Ks. Jacek Szymański

Samobójstwo. Refleksje teologicznomoralne

Życie ludzkie stanowi wymiar szczególnego powołania bożego i jest niezmierną wartością określającą tożsamość człowieka. Patrząc na życie w kontekście teologii daru, należy zauważyć, że domaga się on odpowiedzi ze strony tego, kto go otrzymuje.

Autor artykułu po omówieniu pojęcia samobójstwa sklasyfikował samobójcze zachowania, przedstawiając typologie oblatywne samobójstwa, przyczyny samobójstwa, a następnie dokonuje moralnej oceny. Wskazuje i mocno podkreśla działania o charakterze prewencyjnym, zarówno na poziomie pedagogicznym i społecznym, jak i medycznym.