Powrót do strony głównej diecezji

KURIA DIECEZJALNA

ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek, skr. poczt. 17

tel. (0-54) 231 30 40, 231 17 03, 231 23 25, 231 32 99

fax (0-54) 231 28 31


 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PERSONALNY

Bp Wiesław Alojzy Mering – sprawy personalne kapłanów

Bp Stanisław Gębicki – formacja duchowa kapłanów, sprawy sakramentalne, zakonne i pracowników kościelnych

Moderator Kurii: ks. Leonard Urbański, mgr lic. teol., prał. kap. kat., protonotariusz apostolski, u. 1988, zam. we Włocławku, ul. Tumska 12, tel. dom. (0-54) 231 19 49

Kanclerz Kurii: ks. Roman Małecki, dr teol., kap. pap., u. 2000, zam. we Włocławku, ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3, tel. dom. (0-54) 231 19 99, 231 19 80 w. 63

Notariusz: ks. Antoni Poniński, dr teol., kap. pap., u. 1999, zam. we Włocławku, pl. Kopernika 3, tel./fax dom. (0-54) 231 42 90

Sekretarka: s. Ewa Kardas ZSNM, mgr lic. pr. kan., mgr pr. cywilnego

Obsługa prawna: ks. Kazimierz Zieliński, mgr pr. cywilnego, mgr teol., kap. pap., u. 1990, zam. we Włocławku, ul. Gdańska 8, tel. (0-54) 231 45 61; sekretarka - p. Bożena Ossowska

Archiwum: s. Hanna Pełnikowska ZSNM

Portiernia: s. Nazaria Wójcik ZSNM

 

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ

ks. dr Wojciech Hanc

ks. dr Kazimierz Skoczylas, dyr. Studium Teologii we Włocławku

ks. dr Dariusz Kaliński, zastępca dyr. Studium Teologii (Konin)

ks. dr Mieczysław Łaszczyk, dyr. Studium Życia Rodzinnego

ks. mgr Zbigniew Szygenda, dyr. Diecezjalnego Studium Kształcenia Organistów

ks. mgr Ireneusz Juszczyński, dyr. Uniwersytetu Ludowego im. Ks. Wacława Blizińskiego

 

Wydział katechetyczny

Dyrektor: ks. Kazimierz Skoczylas, dr teol.

 

WYDZIAŁ  DUSZPASTERSKI

Bp Wiesław Alojzy Mering

Dyrektor: ks. Dariusz Fabisiak

Sekretarka: p. Hanna Krzemieniewska

Duszpasterstwo charytatywne: ks. Marek Sobociński, referent; ks. Marek Kryska, zastępca

Duszpasterstwo rodzin: pl. Kopernika 3, tel. (0-54) 231 27 16; ks. Mieczysław Łaszczyk, dr teol., referent, u. 1992, zam. we Włocławku, pl. Kopernika 3, tel. dom. (0-54) 231 31 81; Benedykta Perzanowska, mgr teol., diecezjalna instruktorka ds. duszpasterstwa rodzin: tel. dom. (0-54) 234 10 70

Duszpasterstwo młodzieży: , ks. Dariusz Fabisiak, referent

Duszpasterstwo sportu: vacat

Duszpasterstwo służby liturgicznej: ks. Henryk Kołodziejczyk, referent

Duszpasterstwo pracowników kościelnych: ks. Józef Bohdan Nowak

Stowarzyszenia i duszpasterstwo środowisk: ks. dr Krysztof Graczyk, diecezjalny duszpasterz inteligencji; ks. Zbigniew Cabański, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej; __________, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia

Ruchy odnowy Kościoła: ks. Tomasz Michalski, delegat Biskupa

  • Ruch Światło-Życie: ks. Wiesław Wesołowski
  • Odnowa w Duchu Świętym: ks. Krzysztof Antczak
  • Diecezjalny Duszpasterz Pielgrzymek: ks. Wojciech Frątczak
  • Duszpasterz Więźniów: o. Świerad Pettke
  • Duszpasterz Nauczycieli: ks. Jacek Buda
  • Eucharystyczny Ruch Młodych: ks. Sławomir Majdecki
  • Duszpasterz Myśliwych i Straży Pożarnych: ks. Wojciech Frątczak

Referat ds. misji: ks. Włodzimierz Toboła, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych

Referat ds. ekumenizmu: ks. Roman Małecki

Referat ds. środków społecznego przekazu: ks. Antoni Poniński, dr teol., kap. pap., u. 1999, zam. we Włocławku,pl. Kopernika 3, tel./fax dom. (0-54) 231 42 90

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-BUDOWLANY

Dyrektor: ks. kan. Lesław Witczak, mgr teol., ekonom diecezji, u. 2004, zam. we Włocławku, pl. Kopernika 3, tel. dom. (0-54) 231 41 90

Księgowość i kasa: s. Ewencja Pietrzak ZSNM

Ubezpieczenia ZUS: p. Maria Strzelecka

Ubezpieczenia majątkowe: p. Lucyna Włodarczyk

Konserwacja zabytków: ks. Piotr Sierzchała, konserwator diecezjalny, mgr teol., u. 1992, zam. we Włocławku, pl. Kopernika 3, tel. dom. (0-54) 231 41 91

 KOLEGIUM  KONSULTORÓW

bp Stanisław Gębicki, wikariusz generalny

ks. inf. Leonard Urbański, wikariusz generalny

ks. kan. Leszek Witczak, ekonom diecezjalny

ks. prał. Janusz Gręźlikowski, wikariusz sądowy

ks. prał. Stanisław Waszczyński, wikariusz biskupi włocławski

ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi koniński

ks. prał. Józef Nocny, wikariusz biskupi sieradzki

ks. prał. Tadeusz Lewandowski, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów

ks. kan. Jacek Szymański, rektor WSD

ks. prał. Roman Małecki, kanclerz Kurii

 

RADA  KAPŁAŃSKA

Członkowie z urzędu:

bp Stanisław Gębicki, wikariusz generalny

ks. inf. Leonard Urbański, wikariusz generalny

ks. kan. Leszek Witczak, ekonom diecezjalny

ks. prał. Janusz Gręźlikowski, wikariusz sądowy

ks. prał. Stanisław Waszczyński, wikariusz biskupi włocławski

ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi koniński

ks. prał. Józef Nocny, wikariusz biskupi sieradzki

ks. prał. Tadeusz Lewandowski, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów

ks. kan. Jacek Szymański, rektor WSD

Członkowie z wyboru:

ks. prał. Leonard Fic

ks. kan. Leszek Rybka

ks. prob. Jacek Laszczyk

ks. kan. Wojciech Sowa

ks. kan. Leszek Malinowski

ks. prob. Tomasz Michalski

ks. prob. Zbigniew Wróbel

ks. prob. Leszek Politowski

ks. wik. Leszek Buczkowski

ks. wik. Wojciech Kaźmierczak

ks. wik. Krzysztof Graczyk

ks. wik. Zbigniew Jałoszyński

ks. Mirosław Pawlaczyk

Członkowie z nominacji Biskupa Włocławskiego:

ks. prał. Roman Małecki, kanclerz Kurii

ks. Kazimierz Skoczylas, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii

ks. Dariusz Fabisiak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii

ks. prał. Walerian Rędzia

o. Świerad M. Pettke CCG, prowincjał


RADA  EKONOMICZNA

ks. inf. Leonard Urbański

ks. prał. Bronisław Kazimierz Grabowski

ks. kan. Leszek Witczak

 

KOMISJE

KOMISJA POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH I ZAKONNYCH

bp Stanisław Gębicki, przewodniczący

ks. Tomasz Michalski, proboszcz par. Russocice

ks. Dariusz Fabisiak, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej

ks. Mieczysław Łaszczyk, diecezjalny duszpasterz rodzin

ks. prał. Henryk Włoczewski, proboszcz par. NMP Królowej Polski w Koninie


KOMISJA EGZAMINACYJNA

ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz

ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski

ks. dr Jacek Szymański

ks. dr hab. Wojciech Hanc

ks. dr Stanisław Jankowski

ks. dr hab. Krzysztof Konecki

ks. dr Tadeusz Lewandowski

ks. dr Mieczysław Łaszczyk

ks. mgr Piotr Sierzchała

 

KOMISJA LITURGICZNA

bp Wiesław Mering, przewodniczący

ks. dr hab. Krzysztof Konecki, wiceprzewodniczący

ks. mgr Józef Bohdan Nowak

ks. mgr Piotr Sierzchała


KOMISJA KSIĘŻY EMERYTÓW

bp Stanisław Gębicki, przewodniczący

ks. prał. Wojciech Kochański

ks. inf. Witold Bura

ks. prał. Lech Król

ks. prał. Marek Sobociński

ks. prał. Grzegorz Karolak


KOMISJA EKUMENICZNA

ks. prał. Wojciech Hanc, przewodniczący

ks. Stanisław Jankowski SDB

ks. prał. Kazimierz Grabowski

ks. prał. Roman Małecki

KOMISJA Sztuki, Budownictwa Sakralnego i Kościelnego

ks. inf. Leonard Urbański, przewodniczący

ks. Piotr Sierzchała, sekretarz

ks. inf. Witold Bura

ks. prał. Teodor Lenkiewicz

ks. prał. Krzysztof Konecki

ks. kan. Wojciech Sowa

Ks. Dariusz Lewandowski


KOMISJA MUZYKI KOŚCIELNEJ

bp Stanisław Gębicki, przewodniczący

ks. prał. Zbigniew Szygenda, wiceprzewodniczący

ks. prał. Józef Bohdan Nowak

Adam Klarecki, Włocławek

Jan Kordylewski, Koło

Jan Marcinkowski, Włocławek

Idzi Matyszczak, Sieradz

Zbigniew Wiśniewski, Włocławek


DIECEZJALNA KOMISJA MISYJNA

bp Stanisław Gębicki, przewodniczący

ks. kan. Włodzimierz Toboła, wiceprzewodniczący

ks. Stanisław Jankowski SDB


KOMISJA KATECHETYCZNA

ks. dr Marian Włosiński, przewodniczący

ks. dr Kazimierz Skoczylas, zastępca

ks. mgr lic. Zbigniew Cabański

ks. mgr Ireneusz Sawicki

 SĄD KOŚCIELNY DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

pl. Kopernika 3,  87-800 Włocławek, tel. (0-54) 231 23 54, fax  231 28 31


Oficjał: ks. Janusz Gręźlikowski, dr hab. pr. kan., kap. pap., u. 1992, zam. we Włocławku, ul. Tumska 12, tel. dom. (0-54) 231 25 91

Wiceoficjał: ks. Janusz Borucki, dr pr. kan., u. 1998

Sędziowie: ks. Michał Pietrzak, mgr lic. pr. kan., u. 1985; ks. Tadeusz Lewandowski, dr teol., u. 2000; ks. Krzysztof Graczyk, dr pr. kan., u. 2000

Promotor sprawiedliwości: ks. Witold Bura, u. 1978

Obrońcy węzła małżeńskiego: ks. Stanisław Wenderlich, mgr lic. teol., u. 1992; ks. Juliusz Mieczyński, mgr lic. pr. kan., u. 2000

Notariusz: s. Aniela Czapczyk RM, u. 2003
Copyright © Kuria Diecezjalna we Włocławku
Włocławek 2000-2003
Webmaster KDW