Ks. Stanisław Kracik

Wolność a prawda w encyklice "Veritatis splendor".

Autor w swym artykule podejmuje problematykę wolności i prawdy w encyklice "Veritatis splendor". Ks. Kracik podkreśla, że właściwe rozumienie wolności i prawdy ukazuje jednocześnie ich wewnętrzną harmonię i wzajemne odniesienie. Wskazuje również na współczesne zjawiska takie jak zanik zależności rozumu od Mądrości Bożej oraz o konieczności Bożego Objawienia w poznaniu prawd moralnych.