Ks. Marian Wróblewski

Kaznodziejskie implikacje społeczno-eklezjalnego wymiaru pokuty i pojednania.

Głoszenie pokuty podczas liturgii pokutnych i Mszy św. jest wielką szansą dowartościowania społeczno-eklezjalnego wymiaru całego misterium pokuty i pojednania.

Autor odpowiada na pytania, w jaki sposób mówić z ambony o społeczno-eklezjalnym wymiarze pokuty i pojednania podczas liturgii pokutnej. Odpowiedź została zawarta w trzech etapach: Kościół jako wspólnota ludzi pokutujących, zagadnienie sakramentalnych i pozasakramentalnych dróg pokuty i pojednania, wskazania dotyczące głoszenia pokuty podczas celebracji nabożeństw pokutnych. Artykuł zawiera cenne sugestie liturgiczne i homiletyczne, które mogą posłużyć nie tylko kaznodziejom.