ks. dr Artur Katolo

Naturalne prawo moralne a antykoncepcja.

Artykuł ks. Katolo wpisuje się w dyskusję nad moralnymi aspektami antykoncepcji. Podkreśla, że płciowość ludzka jest nie tylko strukturą działania, ale istnienia. Zauważa, że naturalne prawo moralne odnosi się do rozumnej i wolnej natury człowieka, konfrontując je z biologizmem, który nie nic wspólnego z chrześcijańskim nauczaniem na temat osoby ludzkiej.