Ks. Kazimierz Rulka

Odniesienia do literatury polskiej w przemówieniach Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny.

Ojciec Święty Jan Paweł II, z wykształcenia humanista, w swoim nauczaniu papieskim wskazywał na wartości zawarte w literaturze pięknej i wielokrotnie odwoływał się do cytatów z literatury polskiej. Najwięcej cytatów znalazło się w przemówieniach i homiliach wygłoszonych podczas pielgrzymek do ojczyzny. Jan Paweł II wykorzystywał różne okoliczności, aby przypomnieć słuchaczom polskim twórczość wielkich wieszczów narodowych, m.in. Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. Ojciec Święty cytował polskiego kaznodzieję narodowego ks. Piotra Skargę, jak również dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Henryka Sienkiewicza i innych.

Autor artykułu przeprowadził wnikliwą analizę przemówień głoszonych w czasie pielgrzymek do ojczyzny, gdzie doskonale widać duchową formację Jana Pawła II opartą na polskiej kulturze i literaturze.