Ks. Andrzej Kobyliński

Cnota odwagi, ascezy i milczenia.

Autor w swym artykule podejmuje problematykę cnót. Autor wskazuje na swoisty renesans cnoty, do którego przyczynili się między innymi tacy autorzy jak: Scheler, Gadamer, czy Guardini, który podkreślił szczególne znaczenie w naszych czasach trzech następujących cnót: odwagi, ascezy i milczenia. Ks. Kobyliński bazuje na licznych opracowaniach, z których wydobywa bogatą treść, uzasadniając, że wszystkie cnoty pozostają w relacji do Chrystusa.