ZESZYT 1 (575) Tom 144
Styczeń - Luty  2005 r.

Do strony głównej


 

Represje Kościoła katolickiego w Prl
na Kujawach i Pomorzu

 

 

Wprowadzenie – Tomasz Chinciński, ks. Antoni Poniński

 

Tomasz Chinciński

            Aparat bezpieczeństwa wobec zakonu jezuitów w Toruniu

            i w Bydgoszczy w latach 1945-1989. Metody pracy operacyjnej

            i strategia działania      

 

ks. Wojciech Frątczak                       

            Służba wojskowa alumnów diecezji włocławskiej jako forma represji

            wobec Kościoła            

 

Krystyna Grzesiak

            Państwo a Kościół katolicki w diecezji włocławskiej w aspekcie

            stosunków własnościowych w PRL. Sprawa Związku „Caritas”                  

 

Ks. Michał Marian Grzybowski

            Represje stosowane przez władze państwowe wobec

            duchowieństwa katolickiego w dekanacie rypińskim

            i dobrzyńskim              

 

Laurencja Jędrzejczak ZSNM

            Represje w PRL wobec Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy

            od Niepokalanej Maryi              

 

Ks. Grzegorz Miloch  

            Ograniczanie działalności Kościoła katolickiego

            diecezji chełmińskiej w latach 1945-1970                      

 

Alicja Paczoska         

            Rozpracowanie operacyjne kapłana przez UB na przykładzie

            ks. ppłk. Józefa Wryczy                         

 

Marian Pawlak           

            Kilka uwag o zamknięciu prywatnych szkół katolickich

            we Włocławku w latach 1948-1951                    

 

Wojciech Polak          

            Działania Służby Bezpieczeństwa w Toruniu

            wymierzone przeciwko praktykom religijnym i aktywności

            społecznej Kościoła (13 XII 1981 – 4 VI 1989)                

 

Ks. Antoni Poniński

            „Kazania... mogące wywołać niepokój społeczny”.

            Proces ks. Zbigniewa Szygendy           

 

Andrzej Witkowski

            Organy partyjno-państwowe a tzw. problem ks. Jerzego Popiełuszki

            Represje poprzedzające jego uprowadzenie i zabójstwo             

 

 

Studia i refleksje

Ks. Paweł Rabczyński 

            Nadzieja dla Starego Kontynentu. Po lekturze „Ecclesia

            in Europa”                    

 

sprawozdania i informacje

 

ks. Jacek Kędzierski

            XIV Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich „Wiara fundamentem           

            kultury”                        

 

ks. Henryk Sławiński

            Międzynarodowe Spotkanie Homiletów. Kazanie w katolickim

            i ewangelickim kontekście liturgiczno-kulturowym          

 

Konrada Dubel KDzJ

            IV Sympozjum poświęcone duchowości kapłańskiej

            Sacerdos de Eucharistia                      

 

 

Sprawy Kościelne i Duszpasterskie

 

Materiały liturgiczne (rok A):

komentarze, sugestie homiletyczne i propozycje ogłoszeń

od 2 niedzieli zwykłej do 5 niedzieli Wielkiego Postu

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

É. T r o c m é, Pierwsze kroki chrześcijaństwa, tłum. J. Gorecka-Kalita, Kraków 2004

– ks. Jacek Szymański

Cz. M i c h a l u n i o SJ, Dicta – zbiór łacińskich sentencji, przysłów,

            zwrotów, powiedzeń, Kraków 2004

– ks. Andrzej Zwoliński, ks. Tomasz Jelonek, Michał Rożek, bp Jan Szkodoń                 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2005