ZESZYT 3 (574)
Listopad - Grudzień 2004 r. | Tom 143

Do strony głównej


 

Ks. Jerzy Popiełuszko

20. rocznica śmierci

 

 

Ks. Piotr Nitecki

            „Z miłości umarłeś…” O miłości Ojczyzny i Kościoła w czasach

            komunizmu w dwudziestolecie męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki

 

Jacek Żurek   

„Teczki” na księży i ich likwidacja (zakończenie działalności Departamentu IV MSW)

 

Marek Lasota           

Zabójstwa księży w okresie PRL (z uwzględnieniem tzw. raportu Rokity)  

 

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap

Obraz życia i działalności ks. Jerzego Popiełuszki w świetle jego „Zapisków” (1980-1984)             

 

Ks. Antoni Lewek      

Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki       

 

Ks. Tomasz Kaczmarek         

Jan Paweł II wobec świadectwa ks. Jerzego Popiełuszki  

 

Po dwudziestu latach.

Rozmowa z mecenasem Janem Olszewskim, oskarżycielem posiłkowym

i pełnomocnikiem rodziny ks. Jerzego Popiełuszki w procesie jego zabójców,

przeprowadzona przez ks. Antoniego Ponińskiego           

 

ks. Jan Sochoń         

Kościół na Żoliborzu w Warszawie – sanktuarium pamięci ks. Jerzego Popiełuszki

 

ks. Antoni Lewek

            Bibliografia ks. Jerzego Popiełuszki        

 

 

 

STUDIA I REFLEKSJE

 

 

Ks. Jan Kochel

Katecheza pierwotnego Kościoła

           

Michał Wojciechowski

            Przypowieści, które prorokowały

           

Ks. Andrzej Blewiński

            Sekty – współczesny problem duszpasterski Kościoła w Polsce    

 

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

– Od 1 niedzieli Adwentu do Niedzieli Chrztu Pańskiego (rok A) –

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

 

 

Leon Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003

– Zbigniew Narecki       

 

Józef Krukowski, Remigiusz Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tom 1, księga 1 – Normy ogólne, Poznań 2003

– ks. Janusz Gręźlikowski        

 

„Studia Płockie”, t. 31, Płock 2003

– ks. Jan Augustynowicz          

 

James A. Wallace, CSsR, Preaching to the Hungers of the Heart: The Homily on the Feasts and within the Rites, Collegeville, MN, 2002

– ks. Henryk Sławiński

 

 

 

 

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2004