ZESZYT 3(571)         maj • 2004 • czerwiec          | TOM 142

Do strony głównej


 

 

Katecheza I

Nauczanie religii w szkole

– bilans przebytego okresu

 

Wprowadzenie – Kazimierz Misiaszek sdb          

Ks. Piotr Tomasik

            Nauczanie religii w szkole: doświadczenia przebytego okresu      

Halina Iwaniuk USJK

            Nauka religii w szkole a katecheza parafialna      

Kazimierz Misiaszek sdb

            Programy nauczania religii w szkole       

Roman Murawski sdb

            Polskie Dyrektorium Katechetyczne o nauczaniu religii w szkole    

Ks. Stanisław Dziekoński

            Współpraca środowisk katechetycznych  

Ks. Ryszard Czekalski

            Duszpasterstwo szkolne – czy wykorzystana szansa?

           

Studia i refleksje

 

Ks. Andrzej Kobyliński

            Światopogląd katolicki w kontekście postmodernizmu      

Piotr Gołdyn

            Studia nad polską heraldyką kościelną w ostatnim dziesięcioleciu

 

Sprawozdania i informacje

 

ks. Artur Niemira

            Kongres teologii moralnej „Chodzić w światłości”

ks. Mirosław Kiwka

VI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 11 XII 2003         

Hanna  Bylińska

            Siedemnaste Hospicyjne Dni Skupienia   

 

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

– Od Urocz. Zesłania Ducha Świętego do 19 niedzieli zwykłej (rok C) –

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

Z.J. Kijas, OFMConv, Odpowiedź na 101 pytań o ekumenizm, Kraków 2004

– ks. Wojciech Hanc     

Robert Biel, Lebens- und Todeszeichen der Kirche in Polen nach   der Wende. Im Spiegel der Hirtenbriefe der Polnischen Bischofskonferenz und der Berichte der Herder Korrespondenz,

            Insbruck – Tarnów 2001

– ks. Zygfryd Glaeser    

Raymund Schwager, Jesus of Nazareth. How He Understood His Life, New York 1998

– ks. Marek Skierkowski            

Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin – Kraków 2002

            – Elżbieta Dołganiszewska

Benignus Józef Wanat OCD, Drukarnia Karmelu Fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie.

                                               Działalność wydawnicza i poligraficzna Karmelitów Bosych w Berdyczowie na Ukrainie, Kraków 2002

– Jan Dąbrowski           

Paolo Scarafoni (ed.), Cristocentrismo. Riflessione teologica, Roma 2002

– ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski        

„Teologia i Człowiek”. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

nr 1 (2003), Toruń 2003

– ks. Jerzy Lewandowski           

Ius et lex. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002

– ks. Janusz Gręźlikowski          

Idzi Piasecki, Znacie sprawę Jezusa? Kazania na niedziele i święta Rok „C”, Kalwaria Zebrzydowska 2003

            – ks. Ireneusz Werbiński           

Prawo – Administracja – Kościół, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,

numer specjalny. Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000, Lublin 2003

            – ks. Janusz Gręźlikowski          

Marc  Stern, Co to jest judaizm? Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania, Kraków 2003

– ks. Tomasz Chlebowski          

Ks. Lucjan Świto, Exclusio boni prolis jako tytuł nieważności małżeństwa, Olsztyn 2003

– ks. Janusz Borucki      

Ks. Michał Czajkowski, Co nas łączy? ABC relacji chrześcijańsko-żydowskich, Warszawa 2003

– Paweł Czarnecki        

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2004