ZESZYT 2(573)    wrzesień • 2004 • październik   | TOM 143

Do strony głównej


 

 

 

Katecheza III

Katecheza parafialna: oczekiwania i potrzeby

 

 

ks. Tadeusz Panuś

            Potrzeba katechezy parafialnej  

ks. Andrzej Kiciński       

            Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej 

Ks. Józef Stala

            Przygotowanie do sakramentu małżeństwa        

Ks. Robert Szewczyk

Aneta Frączak  

            Grupy, ruchy i stowarzyszenia parafialne dla dzieci         

Ks. Janusz Mastalski

            Grupy, stowarzyszenia i ruchy religijne dla młodzieży w służbie katechezy

Ks. Józef Kraszewski

            Katecheza dorosłych wypełnieniem katechizacji dzieci i młodzieży

 

Studia i refleksje

 

Bp Piotr Libera

            Eucharystia: źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła. Omówienie Lineamenta na

            XI zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów    

Bp Jacek Jezierski

            Zagadnienie Eucharystii w Konfesji Augsburskiej 

Ks. Teofil Siudy

            Dogmat Niepokalanego Poczęcia wczoraj i dziś   

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

Ks. Stanisław Kałdon, OP

            Teologia modlitwy różańcowej   

Renata Przybylska

Wiesław Przyczyna

            Po co nam takie seminaria duchowne. O języku kleryków

O. Gerard Siwek CSsR

            Moralność przepowiadania        

 

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

– Od 28 do 34 niedzieli zwykłej (rok C) –

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

Ks. Józef  Szymański, Kościół katolicki na Podolu. Obwód winnicki 1941-1964, Lublin 2003

            – ks. Robert Guz           

Pietro  Fietta, Chiesa diakonia della salvezza. Lineamenti di eccle-siologia, Padova 2003

– ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski        

Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, t. 3, red. A. Dzięga, ks. M. Wróbel,

Lublin 2003

            – ks. Janusz Gręźlikowski          

Marta  Greszata, Litispendencja w procesie kanonicznym, Lublin 2003

– ks. Janusz Gręźlikowski          

Czesław Parzyszek SAC, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Ząbki 2004

– ks. Stanisław Urbański

Włocławski słownik biograficzny, pod red. S. Kunikowskiego, t. 1, Włocławek 2004

– ks. Józef Dębiński

Robert  De Grandis SSJ, Linda Schubert, Uzdrowienie międzypokoleniowe. Osobista podróż

            ku przebaczeniu, . B. Włodarczyk, Łódź 2003

– Katarzyna Parzych

Bronisław  MierzwińskiKościół wobec problemu bezrobocia.

            Studium z zakresu teologii pastoralnej, Ząbki 2004

            – ks. Wojciech Hanc      

Jerzy  Syryjczyk,  Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa  2003

– ks. Janusz Gręźlikowski          

 

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2004