ZESZYT 2 (576) Tom 144
Marzec - Kwiecień  2005 r.

Do strony głównej


 

W nurcie teologii praktycznej Kościoła I

 

Wprowadzenie – ks. Jan Przybyłowski     

 

ks. Ryszard Kamiński

Pojęcie i specyfika teologii pastoralnej   

 

ks. Bronisław Mierzwiński

Teologia pastoralna czy teologia praktyczna.

Spór o nazwę czy o koncepcję?

 

ks. Jan Przybyłowski

Koncepcja antropologiczna teologii pastoralnej   

 

ks. Józef Mikołajec

Metody teologii pastoralnej       

 

abp Alfons Nossol

Potrzeba modyfikacji duszpasterskiego oddziaływania

konsekwencją europejskiego procesu integracyjnego     

 

ks. Maciej Ostrowski

Ranga ćwiczeń z teologii pastoralnej w procesie

kształcenia studentów

 

STUDIA I REFLEKSJE

 

ks. Radosław Cyrułowski 

Religijność młodzieży ponadgimnazjalnej

(raport z badań socjologicznych we Włocławku) 

 

Elżbieta Adamiak

Kobieta w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego

 

ks. Jacek Socha

Ronalda Rolheisera teologia samotności

 

ks. Janusz Gręźlikowski  

Uchylanie klauzul wyrokowych dołączonych do wyroków

orzekających nieważność małżeństwa  

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

ks. Janusz Aptacy

Modlitwa „serca” w tradycji chrześcijańskiego Wschodu

  

materiały   liturgiczne

 

komentarze, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

 

 

Sprawozdania i informacje

 

Powrót do źródeł. Relacja z XVIII Dnia Skupienia Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu

 

XV Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich          

 

Sesja naukowa w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie    

 

Przegląd bibliograficzny

 

M. Ż m u d z i ń s k i, »Ty jesteś Piotr«. Świadomość funkcji prymacjalnej Jana Pawła II, Olsztyn 2003, 206 s. – Elżbieta Dołganiszewska  

 

R. K r a j e w s k i, Bigamia w prawie polskim i w prawie kanonicznym,

Włocławek 2003, 84 s. – ks. Janusz Gręźlikowski

 

Józef M a n d z i u k, Sakralna sztuka gotycka na Śląsku,

Wrocław 2003, 113 s., il. – Jan Dąbrowski

 

ks. Mirosław W r ó b e l, Zawarcie małżeństwa pod warunkiem w świetle prawa kościelnego, Lublin-Sandomierz 2003, 232 s. – ks. Janusz Gręźlikowski       

 

Giovanni C i c c o l a OFMConv., Franciszek T a r g o ń s k i OFMConv.,

Poradnik spowiednika. Aspekty biblijno-teologiczne sakramentu pokuty.

Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego,

Kraków, 2003, 111 s. – ks. Janusz Gręźlikowski   

 

Kurt S p a n g, El arte del buen decir. Predicación y retórica, Barcelona 2002, 142 s.

– ks. Henryk Sławiński    

 

Luigi G i u s s a n i, Dlaczego Kościół, tł. D. Chodyniecki, Poznań 2004, 353 s.

– Elżbieta Dołganiszewska          

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2005