Ks. Jacek Bramorski

Chrześcijanin jako świadek piękna.

Ks. Bramorski w swym artykule podejmuje refleksję nad rolą piękna w powołaniu chrześcijańskim. Chrześcijańskie orędzie moralne, które głosi Boża prawdę i dobro nie może pominąć drogi piękna. Autor podkreśla, że zadanie to przypada w udziale nie tylko artystom, ale wszystkim chrześcijanom wezwanym do odkrywania duchowego wymiaru piękna, które odzwierciedla w sercu ludzkim blask prawdy i siłę dobra.