 1886 roku w Kowalu. Był najmłodszym z sześciorga dzieci. Edukację szkolną Dominik Jędrzejewski zdobywał w Kowalu i Działoszynie. Następnie kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Łęczycy i gimnazjum kaliskim. W 1906 roku rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W dniu 18 czerwca 1911 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Zadzimiu i Poczesnej (obecnie archid. częstochowska). Pełnił obowiązki wikariusza i kapelana więziennego w Kaliszu. Następnie był prefektem w gimnazjum w Turku, skąd na własną prośbę przeszedł do pracy w parafii Kokanin. Odznaczał się wyjątkowym talentem pedagogicznym, dlatego też wszędzie gdzie pracował cieszył się wielkim autorytetem i życzliwością ze strony wychowanków.

Do pracy w Gosławicach przyszedł 20 lutego 1928 roku. Mimo słabego zdrowia nie oszczędzał swoich sił. Przez parafian nazwany został “kochanym ojczulkiem”. Z Gosławic został zabrany przez Niemców 26 sierpnia 1940 roku i osadzony w obozie przejściowym w Szczeglinie. Wszelkie obozowe udręki i cierpienia znosił bez słowa skargi. Następnie do Sachsenhausen a w końcu do obozu koncentracyjnego w Dachau. We wspomnieniach biskupa F. Korszyńskiego ks. Dominik Jędrzejewski zapisał się jako wspaniały człowiek, promieniujący dobrocią, człowiek o złotym charakterze. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że ks. Dominik nie skorzystał z propozycji zwolnienia z obozu w zamian za podpisanie deklaracji wyrzeczenia się kapłaństwa. Wierny był Bogu i Kościołowi aż do końca. Tuż przed śmiercią pozostawił biskupowi Korszyńskiemu testament, w którym oznajmił, że życie swoje ofiaruje za swoich parafian. Zmarł z wycieńczenia 29 sierpnia 1942 roku, zaś ciało spalone zostało w obozowym krematorium.
zz
powrót
Uroczystość odpustowa w Suminie

W tegoroczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które jest uroczystością odpustową dla parafii Sumin, biskup pomocniczy Roman Andrzejewski odprawił Mszę świętą. Dodatkową rację stanowiło dziękczynienie z okazji 675 rocznicy powstania tej parafii i świątyni założonych przez zakon bożogrobców.

Podczas liturgii biskup udzielił sakramentu bierzmowania 130 młodym parafianom, poświęcił nowy ołtarz, ambonkę, pięć nowych witraży przedstawiających postaci świętych: Wojciecha, Floriana, Izydora, Jadwigi i Kingi oraz odnowiony obraz św. Mikołaja. Na zakończenie natomiast poświęcił medalion upamiętniający Rok Jubileuszowy.

Proboszczem parafii od ośmiu lat jest ks. Włodzimierz Andrzejczak.
ap
powrót
Obchody rocznicowe wojny polsko-bolszewickiej we Włocławku

Zgodnie z tradycją zainicjowaną po wojnie 1920 roku przez ówczesnego biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Zdzitowieckiego wyrażającą Matce Bożej Jasnogórskiej wdzięczność włocławian za ocalenie od najazdu bolszewickiego, w niedzielę 27 sierpnia, przed kościołem św. Jana Chrzciciela (farnym) biskup włocławski Bronisław Dembowski przewodniczył mszy dziękczynnej.

Ta tradycja, szczególnie żywa w okresie międzywojennym – włocławianie ufundowali dla kościoła farnego kopię obrazu jasnogórskiego –została przerwana przez wojnę. Wtedy to, w 1942 r. Niemcy zniszczyli obraz Maryi. Mimo iż po wojnie włocławianie sprawili nową kopię nabożeństwa dziękczynne ze względu na swoją wymowę polityczną nie były tolerowane przez władze. Ich ożywienie nastąpiło od 1975 roku, po objęciu parafii przez nadal tam duszpasterzującego ks. Bolesław Cieślaka.

Tegoroczna uroczystość miała również charakter dziękczynienia za dwudziestolecie “Solidarności”. Wyrażało to zaproszenie do koncelebry kapłanów, którzy zwłaszcza w latach stanu wojennego prowadzili duszpasterstwo świata pracy – ks. Stanisława Waszczyńskiego, ks. Zbigniewa Szygendy, ks. Michała Pietrzaka, ks. Antoniego Ponińskiego. Ksiądz biskup poświęcił sztandar “Solidarności” zakładu “Remwil” związanego z włocławskimi Zakładami Azotowymi “Anwil”. W uroczystościach wzięli udział m. in. minister ochrony środowiska Antoni Tokarczuk, wicewojewoda kujawsko-pomorski Michał Joachimowski, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Janusz Dembczyński, prezes “Anwilu” Krzysztof Kaczorowski. Większa niż w latach poprzednich była liczba uczestników uroczystości.
ap
powrót
Konsekracja kościoła w par. Brzeźno

W niedzielę, w dniu 27 sierpnia, biskup włocławski Bronisław Dembowski dokonał poświęcenia (konsekracji) nowego kościoła parafialnego noszącego wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej.

Parafia Brzeźno w dekanacie lipnowskim (powstała w 1914 r., ponowna erekcja w 1956 r.) licząca ok. 900 wiernych (240 rodzin) posiadała dotąd małą, 250-letnią, drewnianą świątynię. Zadania budowy nowej, murowanej świątyni podjął się pracujący w tej parafii od 1991 r. ks. Ryszard Felisiak. Prace rozpoczęto w 1994 r. W sierpniu tamtego roku bp Dembowski poświęcił plac pod budowę świątyni, której projekt przygotował architekt z Kalisza Ryszard Sturgólewski. W rok później biskup włocławski wmurował kamień węgielny pochodzący z Jasnej Góry a już jesienią następnego, 1996 roku, ukończono stawianie murów.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż bardzo ofiarni i aktywni w budowaniu kościoła parafianie są na ogół ludźmi niezamożnymi – znaczną część terenu parafii zajmują lasy a tereny rolnicze to ziemia niskie klasy.
ap
powrót
Włocławskie obchody rocznicy wojny polsko-bolszewickiej

W dniu 18 sierpnia, w osiemdziesiątą rocznicę odwrotu wojsk bolszewickich spod Włocławka, przy pomniku wzniesionym na zbiorowej mogile poległych w 1920 roku obrońców miasta, odbyła się uroczystość upamiętniająca tamte wydarzenia. Pomnik ten - zniszczony podczas drugiej wojny i nie odnawiany w okresie PRL - został odrestaurowany siłami społecznymi po przełomie 1989 roku. Od dziesięciu lat o obchody rocznicowe w tym dniu dba ks. Teodor Lenkiewicz, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, na terenie której pomnik się znajduje.

Tegoroczne obchody rozpoczęło wystąpienie Stanisława Śliwki, wiceprezydenta Włocławka. Po nim przemawiał Bartłomiej Kołodziej, który przed dziesięciu laty stanął na czele Komitetu Odbudowy Pomnika. Ks. Jerzy Etynkowski, proboszcz par. Wieniec, odczytał list swojego stuletniego parafianina, p. Urbańskiego, uczestnika wojny z 1920 roku. Mszę świętą, którą poprzedził apel poległych, odprawił, w zastępstwie chorego bpa Bronisława Dembowskiego, biskup pomocniczy Roman Andrzejewski. W homilii podkreślił Bożą pedagogię, która kształtuje człowieka także przez sytuacje trudne i dramatyczne. Przecież to właśnie w okresie wojny bolszewickiej i obrony Włocławka w miejscowym seminarium sposobił się do kapłaństwa alumn Stefan Wyszyński, który w trzydzieści lat później stojąc na czele Kościoła w Polsce na nowo bronił Ojczyzny i Kościoła przed zniewoleniem przez tę samą ideologię. Wezwania modlitwy wiernych odczytała Małgorzata Bojarska, radna miejska, miejscowa parafianka, śpiewem zaś kierował ks. Zbigniew Szygenda, proboszcz par. Najświętszego Zbawiciela i parafii garnizonowej. Po Mszy bp Andrzejewski i delegacje władz miasta, kombatantów, Komitetu Odbudowy Pomnika, wojska, policji, straży, harcerzy oraz indywidualne osoby złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty. W uroczystości wzięło udział ok. 250 mieszkańców Włocławka.

Przed południem we włocławskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez tę uczelnię i Włocławskie Towarzystwo Naukowe, przy współudziale parafii Królowej Polski, na temat: “Wojna polsko-bolszewicka z perspektywy osiemdziesięciu lat”. Przedstawiono między innymi takie zagadnienia jak: “Społeczeństwo ziem polskich w walce z najazdem bolszewickim 1920 r.” (prof. Janusz Szczepański z WSH w Pułtusku), “Reperkusje wojny 1919-1921 dla Polski i Europy” (prof. Mirosław Krajewski z WSHE we Włocławku), “Wojna 1920 r. w zasobach Archiwum Państwowego we Włocławku” (mgr Tomasz Dziki), “Materiały związane z wojną 1920 r. znajdujące się w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” (mgr Tomasz Wąsik). Ks. Teodor Lenkiewicz podzielił się refleksjami z dziesięcioletniego doświadczenia opieki nad pomnikiem i troski o utrwalenie pamięci o wydarzeniach, które on przypomina.
ap
powrót
Śluby zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej

Tradycyjnie w sierpniu, w zgromadzeniu sióstr od Niepokalanej Maryi “Wspólna Praca” odbywają się uroczystości składania ślubów zakonnych. W tym roku, w przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w kaplicy domu głównego zgromadzenia we Włocławku ponowiło swoje śluby roczne 14 sióstr juniorystek. W święto Wniebowzięcia, podczas Mszy świętej, którą koncelebrował wraz z siedmioma kapłanami biskup pomocniczy Stanisław Gębicki, śluby wieczyste złożyły cztery siostry: Nikodema Bondarczyk, Dominika Jemielniak, Daniela Myszka, Adriana Ufniarz.
ap
powrót
Odpust ku czci św. Dominika w Chodczu

W dzień patronalny św. Dominka, w parafii Chodecz, która nosi jego wezwanie, sumie odpustowej przewodniczył bp Stanisław Gębicki. Kazania podczas wszystkich uroczystości odpustowych głosił ks. Jerzy Jeżowski, ojciec duchowny seminarium kaliskiego, były wikariusz parafii chodeckiej. Podczas uroczystości odpustowej ksiądz biskup poświęcił medalion Roku Jubileuszowego.
ap
powrót
XII Włocławska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniu 6 sierpnia, o godzinie 8-ej, po mszy odprawionej w katedrze pod przewodnictwem bp Stanisława Gębickiego, wyruszyła już po raz dwunasty pielgrzymka piesza z Włocławka na Jasną Górę. Bp Gębicki poprowadził pielgrzymów do usytuowanej na obrzeżach miasta świątyni parafii p.w. Narodzenia NMP. Hasłem pielgrzymki jest treść duchowa Roku Jubileuszowego – “Chrystus wczoraj, dziś, zawsze”. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Wojciech Kaźmierczak, wikariusz parafii katedralnej. Oprócz niego posługę duszpasterską w czasie ośmiodniowej wędrówki pełnić będzie pięciu kapłanów. W pielgrzymce bierze udział także pięciu alumnów. W ponad dwustukilomterową drogę wyruszyło ok. 400 pielgrzymów, w większości młodzież, chociaż w porównaniu z rokiem ubiegłym zaznaczył się ilościowy wzrost dorosłych i starszych pątników. Około czterdziestu pielgrzymów niepełnosprawnych korzysta z wózków. Już w samej Częstochowie przewidziane jest połączenie pielgrzymki włocławskiej z trzema grupami pielgrzymów – z Konina, Turku i par. Dzierżawy – które tworzą wyruszającą 7 sierpnia IX Pielgrzymkę Konińską.
ap
powrót
Śmierć i pogrzeb śp. ks. Stanisława Bazeli

W dniu 26 lipca, w szpitalu wrocławskim zmarł ks. kan. Stanisław Bazela, proboszcz par. Giewartów, wicedziekan dekanatu słupeckiego. Urodził się 5 maja 1933 roku w Tuliszkowie. Szkołę podstawową ukończył w 1949 r. w Gosławicach a szkołę średnią w 1953 r. w Koninie. Święcenia kapłańskie otrzymał od bpa Antoniego Pawłowskiego w dniu 5 czerwca 1960 r. w kaliskim kościele św. Mikołaja. Był wikariuszem w parafiach: Krzywosądz 1960-1961, Goszczanów 1961-1963, św. Stanisława we Włocławku 1963-1964, Bierzwienna VIII-XI 1964, Piotrków Kuj. 1964-1967, Burzenin 1967-1972. Pierwszą placówką proboszczowską była parafia Głuchów 1972-1985, a następną, aż do śmierci, parafia Giewartów 1985-2000. W 1981 r. ks. Bazela zdobył stopień magistra teologii na KUL. Od 1991 r. był wicedziekanem dekanatu słupeckiego, a od 1999 – dekanalnym duszpastrzem rolników.

Mszy pogrzebowej w dniu 30 lipca w kościele parafialnym w Giewartowie przewodniczył bp Roman Andrzejewski. Egzortę żałobną wygłosił ks. prof. Jerzy Pałucki z KUL, pochodzący z par. Goszczanów. W pogrzebie wzięło udział ok. 130 kapłanów, także z diecezji kaliskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej, grupa parafian z Głuchowa, delegacje władz samorządowych powiatu słupeckiego, straży pożarnych, działaczy związkowych. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Giewartowie.
ap
powrót
Wakacyjna działalność "CARITAS"

“Caritas” włocławska zorganizowała wczasy dla chorych. W Gdyni w dniach 3-12 lipca przebywało 86 osób, w tym 35 posługujących się wózkami inwalidzkimi. Opiekę duszpasterską sprawował nad nimi ks. Paweł Zalewski. Ok. 150 chorych brało udział w dwóch turnusach wypoczynkowo-religijnych. W Zduńskiej Woli, w dniach 12-20 lipca, pod opieką ks. Kędzierskiego przebywało ponad 60 osób, a w Sieradzu grupa z Konina zorganizowana przez ks. Henryka Włoczewskiego. W dniach 9-20 lipca na koloniach wypoczynkowych w Soczewce k. Płocka przebywało ok. 50 dzieci, m. in. z Włocławka, Konina, Lubomina, Boniewa. W sierpniu dwie podobnie liczebnie grupy przebywać będą na koloniach w Brdowie. W wielu przypadkach “Caritas” pokrywa cały koszt pobytu dzieci.
ap
powrót
Poświęcenie dzwonu w Zakrzewie

W niedzielę, w dniu 16 lipca, w osiemnastowiecznej świątyni parafii Zakrzewo, w której przez ponad sto lat pełnili służbę Bożą zakonnicy karmelitańscy, obchodzono uroczystość odpustową ku czci Matki Boskiej z Góry Karmel. Mszę odpustową odprawił biskup senior diecezji włocławskiej Czesław Lewandowski. W kazaniu ksiądz biskup przypomniał rolę Matki Bożej w historii zbawienia.
Biskup senior poświęcił też 130-kilogramowy dzwon noszący imię "Jan Paweł". Dzwon ten, na pamiątkę Roku Jubileuszowego ufundowali miejscowi parafianie – państwo Mańkowscy. Ponad miesiąc temu, w dniu 6 czerwca bp Lewandowski, przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania, poświęcił w tej parafii dzwon o imieniu "Józef" ufundowany z ofiar ogółu parafian. Ponadto, w kruchcie świątyni, ksiądz biskup poświęcił medalion upamiętniający Rok Jubileuszowy. Uroczystość zakończyła procesja eucharystyczna, której trasa prowadziła uliczkami miejscowości. Na podkreślenie zasługuje aktywny udział w liturgii miejscowych wiernych świeckich. Proboszczem parafii jest od 3 lat ks. Paweł Kacprzak.
ap
powrót
Obchody Roku Jubileuszowego we włocławskim więzieniu

W niedzielę, w dniu 9 lipca, w ramach spotkań z racji Roku Jubileuszowego biskup senior Czesław Lewandowski odprawił Mszę świętą w kaplicy więziennej we Włocławku-Mielęcinie. Po ewangelii zostało odczytane orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do osób skazanych. Po liturgii biskup senior spotkał się jeszcze ze służbą więzienną. W spotkaniu uczestniczyli również zakonnicy ze zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani pełniący posługę duszpasterską w tym więzieniu.
ap
powrót
Rekolekcje katechetów diecezji włocławskiej

"Tajemnica życia Kościoła" - pod takim hasłem odbywały się w dwóch terminach (26-30 czerwca; 3-6 lipca br.) rekolekcje katechetów diecezji włocławskiej. Tradycyjnie miały one miejsce w sanktuarium Królowej Polski w Licheniu. W kolejnych grupach zgromadzili się nauczyciele religii w łącznej liczbie 300 osób. Rekolekcje prowadził dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej ks. Marian Włosiński. W programie 4 - dniowych rekolekcji każdej grupy zaproszeni kuratorzy oświaty podjęli tematykę: "Program wychowawczy szkoły", "Szkoła i dom rodzinny - wspólne cele i wzajemne zobowiązania" oraz "Czy szkoła odzyska zaufanie rodziców?". Licheń jest od lat dobrym miejscem wakacyjnych rekolekcji nauczycieli religii a z racji sanktuarium wiąże z sobą katechizujących i katechizowanych.
mw
powrót
Świnice Warckie - dziękczynienie diecezji za kanonizację S. Faustyny i 700 lat Świnic Warckich

W rodzinnej miejscowości Siostry Faustyny Kowalskiej, Świnicach Warckich, odsłonięto w niedzielę 2 lipca br. obelisk upamiętniający jej kanonizację. Uroczystość poprzedziła Msza dziękczynna, której przewodniczył abp łódzki Władysław Ziółek. Homilię wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp. Wraz z bp włocławskim Bronisławem Dembowskim w Eucharystii wzięło udział ponad 3 tys. wiernych, władze samorządowe, rodzina S. Faustyny, oraz około 60 sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała.

Prymas powiedział w homilii, że Bóg wybiera do swoich dzieł ludzi ubogich i prostych i przez nich właśnie realizuje swoje wielkie dzieła. Trójce dzieci z Fatimy powierzył sekret dotyczący przyszłości świata i wizję strasznej wojny, która mu zagrażała, a przez nieznaną zakonnicę ogłosił orędzie Bożego Miłosierdzia – przypomniał starą prawdę ludziom współczesnym, a Faustynę uczynił narzędziem nowej ewangelizacji. Odnosząc się do współczesności, kard. Glemp mówił o pewnych odmianach demokracji, w których zdarzają się anomalie – karze się za transport zwierząt w nieodpowiednich warunkach, a jednocześnie piętnuje i karze ludzi, którzy walczą o prawo dla życia dla nienarodzonych.

Przed Mszą św. bp kaliski Stanisław Napierała, bp pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki oraz biskup-senior Czesław Lewandowski nawiedzili dom rodzinny św. Faustyny we wsi Głogowiec. Na progu przywitali gości bratanek i bratanica Apostołki Miłosierdzia. Krótką modlitwę przed domem poprowadził bp Gębicki. W tym samym dniu na placu przed kościołem i urzędem gminy został poświęcony obelisk upamiętniający kanonizację św. Faustyny i 700-lecie założenia Świnic.

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 w Głogowcu, a zmarła 5 października 1938 r. w Łagiewnikach (obecnie w granicach Krakowa). Mając 16 lat zaczęła pracować w mieście jako służąca. Jak ważne było dla niej życie duchowe, pokazuje fakt, że w umowie o pracę zastrzegła sobie prawo odprawiania dorocznych rekolekcji, codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz możliwość odwiedzania chorych i potrzebujących pomocy. Jedno z objawień Faustyny zaowocowało znanym dziś w całym świecie obrazem przedstawiającym zmartwychwstałego Jezusa, z którego Serca wypływają dwa promienie. Na polecenie Chrystusa, przekazane przez Faustynę, pierwsza niedziela po Wielkanocy miała być obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia. Od Faustyny pochodzi pięć form czci Miłosierdzia: obraz Miłosierdzia Bożego – "Jezu ufam Tobie"; Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia (godz. 15, w której Jezus skonał na krzyżu), a także Litania i samo święto – Niedziela Miłosierdzia.

Proces informacyjny s. Faustyny Kowalskiej, który doprowadził po prawie 30 latach do beatyfikacji, rozpoczął się w archidiecezji krakowskiej w październiku 1965 r. z inicjatywy ówczesnego metropolity abp. Karola Wojtyły. 31 stycznia 1968 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie otworzyła proces beatyfikacyjny polskiej zakonnicy. Zwracano m.in. szczególną uwagę na liczbę udokumentowanych łask, uzyskanych za jej wstawiennictwem. Do r. 1985 do łagiewnickiego sanktuarium napłynęło ok. 5 tys. listów z podziękowaniami za doznane łaski i dobro. Jan Paweł II ogłosił s. Faustynę błogosławioną 18 kwietnia 1993 r. w Rzymie, zaś kanonizował ją 30 kwietnia tego roku. Była to pierwsza kanonizacja w Roku Wielkiego Jubileuszu.

Relikwie świętej znajdują się w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie mieści się sanktuarium Miłosierdzia Bożego odwiedzane przez setki tysięcy wiernych z kraju i z całego świata.
ap
powrót
Jubileuszowa pielgrzymka duszpasterstwa rodzin i odpust w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie

W dniach 1 - 2 lipca 2000 r., w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie odbyło się jubileuszowe spotkanie i pielgrzymka duszpasterstwa rodzin diecezji włocławskiej. Tradycyjnie są to dni odpustowe parafii Brdów, w której od XV wieku znajduje się klasztor OO. Paulinów i kościół p.w. św. Wojciecha ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem w głównym ołtarzu. W uroczystościach uczestniczyli świeccy współpracownicy poradnictwa rodzinnego, małżeństwa i rodziny z kręgów rodzin Domowego Kościoła, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Włocławskiej i parafialnych Kół Obrońców Życia. Przybyły także piesze pielgrzymki z okolicznych parafii: Kłodawa, Barłogi, Babiak. Wiele małżeństw i rodzin dotarło indywidualnie z różnych zakątków diecezji. Nie zabrakło miejscowych parafian z Brdowa i okolic.

Uroczystości rozpoczęły się nieszporami i Mszą św. w intencji rodzin. Apel Maryjny przeprowadził ks. kan. Kryspin Kaźmierczak, diecezjalny moderator kręgów rodzin "Domowego Kościoła" ruchu "Światło-Życie". Po Apelu ulicami Brdowa przeszła procesja różańcowa ze świecami. Rozważania tajemnic prowadzili małżonkowie z poradnictwa rodzinnego. Przed północą koncelebrowano Mszę Świętą, w czasie której rozważano pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza rodzin temat tegorocznego spotkania rodzin z Ojcem Świętym: Dzieci - wiosną rodziny i społeczeństwa.

W niedzielę tematyce rodzinnej poświęcone były: homilia podczas Mszy świętej o godz. 9.00 i specjalna konferencja nt. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało w rodzinie. Homilię i konferencję wygłosił ks. dr Mieczysław Łaszczyk, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Sumie odpustowej połączonej z uroczystym odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwem rodzin przewodniczył J.E. Bp Roman Andrzejewski. W wygłoszonym do zebranych pielgrzymów na placu przy ołtarzu polowym, w liczbie ok. 3 tys., słowie Bożym Ksiądz Biskup ukazał teologię i historię kultu maryjnego w nawiązaniu do historii obrazu Matki Bożej Brdowskiej, wywodzącej się z czasów zwycięstwa pod Grunwaldem. Powierzył opiece Maryi rodziny borykające się z trudnościami życia i zagrożeniami, zwłaszcza narkomanią i alkoholizmem.

Całość uroczystości została starannie przygotowana przez gospodarzy sanktuarium pod przewodnictwem O. Przeora Romana Wita. W liturgii posługiwali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego OO. Paulinów z Krakowa. Do dyspozycji pielgrzymów otwarty był Dom Pielgrzyma, serwowano posiłki i napoje. Można było zaopatrzyć się w pamiątki i literaturę religijną oraz książki z tematyki małżeństwa i rodziny.
powrót
Uroczystość dziękczynna w Bytoniu za beatyfikację ks. Leona Nowakowskiego

W dniu 28 czerwca, w parafii Bytoń k. Piotrkowa Kujawskiego, odbyła się uroczystość dziękczynna za ubiegłoroczną beatyfikację w gronie 109 męczenników drugiej wojny światowej wywodzącego się z tej parafii bł. ks. Leona Nowakowskiego.

Dzień ten nie był przypadkowy, gdyż była to jednocześnie 87. rocznica urodzin Błogosławionego. Jego postać i sylwetkę duchową przypomniała w samodzielnie przygotowanej, poruszającej inscenizacji, miejscowa młodzież. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki. Wśród koncelebransów byli m. in. główny postulator procesu beatyfikacyjnego męczenników, ks. dr Tomasz Kaczmarek, miejscowy proboszcz, ks. Henryk Pałucki oraz kilku kapłanów wywodzących się z tej parafii. Kazanie poświęcone postaci Błogosławionego oraz ukazaniu sensu męczeństwa za wiarę wygłosił ks. T. Kaczmarek. Bp Gębicki poświęcił obraz bł. ks. Leona, tablicę pamiątkową ku jego czci oraz medalion upamiętniający Rok Jubileuszowy. W uroczystości uczestniczyła jedna z dwóch sióstr Błogosławionego. Końcowym akcentem było ogłoszenie nominacji biskupa ordynariusza nadającej miejscowemu proboszczowi przywilej noszenia rokiety i mantoletu oznaczające godność kanonicką.

Błogosławiony ks. Leon Nowakowski urodził się 28 czerwca 1913 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1937 roku został skierowany na studia teologiczne do Lublina, a po roku na Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Przebywającego na wakacjach w rodzinnym domu zaskoczył wybuch drugiej wojny światowej. Pomagał w posłudze duszpasterskiej w rodzinnej parafii. Policja niemiecka aresztowała go w dniu 24 października 1939 roku, kiedy po aresztowaniu miejscowego proboszcza udawał się na nabożeństwo różańcowe. Przewieziono go do pobliskiego Piotrkowa Kujawskiego, gdzie już więziono księży z okolicznych parafii. Wraz z siedmioma innymi kapłanami został rozstrzelany w nocy z 31 października na 1 listopada w miejscowym parku.
ap
powrót
Rekolekcje dla kapłanów naszej diecezji

W dniach 26-28 czerwca w Seminarium Duchownym odbyła się pierwsza seria rekolekcji dla kapłanów diecezji włocławskiej. Konferencje rekolekcyjne dla około dziewięćdziesięcio-osobowej grupy głosił, w oparciu o dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan - głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik w drodze do Trzeciego Tysiąclecia , biskup ordynariusz Bronisław Dembowski. Dla drugiej grupy kapłanów ksiądz biskup będzie głosił rekolekcje w dniach 26-29 lipca.
ap
powrót
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. bpa Czesława Lewandowskiego
Biskup senior diecezji włocławskiej Czesław Lewandowski obchodził w dniu 18 czerwca w katedrze włocławskiej pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich.

Urodził się 15 sierpnia 1922 roku w Kole. Święcenia kapłańskie otrzymał razem z pięcioma absolwentami seminarium włocławskiego przez posługę ówczesnego ordynariusza, biskupa Karola Mieczysława Radońskiego, w katedrze włocławskiej w dniu 18 czerwca 1950 roku. Pracował jako wikariusz w Lubrańcu i Sieradzu. Po studiach na KUL pełnił funkcję ojca duchownego w niższym seminarium a następnie funkcję kapelana szpitala w Kaliszu. W 1965 roku został mianowany ojcem duchownym seminarium włocławskiego. W dniu 1 kwietnia 1973 roku przyjął od kardynała Stefana Wyszyńskiego święcenia biskupie. Do grudnia 1997 roku pełnił urząd biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się uroczystym przejściem Jubilata w otoczeniu biskupa diecezjalnego Bronisława Dembowskiego, biskupów pomocniczych Romana Andrzejewskiego i Stanisława Gębickiego, kapituły katedralnej, alumnów seminarium włocławskiego, pocztów sztandarowych harcerstwa i kombatantów z siedziby kurii diecezjalnej do katedry. Przejściu towarzyszyła miejska orkiestra dęta z Koła - rodzinnego miasta Biskupa. W katedrze odbył się dedykowany jubilatowi koncert muzyki dawnej w wykonaniu bydgoskiego zespołu muzyki dawnej "Collegium Vocale".

Mszy świętej przewodniczył biskup jubilat. W koncelebrze, oprócz metropolity gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego, biskupów diecezji włocławskiej, uczestniczyło około pięćdziesięciu kapłanów. Na wstępie bp Dembowski odczytał życzenia od Ojca Świętego Jana Pawła II, nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Józefa Kowalczyka, kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, metropolity krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego, metropolity wrocławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza (również w tym samym dniu obchodzącego złoty jubileusz kapłaństwa). W imieniu kapituły katedralnej, której Jubilat nadal przewodniczy, życzenia i pamiątkowy kielich mszalny przekazał jej archidiakon bp Andrzejewski. Homilię mszalną wygłosił bp Dembowski. Przed zakończeniem liturgii życzenia Jubilatowi składały delegacje- m. in. przedstawiciele parafii w których pracował, rodzinnego miasta - Koła, zakonnice, harcerze, wojsko, kombatanci - i osoby prywatne. Biskup jubilat w swoim wystąpieniu przypomniał najbardziej znaczące wydarzenia ze swego życia i osoby, które wywarły wpływ i kształtowały jego postawę. Serdeczne słowa skierował też do uczestniczącej w uroczystościach swojej rodziny.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i wspólnym zdjęciem pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w 1945 roku przyjmował Jubilata do seminarium włocławskiego.
ap
Zmiany personalne w diecezji włocławskiej

I. Zmiany proboszczowskie:

a) z dniem 26 czerwca 2000 r.:
 1. Ks. Andrzej Ciapciński - z prob. par. Drużbin - prob. par. Brudzew Kolski
 2. Ks. Krzysztof Czyżak - z prob. par. Śpicimierz - prob. par. Białotarsk
 3. Ks. kan. Ryszard Kolibski - z prob. par. Białotarsk - prob. par. św. Teresy w Koninie (Łężyn)
 4. Ks. Leopold Kuźnik - z prob. par. Wierzchy - prob. par. Janiszewice
 5. Ks. kan. Jan Zenon Szczesny - z prob. par. Brudzew Kolski - prob. par. Drużbin
 6. Ks. Maciej Dyoniziak - z wik. par. NSPJ w Turku - prob. par. Śpicimierz
 7. Ks. Stanisław Janiak - z wik. par. Russocice - prob. par. Lubomin
 8. Ks. Karol Kaczewiak - z wik. par. Zaduszniki - prob. par. Sędzin
 9. Ks. Andrzej Minko - z wik. par. NSPJ w Sieradzu - prob. par. Wierzchy
 10. Ks. kan. Mirosław Skoczylas - z prob. par. Janiszewice - do pracy w diec. witebskiej (Białoruś)
 11. Ks. Antoni Poniński - zwolniony z admin. par. Lubomin

b) z dniem 25 czerwca 2000:
 1. Ks. Stanisław Salomonowicz SDB - zwol. z prob. par. Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kuj.
 2. Ks. Zbigniew Formella SDB - zwol. z wik. w par. Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kuj. i mianowany proboszczem w tejże parafii
c) z dniem 1 lipca 2000 r.
 1. O. Mariusz Słowik OFMConv. - zwolniony z prob. par. Podwyższenia Krzyża Św. w Radziejowie Kuj.
 2. O. Stanisław Siergiej OFMConv. - mianowany prob. par. Podwyższenia Krzyża Św. w Radziejowie Kuj.
d) z dniem 17 lipca 2000 r.:
 1. Ks. kan. Stefan Spychalski - z prob. par. Świnice Warckie - prob. par. Szadek
 2. Ks. Mirosław Miłek - z wik. par. Stare Miasto - prob. par. Świnice Warckie
e) na emeryturę przechodzą z dniem 26 czerwca 2000 r.
 1. Ks. prał. Adolf Reizer - prob. par. Szadek
 2. Ks. prał. Bogusław Palenicki - prob. par. św. Teresy w Koninie (Łężyn)
 3. Ks. Mieczysław Stachowicz (sen.) - prob. par. Sędzin
II. Zmiany wikariuszowskie:

a) z dniem 26 czerwca 2000 r.:

 1. Ks. Tomasz Luboiński - z par. Najśw. Zbawiciela we Włocławku - do par. MB Częstochowskiej w Kole
 2. Ks. Witold Dorsz - z par. św. Wojciecha w Koninie - do par. Najśw. Zbawiciela we Włocławku oraz wykłady z filozofii w WSD we Włocławku
 3. Ks. Witold Dorsz - zwolniony z funkcji Duszpasterza Akademickiego w Koninie
 4. Ks. Henryk Witczak - z par. św. Józefa we Włocławku - do par. św. Wojciecha w Koninie
 5. Ks. Henryk Witczak - mianowany Duszpasterzem Akademickim w Koninie
 6. Ks. Witold Piąstka - z par. św. Maksymiliana w Koninie - do par. św. Józefa we Włocławku
 7. Ks. Marek Biskupski - z par. Kłodawa - do par. św. Maksymiliana w Koninie
 8. Ks. Roman Kowszewicz - z par. św. Bartłomieja w Koninie - do par. Kłodawa
 9. Ks. Bogusław Karasiński - z par. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli - do par. św. Bartłomieja w Koninie
 10. Ks. Rafał Kędzierski - z par. Czernikowo - do par. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli
 11. Ks. Adam Zasada - z par. Kłodawa - do par. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli
 12. Ks. Grzegorz Grzybowski - z par. Kościelec Kolski - do par. Kłodawa
 13. Ks. Marek Kasiorkiewicz - z par. św. Stanisława we Włocławku - do par. Korczew
 14. Ks. Dariusz Horbiński - z par. Korczew - do par. Kleczew
 15. Ks. Zbigniew Jałoszyński - z par. Kleczew - do par. św. Stanisława we Włocławku
 16. Ks. Krzysztof Kaźmierczak - z par. Lubanie - kapelanem szpitala w Koninie
 17. Ks. Tadeusz Jankowski - zwolniony z funkcji kapelana szpitala w Koninie - do par. św. Józefa we Włocławku
 18. Ks. Jacek Przybysz - z par. Szpetal Górny - do par. Giewartów
 19. Ks. Mirosław Dereszewski - z par. św. Stanisława we Włocławku - do par. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kuj.
 20. Ks. Andrzej Kasiorek - z par. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli - do par. św. Stanisława we Włocławku
 21. Ks. Marek Bryl - z pomocy duszpasterskiej w par. Byczyna - wikariuszem par. Smólnik
 22. Ks. Aleksander Rybczyński - z par. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie Kuj. - do par. NSPJ w Turku
 23. Ks. Roman Żerkowski - z par. Ducha Św. we Włocławku - do par. NSPJ w Sieradzu
 24. Ks. Andrzej Mazur - z par. Babiak - do par. Chodecz
 25. Ks. Jan Kozłowicz - z par. Chodecz - do par. św. Maksymiliana w Koninie
 26. Ks. Tomasz Nawrocki - z par. Chełmica - do par. Russocice
 27. Ks. Dawid Okurowski - z par. Grzegorzew - do par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie
 28. Ks. Mirosław Lament - z par. Dąbie n. Nerem - do par. Bł. M. Kozala w Słupcy
 29. Ks. Sławomir Grabiszewski - z par. Białotarsk - do par. Dąbie n. Nerem
 30. Ks. Dariusz Ziemniak - z par. Bł. M. Kozala w Słupcy - do par. Grzegorzew
 31. Ks. Piotr Rusin - z par. Szadek - do par. Chełmica Duża
 32. Ks. Jarosław Gąsiorek - z par. MB Czestochowskiej w Kole - do pracy duszp. na Ukrainie
 33. Ks. Krzysztof Głowala - z par. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kuj. - do pracy duszp. w Austrii
 34. Ks. Henryk Sławiński - z par. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli - roczny urlop naukowy w USA
b) z dniem 17 lipca 2000 r.
 1. Ks. Leszek Buczkowski - z par. Pyzdry - do par. Stare Miasto
c) Nominacje księży neoprezbiterów (z dniem 26 czerwca 2000 r):
 • Ks. Graniczny Mariusz - par. Lubanie
 • Ks. Kaczmarek Piotr - par. p.w. Ducha Św. we Włocławku (Michelin)
 • Ks. Kozajda Jan - par. p.w. Narodzenia NMP i św. Jana Ew. we Włocławku
 • Ks. Kozik Sławomir - par. Pyzdry (z dniem 17.07.2000 r.)
 • Ks. Malawy Przemysław - par. Szadek
 • Ks. Matecki Tomasz - par. Zaduszniki
 • Ks. Pachliński Marcin - par. p.w. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli
 • Ks. Siurdyga Stanisław - par. p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie Kuj.
 • Ks. Sobiech Sławomir - par. Czernikowo
 • Ks. Szulikowski Andrzej - par. Kościelec Kolski
 • Ks. Welka Szymon - par. Szpetal Górny
III. Studia:

 1. Ks. Piotr Stolecki - z par. Narodzenia NMP we Włocławku - KUL w Lublinie (katechetyka)
 2. Ks. Ireneusz Świątek - z par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie - UKSW w Warszawie (teologia biblijna)
 3. Ks. Andrzej Jaworski - wik. par. Brześć Kuj. - UKSW w Warszawie (teologia pastoralna) - z dojazdów
IV. Inne zmiany:

z dniem 30 czerwca 2000 r.
 1. O. Krzysztof Sroka OFMConv. - zwol. z pracy w klasztorze w Koninie
 2. O. Andrzej Migała OFMConv. - zwol. z pracy w klasztorze w Koninie
 3. O. Mariusz Tabor OFMConv. - do pracy w klasztorze w Koninie
z dniem 1 lipca 2000 r.
 1. Ks. Juliusz Grzeszczak - zwolniony z zastępcy kapelana szpitala w Koninie
 2. Ks. prał. Henryk Włoczewski - mianowany zastępcą kapelana szpitala w Koninie
 3. Ks. prał. Henryk Posłuszny - zwoln. z pracy w WSD we Włocławku
z dniem 2 lipca 2000 r.
 1. O. Marek Kurpiel OFM - zwolniony z wik. par. Wniebowzięcia NMP w Warcie
 2. O. Józef Wreczycki OFM - mianowany wikariuszem par. Wniebowzięcia NMP w Warcie
rm
Włocławek - Święcenia kapłańskie w katedrze włocławskiej

W sobotę 10 czerwca o godz. 15.00 we włocławskiej katedrze ks. bp Ordynariusz Bronisław Dembowski wyświęcił jedenastu nowych kapłanów dla naszej diecezji. Są nimi:
 • Ks. Graniczny Mariusz - par. Konin - św. Wojciecha
 • Ks. Kaczmarek Piotr - par. Szymanowice
 • Ks. Kozajda Jan - par. Koło - Podwyższenia Krzyża Św.
 • Ks. Kozik Sławomir - par. Włocławek - św. Stanisława
 • Ks. Malawy Przemysław - par. Konin - św. Wojciecha
 • Ks. Matecki Tomasz - par. Rzgów
 • Ks. Pachliński Marcin - par. Skulsk
 • Ks. Siurdyga Stanisław - par. Galew
 • Ks. Sobiech Sławomir - par. Włocławek - św. Maksymiliana
 • Ks. Szulikowski Andrzej - par. Włocławek- św. Maksymiliana
 • Ks. Welka Szymon - par. Broniszewo
Nowi kapłani zostali skierowani z dniem 26 czerwca br. do pracy duszpasterskiej do następujących parafii naszej diecezji:
 • Ks. Graniczny Mariusz - par. Lubanie
 • Ks. Kaczmarek Piotr - par. p.w. Ducha Św. we Włocławku (Michelin)
 • Ks. Kozajda Jan - par. p.w. Narodzenia NMP i św. Jana Ew. we Włocławku
 • Ks. Kozik Sławomir - par. Pyzdry (z dniem 17.07.2000 r.)
 • Ks. Malawy Przemysław - par. Szadek
 • Ks. Matecki Tomasz - par. Zaduszniki
 • Ks. Pachliński Marcin - par. p.w. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli
 • Ks. Siurdyga Stanisław - par. p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie Kuj.
 • Ks. Sobiech Sławomir - par. Czernikowo
 • Ks. Szulikowski Andrzej - par. Kościelec Kolski
 • Ks. Welka Szymon - par. Szpetal Górny
Wszystkim Księżom Neoprezbiterom życzymy mocy Ducha Świętego w wiernym posługiwaniu Ludowi Bożemu diecezji włocławskiej.
 • Serwis fotograficzny na stronach Seminarium Duchownego
rm
Włocławek - Święcenia nowych diakonów w katedrze włocławskiej
     W niedzielę 4 czerwca o godz. 15.30 we włocławskiej katedrze ks. bp Ordynariusz Bronisław Dembowski wyświęcił 12 nowych diakonów. Są nimi:
 • Dąbrowski Maciej - par. Wilczyn
 • Działak Rafał - par. Konin - MB Królowej Polski
 • Grabowski Adam - par. Kłodawa
 • Kęsicki Janusz - par. Ligowo (diec. płocka)
 • Makowski Jacek - par. Włocławek - Wniebowzięcia NMP
 • Malinowski Przemysław - par. Kłodawa
 • Molewski Marek - par. Włocławek - Wniebowzięcia NMP
 • Nowacki Radosław - par. Smólnik
 • Pruszkowski Jarosław - par. Włocławek - Narodzenia NMP
 • Przybysz Józef - par. Świerczyn
 • Tomicki Jacek - par. Włocławek - Ducha Św. (Michelin)
 • Wielgocki Mariusz - par. Turek - MB Fatimskiej
Nowym Diakonom Kościoła Włocławskiego życzymy mocy Bożego Ducha w ich posługiwaniu dla dobra ludzi spotkanych na swojej drodze.

rm
Prymicje biskupie w rodzinnej parafii
     W dniu 4 czerwca parafia pod wezwaniem św. Nawiedzenia NMP w Zadusznikach przeżywała prymicje biskupie ks. bpa Stanisława Gębickiego, pochodzącego z tej parafii.

     W czasie uroczystej Mszy św., której przewodniczył po raz pierwszy w odnowionej świątyni ks bp Stanisław Gębicki, homilię wygłosił Ordynariusz Włocławski, ks. bp Bronisław Dembowski. Ksiądz biskup Ordynariusz poświęcił także odnowioną po generalnym remoncie polichromię kościoła zadusznikowskiego oraz pamiątkowy medalion upamiętniający Wielki Jubileusz Roku 2000.
     Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów, bardzo liczną rzeszę wiernych parafian oraz gości. Po zakończonej Mszy św. kapłani wraz z wiernymi udali się na miejscowy cmentarz na wspólną modlitwę za zamarłych budowniczych kościoła i dobrodziejów parafii Zaduszniki oraz za zmarłych Rodziców ks. bpa Stanisława Gębickiego.

rm
powrót
Włocławek - Bazylika Katedralna - Konsekracja dziewicy
     We Włocławku w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Biskup Ordynariusz Bronisław Dembowski przewodniczył po raz pierwszy w historii katedry włocławskiej uroczystym obrzędom konsekracji dziewicy - Eweliny Lisowskiej. Złożyła ona publicznie przyrzeczenie życia w dozgonnym dziewictwie ze względu na Królestwo Boże, żyjąc poza wspólnotą zakonną.

     Konsekracja dziewic była praktykowana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i jest uważana za archetyp każdej profesji zakonnej. W naszych czasach praktyka ta stała się możliwa dzięki ogłoszeniu przez Pawła VI w 1970 r. nowych "Obrzędów Konsekracji Dziewic". Obrzędy te przeznaczone są przede wszystkim dla kobiet żyjących w świecie, poza murami klasztoru, a więc nie zrzeszonych w żadnych wspólnotach zakonnych i instytutach życia apostolskiego. Przyjmując konsekrację kobieta staje się osobą Bogu poświęconą, wielkim znakiem miłości Kościoła do Chrystusa i eschatologicznym obrazem niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia. Będąc poślubiona Chrystusowi i związana z Nim nierozerwalnym węzłem pragnie od tej chwili bez reszty służyć Kościołowi i wszystkim ludziom. Sprawując obrzęd konsekracji Kościół wyraża swą miłość do dziewictwa i czystości oraz błaga w nim Boga o łaską dla dziewic i o zstąpienie na nie Ducha Świętego. Dziewice świeckie, które otrzymały konsekrację według wspomnianych obrzędów należą do stanu dziewic (ordo virginum) i tworzą w Kościele odrębną formę życia konsekrowanego, uznawaną również przez prawo kanoniczne.

kk
powrót


Copyright © "Kuria Diecezjalna we Włocławku"
Webmaster KDW