ZESZYT 1(572)        lipiec • 2004 • sierpień         | TOM 143

Do strony głównej


 

 

 

Katecheza II

 

Formacja chrześcijańska

w okresie podstawowej edukacji

dzieci i młodzieży

 

Elżbieta Osewska

            Katecheza dzieci w wieku przedszkolnym                       

Halina Iwaniuk USJK

            Cele i zadania lekcji religii w nauczaniu zintegrowanym               

Ks. Andrzej Krasiński

            Cele i zadania religii w nauczaniu blokowym                   

Zbigniew Marek SJ

            Nauczanie religii w gimnazjum              

Ks. Andrzej Offmański

            Katecheza chrześcijańskiego świadectwa młodzieży na poziomie

            szkół ponadgimnazjalnych                     

Ks. Tomasz Lenczewski

            Nauczanie religii w szkołach zawodowych                      

Elżbieta Dziwosz

            Nauczanie religii w szkołach specjalnych                        

 

Studia i refleksje

 

Michał Wojciechowski

            Dwie przypowieści o inwestycjach                     

 

Sprawozdania i informacje

 

Maria Poniewierska, Violetta Reder        

            Jubileusz X-lecia Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii

            i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie   

ks. Henryk Sławiński

            Sprawozdanie z Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich,

            Kielce – Skorzeszyce, 27-28 X 2003                   

Tomasz Sypniewski

            Sprawozdanie z XXXIX Seminarium Wykładowców Liturgiki         

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

– Od 15 VIII do 27 niedzieli zwykłej (rok C) –

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

Księdzu Profesorowi Jerzemu Pikulikowi – w 75. rocznicę urodzin i 50. rocznicę

święceń kapłańskich, „Saeculum Christianum” nr 2(2002)

– Czesław Grajewski    

Aleksander Sobczak, Poradnik cmentarny. Kościelne i cywilne normy prawne

o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wraz z orzecznictwem, Gniezno 2003

– ks. Janusz Gręźlikowski          

Bp Tadeusz Pikus, O władzy w Kościele, Warszawa 2003

– ks. Janusz Gręźlikowski          

Struktura i zadania kurii diecezjalnej. Materiały z ogólnopolskiej

            konferencji naukowej..., Warszawa 2003

– ks. Janusz Gręźlikowski          

Paweł Mazanka CSsR, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu

            w kulturze europejskiej, Warszawa 2003

– Wojciech Zagrodzki CSsR       

Wspomnienia z Warmińskich Pielgrzymek Pieszych na Jasną Górę

            1984-2003 i do Ostrej Bramy 1991-2003, Olsztyn 2003

            – Zachariasz S. Jabłoński OSPPE

Waldemar  ChrostowskiPapież Pielgrzym. Jan Paweł II

            na znaczkach pocztowych świata 1978-2003, Warszawa 2003

            – ks. Kazimierz Rulka    

Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989,

            pod red. nauk. Jerzego Myszora, t. 1-2, Warszawa 2002-2003

            – ks. Kazimierz Rulka    

Ks. Jacek Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej.

            Studium teologiczno-moralne, Pelplin 2004

            – Paweł Góralczyk SAC 

Krystyna Czuba, Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2003

– Paweł Góralczyk SAC 

Zbigniew Teinert,  Spór o naturę. Wokół konstytucji osoby w ujęciu

            Roberta Spaemanna, Poznań 2003

– Paweł Góralczyk SAC 

M. Czajkowski, R. Witt, J. Lossow, J. Poniewierski, Sługa Słowa Bożego i Jedności

Chrześcijan. W 25 rocznicę śmierci ks. Zygmunta Michelisa, Warszawa 2003

– ks. Marian Jaros        

S. Urbański, Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy

            z Kalkuty, Warszawa 2003

– Paweł Stanisław Czarnecki

Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie Państwa Polskiego, studia pod red.

            Zbigniewa Karpusa i Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń 2003

– ks. Józef Dębiński      

Avery Dulles SJ, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, Kraków 2003

– ks. Andrzej Zwoliński, bp Tadeusz Pieronek, ks. Tomasz Jelonek          

Jacques Dupuis, SJ, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, Kraków 2003

– ks. Tomasz Jelonek    

Andrzej Flis, Beata Kowalska, Zapomniani bracia. Ginący świat chrześcijan Bliskiego

            Wschodu, Kraków 2003

            – Maciej Fijałkowski, ks. Jan Kracik, ks. Tomasz Jelonek, ks. Andrzej Zwoliński

 


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2004